Lurker.land - tag #szczepieniacovid

Zobacz: https://lurker.land/post/OEF8iL9KF
Data dodania: 2/23/2022, 3:32:32 PM
Autor: widget

#szczepienia #szczepieniacovid #szczepionki #ratownik #rysunek #szczepimysie #covid19 #covidianie


Kancelaria Prawna Prosto o Prawie wygrywa sprawę pracownika zwolnionego za nieszczepienie

Zobacz: https://lurker.land/post/vD1Lukkc-
Data dodania: 2/23/2022, 10:25:59 AM
Autor: wiktor

Kolejny sukces zespołu kancelarii i wyrok ważny także w świetle ostatnich wydarzeń:

👉Za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę bądź zmianę warunków pracy i płacy zgodnie z art. 45 i art. 47(1) Kodeksu Pracy można ubiegać się także o odszkodowanie w wysokości do sumy 3 miesięcznego wynagrodzenia.

👉 pracownik na podstawie art. 45 Kodeksu pracy może w pierwszej kolejności żądać aby sąd pracy orzekł o bezskuteczności wypowiedzenia i przywrócił go do pracy na dotychczasowym stanowisku (wtedy pracodawca musi także wypłacić cale zaległe wynagrodzenie do momentu przywrócenia). Sąd orzeka o odszkodowaniu jeżeli przywrócenie do pracy jest niemożliwe albo niecelowe.

🧐pracodawcą była instytucja publiczna i sąd darował im koszty procesu ze względu na "ciężką sytuacje gmin w Polsce" 😭

źródło: https://www.facebook.com/prostooprawie/

#prawopracy #przymusszczepień #paszportszczepionkowy #greenpas #szczepieniacovid #wyrok


Zobacz: https://lurker.land/post/TFXKOJP14
Data dodania: 2/3/2022, 8:30:08 PM
Autor: wiktor

Szczepcie się, no szczepcie, bo pan w szpitalu nie może oddychać…

#szczepimysie #propaganda #ostatniaprosta #kowidianie #szczepieniacovid


Zobacz: https://lurker.land/post/RumooARXH
Data dodania: 1/31/2022, 12:40:45 AM
Autor: wiktor

Projekt "Catholic fact-checking" był jednym z kilkunastu projektów wybranych w styczniu 2021 r., które otrzymały dofinansowanie z "otwartego funduszu" Google News Initiative na projekty promujące merytoryczną informację o pandemii i szczepionkach.

Papież Franciszek powiedział, że oprócz pandemii rozprzestrzenia się "infodemia" w sieci.

Papież Franciszek poczynił te uwagi w piątek podczas przemówienia do katolickich komunikatorów w Watykanie. Powiedział, że docenia ich wysiłki w ujawnianiu "fake newsów i częściowych lub mylących informacji na temat szczepionek Covid-19".

"Nie możemy nie zauważyć, że w dzisiejszych czasach, oprócz pandemii, rozprzestrzenia się infodemia: zniekształcenie rzeczywistości oparte na strachu, które w naszym globalnym społeczeństwie prowadzi do eksplozji komentarzy na temat sfałszowanych, jeśli nie wymyślonych wiadomości" - powiedział, odnosząc się do osób mających wątpliwości co do skuteczności i długoterminowych skutków szczepionek.

Papież dodał: "Przyczyniając się, często nieświadomie, do tego klimatu, jest sama ilość rzekomo 'naukowych' informacji, komentarzy i opinii, które kończą się powodując zamieszanie u czytelnika lub słuchacza."

Według AP, papież powiedział, że jest to prawo człowieka do bycia "właściwie poinformowanym, do pomocy w zrozumieniu sytuacji w oparciu o dane naukowe, a nie fałszywe wiadomości." Dalej oświadczył, że: "Prawidłowa informacja musi być zapewniona przede wszystkim tym, którzy są mniej wyposażeni, najsłabszym i tym, którzy są najbardziej bezbronni".

Papież przyznał jednak, że wątpliwości są dopuszczalne w nauce. Powiedział, że podejście chrześcijańskiego komunikatora "nie jest podejściem konfliktowym, nie jest naznaczone postawą wyższości i nie upraszcza rzeczywistości, aby nie popaść w pewien rodzaj 'fideizmu', gdy chodzi o naukę."

"Sama nauka jest ciągłym procesem posuwania się naprzód w kierunku rozwiązywania problemów" - stwierdził. "Rzeczywistość jest zawsze bardziej złożona niż nam się wydaje i musimy szanować wątpliwości, obawy i pytania, które ludzie podnoszą, starając się im towarzyszyć, nie odrzucając ich nigdy".

