Lurker.land - tag #socjalizm

Zobacz: https://lurker.land/post/K8eaByFIl
Data dodania: 5/8/2021, 7:43:09 AM
Autor: sol_ziemi

"Wyrównywanie" w dół.

"

W 1799 r. angielski przemysłowiec Robert Owen (1771-1858) rozpoczął w swojej przędzalni w New Lanark (Szkocja) eksperyment polegający na skróceniu czasu pracy, podwyższeniu wynagrodzeń, likwidacji pracy dzieci, budowie mieszkań robotniczych, wprowadzeniu opieki medycznej i opieki nad dziećmi, zaopatrzenia w tańsze produkt dostępne w fabrycznym sklepie, ograniczenie spożycia alkoholu itp. udogodnień dla robotników. Wprowadzone zmiany przyniosły ogromny sukces, zwiększyły wydajność pracy, zlikwidowały kradzieże itp. Wzorcowe osiedle odwiedziło w latach 1815-1825 ponad 20.000 gości, w tym car Mikołaj I i austriaccy książęta.

W 1825 r. Owen sprzedał fabrykę, przeniósł się do USA, gdzie założył od podstaw spółdzielnię produkcyjną w New Harmony. Opierała się ona na zasadzie współwłasności i współdecydowania. W liczącej ok. 1000 mieszkańców komunie, prekursorki feminizmu wprowadziły nawet prawo wyborcze dla kobiet (chyba pierwsze w historii). Kolonia przyciągała wielu entuzjastów, ale po dwóch latach kompletnie zbankrutowała, podobnie jak inne zakładane przez Owena komuny. New Harmony przekształciło się z czasem w coś, co dzisiaj nazwalibyśmy centrum kultury i nauki, ale oczywiście musiało być już finansowane przez miasto [XDDD komunizm…].

Jeden z uczestników kolonii w New Harmony, amerykański anarchista Josiah Warren (1798-1874) stwierdził, że poniosła ona klęskę, [b]ponieważ zasada współwłasności i współdecydowania pozbawiła uczsetników możliwości realizacji własnych celów, a więc likwidowała motywację do pracy[/b]. Warren był muzykiem, ale wzbogacił się na produkcji wynalezionej przez siebie lampy łojowej. W 1825 r. pod wpływem informacji o New Harmony próbował założyć własną komunę w Cincinnati, ale gdy kandydaci nie mogli porozumieć się co do jej zasad, Warren sprzedał fabrykę i wraz z rodziną wstąpił do komuny Owena. Swoje doświadczenia z tego okresu życia podsumował stwierdzeniem, że warunkiem dobrowolnej współpracy jest jednoznaczne określenie i respektowanie interesów indywidualnych

". Pokaż spoilerhttps://www.historiasztuki.com.pl/strony/021-01-04-ANTYKULTURA-POJECIA-LEWICA.html

Sprowadzanie do wspólnego mianownika wszystkich ze wszystkimi zawsze doprowadzi do ogólnego obniżenia jakości, pogłębiającej się bylejakości. Jeżeli zasoby ekonomiczne, uprawnienia, czy przestrzeń społeczna muszą być równo podzielone pomiędzy każdego niezależnie od jakichkolwiek kryteriów indywidualnych kompetencji, wypracowanych zasobów, potencjału, czy kryteriów moralnych, ekonomicznych (a często nawet wbrew logice), to ogólny potencjał drzemiący w społeczeństwie ostatecznie z konieczności będzie niesprawiedliwie rozproszony.

Efekt jest oczywisty - osoby uzdolnione, które poświęciły wiele czasu i wysiłku dla podniesienia swoich kwalifikacji, osoby wyróżniające się, wybitne obniżają swoją wydajność ze względu na brak sprawiedliwego wynagrodzenia za trud, z powodu brak sprawiedliwości ekonomicznej, a osoby leniwe i nieudolne obniżają swoją wydajność, bo niezależnie od kompetencji i tak wiedzą, że komunizm (czy nawet socjalizm) zapewni im w miarę wygodny byt. W takiej sytuacji prawie każdy kompetentny (który nie jest masochistą) będzie dążył albo do obalenia niesprawiedliwego systemu, albo będzie próbował uciec z takiego chorego, niewydolnego systemu.

