Lurker.land - tag #zus

Zobacz: https://lurker.land/post/3jPZ0ZV1M
Data dodania: 8/3/2022, 10:14:14 AM
Autor: verum

Sens płacenia na chorobowe.

Fajen ta księgowa. Skarbnica przydatnych informacji

#jdg #zus #podatki #chorobowe


Zobacz: https://lurker.land/post/mVfXbiE_H
Data dodania: 4/17/2022, 12:07:39 PM
Autor: mateusz43

Znaliście taki logotyp ? xD

ZUS ~ ZEUS

#zus #zeus #logo #logotyp #przerobka #znak #mistrzpainta


ZUS: wnioski o 500 plus w języku ukraińskim od soboty

Zobacz: https://lurker.land/post/Tq9LEw99O
Data dodania: 3/24/2022, 8:35:15 AM
Autor: malcolm

#zus #ukraina #polska #inflacja #deficyt #nedza
Kurcze, typowy Ukrainiec co zna tylko ruski musi się ukraińskiego zacząć uczyć żeby kasę dostać.

https://nczas.com/2022/03/24/zus-wnioski-o-500-plus-w-jezyku-ukrainskim-od-soboty/


Zobacz: https://lurker.land/post/70cq_zIYK
Data dodania: 3/17/2022, 1:06:19 PM
Autor: motorcycleman

Mała podwyżka małego ZUSu: z 650 na 1.130.
Wiwat dobra zmiana!

#heheszki #ekonomia #zus


Problem z 9-proc. składką zdrowotną. Zamiast przepisu są trzy rodzaje wykładni

Zobacz: https://lurker.land/post/bDcPUNo69
Data dodania: 1/12/2022, 10:20:09 AM
Autor: alienv

Już nie tylko ZUS, lecz także dwa ministerstwa twierdzą, że za styczeń przedsiębiorcy liniowi mają zapłacić 9-proc. składkę zdrowotną, a nie w wysokości 4,9 proc.

Zdaniem MZ styczniowa składka przedsiębiorców liniowych wynosi 9 proc., bo jest to konieczne, „aby uniknąć nieracjonalnych wyników wykładni w postaci sprzeczności (wykładnia systemowa) oraz niepożądanego skutku w postaci retroaktywnego zastosowania nowych regulacji dotyczących rozliczenia składki zdrowotnej w skali roku (wykładnia funkcjonalna), a także aby uwzględnić wynik wykładni celowościowej”.

Zarówno ZUS, jak i resort zdrowia wskazują jako podstawę prawną swojej wykładni art. 79 ustawy wprowadzającej Polski Ład. Zacytujmy zatem i ten przepis: „Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.”.
W przepisie - jak widać - jest mowa wyłącznie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma w nim słowa o stopie procentowej.

Skąd taka wykładnia

Zacytowany art. 79 ustawy wprowadzającej Polski Ład jest krótki. Za to odpowiedź Ministerstwa Finansów - bardzo długa. Resort uzasadnia, że za styczeń przedsiębiorcy liniowi zapłacą jeszcze 9-proc. składkę, bo w przeciwnym razie „zaistniałaby niemożliwa do zaaprobowania z perspektywy dyrektyw wykładni systemowej sprzeczność w stosowaniu przepisów regulujących sposób określenia podstawy stawki zdrowotnej (w skali miesiąca i w skali roku). Ponadto przyjęcie tej wąskiej wykładni art. 79 ustawy zmieniającej doprowadziłoby do retroaktywnego zastosowania przepisów regulujących określenie wysokości należnej stawki zdrowotnej w skali roku, bowiem przy obliczaniu wysokości składki dla stycznia 2022 r. należałoby uwzględnić rok składkowy, do którego ten miesiąc przynależy, a więc okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Taki rezultat wykładni przedmiotowego przepisu prawa byłby nie do zaaprobowania z perspektyw wykładni funkcjonalnej”.