"Powinniśmy pracować, aby pomóc w dostarczaniu poprawnych i prawdziwych informacji na temat Covid-19 i szczepionek, bez kopania rowów i tworzenia gett" - powiedział Franciszek.
"Obyśmy nigdy nie zmęczyli się weryfikowaniem danych, przedstawianiem ich w odpowiedni sposób, dążeniem do własnego poszukiwania prawdy" - zaapelował. "To poszukiwanie nie może ustąpić przed komercyjnym punktem widzenia, przed interesami możnych, przed wielkimi interesami ekonomicznymi".

Papież przypomniał też chrześcijańskim komunikatorom, że nadal powinni z szacunkiem traktować tych, którzy rozpowszechniają "mylące informacje".

Wyjaśnił, że chrześcijanie "są przeciwko niesprawiedliwości i kłamstwu, ale zawsze za osobami".

Dodał: "Nawet jeśli celem waszego konsorcjum jest walka z dezinformacją, obalanie fake newsów i manipulacja bardziej podatnych na wrażenia umysłów, nigdy nie wolno pominąć fundamentalnego rozróżnienia między informacją a osobami."

Papież Franciszek skrytykował również firmy zajmujące się mediami społecznościowymi za używanie algorytmów do wzmacniania dezinformacji. Przekonywał, że ci, którzy promują prawdę, powinni szukać "antidotum na algorytmy zaprojektowane w celu maksymalizacji zysku komercyjnego; oznacza to pracę na rzecz promowania świadomego, sprawiedliwego, zdrowego i zrównoważonego społeczeństwa."

https://catholicreview.org/accurate-information-is-a-human-right-pope-tells-catholic-communicators/

#swietaszczepionka #papieznwo #polityka #szczepieniacovid #factcheck #sprzedanywatykan #watykan


Co z tą Konfederacją?

Zobacz: https://lurker.land/post/VMPv1aXpn
Data dodania: 1/27/2022, 11:23:53 AM
Autor: wiktor

Oprócz Brauna wszyscy chodzą w maseczkach, ostatni zaczął wyłamywać się Sośnierz.

Michalkiewicz i Dziambor przyznali, że są "zaszczepieni".

Teraz dowiedziałem się, że patostrimer "Olszański" vel "Jabłonowski" vel "Jaszczur" nadaje z willi Janusza Korwina-Mikke!
tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=i63uK-ThtEk

#konfederacja #patologia #szczepieniacovid #polityka


Artykuł "Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs", preprint.Peter A McCullough i inni

Zobacz: https://lurker.land/post/S6i1L8cYK
Data dodania: 1/24/2022, 5:36:45 PM
Autor: 16g7

https://www.researchgate.net/publication/357994624_Innate_Immune_Suppression_by_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccinations_The_role_of_G-quadruplexes_exosomes_and_microRNAs

[…] as we will show, the genetic modifications introduced by the vaccine
are likely the source of these differential responses. In this paper, we present the evidence that vaccination, unlike natural
infection, induces a profound impairment in type I interferon signaling, which has diverse adverse consequences to human
health. We explain the mechanism by which immune cells release into the circulation large quantities of exosomes containing
spike protein along with critical microRNAs that induce a signaling response in recipient cells at distant sites. We also identify
potential profound disturbances in regulatory control of protein synthesis and cancer surveillance. These disturbances are shown
to have a potentially direct causal link to neurodegenerative disease, myocarditis, immune thrombocytopenia, Bell’s palsy, liver
disease, impaired adaptive immunity, increased tumorigenesis, and DNA damage. We show evidence from adverse event reports
in the VAERS database supporting our hypothesis. We believe a comprehensive risk/benefit assessment of the mRNA vaccines
excludes them as positive contributors to public health, even in the context of the Covid-19 pandemic.

Po Polsku:

Jak pokażemy, modyfikacje genetyczne wprowadzone przez szczepionkę
są prawdopodobnie źródłem tych zróżnicowanych odpowiedzi. W tym artykule przedstawiamy dowody na to, że szczepienia, w przeciwieństwie do naturalnych
infekcja, indukuje głębokie upośledzenie sygnalizacji interferonu typu I, co ma różne niekorzystne konsekwencje dla człowieka
zdrowie. Wyjaśniamy mechanizm, dzięki któremu komórki odpornościowe uwalniają do krążenia duże ilości egzosomów zawierających
białko kolce wraz z krytycznymi mikroRNA, które indukują odpowiedź sygnalizacyjną w komórkach biorców w odległych miejscach. Identyfikujemy również
potencjalne głębokie zakłócenia w kontroli regulacyjnej syntezy białek i nadzorze nad rakiem. Te zakłócenia są pokazane
mieć potencjalnie bezpośredni związek przyczynowy z chorobą neurodegeneracyjną, zapaleniem mięśnia sercowego, małopłytkowością immunologiczną, porażeniem Bella, wątrobą
choroba, upośledzona odporność adaptacyjna, zwiększona nowotworzenie i uszkodzenie DNA. Pokazujemy dowody ze zgłoszeń zdarzeń niepożądanych
w bazie danych VAERS potwierdzającej naszą hipotezę. Wierzymy, że kompleksowa ocena ryzyka/korzyści szczepionek mRNA
wyklucza je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne, nawet w kontekście pandemii Covid-19.

