Lurker.land - tag #wydarzylosie

Dziś mija 24 rocznica zabójstwa gen. Papały

Zobacz: https://lurker.land/post/pUIEIo75S
Data dodania: 6/25/2022, 7:19:08 AM
Autor: borok

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1752536,1,co-wiemy-20-lat-po-zabojstwie-gen-marka-papaly.read

#wydarzylosie #ciekawostki #polska #historia #kalendarium #gimbynieznajo


Zobacz: https://lurker.land/post/nrx-YKC6B
Data dodania: 12/12/2021, 7:30:00 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 12.12

12 grudnia 1970 roku polska Rada Ministrów podjęła decyzję „o zmianie cen detalicznych całego szeregu wyrobów”, dlatego znacznie podrożało wiele podstawowych artykułów spożywczych. Decyzja ta, podjęta w okresie przedświątecznym, wywołała ogromne niezadowolenie społeczne, którego wyrazem stał się zapoczątkowany 14 grudnia tego roku protest robotników Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Protest w ciągu następnych kilku dni ogarnął także inne miasta Wybrzeża i szybko przybrał formę gwałtownych walk ulicznych z oddziałami milicji, ­ ZOMO i wojska.

Zdesperowany i nie panujący nad sytuacją Gomułka podjął 15 grudnia „decyzję w sprawie użycia broni przez oddziały porządkowe i wojsko”. Decyzja Gomułki doprowadziła do wielu tragedii, m.in. 16 grudnia w Gdańsku, 17 grudnia w Gdyni oraz 17 i 18 grudnia w Szczecinie. Łącznie podczas protestów robotniczych na Wybrzeżu zginęły, według oficjalnych danych, 44 osoby, a 1164 odniosły rany.

Wydarzenia grudniowe, zwane też Polskim Grudniem ’70, doprowadziły do upadku ekipy Gomułki, który podczas obradującego 20 grudnia 1970 VII Plenum KC PZPR utracił funkcję I sekretarza na rzecz przywódcy grupy ­ technokratów Edwarda Gierka. Trzy dni później Piotr Jaroszewicz zastąpił Józefa Cyrankiewicza (­ Żelazny Józef) na stanowisku premiera, jednak ogłoszoną 12 grudnia podwyżkę cen anulowano dopiero 15 lutego 1971, po kilkudniowym strajku łódzkich włókniarek (notka autorstwa dr. hab. Zdzisława Zblewskiego).

#historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


21 lat temu JP2 ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej

Zobacz: https://lurker.land/post/td5M0Svt2
Data dodania: 6/26/2021, 5:21:32 PM
Autor: borok

https://m.niedziela.pl/artykul/65314/nd/Trzecia-tajemnica-fatimska

#religia #wiara #chrzescijanstwo #ciekawostki #katolicyzm #wydarzylosie #historia #informacje


Zobacz: https://lurker.land/post/zyAY_SigU
Data dodania: 6/13/2021, 5:34:51 PM
Autor: borok

Sorry, ale jestem wstrzasniety tym co czytam…
Ale chcę się tym podzielić z wami...

