Lurker.land - tag #xurious

Zobacz: https://lurker.land/post/wwJjKd-IN
Data dodania: 11/26/2022, 1:22:40 PM
Autor: radowan

Demografia jest okrutna, a dekadenckie i zwrócone przeciwko własnym społeczeństwom i białym narodom hegemoniczne nurty ideologiczne na dzisiejszym Zachodzie nie nastrajają optymistycznie. Muzyka (#muzyka) dobrze oddaje klimat zmierzchu. Nadzieja w europejskich ruchach odwołujących się do autentycznej woli ludu (nazywanych przez obecne pseudoelity mianem "populistycznych") - w kontrze do oderwanych od życia elit polityczno-medialnych. Przeciw multikulti, wielkiej podmianie dokonywanej w interesie wielkiego kapitału i międzynarodowej finansjery (często o bardzo konkretnym profilu etnicznym). Przeciw politycznej poprawności, antykulturze, nienawiści do cywilizacji białego człowieka, ideologii LGBT i wszelkim lewackim szaleństwom ideologicznym niszczącym europejskie i zachodnie narody.

https://www.youtube.com/watch?v=juDSzGo-vUw

#xurious #revoltagainsthemodernworld i trochę #polityka


Zobacz: https://lurker.land/post/BesBdEMIM
Data dodania: 3/18/2022, 7:26:05 PM
Autor: radowan

Jest klimat

https://www.youtube.com/watch?v=itvRiR4Aud8

#muzyka #xurious #synthwave #revoltagainsthemodernworld #altright