Lurker.land - tag #wielkanierzadnica

Zobacz: https://lurker.land/post/NgJtpa9hv
Data dodania: 5/26/2022, 1:28:34 PM
Autor: szachista

Tak kościół katolicki złamał 1 i 2 przykazanie, wiodąc parafian na zatracenie. Gdzie papież? Aaa on wiedzie prym w kulcie fałszywych bozkow z drewna i poganskich rytuałach…
I to ma być Boży kościół? #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica


W Lublinskim kościele katolicy czcili czarnego Pana, władcy ich kościoła

Zobacz: https://lurker.land/post/6nCRndwC7
Data dodania: 5/26/2022, 1:08:03 PM
Autor: szachista

https://forumdlazycia.wordpress.com/2020/07/31/czarny-demon-z-diabelska-twarza-i-kopytami-zamiast-stop/

Tego przyznam nawet ja się nie spodziewałem A idioci oddali mu sześć nie wiedząc, że jest diablem jak ten jeden mąż, bo ksiądz kazał co tam Ewangelia! tradycja i kult martwych i obrzydliwych bałwanów z drewna, bez ducha ważniejszy jest od słowa Bożego ... Jeszcze tylko obraz takiemu namalować i można maraton wkoło kościoła dla odpuszczenia grzchow i deszu zapierdzielać, tylko wpierw trzeba bałwana ze sobą zabrać bo z drewna wykonany i nie chodzi

#kosciolkatolicki #diabel #wielkanierzadnica #lublin


Zobacz: https://lurker.land/post/llsCxLjYN
Data dodania: 5/25/2022, 3:06:18 PM
Autor: szachista

Kościół idzie z duchem czasu, szkoda że nie z duchem ewangelii...
#kosciolkatolicki #heheszki #wielkanierzadnica #lgbt


Zobacz: https://lurker.land/post/UcG0uOpNh
Data dodania: 5/24/2022, 9:34:49 PM
Autor: szachista

"I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:" (Apokalipsa św. Jana 18:4)

#kosciolkatolicki #kalisz #pedofilia #wielkanierzadnica #heheszki #polityka #polska #biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/5D5lxna2q
Data dodania: 4/29/2022, 11:03:54 PM
Autor: szachista

Kościół katolicki zabrania rozwodnikom komunii, zabrania przyjmowania i robienia tego samemu. Jak ci ludzie mają czynić to na pamiątkę Pana? Nie mogą!

Kobieta czy mężczyzna czasami muszą się rozejść, bo przecież nie będzie mogła żyć będąc napierdalana przez pijak, a mąż przemocy psychicznej wiecznie nie wytrzyma. Rozwód dla niejednego to jedyna szansa na odzyskanie normalności, ot, życie ludzkie.

Ale nie tylko oni, lecz wy wszyscy, katolicy, nie czynicie na pamiątkę Pana! Chleb to jedno, a gdzie jego krew? Co? Księżulek co mszę łyka weźmie, a wy nigdy. Nie tak nakazał Pan.

W kościele Jezusa za pomocą komunii nie upamietnicie, a sami w domu też nie możecie, gdyż kościół tego zakazuje... Sam nie czyni, a i innym nie pozwala!

Mistrz dał nakaz, by tak czynić, więc czyńmy. Chleb i krew na pamiątkę Jego. Sam powiedział że stanie się wam, jak uwierzycie, dlaczego więc nie wierzysz że możesz przemienić sam?
Krwi Jezusa w świątyni dla ludu nie ma, jest ona u tych, co mają odwagę czynić to na jego pamiątkę. To my jesteśmy świątynią Pana, mamy Jezusa który daje nam absolutnie wszystko jeśli mamy wiarę.

Religia służy do kontroli, tak samo rządy, media i wszystko inne, co pochłania nasz czas i energię nie dając nic w zamian. To śmieci. Masz być niewolnikiem od dziecka po śmierć, licząc na wolność po śmierci i nie uwierzyć żeś wolny jest od zawsze. Jezus daje wolność, religia ją zabiera i to się nie zmieni aż do końca tego świata.

