Lurker.land - tag #uczelnia

Plan Równości Płci w AGH

Zobacz: https://lurker.land/post/xN0eiS2WE
Data dodania: 8/16/2021, 5:57:51 PM
Autor: paladyn

W AGH powołano zespół przygotowujący Plan Równości Płci (ang. Gender Equality Plan, GEP). Kadencja zespołu potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

Główne cele zespołu GEP w AGH to: wspieranie równości w karierach naukowych pracownic i pracowników naukowo-badawczych różnych szczebli, zapewnienie równowagi płci w procesach decyzyjnych i organach decyzyjnych na uczelniach, włączenie wymiaru płci do projektowania badań naukowych i innowacji.

https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/plan-rownosci-plci-w-agh/

#edukacja #nauka #uczelnia #studia #gender