Lurker.land - tag #sofiofilia

Queerowy feminizm nieudolnie uczy nas o dziewictwie

Zobacz: https://lurker.land/post/TkvwD2c6a
Data dodania: 6/7/2021, 8:24:30 PM
Autor: sofiofilia

Wiedzieliście, że nauki medyczne zajmują się zagadnieniami z zakresu antropologii filozoficznej i etyki? Nie? Ja też nie wiedziałem, ale na szczęście pronaukowe organizacje wolne od ideologii niosą kaganek oświaty do tego ciemnego kraju.

Ciekawym jest też fakt, że medycyna ustala fakty socjologiczne. To może być trudne, więc skupcie się, ja siedziałem nad tym tydzień: jak w każdej poważnej, naukowej wypowiedzi na początku posta została podana definicja omawianego zagadnienia. Według tej definicji i dalszych falsyfikowalnych i weryfikowalnych ustaleń stwierdzono, że nie istnieje na świecie żadna osoba, która nie odbyła nigdy stosunku seksualnego. Jeżeli nie przypominacie sobie, byście jakiś kiedykolwiek odbyli, to pewnie byliście w gronie tych 20% zgwałconych Polek, co podnosił ostatnio człowiek raczej nauki Jaś Kapela w programie u Stanowskiego. Co z mężczyznami i jak te wstrząsające fakty połączyć z narracją, że każda osoba wstrzemięźliwa płciowo to incel, niestety nie wiem.

Jest jeszcze wątek patriarchatu. Ostrzegam, że nie znam się na historii powszechnej, ale czytałem kiedyś, że w starożytnej Grecji kapłanki zachowywały czystość, bo pozwalało to kultowi religijnemu zachować niezależność od związków rodzinnych oraz było ukazaniem siły kobiecego ducha zdolnego do ascezy. W mojej głowie brzmiało to raczej jak wyraz autonomii jednostki i przezwyciężanie patriarchalnej kultury, ale wyszło na wierzch moje nieuctwo. Sofiofilia dziękuje medykom.

PS. Na innych obrazkach z tej serii sugeruje się jakoby nie istniała męska wstrzemięźliwość seksualna i tzw. "prawictwo", ale to chyba zbyt wiele lekcji na raz.

#lgbt #polityka #sofiofilia #filozofia #filozofianauki #metodologia #nauka #queerowyfeminizm


Empedokles #8 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/ZqZVLTBGH
Data dodania: 6/4/2021, 12:58:16 PM
Autor: sofiofilia

Czy Empedokles wskoczył do wulkanu?
Co jest silniejsze: miłość czy nienawiść?
Czy da się myśleć... krwią?

https://www.youtube.com/watch?v=1lkTo3UKab4

Linki:
https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia

Lektury:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 494-505.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 40-43.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 77-81.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 27-29.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 279-319.
B. Russell, Dzieje filozofii zachodu, Warszawa 2000, s. 79-84.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 33-37.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 171-180.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Parmenides z Elei #7 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/Ppmzkd_L6
Data dodania: 6/3/2021, 7:06:19 PM
Autor: sofiofilia

Czy niebyt istnieje?
Kto założył szkołę eleacką? Parmenides, czy – jak twierdzą niektórzy – Ksenofanes?
No i najważniejsze: czy filozofia Parmenidesa była całkowicie przeciwstawna filozofii Heraklita?

https://www.youtube.com/watch?v=2TMez-I4wuA

https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia
https://www.instagram.com/SofiofiliaYT/

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 527-529.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 34-36, 40.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 63-68.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 21-25 .
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 240-262.
B. Rusell, Dzieje filozofii zachodu, Warszawa 2000, s. 73-77.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 30-31.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 139-151.
A. Karpiński, J. Kojkoł, Filozofia. Zarys historii, Gdynia 2001, s. 22-23.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2008, s. 23-24.
C. H. Kahn, Dlaczego w filozofii greckiej nie pojawia się odrębne pojęcie istnienia?, [w:] Język i ontologia, Kęty 2008, s. 54-65.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Heraklit z Efezu #6 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/KNYQ2Yfck
Data dodania: 4/9/2021, 5:11:46 PM
Autor: sofiofilia