Materiał nie jest naturalnie czymś,do czego by się nie przypieprzyły neuropki i inni tacy, problematyczny jest tutaj szczególnie taki Greg Nigh który zajmuje się wyklinaną "naturopatią". Artykuł głównie wykorzystuje tutaj VAERS amerykański (czyli w sumie nic nowego pod względem badaczym nie mamy),ale dość ładnie wskazuje on potencjalne mechanizmy stawiając hipotezę JAKIE MECHANIZMY mogą powodować,że "szczepionka" zabija.

I artykuł ten robi to bez tego co szczepy nazywają folią - bez dyskutowania jakichś tlenków grafenu itd. (które mogą oczywiście być i też szkodzić,ale nie na nich się tu skupiono)

#covid19 #covidoweszalenstwo #szczepionkacovid #szczepieniacovid #badanianaukowe #nieszczepimysie


Większość zakażonych koronawirusem to zaszczepieni! Struktura zakażeń według statusu zaszczepienia w poszczególnych grupach wiekowych

Zobacz: https://lurker.land/post/xtbjEvtpV
Data dodania: 1/23/2022, 11:01:46 AM
Autor: malcolm

#ostatniaprosta #szczepimysię #wprawo #koronawirus #szczepieniacovid

Okazuje się, że w każdej grupie wiekowej większość zakażonych to zaszczepieni. Natomiast wśród osób zakażonych w wieku 15-24 lata, udział w pełni zaszczepionych jest wyraźnie wyższy niż poziom zaszczepienia. Wniosek jest oczywisty: szczepionki nie zatrzymują transmisji wirusa, więc segregacja sanitarna nie ma żadnych podstaw medycznych. Dyskryminacja osób niezaszczepionych nie jest walką z wirusem, tylko walką z ludźmi, którzy nie chcą poddać się eksperymentowi nazywanemu szczepieniami na Covid-19

Dr Sobolewski zestawił też dane dotyczące zgonów raportowanych w poszczególnych województwach jako zgony na Covid bez chorób współistniejących i zgony z chorobami współistniejącymi. Wyniki to absolutne kuriozum. Udział zgonów na Covid bez chorób współistniejących wynosi od 8% w podlaskim do 63% w lubuskim. To jest po prostu niemożliwe. Wniosek? Statystyki zgonów kowidowych to fikcja.

https://wprawo.pl/wiekszosc-zakazonych-koronawirusem-to-zaszczepieni-struktura-zakazen-wedlug-statusu-zaszczepienia-w-poszczegolnych-grupach-wiekowych/


Nie zaszczepiłeś się? Według rządu Peru powinieneś zostać anihilowany.

Zobacz: https://lurker.land/post/Q7-iUuHe1
Data dodania: 1/20/2022, 1:51:28 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=crINyRGkzcM

Rząd Peru wyprodukował spoty zachęcające do eliminacji osób nieszczepionych - na razie tylko słowami "zniknij", ale może wkrótce zachęta będzie bardziej dosłowna?

Komentarze internautów spod jednego ze spotów:

Nie dla dyskryminacji i nienawiści. Drastyczne sankcje dla osób odpowiedzialnych za promowanie tych różnic między obywatelami Peru.

"Czynicie dobrze, jeśli rzeczywiście wypełniacie najwyższe prawo, jak mówi Pismo Święte: "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego". Ale jeśli rozróżniasz jedną osobę od drugiej, popełniasz grzech i jesteś winny przed prawem Bożym." Jakuba 2:8-9. Nie wiem, kto jest zdolny do wymyślania tego rodzaju podłości, ale bez wątpienia będziesz musiał za to odpowiedzieć przed Bogiem.


Jest mi wstyd, że nauczyciel w taki sposób zwraca się do ucznia. Przekroczyły one zasadę edukacji opartej na demokracji i sprawiedliwości.

Co za sposób na dyskryminację własnego narodu, między Peruwiańczykami, mamy mierny rząd, pełen strachu, mamy Prawa Człowieka, mamy Prawa, których oni nigdy nie przestrzegają, ale my sprawimy, że będą przestrzegać NIE DLA DYSKRYMINACJI.