Proste zasady ekonomii oraz wiedza społeczna pokazują wyraźnie, że właśnie socjalizm i komunizm są systemami niewydolnymi i zawsze rozlecą się same, o ile nie będą podtrzymywane przy istnieniu poprzez wprowadzenie przymusu, terroru, prześladowań, inwigilacji, cenzury i zorganizowanego aparatu opresji.

Tzw. polityka "równościowa" jest wyrafinowaną formą myślenia komunistycznego, przeniesionego na sferę już nie tylko ekonomiczną, ale też na sferę relacji społecznych. Efektem takiej polityki jest zrównanie w dół wszystkich ze wszystkimi - ostateczne osłabienie i niesprawiedliwe rozproszenie potencjału społeczeństwa. A wszystko odbywa się z pominięciem jakichkolwiek kryteriów indywidualnych kompetencji, wypracowanych zasobów, potencjału wnoszonego do społeczeństwa, czy kryteriów moralnych, ekonomicznych (a często nawet wbrew logice) - jedyną uznawaną ideą nadrzędną jest całkowicie bałamutnie pojmowana "równość", czyli równanie w dół do wspólnego mianownika.

Postmodernizm jest filozoficzną bazą takiego podejścia do rzeczywistości. Jest filozofią dekadencji, beznadziei, bezsensu. Głosi on, że nie istnieje nic takiego jak dobro i zło, wszystko jest względne, nie ma idei, której należałoby być wiernym, nie ma żadnej nadrzędnej idei, do której by można było się odwołać i zakotwiczyć psychicznie. Ta prymitywna filozofia uczy, że wszystko jest płynne, zmienne i niestałe i w sumie bezsensowne (nawet płeć! XD). Nie istnieje żadna prawda, a jedyną prawdą jest to, że właśnie żadnej prawdy nie ma (co ujawnia absurdalność całego postmodernizmu, gdyż jest to jednak założenie o istnieniu jakiejś prawdy). Nie ma żadnych ograniczeń moralnych, żadnych zasad, którym należałoby być wiernym. Jeżeli w coś wierzysz, to jesteś "faszystą", jeżeli uznajesz coś za prawdę i to wyznajesz, to jesteś "faszystą".

Mentalność postmodernistyczna jest, to trup w stanie daleko posuniętego rozkładu. To zsypana chaotycznie kupa śmieci wymieszana z zagubionymi w niej klejnotami, które już trudno odnaleźć w całkowitym galimatiasie. Współczesny marksizm szuka swych sukcesów m.in. poprzez metodę wpychania ludzkości w ducha beznadziei, rozmontowania psychicznego, dekadencji, rezygnacji, apatii, bylejakości. Obezwładnienie…

#antykultura #marksizm #nowymarksizm #socjalizm #wiedzaspoleczna


Wystarczyły trzy miesiące rządów Bidena i demokratów aby ceny i bezrobocie poszybowały w górę.

Zobacz: https://lurker.land/post/7F1w3gwZi
Data dodania: 5/8/2021, 4:34:04 AM
Autor: kamien23

https://www.youtube.com/watch?v=so3AAyogiVE
#socjalizm #polityka #bekazlewactwa


Zobacz: https://lurker.land/post/QSp6jSZwL
Data dodania: 5/3/2021, 1:54:23 PM
Autor: paladyn

#socjalizm #komunizm #polityka #lewica #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/CpFyWoh7I
Data dodania: 5/2/2021, 12:56:24 PM
Autor: poliniak_z_polin

Czy na Lewicy został jeszcze ktoś z (działającym) mózgiem?
#socjalizm #bekazlewactwa


Małe przypomnienie do czego może prowadzić socjalizm

Zobacz: https://lurker.land/post/BkQaoTK0I
Data dodania: 5/1/2021, 5:52:29 PM
Autor: kamien23

https://www.youtube.com/watch?v=i7Jg_6-fYF8

#film #socjalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/6UZbQrbUe
Data dodania: 5/1/2021, 7:22:44 AM
Autor: postironicznypoweruser

kto dziś pracuje plusuje, a reszta niech się wyleguje w łóżkach ku chwale ludu pracującego miast i wsi
https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpress.com/2015/05/c59bwic499to-pracy-1.png
#socjalizm #praca #zebroplusy