Eksperci zdecydowanie nie zgadzają się z taką wykładnią przepisów.
- Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia są niejasne, pokrętne i zaklinają rzeczywistość, która jest prosta. Przepis przejściowy mówi tylko o podstawie wymiaru. Nie można wyprowadzić z niego wniosku, że dotyczy on wysokości stopy procentowej składki. Gdyby miało tak być, to w przepisie przejściowym powinien być zapis, że składka za styczeń jest opłacana na zasadach i w wysokości obowiązującej w 2021 r. A tego zabrakło - mówi Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy.

Przypomina, że Sąd Najwyższy wielokrotnie już podkreślał, iż przepisy ubezpieczeniowe ze względu na swoją istotę podlegają wykładni ścisłej.
- Dziwi więc stanowisko ministerstwa, które zamiast dokonać na chłodno oceny zaistniałej sytuacji i wyciągnąć z niej wnioski, wbrew oczywistym faktom uznaje, że białe jest czarne. Ministerstwo nawarzyło piwa, a ZUS je będzie musiał wypić i ponosić koszty związane z obsługą tych spraw - mówi Andrzej Radzisław.

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8325319,polski-lad-skladka-zdrowotna-zus-przedsiebiorcy-liniowi-ubezpieczenia.html

#polska #podatki #zus #gipsikarton #polskilad #bekazpisu


Zobacz: https://lurker.land/post/PsiCkHjZB
Data dodania: 1/11/2022, 4:37:21 PM
Autor: glosmoskwy

#pytaniedolurka

Jak otrzymam rentkę to będziecie chcieli wiedzieć ile ona wynosi w nadwiślańskim ładzie?

#renta #niepelnosprawnosc #zus


Płatnik nie odda pieniędzy wydanych na operację raka w prywatnej placówce

Zobacz: https://lurker.land/post/NEZBG-Hql
Data dodania: 12/20/2021, 8:04:38 PM
Autor: alienv

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na umorzenie postępowania o zwrot kosztów leczenia w trybie prywatnym – oznacza to, że pacjent, który skorzysta z leczenia w prywatnej polskiej placówce, by zyskać na czasie, nie może żądać zwrotu kosztów.

– We wrześniu 2019 r. złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów tego leczenia. Stwierdził, że przyczyną wyboru leczenia w trybie komercyjnym były odległe terminy zabiegów z ubezpieczenia zdrowotnego. Istotnym czynnikiem była też jakość usług, bo inne centrum medyczne, które świadczy usługi w NFZ, zaproponowało wycięcie raka, ale bez rekonstrukcji. Tymczasem, jak tłumaczył pacjent, po takim zabiegu musiałby nosić ruchomy obturator – poinformowała „Rzeczpospolita” i wyjaśniła, że „w toku postępowania ustalono, że pacjent wymagał leczenia operacyjnego w trybie pilnym, ale stan zdrowia nie spełniał przesłanek nagłego”. Ponadto chory został poinformowany o pokryciu kosztów świadczeń z własnych środków, co nie podlega refundacji. W tej sytuacji NFZ pieniędzy nie oddał. Uznał, że pacjent świadomie podjął decyzję o leczeniu się poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Spór trafił do sądu i skończył się przegraną pacjenta.

Rację płatnikowi przyznał zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny. – Oddalając skargę kasacyjną pacjenta, NSA zgodził się, że aktualny stan prawny nie daje podstaw do występowania o zwrot kosztów leczenia pacjentowi, który uzyskał świadczenie w polskiej placówce medycznej, która nie ma kontraktu z NFZ. Sąd zauważył, że w spornej sprawie nie było mowy o nagłym wypadku. Ale nawet gdyby świadczenie było udzielone w takim trybie przez placówkę, która nie ma umowy z NFZ, to jej, a nie pacjentowi, przysługiwałoby roszczenie o zwrot kosztów leczenia – wyjaśniono w „Rzeczpospolitej”.

https://www.termedia.pl/mz/Platnik-nie-odda-pieniedzy-wydanych-na-operacje-raka-w-prywatnej-placowce,44865.html

#nfz #sluzbazdrowia #zus #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/kJWYlAJn9
Data dodania: 10/22/2021, 5:05:37 PM
Autor: emrys_vledig

#suchar #zus #humorobrazkowy


Zobacz: https://lurker.land/post/AUYwBp6gC
Data dodania: 10/9/2021, 1:30:34 PM
Autor: cheater

#ciekawostki #ekonomia #zus


Od nowego roku ZUS dostanie kolejne uprawnienia. Od stycznia będzie mógł zapytać u operatora komórkowego, gdzie korzystamy z telefonu albo w banku, gdzie płacimy kartą.