Rząd chce, abyśmy byli podzieleni, pozostańmy zjednoczeni do końca, bez różnic i dyskryminacji, wszyscy jesteśmy Peruwiańczykami.

Kiedy nie spodziewałem się po nich niczego więcej, wciąż zaskakują mnie swoimi głupotami

Zapytaj defrente czy mają znamię bestii 666

Całkowicie dyskryminujące, prawa jednostki muszą być respektowane.Nie dla dyskryminacji 😡😡😡😡😡

Zgłoszony za Nawoływanie do nienawiści i dyskryminacji ….

Straszna dyskryminacja w tych filmach, NIE DLA DYSKRYMINACJI

Co za łajdacy, filmowcy, promotorzy, a nawet aktorzy powinni zostać ukarani za generowanie tego typu treści, które w oczywisty sposób nawołują do nienawiści i dyskryminacji.

ALE QUEEE, ODMÓWIĆ PRAWA DO NAUKI, KTÓRA JEST ROZWAŻANA W KONSTYTUCJI, GDZIE JESTEŚMY, TYLKO ZA TO, ŻE NIE ZASZCZEPIŁ SIĘ Z NIESPRAWDZONYCH SUBSTANCJI !!!!

Dyskryminacja w najlepszym wydaniu

A tym bardziej nie powinno to mieć miejsca w szkołach…zawsze starano się uczyć uczniów, aby nie dyskryminowali kolegów z klasy, a teraz wymyślają to…prosto od samych nauczycieli…kompletny absurd!

Co to za film, który wyraźnie pokazuje dyskryminację. Prawo wyboru, czy chcesz się zaszczepić jest w osobie, wystarczy przestrzegać standardów higieny. Traktowanie, jakie można zaobserwować ze strony tego zawrotnego "profesora" daje wiele do życzenia, a Ministerstwo Kultury, które propaguje tego typu filmy, które zamiast "kulturotwórczo" nawoływać do dyskryminacji, traktować w ten sposób studentów wszystkich szczebli edukacji za to, że nie dostali szczepionki mówi wiele o ich wykształceniu... wstyd.

Nienawiść, dyskryminacja, przymus.

Kodeks karny Peru art. 323°. - Kto dyskryminuje inną osobę lub grupę osób ze względu na ich odmienność rasową, etniczną, religijną lub seksualną, podlega karze prac społecznych od trzydziestu do sześćdziesięciu dni lub ograniczenia dni wolnych od pracy od dwudziestu do sześćdziesięciu dni.

Oni są hańbą


ZGŁOSZENIE, dyskryminacja, podżeganie do nienawiści.

Jakie to dziwne, że ten film jest nadal na Youtube po wszystkich potępieniach!

#wlodzimierzpawelec #nieobrazajnieosadzaj #peru #szczepieniacovid #segregacjasanitarna #covid19


Zobacz: https://lurker.land/post/fOZdwix6d
Data dodania: 1/20/2022, 12:31:49 PM
Autor: malcolm

#koronawirus #inflacja #szczepieniacovid #ocieplenieklimatu #dziuraozonowa
Ponoć jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o pieniądze. 10 najbogatszych ludzi w ciągu pandemii pomnożyło 2x swoje majątki, a 160 mln przesunęło się do sfery ubóstwa.


Czy przy szczepieniu też możesz wylosować szczęśliwy numerek? Hakerzy dotarli do tajnych informacji producentów.

Zobacz: https://lurker.land/post/conre-i6d
Data dodania: 1/11/2022, 9:10:16 AM
Autor: wiktor

https://rumble.com/vs33td-xhfhd-akadh-swff-napl.html

Pani Dr. Jane Ruby prezentuje informacje nt. batchcodów, które można znaleźć także na stronie https://www.howbad.info/ oraz https://dailyexpose.uk/2021/12/12/medicine-regulators-harming-children-with-dangerous-batches-of-covid-vaccine/

Wcześniej w internecie krążył filmik ze szczepienia celebryty Andrzeja Geja "Piaska" Piasecznego:

https://www.youtube.com/watch?v=4SLk6wsEXl0

Była też pielęgniarka ze Słowenii, o którą ABW miał pytać poseł Grzegorz Braun:

https://wolnemedia.net/ujawniono-ze-sa-trzy-wersje-szczepionki-na-covid-19/

A tutaj opisano szerzej, że słoweńska pielęgniarka słabo opisała te numery seryjne:

https://wolnemedia.net/informacje-od-pani-very-kanalec-sa-nierzetelne-lub-bledne/

#numeryszczepionek #szczepieniacovid #covid19 #praktykispisowe #placebo #andychoinski #kodszczepionki #janeruby


Bardzo ważny materiał - jak nas oszukują, okłamują i zastraszają

Zobacz: https://lurker.land/post/QKD6uZ3r0
Data dodania: 12/28/2021, 8:25:01 AM
Autor: wiktor

https://archive.org/details/facebook-video-602115767566238-602115767566238

"Zgony występują głównie u osób niezaszczepionych" - to kłamstwo, które jest powtarzane wbrew oficjalnym danym.

