Lurker.land - tag #starozytnosc

Zobacz: https://lurker.land/post/IwdqzrK2U
Data dodania: 1/14/2022, 4:45:04 PM
Autor: emrys_vledig

„Spełniamy nakazy natury w sposób dużo lepszy, niż czynicie to wy, kobiety rzymskie. Gdyż my prowadzamy się otwarcie z najlepszymi z mężczyzn, podczas gdy wy dajecie się deprawować po kryjomu najbardziej nikczemnym”
- zapisana przez Kasjusza Diona, chłodna jak szkockie lato, odpowiedź żony wodza piktyjskiego Argentocoxusa na połajanki Julii Augusty, żony cesarza Septymiusza Sewera, dotyczące swobody prowadzenia się piktyjskich kobiet.
#heheszki #starozytnosc #starozytnyrzym #szkockakrata #ciekawostki #szkocja #kiedystobylo #kobiety


Zobacz: https://lurker.land/post/JcdEI7yp6
Data dodania: 12/11/2021, 8:43:00 PM
Autor: emrys_vledig

#heheszki #mikolaj #sulla #swieta #starozytnosc


Zobacz: https://lurker.land/post/vKORHFjw6
Data dodania: 11/26/2021, 4:41:02 PM
Autor: emrys_vledig

#kobiety #zwiazki #brunetki #starozytnosc #heheszki


Manipulacja wyborcami - pomysły starożytnych filozofów

Zobacz: https://lurker.land/post/AV5oAbV3x
Data dodania: 11/18/2021, 4:17:14 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=Zb2bURsGYnU #historia #historiabezcenzury #starozytnosc


CZEGO NIE WIEDZĄ NAUKOWCY – STAROŻYTNY EGIPT BYŁ ZUPEŁNIE INNYM MIEJSCEM NIŻ NAM SIĘ WYDAJĘ

Zobacz: https://lurker.land/post/zMTnuAAc-
Data dodania: 11/2/2021, 8:00:33 PM
Autor: lcoyote

#egipt #starozytnosc #wiedzaukryta #polityka
https://globalna.info/2021/11/02/czego-nie-wiedza-naukowcy-starozytny-egipt-byl-zupelnie-innym-miejscem-niz-nam-sie-wydaje/


Babki z piasku, czyli jak zbudowano świątynię Abu-Simbel w Egipcie

Zobacz: https://lurker.land/post/M3LMPj4-e
Data dodania: 10/7/2021, 9:36:25 AM
Autor: wolnemedia

Podobno liczącą 4 tysiące lat świątynię egipską Abu-Simbel wyrzeźbiono w litej skale. Tymczasem na zdjęciach widać jakieś cegły i odpadający tynk.
https://wolnemedia.net/babki-z-piasku-czyli-jak-zbudowano-starozytny-egipt-1/
#starozytnosc


Zobacz: https://lurker.land/post/YZxCchQSF
Data dodania: 7/9/2021, 7:32:26 PM
Autor: emrys_vledig

#humorobrazkowy #kosmici #heheszki #budowle #starozytnosc #egipt #piramidy


Zobacz: https://lurker.land/post/grUg6FFlG
Data dodania: 6/18/2021, 1:13:21 AM
Autor: emrys_vledig

Egipska rzeźba przedstawiająca mężczyznę. Wykonana z drewna i drobnych miedzianych elementów. Oczy wykonane z kryształu. Ok. 2600 p.n.e.
#ciekawostki #rzezba #egipt #starozytnosc #sztuka


Empedokles #8 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/ZqZVLTBGH
Data dodania: 6/4/2021, 12:58:16 PM
Autor: sofiofilia

Czy Empedokles wskoczył do wulkanu?
Co jest silniejsze: miłość czy nienawiść?
Czy da się myśleć... krwią?

https://www.youtube.com/watch?v=1lkTo3UKab4

Linki:
https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia

Lektury:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 494-505.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 40-43.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 77-81.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 27-29.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 279-319.
B. Russell, Dzieje filozofii zachodu, Warszawa 2000, s. 79-84.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 33-37.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 171-180.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Parmenides z Elei #7 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/Ppmzkd_L6
Data dodania: 6/3/2021, 7:06:19 PM
Autor: sofiofilia