Jezus pokazał jaki jest Ojciec i jacy mamy być my - jego dzieci (prawdziwy kościół). Ludzie czyniący inaczej niż Pan to niewolnicy grzechu, ludzie martwi, oddzieleni od Boga, który ich nie słyszy. Niewypełnianie nauki Pana wiedzie na manowce, nauki nikt nie może zmienić wedle własnych upodobań, jak uczynił kościół katolicki. Tradycja, kult i dogmaty to wróg ewangelii, bo nią nie są. Jest tak, jak napisane i gdyby istniała potrzeba jej rozwinięcia, to apostołowie by to zrobili. Zadbali by przekaz był czysty, bo słowo Boże nie wymaga poprawy.
Jeśli Pan nakazał coś, to należy się dostosować, a nie dla tradycji czy dogmatów naginać, zmieniać, mącić…

Ewangelia jest perfekcyjna i nikt nie ma prawa jej zmieniać! Ap. Paweł rzekł, iż każdy kto głosi inną ewangelię od tej, którą my (oni - apostołowie) nawet aniołowie z nieba, niech będzie przeklęty!

Jest więc tak, jak jest napisane, a kościół katolicki jest przeklęty. Nie myślcie że ja wnoszę przekleństwo, lecz ap Paweł na polecenie Pana. Kościół wasz upadnie, a wy razem z nim, bo Boga w nim nie ma, gdyż jest pośród nas a nie w martwych figurach i złotych świątyniach.

Kościelne zbytki są dowodem na to, iż ta zgniła instytucja służy diabłu, ponieważ to on jest panem tego świata. Dzieci Boże zbierają skarb w Krolestwie Bożym, a gdyby kk do nich należał - to nigdy nie byłby bogaty, gdyż nigdy by zbytków nie uzbierał bo wolałby nakarmić swych wiernych. Nawet jeśli nie dla skarbu u Ojca, to z serca, sumienia oddałby swe złoto. Ludzie ważniejsi od bogactw, ale nie dla Kościoła katolickiego. Ewangelia ważniejsza dla sług Bożych, lecz nie dla Kościoła, dla niego dogmaty ważniejsze od żyć tych, co zaufali Panu i wybrali czysty przekaz Biblii. Tylko diabeł mógł zabić tych, co czytali biblię i woleli ją od tradycji i dogmatów…

Zło dobrem zwyciężać, tak czynią ci, co od Boga są. Ci, co mordują bezbronnych w jego imię nie znają go i nie są z niego, lecz pochodzą od diabła! Kościół katolicki nie jest Kościołem Bożym, lecz Kościołem diabła!
Po czynach ich poznacie, to one o nim świadczą. Nie wsadzam wszystkich do jednego worka, bo wielu księży pokazało, że są od Boga, lecz sama instytucja niestety już nie.

Zachęcam do czytania ewangelii i stosowania się tylko i wyłącznie do niej, bo nic więcej nie trzeba. Jezus jest pośrednikiem pomiędzy nami, a Ojcem, a my jego sługami. Jesteśmy dziś Jego apostołami, świadczymy o Nim i walczymy ze zgnilizną moralną świata. Człowiek nowonarodzony nie potrzebuje żadnego księdza i jego rytuałów, bo są często zbędne. Zresztą... Mamy takie samo prawo do posługi, jak kapłani katoliccy, bosmy dziećmi Bożymi z tą różnicą, że nad nimi stoi człowiek a nad nami sam Bóg!
Krolestwo nasze nie jest z tego świata, zatem nie podlegamy już pod niewolę tego świata i grzechu. Pan naszym pasterzem, a my jego robotnikami, ludzie zaś zniwem…

Dla osoby nowonarodzonej nie ma nic prócz Boga, dlatego miejsce dla Kościoła katolickiego i jego tradycji, dogmatów już u nas nie ma. Z Ojcem idzie się połączyć, można być napełnionym Duchem Świętym i załatwiać wszystko u Ojca poprzez JEDYNEGO POŚREDNIKA JEZUSA, ale do tego trzeba być bez grzechu, być od niego wolnym. Ilu ludzi kościół katolicki narodził na nowo, a ilu zmusił do końca życia latać do spowiedzi?

Jeśli się nie narodzisz na nowo nie możesz nawet ujrzeć Krolestwa Bożego... Tym bardziej wprowadzać do niego innych. Bracie, Siostro Jezus kołacze dniem i nocą, byś go przyjął i odwrócił się od grzechu. Zostaw świat, ludzi i ich nauki i posłuchaj tylko Jezusa, bo dał nam wszystko co potrzebne. Nic więcej nam nie trzeba, by że śmierci przejść do życia już teraz, dziś. Nie potrzebujesz pasterza innego niż sam Jezus, bo to on jest pasterzem i dba o swoje stado jak nikt inny. On jest wierny i prawdomówny, posłuchaj więc co ma ci do powiedzenia, otwórz biblię i posłuchaj, następnie idź do niego na spokojnie, tylko Ty i on. Bóg jest Duchem, zatem rozmawiaj z nim swoim Duchem, a on cie wysłucha.