Kim dla systemu jest osoba zaszczepiona, a niezaszczepiona?

To jest jeden wielki przekręt - oficjalnie fałszuje się statystyki zgonów.

Osoba, która przyjęła drugą dawkę szczepionki i zmarła przed upływem 14 dni od szczepienia zostaje zakwalifikowana jako osoba, która zmarła na covid19, a nie w wyniku szczepienia!

Źródło danych: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

#BazaASiW #szczepieniacovid #statystykicovid #nop #covid19 #koincydencjeczasowe #smiercposzczepieniucovid #pandemiacenzury


SZCZERZE O SZCZEPIENIACH

Zobacz: https://lurker.land/post/SIdSGxXN2
Data dodania: 12/22/2021, 6:38:06 AM
Autor: luxkms78

https://www.wykop.pl/artykul/6422337/szczerze-o-szczepieniach/

#covid19 #covid1984 #covid #koronawirus #szczepienia #szczepieniacovid #covidowycyrk #covidoweszalenstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/9GYk32FLG
Data dodania: 12/2/2021, 8:03:22 AM
Autor: wiktor

Zapalenie mięśnia sercowego - dane z bazy VAERS, nagły wzrost w 2021

#szczepieniacovid #preparatymrna #vaers #grzegorzplaczek


Lekarz Trumpa zeznaje przed nowojorskim sądem rabinicznym i nazywa szczepienia ludobójstwem

Zobacz: https://lurker.land/post/IaWbX9Mja
Data dodania: 12/1/2021, 9:49:29 AM
Autor: wiktor

https://www.cda.pl/video/901034493

Obszerne fragmenty przesłuchania dr Władymira Zelenko z dnia 6 sierpnia 2021 przed izraelskim sądem rabinicznym (Maaleh Adumim Bet Din) dotyczące szczepionek przeciwko COVID. Dr. Zelenko opracował słynny Protokół Zelenki dotyczący wczesnego leczenia ambulatoryjnego COVID, za pomocą którego z powodzeniem wyleczył 6000 pacjentów i który obejmuje m. in. hydroksychlorochinę i cynk. Bez owijania w bawełnę wyjaśnia, dlaczego szczepienie przeciwko COVID jest prawdopodobnie najniebezpieczniejszą naukową herezją w historii ludzkości i ostrzega przed potencjalnym ludobójstwem na planecie.

#plandemia #szczepieniacovid #Zelenko #trzeciawojnaświatowa #covid19


Szczepionka nie chroni przed zarażaniem, roznoszeniem i zachorowaniem, a jak działa?

Zobacz: https://lurker.land/post/YjhF9PJlp
Data dodania: 11/24/2021, 8:06:50 AM
Autor: wiktor

A co może nam dać szczepienie?

Udar niedokrwienny pnia mózgu
Rozległy krwiak prawej półkuli mózgu
Napady padaczkowe
Niedowład obu kończyn dolnych, porażenie kończyny górnej prawej (cechy dużego obrzęku przepukliny okołordzeniowej C5/C6) (Zgon)
Zaburzenia stanu świadomości, zaburzenia funkcji motorycznej kończyn dolnych, w kolejnych dniach gorączka 39°C
Drgawki (pierwszy epizod)
Udar mózgu (Zgon)
Drgawki niegorączkowe (pierwszy epizod), osłabienie, zasinienie i/lub obrzęk dłoni i stóp, biegunka, duszność, spadek ciśnienia (Zgon)
Znaczne osłabienie kończyn dolnych uniemożliwiające poruszanie się - podejrzenie zaburzeń czucia głębokiego (miopatia, neuropatia)
Gorączka 38 - 38,4 °C dłużej niż 72 godziny, wysypka różyczkopodobna, rzut stwardnienia rozsianego wymagający hospitalizacji, parapareza spastyczna, objawy przewlekające się i utrzymujące się po hospitalizacji
Gorączka 39,5 - 39,9 °C do 24 godzin, osłabienie, niedowład kończyny dolnej lewej, zasinienie kończyn, nietrzymanie moczu
Udar krwotoczny (Zgon)
Drgawki niegorączkowe (pierwszy epizod), biegunka
Udar mózgu (Zgon) (pod postacią porażenia połowiczego prawostronnego i afazji całkowitej)
Porażenie nerwu twarzowego, ból głowy i/lub zawroty głowy
Udar mózgu
Udar niedokrwienny mózgu (Zgon)
Udar mózgu (Zgon)
Uogólniony napad padaczkowy (drgawki w obrębie kończyn dolnych i górnych trwające ok. 5 min) z pełną utratą świadomości (pierwszy epizod)
Niedowład lewej ręki, afazja, splątanie
Zaburzenia czucia w obrębie pasa, pośladków i kończyn dolnych (osoba choruje na SM)
Napad padaczkowy (osoba z lekooporną padaczką 7 min po szczepieniu napad miokloni)
Utrata przytomności, drgawki niegorączkowe (pierwszy epizod)
Encefalopatia
Nagła utrata słuchu w uchu prawym
Niedokrwienny udar mózgu
Niedokrwienie nerwu wzrokowego (krótkotrwała utrata wzroku w oku prawym)
Udar mózgu
Utrata słuchu w uchu prawym
Udar krwotoczny mózgu
Przemijający udar niedokrwienny (TIA), powstawanie licznych podbiegnięć krwawych na ciele, krwawienie z dróg rodnych, ból kończyn
Udar niedokrwienny móżdżku