Zobacz: https://lurker.land/post/ZA3feqosU
Data dodania: 4/30/2021, 10:25:35 PM
Autor: raptor

Cześć Lurko
#PIT rozliczony... .
Zawsze czekam do ostatniego dnia z powodu dopłaty
Ważne, że na bombelki będzie i na 14-naste emerytury, bo uczciwie żyją tylko ludzie na socjalu, a nie jacyś co się dorabiają na klikaniu w komputer!
Swoją drogą przy zerowych stopach procentowych mogli by ten podatek belki zlikwidować, dużo z niego nie mają a byłby to świetny zabieg marketingowy. Pomarzyć zawsze można.

#zalesie #podatki #pis #socjalizm #gpw #gielda


Zobacz: https://lurker.land/post/cgQyREhYo
Data dodania: 4/26/2021, 2:45:30 PM
Autor: paladyn


#heheszkipolityczne #socjalizm #polska #narodowcy


Kryzys, czy nie – PiS dba o swój elektorat. Nadchodzi program „babcia plus”

Zobacz: https://lurker.land/post/Q9cvhzdoe
Data dodania: 4/24/2021, 3:16:42 PM
Autor: nightshock

Szafot plus!

Ministerstwo rodziny rozważa wprowadzenie zasiłków dla babć i dziadków, którzy opiekują się wnukami.

W kuluarach Sejmu pomysł nazywa się programem „Babcia plus” – na wzór topowych socjalnych programów rządu jak 500 plus i 300 plus.

Wzorem dla pisowskiego rządu w Warszawie mają być socjalne programy realizowane obecnie na Węgrzech.

https://nczas.com/2021/04/24/kryzys-czy-nie-pis-dba-o-swoj-elektorat-nadchodzi-program-babcia-plus/

#polska #socjalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/6xPDRzWfa
Data dodania: 4/22/2021, 9:54:56 PM
Autor: verum

#polityka #socjalizm #ekonomia


Los Angeles: Sąd stanowy nakazuje miastu zapewnić miejsca w schroniskach wszystkim bezdomnym koczującym na Skid Row

Zobacz: https://lurker.land/post/A2d1AMLbs
Data dodania: 4/21/2021, 11:19:39 PM
Autor: benethor

https://www.latimes.com/homeless-housing/story/2021-04-20/judge-carter-la-city-county-shelter-skid-row-homeless-fall

Łącznie jakieś 4600 osób. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia, miasto ma wpłacić miliard dolarów na rachunek escrow związany z operacją.

Ma to rozwiązać ok. 10% problemu z bezdomnymi w samym tylko LA.

Pan zapłaci, pani zapłaci…

#socjalizm #usa


Zobacz: https://lurker.land/post/RHTs2O2jZ
Data dodania: 4/21/2021, 11:14:11 AM
Autor: sol_ziemi

"Przyznanie komukolwiek prawa do wolności jest fikcją, o ile nie wskazuje się źródeł dóbr koniecznych do realizacji tego prawa (…) Jeśli własna wolność nie jest wynikiem własnej pracy, to zawsze musi być ona wynikiem zniewolenia innych ludzi" - Krzysztof Karoń.

Bardzo ciekawe myśli ze strony K. Karonia

Pokaż spoilerhttps://www.historiasztuki.com.pl/index-kultura.php

Isaiah Berlin

W 1958 r. brytyjsko-żydowski filozof Isaiah Berlin opublikował esej pt. „Dwie koncepcje wolności”, w którym rozróżnił wolność negatywną, czyli wolność od wszelkiego przymusu (człowiek wolny nie musi) i wolność pozytywną, czyli możliwości działania zgodnie z własną wolą (człowiek wolny może).