Wbrew nie tylko między-
narodowemu, ale także nie-
mieckiemu prawu niepełno-
letni więźniowie Kinder-KL
Litzmann stadt byli zmuszani do
ciężkiej pracy. Chłopcy zajmo-
wali się m.in. wyrabianiem bu-
tów, koszyków, mat pod czołgi
i pasków do masek gazowych,
a dziewczynki praniem, goto-
waniem, szyciem i sprzątaniem.
Najbardziej męczące były jed-
nak prace na zewnątrz. „Były
w obozie dwa grube, ciężkie
walce, które musieliśmy cią-
gnąć i równać teren. Ogrom-
nie uciążliwe i wyczerpujące
zajęcie. Do takich wielkich, że-
laznych walców potrzeba by
ciągnika, a tutaj dzieci musiały
sznurami, powrozami ciągnąć
je tam i z powrotem” – wspo-
minał ocalały Paweł Procner.
Wszyscy wykonywali swoje
obowiązki pod nadzorem straż-
ników (tzw. wachmanów). Spo-
śród nich największym okru-
cieństwem wobec dzieci wyka-
zywał się Edward August. „Sta-
le pijany. Bił zawsze i wszędzie.
Z rozkoszą poddawał więźniów
najwymyślniejszym torturom.
Bił i kopał w najczulsze miejsca,
wpychał do skrzyń z piaskiem,
topił w beczułce z wodą, wieszał
za nogi na łańcuchu i opuszczał
głową w dół do kanału ze zu-
żytymi smarami samochodo-
wymi, scyzorykiem wycinał
genitalia, bił w pięty, gasił na
piersiach więźniów papierosy”
– pisał Józef Witkowski, autor
monografii „Hitlerowski obóz
koncentracyjny dla małoletnich
w Łodzi”.
We wspomnieniach ocala-
łych pojawia się także Genowe-
fa Pohl – Polka, która podpisa-
ła Volkslistę i otrzymała pracę
jako nadzorczyni w obozie. We-
dług relacji świadków ta nie-
spełna dwudziestoletnia kobie-
ta pobiła na śmierć co najmniej
sześcioro dzieci. Podczas pro-
cesu nie przyznała się do sta-
wianych jej zarzutów. Do końca
utrzymywała, że nie wiedziała,
w czym brała udział. „Dopiero
teraz, blisko 30 lat po wojnie,
dowiedziałam się, że to nie był
zakład poprawczy, tylko obóz”
– przekonywała. W 1974 r. Sąd
Wojewódzki w Łodzi skazał ją
na 25 lat pozbawienia wolno-
ści. Wcześniej zdążyła jednak
przepracować 15 lat jako przed-
szkolanka

#historia #germandeathcamp #wydarzylosie #dzieci #niemcy #nsfw


81 lat temu pierwsi Polacy trafili do Niemieckich obozów koncentracyjnych...

Zobacz: https://lurker.land/post/G8DDZTCko
Data dodania: 6/13/2021, 9:49:06 AM
Autor: borok

https://info.wiara.pl/doc/6923392.81-lat-temu-Niemcy-deportowali-pierwszych-Polakow-do-KL

#kalendarium #historia #wydarzylosie #niemieckieobozy #niemcy #polacy #wojna


Tylko dziś Żydzi zabili 26 palestynczykow (w tym 8 dzieci)

Zobacz: https://lurker.land/post/EKva6Q1Fc
Data dodania: 5/16/2021, 5:33:48 PM
Autor: borok

https://pch24.pl/smiercionosne-naloty-izraela-na-strefe-gazy-tylko-w-niedziele-zginelo-26-osob/

#wydarzenia #informacje #wydarzylosie #bliskiwschod #izrael #konflikty


120 lat temu urodził się Rotmistrz Pilecki

Zobacz: https://lurker.land/post/NuNHbJSk5
Data dodania: 5/13/2021, 7:33:16 PM
Autor: borok

https://info.wiara.pl/doc/6855787.120-rocznica-urodzin-Witolda-Pileckiego

#kalendarium #historia #ciekawostki #polska #wydarzenia #informacje #wydarzylosie


380 lat temu wizerunek MB Kalwaryjskiej zapłakał krwawymi łzami.

Zobacz: https://lurker.land/post/XyJO06jmM
Data dodania: 5/3/2021, 8:42:25 PM
Autor: borok

https://info.wiara.pl/doc/6841044.380-lat-temu-kalwaryjski-wizerunek-Matki-Bozej-zaplakal

#wydarzylosie #ciekawostki #zainteresowania #historia #religia #wiara #katolicyzm #polska


Zaksa, klubowym mistrzem europy

Zobacz: https://lurker.land/post/v_b7jyMy9
Data dodania: 5/2/2021, 6:59:02 AM
Autor: borok

https://m.niezalezna.pl/393295-zaksa-klubowym-mistrzem-europy-polska-druzyna-wygrywa-lige-mistrzow

#sport #wydarzenia #informacje #polska #europa #wydarzylosie


171 lat temu miały miejsce objawienia w Licheniu.