i wiele innych...

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-NOP-do-15.11.2021.pdf

#zgonposzczepienny #śmierćposzczepionce #śmiercionka #szczepieniacovid #plandemia #nop #pzh


Pisarz i aktor Ben Stein zawieszony na YouTube za pytania o COVID

Zobacz: https://lurker.land/post/O_c8x4kOu
Data dodania: 9/16/2021, 8:45:50 AM
Autor: wiktor

Zawieszony na jeden tydzień za to, co powiedział, że idzie "wbrew panującej mądrości ekspertów na temat Covid."

Ben Stein, ekonomista, pisarz i aktor, został zawieszony na YouTube z powodu "dezinformacji" zdrowotnej. Kanał Steina, "The World According to Ben Stein", został zawieszony na tydzień.

W najnowszym odcinku, Stein mówił o szczepionkach przeciwko koronawirusom. Zakwestionował ich skuteczność, biorąc pod uwagę, że w pełni zaszczepieni ludzie nadal chorują. Powiedział jednak, że poddałby się szczepieniu przypominającemu, gdyby zalecił to jego lekarz.

"Położyłem się do łóżka z moją żoną około 53 lat, aby oglądać stare DVD Perry Mason. Zadzwonił telefon. To był Judah Friedman, aby powiedzieć mi, że właśnie został powiadomiony przez 'YouTube', że nie będą pokazywać 'show', które zrobiliśmy ostatniej nocy i dalej, że zostaliśmy zbanowani z YouTube na tydzień," napisał Stein.

"Nasza zbrodnia? Że zakwestionowaliśmy szczepionkę Covid i poszliśmy przeciwko panującej mądrości ekspertów na temat Covid w naszym obszarze i na poziomie krajowym. To wystarczyło, aby nas zbanować na YouTube na tydzień."

Zauważając monopolistyczną moc YouTube'a, napisał: "YouTube jest tak ogromnym podmiotem komunikacyjnym, że być zbanowanym z niego to być zbanowanym z krajowej komunikacji masowej. Tak, to nie jest część rządu, więc Pierwsza Poprawka nie ma ścisłego zastosowania do niego. ALE, jest tak duża, że jest zbliżona do rządu. I być zakazanym od niego jest być zakazanym od narodowej debaty na temat ważnych spraw."

"Rozumowanie YouTube - 'NIE WOLNO PYTAĆ EKSPERTÓW' - mogłoby być łatwo zastosowane do kwestii polityki zagranicznej lub podatków lub deficytu narodowego. Rozumowanie YouTube oznacza koniec wolności słowa. Oznacza to koniec Ameryki."

#benstein #reclaimthenet #covid19 #pfizer #cenzura #youtubeban #szczepieniacovid

źródło: reclaimthenet.org/writer-and-actor-ben-stein-suspended-from-youtube-for-covid-questions/

https://www.youtube.com/watch?v=KS6f1MKpLGM

https://www.youtube.com/watch?v=EMLsZDGCxyw


Zapalenie mięśnia sercowego bardziej prawdopodobne niż zachorowanie na covid19

Zobacz: https://lurker.land/post/mQORBqlaS
Data dodania: 9/14/2021, 10:20:21 AM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=8lU0BRgZU2U

Wspólny komitet ds. szczepień i immunizacji (JCVI) nie rekomenduje szczepienia zdrowych nastolatków w Wielkiej Brytanii.