Wolność negatywna, czyli brak przymusu robienia czegokolwiek wbrew własnej woli może być realizowana tylko w bardzo wąskim zakresie. W gruncie rzeczy jedyną formą wolności negatywnej jest prawo do nicnierobienia. We współczesnym, zurbanizowanym świecie wysokich technologii większość działań polegających na robieniu czegokolwiek wymaga korzystania z jakichś dóbr i jakiejś infrastruktury. Zaspokojenie nawet tak elementarnych potrzeb jak odżywianie wymaga zdobycia produktów żywnościowych, które bezpłatnie można zdobyć wyłącznie na śmietniku.

Wolność pozytywna nie oznacza samego teoretycznego prawa do działania wg własnej woli, ale realną możliwość takiego działania, czyli dysponowania środkami, ktore to działanie umożliwiają. Realizacja prawa do podróżowania wymaga posiadania środka komunikacji albo pieniędzy na bilet, realizacja prawa do wiedzy i kultury wymaga posiadania środków na zakup książek, komputera, biletu do kina czy teatru, opłacenia czesnego na uczelni itd., itp. Bez posiadania tych środków wolność pozytywna jest fikcją tak, jak fikcją jest prawo do podróżowania kloszarda śpiącego pod płotem międzynarodowego lotniska.

Przyznaniu komukolwiek prawa do wolności jest fikcją, o ile nie wskazuje się źródeł dóbr koniecznych do realizacji tego prawa.

Im większy jest obszar wolności pozytywnej, im wygodniej chcemy mieszkać, częściej i dalej podróżować, lepiej i wykwintniej jeść, prowadzić ciekawe życie towarzyskie i kulturalne itp., tym mniejszy może być obszar wolności negatywnej, ponieważ zdobycie środków na realizację potrzeb i praw wymaga poddania się określonej dyscyplinie, czyli tak czy inaczej rozumianemu przymusowi.

Całkowita wolność negatywna, czyli prawo do nicnierobienia, oraz prawo do działań wyłącznie spontanicznych przysługuje tylko kloszardowi z wyboru, który na tyle ograniczy swoje potrzeby, żeby zaspokajać je na śmietniku i godzi się umrzeć z głodu, jeśli śmietnik będzie pusty.

W każdym innym przypadku, jeśli ktoś chce korzystać z prawa do wolności negatywnej i albo nie chce, albo nie potrafi poddać się reżimowi wynikającemu z trybu produkcji potrzebnych dóbr, a mimo to chce korzystać z wolności pozytywnej, potrzebne mu dobra musi zabrać komuś, kto je wyprodukował, rezygnując z własnej wolności negatywnej.

Oznacza to, że jeśli własna wolność nie jest wynikiem własnej pracy, to zawsze musi być ona wynikiem zniewolenia innych ludzi.

Od przedstawionej zasady nie ma wyjątku i wszelkie ideologie wolności, niezależnie od tego, jak się będą nazywać i w jaki sposób będą się uzasadniać, jeśli nie definiują precyzyjnie pojęcia wolności i jeśli nie wskazują źródeł warunkującego wolność dobrobytu - prędzej czy później muszą okazać się zawoalowanymi ideologiami grabieży, wyzysku i zniewolenia.

#ekonomia #filozofia #socjalizm #komunizm


Zobacz: https://lurker.land/post/b-iOLsoHp
Data dodania: 4/18/2021, 11:53:13 PM
Autor: sol_ziemi

Nie pozdrawiam socjalistów.

Dobranoc.

#tarczaantykryzysowa #covid1984 #500plus #socjalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/qcbDUUNpY
Data dodania: 4/15/2021, 9:43:11 PM
Autor: xeerxees

#sowell #ekonomia #socjalizm #urojonyrasizm
https://i.pinimg.com/originals/81/cf/11/81cf111cae3f64169e7df07c6ec680a2.jpg


Komunizm w Hiszpanii. Wołczyk: Od 1,5 roku w rządzą tam wyznawcy komunizmu. Ci ludzie adorują Lenina

Zobacz: https://lurker.land/post/jxw5bqpSk
Data dodania: 4/12/2021, 10:29:27 AM
Autor: clistwood

https://www.youtube.com/watch?v=urz4qDqMmEo #hiszpania #politykazagraniczna #polityka #komunizm #socjalizm #wnet


Dr Jan Przybył o socjalizmie na wesoło. "Olaboga nie wytrzymom oni majom a jo ni mom!".