Czy wszystko się zmienia?
Jak wyleczyć puchlinę wodną?
Na czym polega prawdziwa mądrość?

https://www.youtube.com/watch?v=WqEtqXiUwt4

Linki:
https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 515-525.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 30-33.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 52-61.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 18-21.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 185-214.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 26-29.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 93-125.
A. Karpiński, J. Kojkoł, Filozofia. Zarys historii, Gdynia 2001, s. 19-21.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2008, s. 21-22.
E. Kundera, M. Maciejewski, Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Warszawa 2009, s. 22-25.
Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, dostęp 19.12.19, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dlo%2Fgos

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Ksenofanes z Kolofonu #5 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/aEmOJMfGA
Data dodania: 3/17/2021, 2:42:23 PM
Autor: sofiofilia

Czy ludzie wymyślili sobie bogów?
Kto jest ważniejszy? Poeci czy sportowcy?

https://www.youtube.com/watch?v=txGO0upn-d0

Linki:
https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia

Thumbnail: @bartolome.dobo

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 525-527.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 33-34.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 62.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 16-18.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 168-184.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 24-25.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 129-138.
A. Karpiński, J. Kojkoł, Filozofia. Zarys historii, Gdynia 2001, s. 21-22.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2008, s. 19.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


NIE JESTEM IDEOLOGIĄ – O LGBT

Zobacz: https://lurker.land/post/rCjF4rgVo
Data dodania: 3/11/2021, 7:48:15 PM
Autor: sofiofilia

Bez zbędnego wstępu.

Jak wyrażenie "ideologia LGBT" można rozumieć na poziomie językowym?

Syntaktycznie możliwości są dwie.
1. LGBT to nazwa ideologii. W analizie syntaktycznej ideologia to nazwa, a LGBT to jednoargumentowy funktor nazwowy od tejże nazwy.
ideologia - n
LGBT - n/n
2. ideologia LGBT to nazwa złożona; w praktyce użycie sprowadza się do tego pierwszego, choć nie zawsze
ideologia LGBT - n

Semantycznie możliwości są trzy:
1. LGBT to określenie ideologii i przymiotnik (syntaktycznie opcja nr 1); LGBT to differentia specifica, odróżniające ideologię LGBT od innych ideologii, jako ich pewien rodzaj.
2. LGBT to rzeczownik w dopełniaczu (syntaktycznie opcja nr 1); nie mówi to nic o tym, czy istnieją jakieś rodzaje ideologii różniące się treścią, mówi tylko o tym, że to ideologia przynależna do LGBT rozumianego jako ludzie
3. "ideologia LGBT" to nazwa własna dla dowolnego x (syntaktycznie opcja nr 2)

Nie jest to jakiś duży wachlarz znaczeniowy, znam słowa o dużo większej problematyczności, a których używania nikt się nie czepia. Jeśli już bym się posługiwał na poważnie w jakimś wywodzie z zakresu filozofii kultury, czy polityki wyrażeniem "ideologia LGBT", to zdecydowanie wybrałbym zestaw 1-1. Atencjusze nagrywający filmiki pt. "nie jestem ideologią" upierają się, że ich przeciwnicy używają zestawu 2-3. Jest to niekonsekwentne upieranie się, bo skoro rozczłonkowują to wyrażenie i mówią "nie jestem ideologią", zamiast "nie jestem ideologią LGBT" i mówią "LGBT to ludzie, a nie ideologia", zamiast "ideologia LGBT to ludzie, a nie ideologia", to semantycznie przechodzą do opcji 1 lub 2.