Zobacz: https://lurker.land/post/6xa7Im0WP
Data dodania: 5/1/2021, 9:54:17 PM
Autor: borok

https://info.wiara.pl/doc/6838665.Mija-171-lat-od-objawien-w-Licheniu

#religia #wiara #chrzescijanstwo #ciekawostki #katolicyzm #wydarzylosie #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/HQcAZlkme
Data dodania: 3/21/2021, 6:07:40 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 21.03

1919 – na Węgrzech rozpoczęła się rewolucja. W wyniku połączenia komunistów z socjaldemokratami powstała Węgierska Partia Socjalistyczna. W tym samym dniu partia utworzyła rząd rewolucyjny i powołała do życia Węgierską Republikę Rad. Ogłoszono zniesienie arystokratycznych tytułów i przywilejów oraz rozdział kościoła od państwa. Mnożyły się napady na kapłanów i wiernych. Dokonano konfiskaty ziem i nacjonalizacji przemysłu. Powołano też Węgierską Armię Czerwoną i Czerwoną Gwardię, a do walki z kontrrewolucją skierowano oddział tzw. „chłopców Lenina”, pod kierownictwem Jozsefa Csernego. Mieli oni na rękach krew co najmniej kilkuset ludzi. W wyniku niezadowolenia społeczeństwa oraz interwencji wojsk rumuńskich 6 sierpnia 1919 roku rewolucja upadła.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://lurker.land/post/wOb0IqWst
Data dodania: 3/16/2021, 8:04:07 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 16.03

1901 – w krakowskim Teatrze Miejskim (dziś Teatr im. Juliusza Słowackiego) miała miejsce premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl okazał się sukcesem, a dzieło weszło do kanonu literatury polskiej.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska #kultura


Zobacz: https://lurker.land/post/-F5fcvnF8
Data dodania: 3/16/2021, 7:56:45 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 16.03

597 ante Ch. – wojska króla Babilonii Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę. Część znamienitych mieszkańców Judei deportowano do Babilonii.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://lurker.land/post/7M6T_4lHt
Data dodania: 3/15/2021, 9:06:34 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 15.03

1940 – w dniach 13-15 marca Niemcy zamordowali około 500 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Łodzi.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/ryUpKfREZ
Data dodania: 3/15/2021, 9:05:56 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 15.03

1932 – w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej, 30 km od Mińska, utworzono polski rejon narodowościowy, którego „patronem” został Feliks Dzierżyński. Był to drugi tego typu twór administracyjny, po powołanej do życia w 1925 roku na sowieckiej Ukrainie „Marchlewszczyźnie”. Tworząc oba rejony władze sowieckie chciały skuteczniej zwalczać „drobnoburżuazyjny nacjonalizm” miejscowych Polaków.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/SIOi_oOkm
Data dodania: 3/15/2021, 8:56:11 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 15.03

1917 – pod naciskiem Dumy Państwowej oraz części wyższej generalicji car Mikołaj II, w imieniu własnym i syna Aleksandra, abdykował w Pskowie na rzecz brata wielkiego księcia Michała. Ten jednak następnego dnia także zrzekł się korony, w wyniku czego władzę w Rosji objął Rząd Tymczasowy. Na jego czele, jako premier, stanął książę Jerzy Lwow. Po abdykacji Mikołaj Romanow wraz z rodziną był przetrzymywany w areszcie domowym, początkowo w pałacu w Carskim Siole, potem w Tobolsku, a w końcu w Jekaterynburgu. W tym ostatnim mieście 17 lipca 1918 roku ostatni car Rosji, wraz z synem, żoną, córkami i służbą został zamordowany.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://lurker.land/post/vCYLaWufY
Data dodania: 3/15/2021, 8:54:08 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 15.03

44 ante Ch. – Juliusz Cezar w dniu id marcowych został zamordowany przez senatorów pod przywództwem Marka Brutusa oraz Gajusza Kasjusza. W wyniku wojny domowej, która potem rozgorzała między kandydatami do schedy po Cezarze, powstało cesarstwo.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://lurker.land/post/h4CfBwLN2
Data dodania: 3/13/2021, 5:20:06 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 13.03

2013 - argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany papieżem. Przyjął imię Franciszek.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #informacje #religia


Zobacz: https://lurker.land/post/nyenWu-Nx
Data dodania: 3/11/2021, 7:20:01 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 11.03