Zobacz: https://lurker.land/post/cuLuQJn6N
Data dodania: 4/4/2021, 9:17:08 PM
Autor: juribon

https://www.youtube.com/watch?v=YFl7CFrFI7c
#socjalizm #polityka


Dania czyli rozsądek

Zobacz: https://lurker.land/post/y55zgnwqr
Data dodania: 4/4/2021, 10:56:58 AM
Autor: gpspox

http://pressmania.pl/dania-czyli-rozsadek/ #świat #wiadomości #dania #socjalizm #multikulti #politykamigracyjna


Historia hiperinflacji w Zimbabwe. Najwyższy roczny wskaźnik inflacji wyniósł - 89 700 000 000 000 000 000 000%

Zobacz: https://lurker.land/post/0wQxjDZ4a
Data dodania: 3/31/2021, 8:00:25 PM
Autor: werdykt

https://www.youtube.com/watch?v=vbNzIvXpYQg

#inflacja #socjalizm


Górnik najlepiej opłacanym zawodem w lutym. 11 097 zł brutto - tyle wyniosła w lutym przeciętna płaca w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. W ubiegłym roku kopalnie straciły rekordowe 4,4 mld zł netto

Zobacz: https://lurker.land/post/rVudGql_B
Data dodania: 3/31/2021, 3:08:40 PM
Autor: pucek

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wynagrodzenia-w-branzach-gornik-najlepiej-oplacanym-zawodem-w-lutym/wlegfxq

#ekonomia #gospodarka #polska #socjalizm


Sowiecka książka pokazująca jak robić zabawki z ziemniaków

Zobacz: https://lurker.land/post/BoAugdlSf
Data dodania: 3/30/2021, 10:48:21 PM
Autor: mirko10

https://back-in-ussr.com/2016/04/igrushki-iz-kartoshki-1931-god.html

#socjalizm #rosja #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/S4yvkrZN-
Data dodania: 3/24/2021, 12:09:04 AM
Autor: monte

Szurskie czy nie szurskie, przypominam, że jak zniknie fizyczny pieniądz staniemy się wszyscy niewolnikami i będzie terror, jakiego nikt w historii ludzkości jeszcze niedoświadczył.

https://youtu.be/auIvJf1eNsI

#szuria #bankowosc #banki #finansjera #kapitalizm #socjalizm #antykapitalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/Oh048iOzF
Data dodania: 3/19/2021, 8:42:22 PM
Autor: xeerxees

#bekazlewactwa #kelthuz #podatki #socjalizm

Manifest normalności by JKM

https://www.youtube.com/watch?v=RBHVFp_xZdw


Krótka historia hiperinflacji w Zimbabwe

Zobacz: https://lurker.land/post/3tzkRDJgz
Data dodania: 3/18/2021, 7:16:47 PM
Autor: xeerxees

#ekonomia #bekazlewactwa #gospodarka #komunizm #socjalizm

Dla przypomnienia.

Polska w Lutym osiągnęła najwyższą inflację w całej UE na poziomie 3,6%

https://www.youtube.com/watch?v=vbNzIvXpYQg


Rządowa fabryka miała produkować 30 mln masek miesięcznie. Przez rok nie zrobiła ani jednej

Zobacz: https://lurker.land/post/qmBHeOzG5
Data dodania: 3/17/2021, 5:53:23 PM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2021/03/17/rzadowa-fabryka-miala-produkowac-30-mln-masek-miesiecznie-przez-rok-nie-zrobila-ani-jednej/
#polska #socjalizm #pis #maseczki


Joe Biden w akcji. Szykuje największą podwyżkę podatków od 30 lat

Zobacz: https://lurker.land/post/sAdxF0JYF
Data dodania: 3/17/2021, 6:37:51 AM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2021/03/17/joe-biden-w-akcji-szykuje-najwieksza-podwyzke-podatkow-od-30-lat/
#biden #usa #socjalizm #lewackalogika #lewactwo #podatki