Samo "LGBT", bez słowa ideologia, zdecydowanie rzadziej jest używane jako zbiór osób, niż jako jakieś określenie. Nawet jak ktoś mówi zdanie "Jestem osobą LGBT", to oznacza to praktycznie zawsze, że oprócz zadeklarowania seksualności, podkreślił też utożsamianie się z pewnymi hasłami. LGBT nie jest po prostu nazwą zbioru zawierającego lesbijki, gejów, biseksualistów i transseksualistów. To swojego rodzaju fenomen społeczny, agregujący ludzi o pewnych wspólnych dążeniach, stąd nazywa się to czasem ruchem (decentralizacja nic tu nie zmienia). Są to różni ludzie, o czasem różnych celach "pobocznych", ale w pewnych fundamentach zgodni.
Dowodem na to, co napisałem jest to, że faktycznie łatwo wyróżnić postulaty, pod którymi podpisałyby się liczne osoby homo/bi/trans ale i heteroseksualne, a pod którymi niekoniecznie podpisałaby się każda osoba homo/biseksualna.

Tym samym po analizie syntaktycznej i semantycznej, przeszliśmy do pragmatyki języka i zakończyliśmy wycieczkę po wszystkich działach semiotyki. Pozdrawiam

#lgbt #polityka #sofiofilia #filozofia #semiotyka #logika


Orfizm i pitagorejczycy #4 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/JJI87ludI
Data dodania: 3/8/2021, 6:17:35 PM
Autor: sofiofilia

W co wierzyli starożytni Grecy?
Czy wszystko jest zbudowane z liczb?
Czemu pitagorejczycy nie jedli bobu?

Dowiecie się tego z nowego filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=aBA81rq4RQ4

Facebook: facebook.com/sofiofilia
Discord: discord.gg/CyFrw76
Twitter: twitter.com/sofiofilia

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 469-493, 505-514.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 53-60.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 43-51.
G. Wohlfart, Narodziny tragedii Nietzschego [w:], Sztuka i Filozofia 15, 45-57, 1998 r.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 216-239.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 18-23.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 105-125, 118-121, 447-465.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Anaksymander i Anaksymenes #3 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/vnYjlPRW4
Data dodania: 3/6/2021, 8:22:48 PM
Autor: sofiofilia

Dziś dowiemy się:
Co to znaczy nieskończoność?
Czy życie wyszło z wody?
Kto napisał pierwsze dzieło filozoficzne w historii?
Co tak naprawdę znaczy słowo ,,anarchia''?

https://www.youtube.com/watch?v=SPIZV-_b9LY

Facebook: facebook.com/sofiofilia
Discord: https://discord.gg/CyFrw76
Twitter: twitter.com/sofiofilia

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Tales z Miletu #2 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/hlDi0xohY
Data dodania: 3/4/2021, 5:15:59 PM
Autor: sofiofilia

Czy wszystko jest z wody?
Czy to Tales wymyślił twierdzenie Talesa?
Dlaczego Tales nigdy się nie ożenił?
Na te i wiele innych pytań odpowiem w tym odcinku.

https://www.youtube.com/watch?v=H5G4rPflGtE

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Skąd się wzięła filozofia? #1 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/Ld0Ev9mAW
Data dodania: 3/3/2021, 11:27:31 PM
Autor: sofiofilia

Zapraszam was w chronologiczną podróż po dziejach filozofii od samego początku do końca. Dość ze skakaniem po losowych myślicielach i ich wulgaryzacją. Dostaniecie rzetelne, porządnie uźródłowione materiały, które wprowadzą was w świat filozofii, a pośrednio też historii nauki i wszelkich dziedzin, które z filozofią są jakoś powiązane.

W tym odcinku odpowiem na pytanie postawione w tytule oraz na to dlaczego filozofia narodziła się akurat w Grecji, a nie gdzieś indziej i skomentuję kilka błędnych twierdzeń na ten temat.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCIcYF1Kj3U

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia