Lurker.land - tag #zatrzymanie

PRZERWANY POSTĘP – JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI ZATRZYMAŁ ROZWÓJ ŚWIATA NA 2 TYSIĄCE LAT.

Zobacz: https://lurker.land/post/hJgUwlMNr
Data dodania: 6/4/2022, 9:01:16 PM
Autor: lcoyote

#kosciolkatolicki #uwstecznienie #zatrzymanie #postep #rozwoj #2000s #swiat
https://globalna.info/2020/10/15/przerwany-postep-jak-kosciol-katolicki-zatrzymal-rozwoj-swiata-na-2-tysiace-lat/


Groźni policjanci prężą muskuły przed panem, który wie wszystko o ich obowiązkach, a oni w głowie mają tylko pustkę

Zobacz: https://lurker.land/post/V_Zhss8dy
Data dodania: 1/26/2022, 12:21:53 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=jkXPlKgMwWU

"Pan ma orła w koronie na czapce, pan teraz reprezentuje rząd, a nie jakiegoś wieśniaka ze wsi."

Policjanci nie wiedzą jak się przedstawić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy.

Nie wiedzą dlaczego wystawiają mandat i jaka jest podstawa prawna.

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 192
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 2. [Podjęcie czynności przez funkcjonariusza policji]
1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6 i 7, podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności.

Podtykają mu jakiś nieustawowy kwit do podpisania.

Pytając o miejsce zamieszkania (miejscowość) domagają się dokładnego adresu.

Rozdział II Kodeks cywilny
Miejsce zamieszkania
Art. 25. [Domicilium]
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Wydają polecenia porządkowe nie umiejąc podać podstawy prawnej, jako podstawę faktyczną podają "bo może pan uciec".

Art. 65a. KW
Niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej
Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Polecenia wydawane na podstawie przepisów prawa. Polecenia określonego zachowania muszą być wydane na podstawie prawa. Regulacje Kodeksu wykroczeń nie wskazują rangi aktów prawnych, na podstawie których mogą być wydawane polecenia określonego zachowania się, o których mowa w art. 65a k.w. Oznacza to, że w tym zakresie zastosowanie będą mogły znaleźć wszystkie akty prawne stanowiące źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 1–2 Konstytucji RP). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach judykatury (zob. wyrok SN z 26.03.2021 r., II KK 40/21, OSNK 2021/5, poz. 21 „Odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 65a k.w. ponosi jedynie ten, kto nie stosuje się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej poleceń określonego zachowania się, jeżeli polecenia takie znajdują rzeczywistą podstawę prawną”).

Policjanci nie biorący udziału w interwencji przyłączają się do interwencji twierdząc, że "asekurują" i nie chcą podać swojego imienia i nazwiska.

Czy można pełnić rolę "policjanta asekurującego" i jednocześnie nie brać udziału w interwencji?

Przetrzymują człowieka, który sam do nich podszedł z prośbą o nałożenie mandatu na siebie samego bo nie potrafią ustalić jego tożsamość.

Art. 14. Czynności Policji, Ustawa o Policji, Dz.U.2021.0.1882 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
par. 3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Tożsamość ustalają przez prywatny telefon przesyłając dane osobowe podlegające ochronie niezabezpieczonymi kanałami bo nie posiadają terminala. Policjant ucieka z telefonem do kibla, żeby spokojnie pogadać i wraca twierdząc, że podawał dane przez radiostację. Czy policja ma radiostację w każdym kiblu czy tylko w Arkadii?

Z treści opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jasno wynika, że używanie prywatnych telefonów do celów służbowych jest wątpliwe pod względem legalności i naraża policjantów na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku utraty takiego telefonu (np. dostęp osób nieupoważnionych do kontaktów, wiadomości zapisanych w telefonie).