Zobacz: https://lurker.land/post/DKUcD8wk4
Data dodania: 10/6/2021, 2:48:42 PM
Autor: barcafan

https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-jestes-na-l4-spodziewaj-sie-telefonu-z-zus-u,nId,5562885#crp_state=1
#zus #l4


ZUS jak policja. Nowe uprawnienia w walce z lewymi zwolnieniami

Zobacz: https://lurker.land/post/zDvd0zviL
Data dodania: 9/28/2021, 12:24:30 PM
Autor: portowiecpl

https://portal-polski.pl/zus-jak-policja-zwolnienie-kontrola/8588/ #zus #policja #ludzie #polska #prawo #ciekawostki


ZUS otrzyma prawo do monitorowania osób na zwolnieniu lekarskim

Zobacz: https://lurker.land/post/2Qx2OSkwb
Data dodania: 9/28/2021, 9:50:19 AM
Autor: wolnemedia

Od początku 2022 r. ZUS będzie mógł monitorować aktywność osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty oraz pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia tych praw. Na podstawie nowego prawa znajomi i sąsiedzi będą musieli udzielić ZUS informacji o korzystającej ze świadczenia osobie. Więcej informacji tutaj:
https://wolnemedia.net/szersze-uprawnienia-zus-do-kontroli-zwolnien-lekarskich/
#zus


ZUS jak policja... od 2022 roku koniec lewych zwolnień?

Zobacz: https://lurker.land/post/TK3Src97W
Data dodania: 9/28/2021, 12:14:13 AM
Autor: portowiecpl

https://portal-polski.pl/zus-jak-policja-zwolnienie-kontrola/8588/ #polska #zus #ludzie


ZUS odbierze emerytury "w wyjątkowych sytuacjach". Weszły w życie nowe przepisy

Zobacz: https://lurker.land/post/jxzrzEgXg
Data dodania: 9/23/2021, 11:57:10 PM
Autor: paladyn

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-odbierze-emerytury-Weszly-w-zycie-nowe-przepisy-8192948.html
#zus #polityka #emerytura


ZUS odbierze nienależne świadczenia z odsetkami naliczonymi od daty ich przyznania.

Zobacz: https://lurker.land/post/NJ6eDYsGu
Data dodania: 9/22/2021, 2:29:04 PM
Autor: eugeniusz

Niebiorący świadczeń się ucieszą, pobierający mniej. Szkoda tylko, że należności przedawniają się po 5 latach.

https://bezprawnik.pl/przymusowy-zwrot-swiadczen-z-zus/

#zus #praca


Otwieramy oczka misie patysie.💸 System szykuje się na inflację. 💸 Bieg po pieniądze. 💸 Obalamy "protesty" systemowców. 💸 "Zaprotestujcie, a dostaniecie pieniążki" 💸

Zobacz: https://lurker.land/post/xIexRktri
Data dodania: 9/18/2021, 2:15:23 PM
Autor: nightshock

✡️ Systemowcom nie może dziać się źle! ✡️

Podwyżki dla ✡️🤑Politasków🤑✡️
Podwyżka wynagrodzeń dla władz publicznych spółek🤑


🤫🤫🤫 To nie było z góry ustalone 🤫🤫🤫
Protest Policji - 💸🏃
Protest Medyków - 💸🏃
Protest w Zusie - 💸🏃

🖕Przy jednoczesnych podwyżkach mandatów🖕 i cen wszystkiego🖕 dla zwykłych szarych gojów i przedsiębiorców!🖕

Kolejny cios i fala bankructw na horyzoncie. Podwyżki prądu, gazu, stali, drewna. „Albo będzie drożej, albo mniej”

✡️ #OkupacjaŻydowska ✡️ #Policja #Zus #SłużbaZdrowia #Polska #Polityka #Podwyżki @malcolm @PostironicznyPowerUser


Zobacz: https://lurker.land/post/PPsHU69AM
Data dodania: 9/7/2021, 8:53:00 AM
Autor: glosmoskwy

Rencista posłusznie melduje się.