Artykuł źródłowy: https://www.theguardian.com/world/2021/sep/10/boys-more-at-risk-from-pfizer-jab-side-effect-than-covid-suggests-study

Materiał o zawyżonej liczbie hospitalizacji z powodu cov: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1

Profil FB: https://pl-pl.facebook.com/twojazmiananadejdzie

Twitter: https://twitter.com/WlodekPaw/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTOWwK1lTGquUPLU1ex5HkA

#szczepieniedzieci #szczepieniacovid #nop #śmierćposzczepionce #koronawirus #odczynyposzczepienne #wlodzimierzpawelec #wielkabrytania


Polecam kanał kanadyjskiego lekarza - dr Keitha Morana, który mówi o odporności na COVID19

Zobacz: https://lurker.land/post/YZpxMaBpy
Data dodania: 7/28/2021, 12:04:53 AM
Autor: wiktor

Doktor Moran w przystępny i zrozumiały sposób tłumaczy, że można mieć wieloletnią odporność po przechorowaniu COVID19. Tłumaczy też dlaczego brak przeciwciał nie oznacza braku odporności i konieczności szczepienia. W jednym z materiałów radzi jak dbać o odporność, aby pokonać wirusa zanim zdąży nam zaszkodzić.

Wymagany podstawowy angielski.

https://www.youtube.com/channel/UCretxef46N9r-v0FOlHWIVA

#covid19 #koronawirus #szczepieniacovid


no fault - polskie (?) ministerstwo zdrowia łamie ustawę o języku polskim

Zobacz: https://lurker.land/post/k2ybsy7g7
Data dodania: 7/24/2021, 9:32:39 PM
Autor: wiktor

Ministerstwo zdrowia chwali się w mediach społecznościowych przy pomocy angielszczyzny, że już nie będzie karać lekarzy za zgłaszanie NOPów.

https://www.youtube.com/watch?v=wVfpdoNHJmc

#nop #covid19 #szczepieniacovid #działanianieporządane #nofualt


Pandemia trwa mać do 2022, a jak potrzeba do 2027

Zobacz: https://lurker.land/post/4wDPRuThh
Data dodania: 7/15/2021, 11:13:44 AM
Autor: wiktor

Ktoś zadał sobie trud i zebrał wypowiedzi psychopatów rządzących światem:

https://www.cda.pl/video/7941698d6

#pandemia #covid19 #szczepieniacovid #who #mfw #rotszyldowie #imf #g20


aktor komediowy Rob Schneider oburzony dyskryminacją szczepionkową

Zobacz: https://lurker.land/post/FjvfrMwYP
Data dodania: 6/28/2021, 1:41:00 PM
Autor: wiktor

Fundacja "Make-a-Wish" uzależnia pomoc umierającym dzieciom od tego, czy będą w pełni zaszczepione.

Ta deklaracja oburzyła znanego z głupawych komedii z Sandlerem, Roba Schneidera.

"Make-a-Wish spełni życzenia tylko tych nieuleczalnie chorych dzieci, które są w pełni zaszczepione?!"
Chociaż praca z tą fundacją przez lata była zaszczytem,
jeśli ta polityka dyskryminacji dzieci jest prawdziwa?
Nigdy więcej nie będę z nimi współpracować.
Ever

Nieuleczalnie chore dzieci - to znaczy, że już nie wyzdrowieją, nie można ich wyleczyć. Jaką logiką kierują się ludzie chcący je szczepić?

#szczepionkizm #covid19 #szczepieniacovid #koronawirus #RobSchneider #MakeAWish


Niemiecki instytut Kocha ostrzega przed szczepieniem dzieci poniżej 18 roku życia

Zobacz: https://lurker.land/post/Z2KL-J_If
Data dodania: 6/16/2021, 1:35:43 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=-ttaCfaKzVg

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html

#szczepieniacovid #instytutkocha #rki #covid19 #koronawirus #szczepieniedzieci


Liga Sprawiedliwych w walce z koronakryzysem, czyli Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców przedstawia swoje zdanie nt. obecnych wydarzeń

Zobacz: https://lurker.land/post/5gHrn4uep
Data dodania: 6/12/2021, 4:35:40 PM
Autor: thanos

Miałem już nie wrzucać nic z plandemią, bo ileż można, ale od wczoraj dostałem ten filmik tyle razy, że postanowiłem podzielić się i z Wami. no tutaj szury (szurami w tym konflikcie są covidianie, pro-szczepionkowcy) nie mogą odwoływać się do argumentu autorytetu, ponieważ każda z osób wypowiadająca się w temacie jest mocno wykwalifikowana.

