Lurker.land - tag #schron

EKSPLORACJA BUNKRÓW LINII MOŁOTOWA BRUSNO NOWE/PODEMSZCZYZNA

Zobacz: https://lurker.land/post/EBeDd66kQ
Data dodania: 4/2/2022, 7:39:35 PM
Autor: diabliczka

https://cdn-delphinus.lurker.land/files/Ncw0sklX3.jpg

https://youtu.be/ZL9dEJfRPlQ
W roku 1939 na mocy układu niemiecko – sowieckiego (Pakt Ribbentrop-Mołotow) nastąpiło znaczne przesunięcie na zachód terytorium sowieckiego. Na wytyczonej nowej linii demarkacyjnej sowieci przystąpili do budowy olbrzymiego kompleksu umocnień w postaci schronów bojowych, wałów i rowów przeciwczołgowych mających służyć obronie Związku Radzieckiego przed agresją niemiecką. Schrony bojowe na Roztoczu Południowym punkt oporu Brusno Nowe – Podemszczyzna nazywane „Kogut” 21. Punktu oporu niestety znajdował się na terenie podmokłym i płaskim. Podczas budowy konieczne było dokonanie zmian konstrukcyjnych w obiektach najbardziej narażonych na zalanie wodami gruntowymi. Duża część schronów jest bardzo mocno zalana co utrudniało eksplorację wnętrz. Większość z nich jest również solidnie zabezpieczona .

#historia #urbex #schron #podroze


Zobacz: https://lurker.land/post/5RiQrmlmB
Data dodania: 2/27/2022, 6:25:47 PM
Autor: sleeve

Poczytajcie, oby się nigdy nie przydało ale poczytajcie - https://www.urbanrat.pl/jak-przezyc-wybuch-bomby-atomowej/

#sleevecontent #sleevecurio #prepers #wojna #bombaatomowa #schron


Adolf Kudliński pokazuje postępy w budowie magazynu żywności

Zobacz: https://lurker.land/post/p_IP_0xNm
Data dodania: 8/18/2020, 11:21:54 AM
Autor: r20_swap

polska #magazynzywnosci #adolfkudlinski #prepers #jedzenie #schron

jak powyżej