1646 – zmarł Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny (ur. 1591). Do najwspanialszych zwycięstw wybitnego wodza należały bitwy: z Tatarami pod Martynowem (1624), ze Szwedami pod Hamersztynem (1627) oraz również ze Szwedami dowodzonymi przez samego Gustawa Adolfa pod Trzcianą (1629). Ogromną odznacza się i niefrasobliwą pobożnością i na sztandarze swym ma wizerunek Najświętszej Panny. Cały tchnie myślą o rozgromieniu niewiernych narodów, z którymi często walczył – tak o hetmanie w 1635 roku pisał w pamiętniku pewien dworzanin francuski.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska #sladamirzeczpospolitej


Zobacz: https://lurker.land/post/fQgtXmHwY
Data dodania: 3/10/2021, 8:04:59 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 10.03

1947 – w Warszawie podpisana została polsko-czechosłowacka umowa o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Rozstrzygała ona spór graniczny, który zaistniał między oboma krajami po zakończeniu II wojny światowej. Zgodnie z życzeniem Stalina Zaolzie weszło w skład Czechosłowacji, natomiast po stronie polskiej pozostały skrawki Górnego Spisza i Orawy, powiaty Głubczyce i Racibórz (Śląsk Opolski) oraz Kotlina Kłodzka.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/caHQP49-s
Data dodania: 3/10/2021, 8:04:00 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 10.03

1793 – we Francji powołano Trybunał Rewolucyjny do walki z kontrrewolucją. Jego wyroki nie podlegały apelacji ani kasacji i były wykonywane w ciągu 1-3 dni. Trybunał wydawał 2 rodzaje wyroków: uniewinniający lub karę śmierci. W 1794 roku zniesiono funkcję świadków i obrońców. Na szafot codziennie trafiało kilkadziesiąt osób. Po przewrocie termidoriańskim Trybunał Rewolucyjny stracił na znaczeniu. Wreszcie 31 maja 1795 roku został rozwiązany.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #francja #rewolucja


Zobacz: https://lurker.land/post/kx0d626G8
Data dodania: 3/9/2021, 8:20:47 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 9.03

1944 - co najmniej 58 Polaków zostało zamordowanych przez bandę Ukraińskiej Powstańczej Armii we wsi Szerokie Pole w województwie stanisławowskim. Nacjonaliści ukraińscy napadli na wieś nocą, atakując ją z trzech stron. Podpalali domostwa i zabijali napotkane osoby, bez względu na wiek i płeć.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/l4X-n_rCh
Data dodania: 3/9/2021, 8:19:47 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 9.03

1943 - gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie wprowadzające niekaralność aborcji dokonywanej przez Polki i przedstawicielki innych „niższych rasowo” narodów. Ten sam akt prawny zaostrzał natomiast kary w odniesieniu do kobiet niemieckich, które dopuściły by się zabicia dziecka w swoim łonie. Rozporządzenie dotyczyło terenów Generalnej Guberni.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #aborcja


Zobacz: https://lurker.land/post/gVmxGTyr_
Data dodania: 3/8/2021, 6:28:03 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 8.03

1944 – niemieccy żandarmi zamordowali ponad 90 mieszkańców wsi Jabłoń-Dobki na Podlasiu. Zbrodnia była odwetem za rozbicie przez oddział Kedywu AK patrolu żandarmerii. Wyłapani przez hitlerowców mieszkańcy zostali zamknięci w stajni, którą po obrzuceniu granatami podpalono. Wśród ofiar było 33 dzieci i 31 kobiet.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska #ww2


Zobacz: https://lurker.land/post/6RH4c9CHC
Data dodania: 3/8/2021, 6:14:15 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 8.03

1000 - rozpoczął się zjazd gnieźnieński, podczas którego spotkali się książę Bolesław I Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Podczas zjazdu ogłoszono utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie, którego pierwszym zwierzchnikiem został brat św. Wojciecha - Radzim Gaudenty. Ustalono także granice nowych diecezji: krakowskiej, wrocławskiej, kołobrzeskiej oraz poznańskiej. Ponadto cesarz nadał Bolesławowi prawo inwestytury dostojników kościelnych i zwolnił księcia z obowiązku płacenia trybutu królom niemieckim.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska