Lurker.land - tag #wielomska

IMPERIUM KLAUSA SCHWABA. JAKĄ PRZYSZŁOŚĆ SZYKUJĄ NAM GLOBALIŚCI? - Magdalena Ziętek-Wielomska

Zobacz: https://lurker.land/post/sr6nD4Vxo
Data dodania: 2/23/2022, 8:01:55 AM
Autor: zygmund

Co nas czeka w najbliższych latach?
Jakie jest miejsce Polski w nowym świecie?
Polski nie będzie, a Polacy zubożeją i wymrą.

https://www.youtube.com/watch?v=KaA2gz9OPg8

#polityka
#globalizm
#schwab
#mfe
#wef
#wielomska


Streszczenie wykładu Magdaleny Ziętek-Wielomskiej: Milgram i zbrodnie w imię nauki

Zobacz: https://lurker.land/post/AKhVFPOjx
Data dodania: 1/24/2022, 9:28:26 PM
Autor: radowan

Wykład Magdaleny Ziętek-Wielomskiej

Jest to luźne omówienie wykładu Pani Magdaleny Ziętek-Wielomskiej. Jako, że jest to moje streszczenie jest ono siłą rzeczy nieco autorskie, ale tam gdzie nie referowałem wywodu prelegenta i wplatałem swoje przemyślenia, starałem się to wyraźnie zaznaczyć.

W skrócie - tematami:

1. Eksperyment Miligrama
Znacie eksperyment Miligrama? Polegał on na tym, że uczestnicy eksperymentu mieli wymierzać karę podłączonym do prądu ludziom, którzy nie znali odpowiedzi na pytanie. Każdy wstrząs był silniejszy od poprzedniego. Odpytywani (będący aktorami) wili się z bólu, a do uczestnika eksperymentu należało naciskanie przycisku. Eksperyment miał badać podatność człowieka na autorytety - obok uczestnika stał "naukowiec w kitlu", który wahającemu się uczestnikowi nakazywał naciskanie wspomnianego przycisku. Działał autorytet "osoby reprezentującej świat nauki", która nie tylko brała na siebie odpowiedzialność ale mówiła, że wszystko to czynione jest w imię nauki.

Jak się okazało większość uczestników była gotowa nacisnąć przycisk, jeżeli "osoba w kitlu" wydawała polecenie, nawet wtedy gdy kolejny elektrowstrząs miał oznaczać wyrządzenie poważnej krzywdy a nawet zagrażać rażonemu prądem.

2. Rola nauki - ustalanie faktów i praw ale i legitymizacja pewnych twierdzeń
Nauka z jednej strony ustala fakty, bada zjawiska fizyczne, posługuje się metodą by odkryć prawa rządzące światem. Z drugiej jednak strony nauka legitymuje pewne twierdzenia. Nadaje im moc, której by te twierdzenia nie miały, gdyby za nimi nie stał autorytet "świata nauki". Jeżeli "ludzie nauki" mówią, że coś jest udowodnione naukowo wtedy w sposób naturalny im wierzymy.

Jak to się jednak ma do eksperymentu Miligrama? Otóż w ramach eksperymentu "ludzie w kitlach" wydawali spokojne polecenia, kontynuowania elektrowstrząsów, a uczestnicy eksperymentów w zdecydowanej większości się do tego stosowali. Co jednak jeżeli ludzi w kitlach było dwóch i jeden z nich nalegał by kontynuować elektrowstrząsy, a drugi domagał się by przerwać rażenie prądem?

Gdy występował dwugłos w wśród "reprezentantów nauki", wtedy o wiele częściej uczestnicy eksperymentu odmawiali wykonywania polecenia użycia elektrowstrząsu względem "przesłuchiwanego".

3. Wnioski ogólne
Co sprawia, że jesteśmy skłonni ulegać autorytetowi naukowców? Podstawowym warunkiem jest to, by do ludzi docierał przekaz, że wszyscy naukowcy mówią jednym głosem.

W normalnej debacie akademickiej jest tak, że dopuszcza się wszystkie głosy i poszukuje się prawdy. Jeżeli jednak celem jest nie poszukiwanie prawdy, lecz przykładowo realizacja pewnego programu światopoglądowego lub pewnej wizji ideologicznej można jednak wyciszyć głosy strony przeciwnej, nawet jeżeli są autorytetami w dziedzinie, w której się wypowiadają - np. nie dopuszczając ich do mediów, czy do czasopism naukowych. Wtedy do ludzi będzie docierał przekaz, że dane stanowisko jest "ogólnonaukowym konsensusem".

Podsumowanie
Istnieje ogromna dziedzina nauki i wiedzy zajmująca się badaniem mechanizmów ludzkiego myślenia. Ci którzy chcą oddziaływać na świat korzystają z jej zasobów, by kształtować ludzkie myślenie w pożądanym przez nich kierunku. Świat nauki nie jest zaś wolny od tych wpływów.

Dzisiaj też widzimy, że pewne rzeczy są wyciszane, a inne promowane - każdy naukowiec instynktownie niemal wyczuwa, że poruszając pewne tematy niezgodne z panującą poprawnością polityczną może sobie narobić poważnych problemów, narazić się na ostracyzm, a nawet zwichnąć karierę - takimi tematami jakie przychodzą mi na myśl są np. inteligencja a rasa, badania nad talmudem i etyką talmudyczną jako źródłem antysemityzmu, "pokojowość" islamu, homoseksualizm, koronawirus, udział Żydów w komunistycznym aparacie terroru i w zbrodniach komunistycznych. Pokaż spoiler Zainteresowanym jak to działa w praktyce polecam prześledzić los książki pt. "Krwawa Pascha" Ariela Toaffa historyka judaizmu, syn Elia Toaffa (byłego głównego rabina Rzymu), który musiał wycofywać się rakiem ze swoich ustaleń, nie ze względu na to, że ktoś podważył naukowość jego ustaleń, lecz ze względu na kontrowersyjny temat.

Dlatego jaki jest tego wniosek? Zawsze warto sprawdzać, czy autentycznie za danym twierdzeniem - zwłaszcza, jeżeli jest usilnie promowane przez media jako oficjalne stanowisko nauki - stoi konsensus naukowy, czy może przypadkiem jest to twierdzenie tylko części naukowców, nagłaśniane przez media a podważane przez innych poważnych przedstawicieli świata nauki.

Bo jak wszyscy wiemy, istnieją "poglądy opłacalne" i "poglądy nieopłacalne".

https://www.youtube.com/watch?v=IFcZnCD7sW8

#wielomski #wielomska #magdalenawielomska #streszczeniawykladow #polityka