Lurker.land - tag #wsl

Windows Terminal nowa aplikacja wiersza poleceń inspirowana Linuksem na Win10

Zobacz: https://lurker.land/post/LIp85VWaA
Data dodania: 5/7/2019, 1:54:10 PM
Autor: ziemianin

#windows #programowanie #Windows10 #cmd #TerminalWindows #PowerShell #WSL #open-source #github

Windows 10 wkrótce doczeka się Windows Terminal, czyli unowocześnionej wersji narzędzia, która zawierać będzie funkcjonalność PowerShell i wiersza poleceń.

Chociaż polecenia można już uruchamiać z różnych środowisk przy użyciu wiersza polecenia, nowy terminal Windows będzie zawierał kartę wsparcia wraz z motywem i innymi dostosowaniami dla entuzjastów i programistów.