Szeroka jest brama i wielu nią wchodzi, Jezus jest tą wąska i jedyną bramą. Największa religia świata nie może nią być, to nielogiczne. Z Bogiem!

#kosciolkatolicki #biblia #religia #biblijnechrzescijanstwo #wielkanierzadnica #nocna #przemyslenia


Zobacz: https://lurker.land/post/_De5k2Usy
Data dodania: 4/17/2022, 8:33:45 PM
Autor: szachista

Wiem że wielu to może oburzyć, ale jadłem cieplutkie gołąbki i bigos, były pyszne i gdybym ich nie zjadł, gdy wy posciliscie, to bym posta wrzucił i patrzył jaką wam ochote narobiłem plus gówno burza, obłudnicy

Precz z ludzką tradycją i wszystkim co nie Święte! Precz z tradycją, precz ze wszystkim co nie pochodzi od Pana! Precz z tradycją! Chwała Ojcu i Królowi Jedynemu, Jezusowi!

#wielkanierzadnica #post #katolicyzm #tradycja


Zobacz: https://lurker.land/post/ObbsfV31m
Data dodania: 4/6/2022, 7:12:23 PM
Autor: szachista

"Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus." (List do Galatów 1:8-12)

Papież jest przeklęty! Przeklęty jest każdy ksiądz, który naucza ludzkich dogmatów. W 2 przykazaniu napisane jest, że nie uczynisz żadnej rzeźby i obrazu, a tymczasem przeklęci nauczają w świątyniach pełnych takowych obrzydliwości i mówią że to właściwe... Wpierw zmienili 10 przykazań tak, by im pasowało, a teraz nauczają podług swych zwodniczych nauk.

Nie ja was przeklinam, lecz robicie to sami, idąc za przeklętymi ślepcami sami stając się przeklęci z racji swojej ślepoty. Szeroka jest droga prowadząca na zatracenie, jakże więc można sadzic że największa religia na świecie jest tą wąską? To się kupy nie trzyma.

Gdy weźmiemy opis wielkiej nierządnicy z apokalipsy i porównamy go do kk, to wyjdzie nam 1 do 1 na jego niekorzyść. Nie da się zaprzeczyć zbrodniczej działalności tej organizacji aż do dnia dzisiejszego.

Jak rzekł Pan: wyjdźcie z niej Ludu mój, abyście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i Bóg wspomniał na jej zbrodnie.

Kościół katolicki czeka upadek, gdyż tak mówi pismo, a pismo musi się wypełnić. Nie bierzcie odpowiedzialności za jej grzechy, nie bądźcie głupcami! #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #religia #watykan #biblia #religia


Kto idzie do czyśćca?

Zobacz: https://lurker.land/post/hsaQM2Oej
Data dodania: 4/6/2022, 6:47:05 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=CjSeG6CXF6w #czysciec #wielkanierzadnica #biblia #religia


Kościół pod karą ekskomuniki nakazuje utrzymywać w największej tajemnicy przestępstwa seksualne księży, nakazuje walczyć z poszkodowanymi i tymi, którzy ich popierają, zakazuje współpracy w tych sprawach z organami ścigania, nakazuje niszczyć dowody przestępstw

Zobacz: https://lurker.land/post/jbS4s9q6-
Data dodania: 4/5/2022, 4:33:59 AM
Autor: szachista

https://wolnemedia.net/crimen-sollicitationis/ #pedofilia #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #religia #watykan #janpawel2


Niebezpieczna szatańska doktryna czyśćca

Zobacz: https://lurker.land/post/fr9gGfAF5
Data dodania: 4/1/2022, 5:49:03 PM
Autor: szachista

https://chnnews.pl/slowo/item/4138-czysciec-to-niebezpieczna-doktryna.html #czysciec #Jezus #biblia #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #doktryny


Diabelski papież Franciszek: "Jezus jest diablem, wezem"

Zobacz: https://lurker.land/post/kCP9GI3lj
Data dodania: 3/26/2022, 7:00:47 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=gz70otGeW_M&t=121s

#papiez #antychryst #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #religia #katolicyzm


Kościół Katolicki - Ludobójstwa, zbrodnie i zwiedzenie cz. 1

Zobacz: https://lurker.land/post/6fw_Um086
Data dodania: 3/26/2022, 5:28:54 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=77Y5782yEWA
"I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie." (Apokalipsa św. Jana 18:4-5)
#kosciolkatolicki #kosciol #biblia #wielkanierzadnica #antychryst #biblia #religia