Lurker.land - tag #wykroczenie

Zobacz: https://lurker.land/post/uF5gIzs6g
Data dodania: 3/31/2022, 12:12:03 PM
Autor: rzywe_guwno

#mandat #wykroczenie #polskiedrogi #fotoradar

Przyznać muszę jedno - w tym kartonowym państwie e-administracja działa wyśmienicie. I mówię to bez cienia ironii.
Dwa tygodnie temu ustrzelił mnie fotopstryk. Na adres rodziców przyszedł polecony z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,w dużym skrócie "mamy zdjęcie, teraz wybierz sobie wysokość kary". Instrukcja w liście opisywała że tu trzeba wypełnić, tam odesłać.

Był też link do eboku. Utworzyłem konto (wciąż korzystając z tego samego login.gov.pl), zapoznałem się ze sprawą, dokonałem aktu samopodpierdolenia (oświadczyłem kto kierowcą był #pdk), wszystko z domowego zacisza. Ba, nawet mogłem pobrać sobie zdjęcie (dość dobrej jakości) żeby zobaczyć jaką miałem minę w momencie błysku
Dziś status sprawy się zmienił - wystawiono mandat, który od razu opłaciłem. Również nie przerywając calla na którym byłem obecny

Nie wiem jak inne kraje, ale polska e-administracja to obok paczkomatów najbardziej dopracowany produkt. Żeby tylko reszta działała tak sprawnie...


Groźni policjanci prężą muskuły przed panem, który wie wszystko o ich obowiązkach, a oni w głowie mają tylko pustkę

Zobacz: https://lurker.land/post/V_Zhss8dy
Data dodania: 1/26/2022, 12:21:53 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=jkXPlKgMwWU

"Pan ma orła w koronie na czapce, pan teraz reprezentuje rząd, a nie jakiegoś wieśniaka ze wsi."

Policjanci nie wiedzą jak się przedstawić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy.

Nie wiedzą dlaczego wystawiają mandat i jaka jest podstawa prawna.

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 192
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 2. [Podjęcie czynności przez funkcjonariusza policji]
1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6 i 7, podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności.

Podtykają mu jakiś nieustawowy kwit do podpisania.

Pytając o miejsce zamieszkania (miejscowość) domagają się dokładnego adresu.

Rozdział II Kodeks cywilny
Miejsce zamieszkania
Art. 25. [Domicilium]
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Wydają polecenia porządkowe nie umiejąc podać podstawy prawnej, jako podstawę faktyczną podają "bo może pan uciec".

Art. 65a. KW
Niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej
Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Polecenia wydawane na podstawie przepisów prawa. Polecenia określonego zachowania muszą być wydane na podstawie prawa. Regulacje Kodeksu wykroczeń nie wskazują rangi aktów prawnych, na podstawie których mogą być wydawane polecenia określonego zachowania się, o których mowa w art. 65a k.w. Oznacza to, że w tym zakresie zastosowanie będą mogły znaleźć wszystkie akty prawne stanowiące źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 1–2 Konstytucji RP). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach judykatury (zob. wyrok SN z 26.03.2021 r., II KK 40/21, OSNK 2021/5, poz. 21 „Odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 65a k.w. ponosi jedynie ten, kto nie stosuje się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej poleceń określonego zachowania się, jeżeli polecenia takie znajdują rzeczywistą podstawę prawną”).

Policjanci nie biorący udziału w interwencji przyłączają się do interwencji twierdząc, że "asekurują" i nie chcą podać swojego imienia i nazwiska.

Czy można pełnić rolę "policjanta asekurującego" i jednocześnie nie brać udziału w interwencji?

Przetrzymują człowieka, który sam do nich podszedł z prośbą o nałożenie mandatu na siebie samego bo nie potrafią ustalić jego tożsamość.

Art. 14. Czynności Policji, Ustawa o Policji, Dz.U.2021.0.1882 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
par. 3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Tożsamość ustalają przez prywatny telefon przesyłając dane osobowe podlegające ochronie niezabezpieczonymi kanałami bo nie posiadają terminala. Policjant ucieka z telefonem do kibla, żeby spokojnie pogadać i wraca twierdząc, że podawał dane przez radiostację. Czy policja ma radiostację w każdym kiblu czy tylko w Arkadii?

Z treści opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jasno wynika, że używanie prywatnych telefonów do celów służbowych jest wątpliwe pod względem legalności i naraża policjantów na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku utraty takiego telefonu (np. dostęp osób nieupoważnionych do kontaktów, wiadomości zapisanych w telefonie).