Dla tych, co nie chce im się oglądać, ogólna narracja jest następująca:
- w zarodku ubito badania dot. leków (np. amantadyna czy hydroksychlorochina), które mają wieloletnie (potwierdzone kliniczne) doświadczenie;
- dzięki temu (ponieważ brak skutecznych leków - a każdego, kto twierdził inaczej od razu wyciszano), w trybie awaryjnym (czyli stan wyjątkowy, w którym można mocno naginać pewne prawa, statuty oraz postulaty) wprowadzono eksperymentalną terapię genową w formie szczepionki;
- "szczepionki" nie są przebadane i zatwierdzone (nadal o wiele za wcześniej by je wprowadzić "legalnie" do użytku - ale ponieważ panuje "stan wyjątkowy", to można, no bo trup ściele się gęsto, trzeba ratować ludzi, bo wszyscy pomrzemy!);
- wirus wcale nie jest tak śmiertelny, jak nam się mówi, ponieważ umiera na niego nadal najwięcej ludzi starych i chorych (jak dotychczas, bez wirusa), podczas gdy rozkład śmiertelności powinien wyglądać inaczej: najwięcej na niego powinno umierać tych osób, których jest najwięcej (czysta statystyka).
- niedrożna służba zdrowia (pozamykane szpitale, teleporady na szybko, zablokowana chemioterapia oraz poprzekładane zabiegi i operacje) powoduje o wiele więcej zgonów niż sam covid;
- "szczepionki" wciska się dzieciom, gdzie śmiertelność wynosi... ZERO. (w UK żadne dziecko nie zmarło na covid - jeśli były jakieś zgony, były mocno naciągane i utożsamiane, aby odpowiednio to wyglądało w protokole);
- żadna partia "szczepionek" nie została (nigdy, ani razu) przebadana przez polskie służby medyczne ani żadne polskie laboratorium. Wstrzykujemy pacjentom preparat "na wiarę" (ufając producentowi);
- totalnie ignoruje się temat ozdrowieńców. Najpierw mówiło się, że mogą oni po 3 miesiacach się szczepić, potem że po miesiacu. Pytanie, czy ozdrowieńcy powinni się w ogóle szczepić? Są pewne przesłanki mówiące, że przeciwciała po covidzie utrzymują się przez całe życie (tak jak w przypadku świnki czy ospy wietrznej - przechorujesz raz, i cześć).

Poniższy materiał zawiera godzinę wykładów (kolejna godzina to odpowiedzi na pytania). Wykłady te pokazują absurdy sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Szczepionek będzie coraz więcej, będą okresowe (co roku, co pół roku itd.), nie zatrzymają lock-downów, obostrzeń, noszenia maseczek, reżimów sanitarnych oraz bezsensownego utrudniania życia na siłę. Chyba nikt tu nie ma wątpliwości, że w całej tej operacji covidowej nie chodzi o "odporność zbiorową", bowiem zaraz pojawi się wariant mongolski (mutacja od rosomaków z tajgi, wskutek operacji KGB przy granicy północnej) - to sie nigdy nie skończy.

https://youtu.be/rZU9bWQldbo?t=373 (polecam od 06:14)

#covid #covid19 #covid1984 #pandemia #plandemia #szczepieniacovid #szczepionki #PSNLIN


Fundacja Billa i Melindy Gatesów stoi za wszystkim - nowy live Grzegorza Płaczka

Zobacz: https://lurker.land/post/3PsR6g8o3
Data dodania: 6/9/2021, 9:25:03 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=w1mfPhU3B3I

Owsiak z "Orkiestrą" za szczepionkowyw apartheidem, Kazik z Kultem przeciwko dzieleniu na szczepionych i nieszczepionych.

Sanepid nie wie kto i gdzie się zaraża.

Ministerstwo Zdrowia nie wie czy osoby, które przechorowały są odporne bo ich to nie interesuje.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów pojawia się wszędzie w związku ze szczepieniami.

#grzegorzpłaczek #covid19 #koronawirus #szczepieniacovid #pfizer #moderna #johnsonandjohnson #billgates


Zobacz: https://lurker.land/post/AE_uu6Gza
Data dodania: 5/28/2021, 1:32:00 AM
Autor: wiktor

Pan doktor tłumaczy, że odporność składa się z kilku grup przeciwciał i komórek oraz, że odporność wytworzona przez organizm jest złożonym i trudnym do zbadania zjawiskiem.

Na wykresach pozyskanych z wyników badań osób, które przechorowały covid19 widać, że ponad 90% osób uzyskuje odporność w kilku z badanych obszarów odporności, a ponowne infekcje są rzadkie.

Wniosek: osoby, które przechorowały powinny być ostatnimi w kolejce do szczepień.

https://www.youtube.com/watch?v=O8DqPLHWZ8k

#szczepieniacovid #koronawirus #odporność #szczepimysię