Lurker.land - tag #slowonadzis

Zobacz: https://lurker.land/post/aNNLD5j7M
Data dodania: 10/23/2020, 8:15:43 PM
Autor: jabolsy

Drogie Lurki,

Słowo na dziś w związku z obecnymi wydarzeniami:

Polaryzacja społeczna
– proces społeczny, w trakcie którego różnicują się postawy osób należących do danych zbiorowości wobec pewnego typu problemów.

Najczęściej polaryzacja społeczna występuje wówczas, gdy problemy społeczne wywołujące różnicowanie się postaw dotyczą ważnych sfer życia społecznego, takich jak: polityka, religia, seks itp. Podczas polaryzacji tworzą się zazwyczaj w szybkim czasie dwa obozy – przeciwników i zwolenników rozwiązania danego problemu społecznego, przy czym liczba osób wyrażających postawy umiarkowane maleje. Proces polaryzacji bardzo często przyczynia się do wybuchu konfliktów społecznych i dezintegracji grup społecznych.

#polityka #ciekawostki #slowonadzis


Zobacz: https://lurker.land/post/cQ22OSEX8
Data dodania: 9/4/2020, 7:00:30 AM
Autor: borok

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam, radujcie się!

#cytaty #slowonadzis