Czy niebyt istnieje?
Kto założył szkołę eleacką? Parmenides, czy – jak twierdzą niektórzy – Ksenofanes?
No i najważniejsze: czy filozofia Parmenidesa była całkowicie przeciwstawna filozofii Heraklita?

https://www.youtube.com/watch?v=2TMez-I4wuA

https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia
https://www.instagram.com/SofiofiliaYT/

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 527-529.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 34-36, 40.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 63-68.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 21-25 .
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 240-262.
B. Rusell, Dzieje filozofii zachodu, Warszawa 2000, s. 73-77.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 30-31.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 139-151.
A. Karpiński, J. Kojkoł, Filozofia. Zarys historii, Gdynia 2001, s. 22-23.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2008, s. 23-24.
C. H. Kahn, Dlaczego w filozofii greckiej nie pojawia się odrębne pojęcie istnienia?, [w:] Język i ontologia, Kęty 2008, s. 54-65.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Zobacz: https://lurker.land/post/-BXINY-tf
Data dodania: 4/24/2021, 8:21:16 PM
Autor: dust_mephit

Jabłko i grzech, tak musi być
Wojna i śmiech - zaraz po nich
Zieleń i brąz, płomień i dym
Żebrak i król w koronie

Wieki temu starożytni postulowali istnienie pewnego prawa, które znajduje potwierdzenie na wielu płaszczyznach- Prawa Rodzaju. Tak tak, biblijna Księga Rodzaju czerpie właśnie z tych korzeni. Taoizm z kolei tak się podjarał zajebistością tego odkrycia, że usytuował koncepcję ying i yang praktycznie w centrum swojej filozofii. Z tej reguły można wyciągnąć prosty wniosek. Akt tworzenia jest wynikiem tańca dwóch przeciwnych biegunów- harmonią przeciwieństw. Układ w którym tej polaryzacji zabraknie, wytraca swoją energię- umiera.

Ktoś mógłby wobec tego zadać pytanie, jaki cel mają osoby, którym zależy na zacieraniu różnic między płciami w naszej kulturze? Odpowiedź wydaje się prosta. Te same siły widocznie polaryzują jednak ludzi na polu światopoglądowym. Wiadomo, natury nie oszukasz i popędy muszą znaleźć w końcu ujście gdzie indziej. W innym wypadku, układ o tak złożonej i silnej dynamice wytracałby energię bardzo długo.

Poniżej w ramach ciekawostki, myśl hermetyzmu zawarta we fragmencie Kybalionu.

RODZAJ
„Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swój męski i żeński pierwiastek; rodzaj ukazuje się na wszystkich płaszczyznach” – Kybalion.

Siódme wielkie prawo hermetyzmu – prawo rodzaju – zawiera prawdę, że rodzaj ukazywany
jest we wszystkim, że pierwiastek męski i żeński jest zawsze obecny i aktywny we wszystkich fazach zjawisk, na każdej płaszczyźnie życia. W tym miejscu dobrze jest zwrócić uwagę, że rodzaj, w znaczeniu hermetycznym, i płeć, w ogólnie przyjętym znaczeniu, to nie jest to samo.

Słowo „rodzaj” wywodzi się z łacińskiego określenia „rodzić; prokreować; tworzyć; stwarzać;
produkować”.
[…]
Przedmiotem rodzaju jest tworzenie, produkowanie, wytwarzanie etc., a jego manifestacje
widoczne są na każdej płaszczyźnie istniejących zjawisk. Trudno jest udowodnić to poprzez
naukę, gdyż nauka jeszcze nie rozpoznała w tym prawa o uniwersalnym zastosowaniu. Jednakże niektóre dowody pochodzą z naukowych źródeł. Przede wszystkim odnajdziemy wyraźną manifestację prawa rodzaju wśród cząstek, jonów czy elektronów, stanowiących podstawę materii i znanych przez współczesną naukę, które łączą się, tworząc atom, do niedawna uważany za ostateczny i niepodzielny.

Ostatnie twierdzenia nauki mówią, że atom złożony jest z wielu cząstek, elektronów czy
jonów (różne autorytety nazywają je inaczej) obracających się dookoła siebie i wibrujących
intensywnie i na wysokiej częstotliwości. Lecz towarzyszące temu stwierdzenie mówi, że ułożenie atomu zależy od zgromadzenia cząstek negatywnych dookoła pozytywnej – cząstki
pozytywne zdają się wywierać pewien wpływ na cząstki negatywne, sprawiając, że przyjmują
one określone ułożenia i tym samym „tworzą”, „generują” atom. Jest to zbieżne z najstarszymi
naukami hermetycznymi, które zawsze identyfikowały męski pierwiastek rodzaju z „pozytywnym”, a żeński z „negatywnym” biegunem tak zwanej elektryczności.

Poświęcimy teraz chwilę tej identyfikacji. Umysł społeczeństwa utworzył całkowicie błędne
postrzeganie, jeśli chodzi o jakości tak zwanego „negatywnego” bieguna naelektryzowanej
bądź namagnetyzowanej materii. Terminy „pozytywny” i „negatywny” stosowane do opisu
tego zjawiska są przez naukę używane w zły sposób. Słowo „pozytywny” oznacza coś prawdziwego i silnego, podczas gdy „negatywny” oznacza nierzeczywistość bądź słabość. Nic
bardziej błędnego. Tak zwany „negatywny” biegun baterii jest w rzeczywistości biegunem, w
którym dokonuje się tworzenie czy produkcja nowych postaci energii. Nie ma w nim nic
„negatywnego”. Największe autorytety nauki używają obecnie słowa „katoda” zamiast „negatywny”.
Słowo „katoda” wywodzi się z Greki i oznacza „zejście; ścieżkę tworzenia etc.”. Z bieguna katody wyłania się rój elektronów czy cząstek; z tego samego bieguna wychodzą te cudowne „promienie”, które zrewolucjonizowały naukowe koncepcje na przestrzeni ostatniej dekady. Biegun katody jest matką wszystkich dziwnych zjawisk, które sprawiły, że stare podręczniki stały się bezużyteczne, a wiele powszechnie przyjmowanych teorii zostało wyrzuconych na śmietnik naukowych spekulacji. Katoda, czyli biegun negatywny, jest matczynym pierwiastkiem zjawiska elektryczności i najsubtelniejszej postaci materii, jaka jest obecnie znana nauce. Widzisz, że mamy podstawy, by odrzucać używanie terminu „negatywny” w naszym rozważaniu tego przedmiotu i by zastępować go słowem „żeński”. Przemawiają za tym same fakty i nie jest w tym wypadku konieczne odnoszenie się do nauk hermetycznych.

Będziemy zatem używać słowa „żeński” zamiast „negatywny”, gdy będzie mowa o tym biegunie aktywności.

Ostatnie twierdzenia nauki mówią, że twórcze cząstki czy elektrony są żeńskie (nauka mówi: „są one złożone z negatywnej elektryczności” – my mówimy, że są złożone z żeńskiej energii). Cząstka żeńska zostaje odłączona, a raczej opuszcza cząstkę męską, i zaczyna nowe działanie. Aktywnie szuka zjednoczenia z cząstką męską, kierując się naturalnym impulsem tworzenia nowych form materii lub energii. Jeden pisarz posunął się do użycia stwierdzenia: „z własnej woli zaczyna od razu szukać związku”. To rozłączenie i jednoczenie tworzy podstawę większej części działań chemicznego świata. Kiedy żeńska cząstka jednoczy się z męską, rozpoczyna się określony proces. Żeńskie cząsteczki gwałtownie wibrują pod wpływem męskiej energii i bardzo szybko krążą dookoła niej. Rezultatem są narodziny nowego atomu. Jest on tak naprawdę stworzony ze związku męskich i żeńskich elektronów lub cząstek, lecz kiedy one się jednoczą, atom uzyskuje nową jakość – posiada określone właściwości, lecz nie wykazuje już właściwości wolnej elektryczności. Proces odłączenia czy separacji żeńskich elektronów nazywany jest „jonizacją”. Te elektrony lub cząstki są najbardziej aktywnymi pracownikami natury. Powstając ze swoich związków czy połączeń, ukazują różne zjawiska światła, ciepła, elektryczności, magnetyzmu, przyciągania, odpychania, chemicznego powinowactwa i jego przeciwieństwa itp. zjawisk. I to wszystko powstaje z działania prawa rodzaju na płaszczyźnie energii.

Rola pierwiastka męskiego zdaje się polegać na kierowaniu określonej wrodzonej energii ku pierwiastkowi żeńskiemu, tym samym rozpoczynając aktywność procesu tworzenia. Lecz pierwiastek męski jest tym, który zawsze wykonuje właściwą pracę tworzenia – i dzieje się
tak na wszystkich płaszczyznach. A jednak, żaden z tych pierwiastków nie jest w stanie operować energią bez pomocy drugiego. W niektórych formach życia te dwa pierwiastki są
połączone w jednym organizmie. Z tego powodu wszystko w organicznym świecie ukazuje
oba rodzaje – męskość istnieje w formie żeńskiej, a żeńskość jest obecna w formie męskiej.
Nauki hermetyczne mówią dużo na temat działania tych dwóch pierwiastków rodzaju przy
tworzeniu i ukazywaniu różnych postaci energii etc., lecz nie będziemy wchodzić w te szczegóły
w tym miejscu, gdyż nie jesteśmy w stanie poprzeć tych twierdzeń naukowymi dowodami,
ponieważ nauka jeszcze nie dotarła tak daleko. Lecz podany przykład zjawiska elektronów
czy cząstek pokazuje, że nauka jest na dobrej drodze i przykład ten da również ogólny obraz zasad rządzących tym prawem.

#filozofia #hermetyzm #cytaty #starozytnosc #tworzenie


Heraklit z Efezu #6 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/KNYQ2Yfck
Data dodania: 4/9/2021, 5:11:46 PM
Autor: sofiofilia

Czy wszystko się zmienia?
Jak wyleczyć puchlinę wodną?
Na czym polega prawdziwa mądrość?

https://www.youtube.com/watch?v=WqEtqXiUwt4

Linki:
https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 515-525.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 30-33.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 52-61.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 18-21.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 185-214.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 26-29.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 93-125.
A. Karpiński, J. Kojkoł, Filozofia. Zarys historii, Gdynia 2001, s. 19-21.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2008, s. 21-22.
E. Kundera, M. Maciejewski, Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Warszawa 2009, s. 22-25.
Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, dostęp 19.12.19, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dlo%2Fgos

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Zobacz: https://lurker.land/post/CpZ_6D8pb
Data dodania: 4/4/2021, 8:50:54 PM
Autor: lcoyote

#wojny #starozytnosc #mohendjodaro#historiaalternatywna
Starożytne wojny atomowe i Mohendjo-Daro
A co się stało kiedyś, w starożytnej Irlandii, gdzie do dziś dnia możemy na kamiennych murach twierdz Dundalik i Ecos zobaczyć witryfikację spowodowaną gwałtownym skokiem temperatury? A to jeszcze nie wszystko, bo coś podobnego można znaleźć na szczycie wysokiej na 616 m npm. góry Tap O’Noth w Aberdeenshire (Szkocja), gdzie wspaniała górska twierdza zbudowana z ogromnych głazów zamieniła się w czarna masę, spieczoną ekstremalnie wysoką temperaturą, która była tak wysoka, że stopiona szlaka skalna spływała promieniście ze szczytu i tężejąc tworzyła sople na kształt stalaktytów.
-----------------------
Pradawne fortyfikacje (przez kogo i przeciwko komu zbudowane?) były zniszczone nagłym i silnym impulsem udaru termicznego – przy czym witryfikacja, czyli zeszklenie kamienia, przebiegała od góry – są rozsiane na całym terytorium Wysp Brytyjskich, a także we Francji i Niemczech. Zwitryfikowane powierzchnie kamienne możemy zobaczyć także w inkaskiej twierdzy Sacsayhuaman nad dzisiejszym Cusco, około 4000 m npm. w południowych Andach Peruwiańskich.
----------------------------------
Znaleziono je w odległości 800 km na pd-zach. od Kairu, na powierzchni 136×56 km i podejrzanie podobne jest do zielonkawego szkliwa, które powstało w wyniku wybuchów jądrowych na amerykańskim poligonie atomowym w Nowym Meksyku! Wspomniany już tutaj inż. Ivo Wiesner twierdzi, ze wytworzenie takiej szklanej płyty o powierzchni 7,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, którą znaleziono na Pustyni Libijskiej, co odpowiada energetycznemu ekwiwalentowi eksplozji bomby termojądrowej o wielkiej mocy: Bilans energii wskazuje jednoznacznie, że zeszklenie takiej ilości piasku kwarcowego na tak wielkiej przestrzeni nie da się wyjaśnić inaczej, jak użyciem broni jądrowej.
http://www.tunguska.pl/zaglada-mohendzo-daro/


Prawdziwa Historia Boga - Biblia i Sumerowie. Związek pomiędzy Biblią, a Sumerami. Sekrety Boga Jahwe, Elohim oraz Anunnaki.

Zobacz: https://lurker.land/post/uSaGd106R
Data dodania: 4/2/2021, 7:39:02 PM
Autor: puech

https://youtube.com/watch?v=uXC6nW1ebQE
#religia #historia #ciekawostki #biblia #starozytnosc #bog #ufo


Zobacz: https://lurker.land/post/NjPGFZI6N
Data dodania: 3/28/2021, 6:43:57 PM
Autor: poliniak_z_polin

Rzymska łaźnia w mieście Khenchela w Algerii. Nadal używana po dwóch tysiącach lat.
#ciekawostki #algieria #starozytnosc #historia


Ksenofanes z Kolofonu #5 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/aEmOJMfGA
Data dodania: 3/17/2021, 2:42:23 PM
Autor: sofiofilia

Czy ludzie wymyślili sobie bogów?
Kto jest ważniejszy? Poeci czy sportowcy?

https://www.youtube.com/watch?v=txGO0upn-d0

Linki:
https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia

Thumbnail: @bartolome.dobo

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 525-527.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 33-34.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 62.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 16-18.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 168-184.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 24-25.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 129-138.
A. Karpiński, J. Kojkoł, Filozofia. Zarys historii, Gdynia 2001, s. 21-22.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2008, s. 19.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Zobacz: https://lurker.land/post/lzF08OtgX
Data dodania: 3/9/2021, 3:45:26 PM
Autor: poliniak_z_polin

Najstarsza sala tronowa w Europie znajduje się w ruinach minojskiego pałacu położonego w greckiej miejscowości Knossos. Pochodzi z epoki brązu i datowana jest na 15 wiek przed naszą erą.
#ciekawostki #starozytnosc #historia #grecja #europa


Orfizm i pitagorejczycy #4 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/JJI87ludI
Data dodania: 3/8/2021, 6:17:35 PM
Autor: sofiofilia

W co wierzyli starożytni Grecy?
Czy wszystko jest zbudowane z liczb?
Czemu pitagorejczycy nie jedli bobu?

Dowiecie się tego z nowego filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=aBA81rq4RQ4

Facebook: facebook.com/sofiofilia
Discord: discord.gg/CyFrw76
Twitter: twitter.com/sofiofilia

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 469-493, 505-514.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 53-60.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 43-51.
G. Wohlfart, Narodziny tragedii Nietzschego [w:], Sztuka i Filozofia 15, 45-57, 1998 r.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 216-239.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 18-23.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 105-125, 118-121, 447-465.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Anaksymander i Anaksymenes #3 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/vnYjlPRW4
Data dodania: 3/6/2021, 8:22:48 PM
Autor: sofiofilia

Dziś dowiemy się:
Co to znaczy nieskończoność?
Czy życie wyszło z wody?
Kto napisał pierwsze dzieło filozoficzne w historii?
Co tak naprawdę znaczy słowo ,,anarchia''?

https://www.youtube.com/watch?v=SPIZV-_b9LY

Facebook: facebook.com/sofiofilia
Discord: https://discord.gg/CyFrw76
Twitter: twitter.com/sofiofilia

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Tales z Miletu #2 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/hlDi0xohY
Data dodania: 3/4/2021, 5:15:59 PM
Autor: sofiofilia

Czy wszystko jest z wody?
Czy to Tales wymyślił twierdzenie Talesa?
Dlaczego Tales nigdy się nie ożenił?
Na te i wiele innych pytań odpowiem w tym odcinku.

https://www.youtube.com/watch?v=H5G4rPflGtE

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Skąd się wzięła filozofia? #1 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/Ld0Ev9mAW
Data dodania: 3/3/2021, 11:27:31 PM
Autor: sofiofilia

Zapraszam was w chronologiczną podróż po dziejach filozofii od samego początku do końca. Dość ze skakaniem po losowych myślicielach i ich wulgaryzacją. Dostaniecie rzetelne, porządnie uźródłowione materiały, które wprowadzą was w świat filozofii, a pośrednio też historii nauki i wszelkich dziedzin, które z filozofią są jakoś powiązane.

W tym odcinku odpowiem na pytanie postawione w tytule oraz na to dlaczego filozofia narodziła się akurat w Grecji, a nie gdzieś indziej i skomentuję kilka błędnych twierdzeń na ten temat.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCIcYF1Kj3U

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Zobacz: https://lurker.land/post/-Xux-YZDA
Data dodania: 3/3/2021, 5:36:02 PM
Autor: poliniak_z_polin

"Akropol ateński", Leo von Klenze.
#sztuka #malarstwo #grecja #starozytnosc #ateny #obraz


Starożytność - czy jest do czego wzdychać?

Zobacz: https://lurker.land/post/a4ZVcBtFl
Data dodania: 3/1/2021, 12:44:33 AM
Autor: poeta

Jak pisze Józef Wolski, termin antyk (historia antiqua) wprowadził do nauki w XVII wieku Gdańszczanin Filip Klüver (Philippus Cluverius), określając w ten sposób odrębną część dziejów, obejmującą historię najstarszych państw (za najstarsze uznawano Egipt) do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego z symboliczną datą 476 r. Oprócz tej, w dużej mierze umownej daty, wysuwano inne, m.in. koniec panowania Justyniana Wielkiego lub najazd Arabów na cesarstwo bizantyńskie i państwo Sasanidów (pierwsza połowa VII wieku). Pisarze przesuwali cezurę również wstecz, ku przełomowi wieku III i IV n.e., gdy reformy ustrojowe, fiskalne i militarne Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego (w tym chrystianizacja), zapoczątkowały nową fazę w historii cesarstwa, Europy i całego świata śródziemnomorskiego. Historiografia XX i XXI wieku kładzie duży nacisk na historię gospodarczą i historię społeczną. Coraz mocniej widoczne stają się postępy badań interdyscyplinarnych.

https://poezja.org/wz/epoka-literacka/Staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87/

#historia #starozytnosc


Posejdon - pogromca fal

Zobacz: https://lurker.land/post/88986MvON
Data dodania: 2/25/2021, 4:33:47 PM
Autor: poeta

Posejdon zna­ny z mi­to­lo­gii kla­sycz­nej przede wszyst­kim jako wład­ca mórz, na­le­żał do dwu­nast­ki bo­gów olim­pij­skich. Jego do­me­ną były gwał­tow­ne fale, po­wo­dzie, sztor­my, trzę­sie­nia zie­mi i dzi­kie ko­nie (epi­te­ty: Mor­ski (Πελάγιος), "Oto­czo­ny ro­ślin­no­ścią mor­ską" (Φύκιος), „O ciem­nych wło­sach” (jak mor­ska toń, Κυανοχαίτης), Koń­ski (ἲππειος).

https://poezja.org/wz/a/Posejdon/

#starozytnosc #grecja #historia


Podróże morskie w starożytności

Zobacz: https://lurker.land/post/9uVhiJvLo
Data dodania: 2/17/2021, 5:15:02 PM
Autor: dyrygent

Dziś kilka słów o starożytnej żegludze morskiej, czyli o tym, jak dawniej podróżowano statkami.
Dalekie podróże w starożytności umożliwił m.in. wynalazek żagla z płótna lnianego. Podróż morzem była szybsza niż lądem. Ale czy była bezpieczniejsza? Na statki żeglujące po morzu mogli czyhać piraci. Tyle, że na lądzie też grasowali rozbójnicy. Tutaj jednak podróżnikom nie groziły burze, które na morzu mogły zatopić statek. Wyprawa morska była więc niebezpieczniejsza od lądowej. Poza tym, statkiem nie można było podróżować przez cały rok. Sezon żeglugowy trwał od maja do października. Potem przychodziły zachmurzenia i burze zimowe uniemożliwiające spokojną żeglugę.

https://www.portalmorski.pl/inne/19352-podroze-morskie-w-starozytnosci

#ciekawostki #historia #starozytnosc #morze #statki