Cyt: (…)jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy może być utrata materiału zawierającego informacje niejawne (vide: art. 132 ust. 3 pkt. 9 ustawy o Policji). Wykorzystywanie prywatnych urządzeń komórkowych może zatem doprowadzić do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w razie utraty takiego urządzenia, skasowania danych czy ich wycieku. Zakres tych danych może zaś być bardzo szeroki, obejmujący tak numery kontaktów telefonicznych, treść wiadomości, czy choćby dane z geolokalizacji aparatu z nadajników GPS.

Odpowiedzialność tą może ponosić zaś funkcjonariusz, który takiego urządzenia używał.
W ramach akcji protestacyjnej Zarząd Główny NSZZ Policjantów rekomenduje wycofanie prywatnych telefonów z użytku służbowego i wszelkich instrukcji alarmowych oraz systemów powiadamiania.

Na pytania obywatela, który nie jest zatrzymany, ani aresztowany gdzie odszedł funkcjonariusz z jego danymi odpowiada mu tylko "proszę czekać na zakończenie interwencji".

Na prośbę o uwzględnienie naruszeń w notatce służbowej otrzymują odpowiedź "To my decydujemy".

"Czy jeśli ja założę maskę, odejdę dwa kroki i znowu ją zdejmę to czy ja popełniam wykroczenie? Czyli nie chcecie mi wystawić mandatu?"

Policjanci wiedzę o swoich obowiązkach prawdopodobnie czerpią głównie z popularnej w latach osiemdziesiątych serii filmów "Akademia Policyjna".

#polskapolicja #postawaobywatelska #prawo #interwencja #zatrzymanie #wykroczenie #art116kw #policja


Idą po 1,5 miliona od policji za zatrzymania protestujących na Marszu o Wolność

Zobacz: https://lurker.land/post/erb8edg2v
Data dodania: 7/1/2021, 12:27:36 PM
Autor: wolnemedia

Stowarzyszenie Stop NOP organizuje batalię prawną o odszkodowania za bezpodstawne zatrzymania uczestników Marszu o Wolność. Organizacja liczy na łączne odszkodowania rzędu 1,5 miliona zł. Sąd Warszawa Śródmieście w około 90 sprawach uznał, że zatrzymania były bezzasadnie, często również nieprawidłowe i nielegalne. To otwarta droga do uzyskania odszkodowania od 5 tysięcy złotych dla każdego z zatrzymanych.
https://wolnemedia.net/ida-po-15-miliona-od-policji-za-24-pazdziernika/
#policja #zatrzymanie


Tuleya zostanie zatrzymany? Prokuratura wystąpi do Sądu Najwyższego o zgodę na przymusowe doprowadzenie sędziego na przesłuchanie

Zobacz: https://lurker.land/post/86sbmy5Qr
Data dodania: 3/12/2021, 7:35:29 PM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2021/03/12/tuleya-zostanie-zatrzymany-prokuratura-wystapi-do-sadu-najwyzszego-o-zgode-na-przymusowe-doprowadzenie-sedziego-na-przesluchanie/
#zatrzymanie #sady #prokuratura #tuleya


Żona "El Chapo" w areszcie. Zatrzymano ją na lotnisku

Zobacz: https://lurker.land/post/97XqtmkIv
Data dodania: 2/23/2021, 8:56:59 AM
Autor: michwsek

W poniedziałek została aresztowana w stanie Virginia żona odbywającego karę więzienia w USA b. szefa meksykańskiego kartelu narkotykowego Sinaloa. Towarzyszce życia Joaquina "El Chapo" Guzmana Loery postawiono zarzut udziału w międzynarodowym handlu narkotykami.

#elchapo #usa #narkotyki #wiezienie #zatrzymanie

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-23/zona-el-chapo-w-areszcie-zatrzymano-ja-na-lotnisku/?ref=aside_najnowsze


Pod poduszką miał 200 tysięcy złotych w gotówce

Zobacz: https://lurker.land/post/WPwtGGdDA
Data dodania: 2/12/2021, 10:54:36 AM
Autor: michwsek

10 lutego br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. W jego domu znaleźli nielegalne papierosy i krajankę o wartości 335 tys. zł, a w sypialni pod poduszką ponad 200 tysięcy złotych w gotówce.

