Lurker.land - tag #speer

Zobacz: https://lurker.land/post/5wyJct_J2
Data dodania: 5/21/2022, 5:32:29 PM
Autor: jfe

Hitler primadonna. Fragment wspomnień Alberta Speera

W nieprzyjemnej sytuacji znalazł się niemiecki komitet olimpijski, kiedy Hitler polecił kompetentnemu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pfundtnerowi, by pokazał mu pierwsze plany budowy nowego stadionu. Architekt Otto March zaprojektował betonową budowlę z oszklonymi ścianami działowymi, podobną do stadionu wiedeńskiego. Po obejrzeniu rysunków Hitler, zły i zdenerwowany, wrócił do swego mieszkania, dokąd wezwał mnie z planami. Kazał wprost zakomunikować sekretarzowi stanu, że należy odmówić organizowania Igrzysk Olimpijskich. Bez jego obecności nie mogą się one odbyć, ponieważ otworzyć je musi głowa państwa, a on do takiego nowoczesnego, oszklonego pudła nigdy nie wejdzie.

Narysowałem w ciągu nocy szkic, przewidujący obłożenie szkieletu konstrukcyjnego naturalnym kamieniem oraz zrobienie potężnych gzymsów, wskutek czego trzeba było zaniechać oszklenia, i Hitler był zadowolony. Zatroszczył się o sfinansowanie dodatkowych prac, profesor March zaaprobował zmianę, igrzyska w Berlinie nie były już zagrożone. Nie wiedziałem co prawda, czy Hitler rzeczywiście spełniłby tę groźbę, czy też była ona tylko wyrazem przekornej postawy, jaką lubił okazywać w celu przeforsowania swej woli.

Hitler początkowo w sposób stanowczy odmówił także zgody na udział Rzeszy w Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku, chociaż przyjęto już zaproszenie i zaakceptowano plac pod budowę pawilonu niemieckiego. Przedłożone bowiem projekty całkowicie mu się nie podobały. Wobec tego Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do mnie o sporządzenie nowego projektu. Na terenie wystawowym place pod budowę pawilonu radzieckiego i niemieckiego znajdowały się dokładnie naprzeciw siebie - zamierzona pointa francuskiego kierownictwa wystawy.

W czasie wizyty w Paryżu zaszedłem przypadkowo do pomieszczenia, w którym wystawiony był, trzymany w tajemnicy, projekt pawilonu radzieckiego: na wysokim postumencie dwie postacie dziesięciometrowej wysokości kroczyły triumfalnie w kierunku na pawilon niemiecki. W odpowiedzi zaprojektowałem bryłę z zarysowanymi ciężkimi słupami, które jak gdyby powstrzymywały ten napór, natomiast z gzymsu mojej wieży orzeł ze swastyką w szponach patrzył z góry na rosyjską parę. Otrzymałem za ten pawilon złoty medal, mój radziecki kolega również.

#fuhrer #jfe #speer