Lurker.land - tag #strachpowszechny

CZEMU MA POSŁUŻYĆ ”MAŁPI OBŁĘD” ?

Zobacz: https://lurker.land/post/cXCCEooi0
Data dodania: 5/27/2022, 1:36:48 PM
Autor: lcoyote

#polityka #zastraszanie #pandemia #strachpowszechny #malpiaospa
https://globalna.info/2022/05/27/czemu-ma-posluzyc-malpi-obled/


Zobacz: https://lurker.land/post/5xehwJoHF
Data dodania: 9/28/2021, 2:42:02 PM
Autor: wiktor

Kolejni znajomi się obsrali i się spisali. Bo wszędzie nagłówki "pińć tysięcy i więzienie!". A Gus mówi - niespisanie się to odmowa!

Niech GUS zacznie najpierw realizować swoje czynności w zgodzie z własną ustawą o spisie oraz innymi nadrzędnymi prawami.

#spispowszechny #strachpowszechny #prawotelewizyjne