#rencista #renta #swiadczenia #zus


"Polski Ład" PiS wprowadzi składkę zdrowotną od wszystkich zarobków przedsiębiorców

Zobacz: https://lurker.land/post/PQftSMUw0
Data dodania: 8/25/2021, 12:02:03 AM
Autor: alienv

Przedsiębiorca odprowadzi opłatę na zdrowie nie tylko od dochodu ze swoich usług, ale też od wszystkich innych, np. ze sprzedaży auta czy nieruchomości.

Zamiast 381,81 zł miesięcznie przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. dochodu. Jednak nie tylko z podstawowej działalności, czyli zarobku za wykonane usługi bądź sprzedane towary. Oskładkowane będą także inne dochody. Tak wynika z promowanego przez Ministerstwo Finansów podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

– Wygląda na to, że każda złotówka, którą zarobi przedsiębiorca, będzie oskładkowana – mówi Cezary Szymaś, współwłaściciel biura rachunkowego ASCS-Consulting.

– Przychodem z działalności gospodarczej są też należności ze sprzedaży firmowego majątku trwałego, np. nieruchomości czy samochodu, nawet jeśli jest incydentalna. A także odszkodowania, odsetki, kary umowne czy nieodpłatne świadczenia, np. nagrody dla przedstawicieli handlowych za wysoką sprzedaż – tłumaczy Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, właściciel firmy doradczej PBC. – Od tego wszystkiego trzeba będzie zapłacić 9 proc. składki.

Przypomnijmy, że teraz przedsiębiorcy płacą składkę w stałej kwocie, niezależnie od tego, ile mają dochodu. Co miesiąc 381,81 zł, z czego 328,78 zł odliczają od podatku. W przyszłym roku wszystko ma się zmienić. Składki nie odliczymy od podatku i będzie wynosić 9 proc. dochodu. Przykładowo: przedsiębiorca mający 12 tys. zł dochodu miesięcznie zapłaci na zdrowie 1080 zł.

DODATKOWA DANINA
Jak ten dochód wyliczyć? Na podstawie ustawy o PIT. Czyli od przychodu odjąć koszty. Można go też pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli nie zostały zaliczone do kosztów).

Problem jednak w tym, że w ustawie o PIT przychody są zdefiniowane bardzo szeroko. Zalicza się do nich nie tylko należności za to, co jest istotą naszego biznesu, np. usługę konsultingową czy informatyczną.

– Przychodem z działalności gospodarczej są też należności ze sprzedaży firmowego majątku trwałego, np. nieruchomości czy samochodu, nawet jeśli jest incydentalna. A także odszkodowania, odsetki, kary umowne czy nieodpłatne świadczenia, np. nagrody dla przedstawicieli handlowych za wysoką sprzedaż – tłumaczy Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, właściciel firmy doradczej PBC. – Od tego wszystkiego trzeba będzie zapłacić 9 proc. składki.

Zobrazujmy to przykładem. – Przedsiębiorca płacący liniowy 19-proc. PIT kupił magazyn za 1 mln zł. Zamortyzował go, rozliczając cały wydatek w podatkowych kosztach. Odzyskał więc 190 tys. zł. W 2022 r. sprzeda magazyn, także za 1 mln zł. Od tej kwoty zapłaci 190 tys. zł PIT. A także dodatkowo 90 tys. zł składki zdrowotnej – wylicza Tomasz Piekielnik.

To nie wszystkie kontrowersje.

– Dochodu będącego podstawą wyliczenia składki nie będzie można pomniejszyć o różnice remanentowe. Takie różnice wyliczają na zakończenie roku przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów – mówi Jacek Leśniewski, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2.

– Przy liczeniu składki nie uwzględnimy też ulg, np. na złe długi, smog czy darowizny. Tak wynika z definicji dochodu wprowadzanej przez Polski Ład do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na potrzeby wyliczenia składki będzie on więc wyższy niż podstawa opodatkowania PIT – podkreśla Jacek Leśniewski.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma dochodu? Z Polskiego Ładu wynika, że składkę musi liczyć od minimalnego wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku. Przedsiębiorca, który nadpłaci składkę, będzie mógł wystąpić o zwrot, składając wniosek do ZUS.

RYCZAŁTOWCY TEŻ DOŁOŻĄ

Cezary Szymaś dodaje, że nowe zasady rozliczania składki dotkną też przedsiębiorców płacących podatek zryczałtowany. – U nich podstawą wymiaru będzie przychód.

Składka wyniesie jedną trzecią stawki ryczałtu. Podczas jej wyliczania trzeba będzie też jednak uwzględnić incydentalne przychody, np. ze sprzedaży firmowego samochodu. Ryczałtowcy dodatkowo na tym stracą, bo przecież nie mogą odliczać kosztów – podkreśla Cezary Szymaś.

Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej mają być zrekompensowane przez podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie progu w skali. Ale skorzystają z tego tylko przedsiębiorcy, którzy rozliczają się właśnie na podstawie skali (zresztą nie wszyscy, bo lepiej zarabiający i tak stracą). Firm płacących liniowy PIT albo ryczałt podwyżka kwoty wolnej i progu nie dotyczy.

KONRAD TURZYŃSKI DORADCA PODATKOWY, PARTNER W KANCELARII KNDP:
Aż ciężko uwierzyć, że Ministerstwo Finansów chce objąć składką zdrowotną wszystkie dochody przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że to tylko błąd w redagowaniu przepisów, który zostanie naprawiony w trakcie prac legislacyjnych. Płacenie składki zdrowotnej od incydentalnej, jednorazowej sprzedaży firmowego lokalu czy samochodu to przecież absurd. Zresztą niejedyny. Z nowych przepisów wynika, że składkę zapłacą też ci, którzy nie muszą odprowadzać podatku. Choćby dlatego, że nie dostali pieniędzy od kontrahenta i korzystają z ulgi na złe długi. Albo ponoszą wydatki na badania i rozwój, które mogą odliczyć od dochodu. Sytuacja byłaby jaśniejsza, gdyby składka miała być liczona od podstawy opodatkowania PIT, a nie dochodu. Ministerstwo Finansów musi koniecznie się nad tym zastanowić. A najlepiej w ogóle zrezygnować z tych niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji.

https://www.rp.pl/ZUS/308199933-Polski-Lad-PiS-wprowadzi-skladke-zdrowotna-od-wszystkich-zarobkow-przedsiebiorcow.html

#polska #gospodarka #podatki #ZUS #polskilad


Ważne zmiany w orzecznictwie ZUS

Zobacz: https://lurker.land/post/l8OnZLMUX
Data dodania: 8/16/2021, 11:12:20 AM
Autor: portowiecpl

https://portal-polski.pl/orzeczenia-niepelnosprawnosc-prawo/7892/ #ludzie #pieniądze #zus #polityka #polska


Konsekwencje fałszywych zwolnień lekarskich. ZUS straszy częstszymi kontrolami i olbrzymimi karami

Zobacz: https://lurker.land/post/wRA-Vo7uD
Data dodania: 7/7/2021, 1:42:34 PM
Autor: szawel

Tylko w I kwartale tego roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków prawie czterem tysiącom osób. Kontrolę mają być częstsze i bardziej szczegółowe. W 2020 roku zostało przeprowadzone ponad 55 tysięcy kontroli, zakwestionował prawie 11 tysięcy co daje kwotę ponad 15 milionów złotych.
https://www.radiosupernova.pl/wiadomosci/konsekwencje-falszywych-zwolnien-lekarskich-zus-straszy-olbrzymimi-karami-aa-gBQ2-C6bq-W95a.html #informacje #polska #zdrowie #praca #zus #zwolnienia


Duże zmiany w 500 +. Utrata świadczenia łatwiejsza od 2022 roku

Zobacz: https://lurker.land/post/ZcSnbEq8G
Data dodania: 7/7/2021, 1:04:21 PM
Autor: portowiecpl

https://portal-polski.pl/duze-zmiany-w-500-latwiej-bedzie-stracic-swiadczenie/7335/ #rodzina #pieniadze #zus #polska


Rząd podlizuje się celebrytom. Nie zapłacą ZUS od umów zleceń i będą zwolnieni ze składki zdrowotnej. Ty zapłacisz!

Zobacz: https://lurker.land/post/wffZ08M_d
Data dodania: 6/1/2021, 12:58:07 PM
Autor: alienv

Rząd szlifuje projekty ustaw, które mają wcielić Polski Ład w życie. Ten dla większości Polaków tak łaskawy nie będzie: pracujący mają bowiem płacić wyższą składkę zdrowotną, a wszystkie umowy zlecenie mają być ozusowanie. Jest jednak grupa, którą te zmiany boleśnie nie dotkną. To artyści zawodowi. Resort kultury szykuje dla nich szerokie wsparcie. Załapią się na nią aktorzy, piosenkarze, projektanci mody, tancerze, muzycy, a nawet artyści cyrku, DJ-e i... organiści kościelni. Oni ZUS od umów zleceń nie zapłacą! Mogą także liczyć na ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej.

„Umowy zlecenia artystów zawodowych dotyczące działalności artystycznej zostają zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, aby uniknąć podwójnego oskładkowania tych samych umów artystów” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. „Oskładkowanie owych umów powodowałoby podwójne pobieranie składek (…) co w obecnej sytuacji rynkowej powodowałoby zbyt duże obciążenie artystów kosztami ubezpieczeń” – twierdzi resort kultury.

https://www.fakt.pl/pieniadze/celebryci-nie-zaplaca-zus-rzad-szykuje-reforme-dla-artystow/m6xbedp

#polska #polskilad #polskiwał #zus #artysci #podatki


Wirus uderza w psychikę

Zobacz: https://lurker.land/post/Xkhfuwsuk
Data dodania: 4/16/2021, 8:44:16 AM
Autor: arkadius

Dane ZUS potwierdzają, że COVID-19 uderzył w Polaków. Zamknięcie w domach, niepewność o bliskich czy pracę odbiły się na naszym zdrowiu psychicznym - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".
W zeszłym roku liczba zwolnień z powodu zaburzeń tego rodzaju wzrosła o ponad jedną czwartą w porównaniu z 2019 rokiem. Było ich półtora miliona.
https://info.wiara.pl/doc/6816551.Wirus-uderza-w-psychike
#zus #covid #psychologia #zwolnienielekarskie


Rz: ZUS da ubezpieczenie bezrobotnym

Zobacz: https://lurker.land/post/EieG1vbT5
Data dodania: 4/16/2021, 8:36:47 AM
Autor: arkadius

W Ministerstwie Rozwoju przygotowywana jest reforma, w myśl której prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miała każda osoba bez pracy czy emerytury - podaje "Rzeczpospolita". Gazeta zauważa, że oznaczałoby to rewolucję w podejściu do tego ubezpieczenia.
https://info.wiara.pl/doc/6817559.Rz-ZUS-da-ubezpieczenie-bezrobotnym
#zus #polska #ubezpieczenia


Pamiętacie sprawę pana Kamila Różalskiego z TVN? Padają kolejne oskarżenia!

Zobacz: https://lurker.land/post/rnWPSFLdd
Data dodania: 3/23/2021, 6:37:28 PM
Autor: republikaninpl

Czy ZUS działa w interesie Discovery Inc. oraz ich udziałowców?
Czy ZUS działa na szkodę skarbu Państwa ?
Czy NIK powinien podjąć kontrolę ZUS-u oraz nadzorować proces kontroli TVN S.A ?

Link do posta Pana Kamila Różalskiego z TVN:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=724358334893360&id=100019576000947

#polska #tvn #discovery #iti #afera #zus #nik