Lurker.land - tag #wspolczesnalewica

#Niemcy Dzień kąpieli tylko dla transseksualistów?

Zobacz: https://lurker.land/post/6OS41waU7
Data dodania: 7/13/2020, 6:05:50 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #lewica #Niemcy #skrajnalewica #transseksualisci #transseksualizm #wspolczesnalewica #zieloni #absurdypolitycznejpoprawnosci #basen #kapiel

Niemieccy Zieloni domagają się ustanowienia jednego dnia przeznaczonego tylko dla transseksualistów, chcących korzystać z miejskiego basenu w Norymberdze. Jednym z głównych argumentów przemawiających za wprowadzeniem tego rozwiązania ma być fakt, że osoby te były dyskryminowane z powodu podziału szatni na przeznaczone dla kobiet i mężczyzn.

#Niemcy Dzień kąpieli tylko dla transseksualistów?

Frakcja Zielonych/Związku’90 w radzie miejskiej Norymbergi zgłosiła projekt, który w podobnym czasie został też przedstawiony w miastach Fürth i Erlangen. Zdaniem polityków skrajnej lewicy w Niemczech dalej dochodzi do „poważnych przypadków dyskryminacji”, zaś w niemieckim społeczeństwie dalej zakorzeniony jest tradycyjny model pojmowania płci.

Z tego powodu, zdaniem Zielonych, konieczne jest wprowadzenie na basenach dnia przeznaczonego jedynie dla osób transseksualnych. Jak dotąd takie rozwiązanie wprowadzono jedynie w pojedynczych niemieckich miastach, dlatego skrajna lewica uważa, że takie obiekty stały się miejscem daleko posuniętej dyskryminacji ze względu na „tożsamość płciową”.

Według Zielonych w normalnym czasie funkcjonowania basenów niemożliwe jest „niedyskryminacyjne” użytkowanie ich przez dewiantów. Dzieje się tak, ponieważ ze względu na swoją orientację nie mogą oni korzystać z szatni, które są przeznaczone na co dzień dla kobiet i mężczyzn.


Niemcy: Lewicowi ekstremiści zaczną zabijać?

Zobacz: https://lurker.land/post/bxDXodNQz
Data dodania: 6/23/2020, 2:23:25 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #pozyteczniidioci #antyfaszysci #antyfaszyzm #ekstremizm #lewica #lewicowyekstremizm #Niemcy #skrajnalewica #wspolczesnalewica

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji w Niemczech coraz poważniej obawia się zachowania lewicowych ekstremistów. Nie wyklucza on nawet, że zaczną oni mordować swoich przeciwników politycznych, bo ludzkie życie ma wśród nich mocno tracić na wartości. Ogółem w ubiegłym roku odnotowano o 40 procent więcej przestępstw skrajnej lewicy niż miało to miejsce przed dwoma laty.

Niemcy: Lewicowi ekstremiści zaczną zabijać?

Niemieckie służby specjalne nie mają szczególnych wątpliwości, że tamtejsza skrajnie lewicowa scena nie tylko rośnie w siłę, lecz radykalizuje się jeszcze bardziej. Niektóre z grup anarchistów i komunistów tworzą nawet swoje własne grupy terrorystyczne, wśród których rośnie akceptacja już nie jedynie dla poważnych uszkodzeń ciała u przeciwników politycznych, ale nawet dla ich zabijania.

Między innymi z tego powodu lewicowi ekstremiści mają ewoluować z organizacji masowych zamieszek do zrzeszania się w niewielkich grupach. To właśnie one mają być odpowiedzialne za coraz częstsze napady, których celem są zresztą już nie tylko „prawicowi ekstremiści” i policjanci, ale także przedstawiciele innych społeczności. Wśród nich ofiarami stają się chociażby osoby pracujące w branży nieruchomości.

Dane opublikowane przez niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji wskazują na rosnącą liczbę przestępstw, za które odpowiedzialna jest skrajna lewica. W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrosła ona o blisko 40 proc., osiągając poziom blisko 6,5 tys. takich przypadków. Tendencja jest niepokojąca zwłaszcza w przypadku podpaleń i niszczenia mienia. Odnotowano natomiast tylko dwie próby zabójstwa.