#pieniadze #papierosy #strazgraniczna #zatrzymanie

https://www.magnapolonia.org/pod-poduszka-mial-200-tysiecy-zlotych-w-gotowce/


Bandyckie zatrzymanie na polecenie Komendanta Wojewódzkiego (Bojownika o zdrową żywność!)

Zobacz: https://lurker.land/post/7uV1QXGGk
Data dodania: 2/7/2021, 2:39:05 PM
Autor: yfu

https://youtu.be/sZWrVst_Fps

#bustowski #policja #zatrzymanie #praktycznyspisek #czaspatriotow


W Moskwie aresztowano 25 osób, które na śniegu napisały „WOLNOŚĆ”

Zobacz: https://lurker.land/post/mULFkAWes
Data dodania: 2/6/2021, 2:48:38 PM
Autor: michwsek

W Moskwie zatrzymano 25 osób, które w uniformach OMON-u napisały na śniegu słowo „WOLNOŚĆ” i w stojąc w szyku kordonowym „ochraniały” swoje dzieło.

#rosja #snieg #moskwa #zatrzymanie #putin #omon #wolnosc

https://kresy24.pl/w-moskwie-aresztowano-25-osob-ktore-na-sniegu-napisaly-wolnosc/


„Przebudzenie mocy” – kolejny cios w międzynarodowy narkobiznes

Zobacz: https://lurker.land/post/YLNKaot8l
Data dodania: 1/25/2021, 8:21:36 AM
Autor: michwsek

Kolejne 7 osób zatrzymanych podczas działań CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej w ramach operacji „Przebudzenie mocy”. Działania są prowadzone we współpracy z hiszpańską Guardia Civil, a także za pośrednictwem oficera łącznikowego CBŚP, z Europolem i Eurojustem. Gang mógł działać w krajach UE, wprowadzając do obrotu kilkanaście ton narkotyków, wartych setki mln zł. Zatrzymano już blisko 100 osób różnej narodowości, głównie w Polsce i Hiszpanii. Przejęto także ok. 1,5 tony marihuany, 91 kg haszyszu, 43 kg kokainy, a także 8 jednostek broni. Ponadto zlikwidowano na terenie Hiszpanii 27 plantacji konopi, gdzie rosło ponad 20 tys. krzewów, z których można by uzyskać blisko 2 tony marihuany.

#polska #narkotyki #zatrzymanie #hiszpania #cbs

https://www.magnapolonia.org/przebudzenie-mocy-kolejny-cios-w-miedzynarodowy-narkobiznes/


W Karpaczu policjanci zatrzymali… radiowóz

Zobacz: https://lurker.land/post/leizGkTeE
Data dodania: 1/2/2021, 10:20:10 AM
Autor: michwsek

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali mężczyznę w wieku 41 lat oraz kobietę w wieku 35 lat, mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, którzy poruszali się po ulicach Karpacza pojazdem przypominającym radiowóz.

#policja #jeleniagora #radiowoz #zatrzymanie

https://www.magnapolonia.org/w-karpaczu-policjanci-zatrzymali-radiowoz/


Wielu zatrzymanych przez CBA i ABW, Skarbu Państwa miał stracić ponad 440 mln złotych

Zobacz: https://lurker.land/post/dvEb_Teiq
Data dodania: 12/19/2020, 2:46:02 PM
Autor: michwsek

W wyniku działań ABW i CBA w ostatnich dniach zatrzymano szereg podejrzanych w sprawach dot. przestępstw gospodarczych. Śledztwa dotyczą szkód Skarbu Państwa na sumę ponad 440 mln złotych!

#cba #abw #zatrzymanie #skarbpanstwa #przestepstwo

https://www.magnapolonia.org/wielu-zatrzymanych-przez-cba-i-abw-skarbu-panstwa-mial-stracic-ponad-440-mln-zlotych/


Niemiec, ścigany za próbę zabicia ojca swojej dziewczyny, został zatrzymany w Polsce

Zobacz: https://lurker.land/post/Ve7_D4UQs
Data dodania: 12/17/2020, 12:35:48 PM
Autor: michwsek

Niemiecka Policja prowadziła pościg za mężczyzną, który usiłował zabić ojca swojej partnerki. Uciekinier kierował się w stronę naszego kraju. Tuż po przekroczeniu granicy, został zatrzymany przez polskich mundurowych. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Obecnie w gorzowskim areszcie śledczym oczekuje na ekstradycję do Niemiec, gdzie toczyć będzie się proces jego sprawie.
#niemcy #polska #przestepstwo #zatrzymanie

https://www.magnapolonia.org/niemiec-scigany-za-probe-zabicia-ojca-swojej-dziewczyny-zostal-zatrzymany-w-polsce/


Kilkadziesiąt osób zatrzymanych na marszu emerytów w Mińsku

Zobacz: https://lurker.land/post/VRVI737XI
Data dodania: 12/14/2020, 4:33:43 PM
Autor: michwsek

Kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych w Mińsku. To uczestnicy marszu emerytów, którzy domagali się odejścia białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenki - poinformował portal Onliner.
#emeryci #zatrzymanie #bialorus #protesty #lukaszenka

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-kilkadziesiat-osob-zatrzymanych-na-marszu-emerytow-w-minsku,nId,4926348


Rozbity egipsko-polski gang działał na terenie małopolski

Zobacz: https://lurker.land/post/SsJSw6QpL
Data dodania: 11/30/2020, 8:20:45 AM
Autor: michwsek

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o rozprowadzanie narkotyków na terenie woj. małopolskiego oraz przejęcie ponad 15 kg środków odurzających i psychotropowych, to efekt działań CBŚP i Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W akcji, podczas której zatrzymano 8 osób, udział brali także…
#polska #egipt #gang #narkotyki #zatrzymanie


Oskarżony o zbrodnie wojenne został zatrzymany przez polskich policjantów

Zobacz: https://lurker.land/post/Fq5VJ5_TF
Data dodania: 11/18/2020, 12:56:14 PM
Autor: michwsek

Były rzecznik Armii Wyzwolenia Kosowa i były przewodniczący parlamentu Kosowa Jakup Krasniqi został aresztowany i przewieziony do Hagi. Zatrzymany został przez polskich policjantów z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie Trybunał ds. zbrodni wojennych w Kosowie mający siedzibę w Hadze sądzi domniemane zbrodnie popełnione w latach 1999…
#kosowo #policja #polska #zatrzymanie


Co najmniej kilkaset osób zatrzymanych po Marszu Niepodległości

Zobacz: https://lurker.land/post/t1lWGQyg_
Data dodania: 11/12/2020, 9:00:42 AM
Autor: michwsek

Co najmniej kilkaset osób zatrzymanych po Marszu Niepodległości – to nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Policja przyznaje, że zatrzymań było bardzo dużo, ale konkretne liczby zostaną podane dopiero w czwartek. – Działania policjantów były zdecydowane i takie miały być. Będziemy je podsumowywać podczas czwartkowego briefingu – mówił rzec…
#marszniepodleglosci #polska #patriotyzm #zatrzymanie #policja #11listopada


Ukraiński kontrwywiad schwytał ważnego rosyjskiego szpiega. Rozmowa z zastępcą szefa . . .

Zobacz: https://lurker.land/post/AAJWce0uR
Data dodania: 4/15/2020, 5:23:44 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #FSB #ukraina #kontrwywiad #zatrzymanie #aresztowanie #zdrajca #agent

Walerij Szajtanow, generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, współpracował z FSB co najmniej od 2014 r. Paweł Bobołowicz,rozmawiał o kulisach operacji z wiceszefem ukraińskiego MSW.

Kontrwywiad SBU zatrzymał własnego generała – majora Walerija Szajtanowa. Ten wysoki oficer jest podejrzewany o współpracę z rosyjskim wywiadem.

Ukraiński kontrwywiad schwytał ważnego rosyjskiego szpiega. Rozmowa z zastępcą szefa ukraińskiego MSW (audio)

W Radiu WNET informował o tym już rano Wojciech Jankowski. Paweł Bobołowicz rozwija temat zauważając, że oficerem, z którym Szajtanow współpracował, jest pułkownik FSB Igor Jegorow. Generał-major nosił pseudonim Bobil.

By go schwytać, kontrwywiad posłużył się prowokacją, w której wziął udział czeczeński bojownik przeciwko Rosji Adam Osmajew. Jak przypomniał Paweł Bobołowicz, na Osmajewa przeprowadzono w 2018r. zamach, w którym zginęła jego żona, Amina Okujewa, czeczeńsko-ukraińska bojowniczka o polskich korzeniach. Osmajew, który przeżył, zagrał w operacji przechwytywania agenta rolę przynęty. O akcji opowiedział Radiu Wnet Anton Heraszczenko, wiceszef ukraińskiego MSW:

Adam Osmajew zgodził się zagrać rolę przynęty. Zrobiono tak, jakby doszło do jego zabicia i zostały przekazane fotografie generałowi Szajtanowowi z rzekomego miejsca zabójstwa. To była inscenizacja zabójstwa, żeby przekonać Szajtanowa i zleceniodawców, że wszystko w porządku – powiedział wiceminister.

To, że Adam Osmajew wziął udział w tej prowokacji oczywiście nie jest przypadkiem. Sprawa Szajtanowa, wysokiego oficera, generała SBU jest bowiem powiązana z zabójstwem Aminy Okujewej. Co do tego nie ma wątpliwości Irina Kamińska, mama Aminy Okujewej, z którą udało nam się porozmawiać:

To wszystko jest ze sobą związane, to oczywiste. Gdy teraz to już sięga  tak wysokiego poziomu i są realizowane takie operacje, to jest nadzieja, że wszystko zostanie wyjaśnione. To jest powiązane z FSB. Dowody jednoznacznie obciążają zatrzymanych w sprawie zabójstwa mojej córki– twierdzi Irina Kamińska, wierząc, że uda się zatrzymać nie tylko wykonawców zamachu, ale też zleceniodawców.

Zagadką pozostaje, kto zlecił ów zamach. Według wiceszefa ukraińskiego MSW tropy na pewno prowadzą do Czeczenii. Wiceminister nie chciał wprost nazwać osoby, która mogłaby stać bezpośrednio za zleceniem tego zabójstwa, ale wcześniej mówiono wielokrotnie, że śmierci Osmajewa chciał sam Ramzan Kadyrow, lider Czeczenii, który uważany jest za osobistego wroga nie tylko Osmajewa, ale też Okujewej.

Poza zamachem na Osmajewa, sprawa zatrzymania generała majora Walerija Szajtanowa zawiera jednak wiele innych wątków.

Szajtanow współpracował co najmniej od 2014 roku, a mógł i wcześniej. Olbrzymim problemem jest sprawdzenie teraz, do jakich informacji miał dostęp. SBU musi teraz przeanalizować jakie porażki były w pracy naszego kontrwywiadu, związane z przekazywaniem informacji przez Szajtanowa do Rosji. Wiem, że jest taka opinia naszych pracowników, że cały szereg naszych operacji nie udał się, bo Rosjanie o nich wiedzieli [z wyprzedzeniem], przez Szajtanowa. Wszystkie te dywersje muszą być teraz sprawdzone – dodał Heraszczenko.

Jest możliwe, że Szajtanow współpracował z FSB jeszcze przed Rewolucją Godności na kijowskim Majdanie w 2014 r. Nie ulega natomiast wątpliwości, że to na fali rewolucji awansował i został generałem. W jego rękach mogły być plany wielu operacji realizowanych w ramach tzw. ATO, czyli operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy. Wielokrotnie dochodziło wówczas do sytuacji, w których Rosjanie byli uprzedzani o ukraińskich operacjach wojennych.

Ukraińcom udało się wpaść na jego trop m.in. dzięki współpracy ukraińskich służb ze służbami zachodnimi. Szajtanow spotykał się ze swoim rosyjskim oficerem prowadzącym na terenie krajów zachodnich, między innymi we Francji, a wiceminister Heraszczenko mówił wprost, że informacje przekazane przez zachodnich partnerów pomogły w zatrzymaniu Szajtanowa. Od czasu zabójstwa Skripala w Wielkiej Brytanii zachodnie służby są bardziej wyczulone na działania rosyjskiego wywiadu, zaś Ukraina – dzięki tej współpracy z Zachodem – jest w stanie identyfikować rosyjskich agentów.

Sprawa wciąż jest na etapie śledztwa: SBU stoi teraz przed bardzo dużym wyzwaniem, żeby sprawdzić, jaką dokładnie rolę pełnił Szajtanow, o czym wiedział i o czym może wiedzieć Federacja Rosyjska.


Żandarmeria zatrzymała żołnierza SKW. „Wynosił tajne materiały byłym wysokim oficerom”

Zobacz: https://lurker.land/post/EftzYHSdr
Data dodania: 11/21/2019, 4:04:35 PM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #skw #zw #zandarmeria #zatrzymanie

Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawił zarzuty żołnierzowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński. Żołnierz jest podejrzany o wynoszenie niejawnych materiałów wysokim rangą byłym wojskowym.

Żandarmeria zatrzymała żołnierza SKW. „Wynosił tajne materiały byłym wysokim oficerom”

Jak powiedział portalowi tvp.info rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński, „w toku prowadzonego przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwa zarzuty przedstawiono żołnierzowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego”.

– Zarzuty dotyczą przestępstw przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wykorzystania wbrew przepisom ustawy informacji niejawnych o klauzuli tajne i ściśle tajne, przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych, wykorzystania wbrew przepisom ustawy informacji niejawnych oraz ukrycia dokumentów, którym nie miał prawa wyłączenie rozporządzać oraz posiadania w lokalu mieszkalnym kilkudziesięciu sztuk amunicji do broni palnej bez wymaganego zezwolenia – podał Łapczyński.

Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany. – Z uwagi na fakt, iż ustalenia śledztwa oparte są na materiałach niejawnych, nie mogę przekazać szerszych informacji odnoście przebiegu postępowania, poczynionych w jego toku ustaleń, jak też treści samych zarzutów – powiedział nam prok. Łapczyński.

Jak twierdzi portal niezależna.pl, do zatrzymania doszło w piątek.

– Jest podejrzany o wynoszenie niejawnych materiałów swoim dawnym przełożonym, wśród nich jednemu ze znanych i wpływowych emerytowanych już generałów. Zostali oni zdjęci ze stanowisk i odeszli do cywila za rządów PiS. Sprawa jest bardzo rozwojowa, wkrótce może dojść do kolejnych zatrzymań – powiedziała portalowi „osoba znająca kulisy sprawy”.

Zawiadomienie w sprawie zatrzymanego skierowała do śledczych SKW. Materiał śledczy jest w całości niejawny. Jak czytamy, mężczyzna służbę w armii rozpoczął w latach 90. „Za rządów PO-PSL został ściągnięty do SKW, którym kierował gen. Janusz Nosek” – twierdzi portal.