Cyt: (…)jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy może być utrata materiału zawierającego informacje niejawne (vide: art. 132 ust. 3 pkt. 9 ustawy o Policji). Wykorzystywanie prywatnych urządzeń komórkowych może zatem doprowadzić do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w razie utraty takiego urządzenia, skasowania danych czy ich wycieku. Zakres tych danych może zaś być bardzo szeroki, obejmujący tak numery kontaktów telefonicznych, treść wiadomości, czy choćby dane z geolokalizacji aparatu z nadajników GPS.

Odpowiedzialność tą może ponosić zaś funkcjonariusz, który takiego urządzenia używał.
W ramach akcji protestacyjnej Zarząd Główny NSZZ Policjantów rekomenduje wycofanie prywatnych telefonów z użytku służbowego i wszelkich instrukcji alarmowych oraz systemów powiadamiania.

Na pytania obywatela, który nie jest zatrzymany, ani aresztowany gdzie odszedł funkcjonariusz z jego danymi odpowiada mu tylko "proszę czekać na zakończenie interwencji".

Na prośbę o uwzględnienie naruszeń w notatce służbowej otrzymują odpowiedź "To my decydujemy".

"Czy jeśli ja założę maskę, odejdę dwa kroki i znowu ją zdejmę to czy ja popełniam wykroczenie? Czyli nie chcecie mi wystawić mandatu?"

Policjanci wiedzę o swoich obowiązkach prawdopodobnie czerpią głównie z popularnej w latach osiemdziesiątych serii filmów "Akademia Policyjna".

#polskapolicja #postawaobywatelska #prawo #interwencja #zatrzymanie #wykroczenie #art116kw #policja


Koniec z prawem do odmowy mandatu. Nowy projekt PiS

Zobacz: https://lurker.land/post/FpxYNQvFL
Data dodania: 1/9/2021, 3:38:37 PM
Autor: kwarcpl

Zniesienie prawa do odmowy mandatu oraz sprecyzowanie, że "grzywnę uważa się za nałożoną takim mandatem z chwilą jego odbioru przez ukaranego" to tylko niektóre propozycje wynikające z kontrowersyjnego projektu Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który grupa posłów PiS złożyła w Sejmie - donosi Onet.pl.

https://www.rp.pl/Prawo-karne/301099996-Koniec-z-prawem-do-odmowy-mandatu---nowy-projekt-przepisow-PiS.html

#polska #prawo #przepisy #wykroczenie #polityka


13 tys. mandatów i prawie 5 tys. wniosków do sądu za brak maseczek

Zobacz: https://lurker.land/post/r0XatpTn2
Data dodania: 6/11/2020, 9:10:36 AM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #policja #rzad #koronawirus #nakazy #zakazy #kodeks #wykroczenie #kodekskarny #maseczki #zdrowie #mandat

"Według stanu na 31 maja 2020 r. policja od chwili wprowadzenia przepisów, czyli od 16 kwietnia 2020 r. wobec osób łamiących nakaz noszenia maseczek:

39 885 razy zastosowała pouczenia, zwrócenie uwagi, ostrzeżenia lub inne środki oddziaływania wychowawczego przewidziane przez Kodeks wykroczeń;nałożyła 13 030 grzywien w drodze mandatu karnego;skierowała 4898 wniosków o ukaranie do sądu.

Mimo określenia w § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, szeregu wyjątków od obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, m.in. z powodu stanu zdrowia, okazanie przez obywatela orzeczenia lub zaświadczenia potwierdzającego chorobę nie jest wymagane. Stwierdzenie okoliczności wyłączających ten obowiązek może nastąpić na podstawie oświadczenia osoby, ewentualnie jej opiekuna lub obserwacji własnych funkcjonariusza, który każdorazowo dokonuje indywidualnej oceny sytuacji"

13 tys. mandatów i prawie 5 tys. wniosków do sądu za brak maseczek

Polacy są zdegustowani, kiedy premier Mateusz Morawiecki siedzi w restauracji ze znajomymi i nie respektuje żadnych nakazów. Nie ma maseczki, nie zachowuje dystansu, nie siedzi z rodziną.

Po zapytaniu twierdzi, że przepisy nie są obligatoryjne, że są tylko propozycją.

Jednak policjanci o tym nie wiedzą i z różnych przyczyn wymierzają wysokie mandaty za brak respektowania obostrzeń i noszenia gadżetów koronawirusowych.