Lurker.land - tag #rzadswiatowy

Trzaskowski na spotkaniu zagadkowego klubu. Cele i treść obrad otoczone są tajemnicą

Zobacz: https://lurker.land/post/bPhnQwufL
Data dodania: 4/11/2021, 11:39:24 PM
Autor: dlabeki

#bildenerberg #nwo #rzadswiatowy #polityka #masoneria
Ciekawy materiał o historii i teraźniejszości klubu.
https://youtu.be/0DFC4ITOU1E


GRUPA BILDERBERG - Ci, którzy pociągają za sznurki - A. Gargas 2016-06-16

Zobacz: https://lurker.land/post/BO1pGF_ac
Data dodania: 4/11/2021, 11:34:07 PM
Autor: dlabeki

#bildenerberg #nwo #rzadswiatowy
Trochę stare ale jare.
https://youtu.be/EnCGUoQSw-Y?t=130


Zobacz: https://lurker.land/post/erOExyBHj
Data dodania: 4/8/2021, 12:06:29 AM
Autor: barcafan

#zydzi #rzadswiatowy


Ostateczny cel NWO - (wywiad z Aaron Russo) O Nowym Porzadku Świata (NWO) Rządzie Światowym, znajomości z Rockefellerem i chipach RFID

Zobacz: https://lurker.land/post/36sT9lo06
Data dodania: 3/26/2021, 10:06:43 PM
Autor: abcz543

https://www.dailymotion.com/video/x7zvkii

#NWO #NowyPorzadekSwiata #iluminaci #globalizm #rzadswiatowy #wielkireset #masoneria


Szef MFW nawołuje do utworzenia rządu światowego - 19.11.2010

Zobacz: https://lurker.land/post/_92Zi1Xus
Data dodania: 3/4/2021, 7:08:35 AM
Autor: barcafan

19.11.2010 - na konferencji banków centralnych we Frankfurcie szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn nawołuje do utworzenia rządu światowego.

https://youtu.be/gP99suaJQxM
#nwo #rzadswiatowy


Jan Paweł II i NWO - Wystąpienie papieża!

Zobacz: https://lurker.land/post/tucgL1p25
Data dodania: 2/9/2021, 2:19:14 PM
Autor: yfu

https://youtu.be/3-RRMXjAi-c

#papiez #nwo #polityka #plan #rzadswiatowy #historia #praktycznyspisek #czaspatriotow


YouTube cenzuruje ponad 500,000 filmów, aby chronić globalistyczną narrację histerii COVID-19

Zobacz: https://lurker.land/post/v59yCEoUV
Data dodania: 2/4/2021, 10:09:19 PM
Autor: yfu

https://www.naturalnews.com/2021-02-01-youtube-censors-over-500000-videos.html#

#pandemia #covid19 #youtube #cenzura #rzadswiatowy #film #praktycznyspisek #czaspatriotow


W drodze do Rządu Światowego! Analiza zmian społeczno-gospodarczych

Zobacz: https://lurker.land/post/UDms15wWm
Data dodania: 1/2/2021, 9:44:11 PM
Autor: malcolm

#rzadswiatowy #nwo

https://youtu.be/0HfnlZsLxEo


Zobacz: https://lurker.land/post/ngvBt3SNh
Data dodania: 12/11/2020, 12:56:04 AM
Autor: wiktor

Ile założeń Marksa i Engelsa już spełniliśmy?

Karol Marks i Fryderyk Engels – Manifest Partii Komunistycznej (1848 rok)

Rewolucja komunistyczna jest najradykalniejszym zerwaniem z tradycyjnymi stosunkami własności; nic dziwnego, że w swym przebiegu przyniesie ona również najradykalniejsze zerwanie z tradycyjnymi ideami. Dość jednak o zarzutach burżuazji przeciw komunizmowi. Widzieliśmy już wyżej, że pierwszym krokiem rewolucji robotniczej jest wydźwignięcie proletariatu do stanowiska klasy panującej, wywalczenie demokracji.Proletariat użyje swego panowania politycznego na to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa, tzn. w ręku zorganizowanego jako klasa panująca proletariatu, i możliwie szybko zwiększyć masę sił wytwórczych.Początkowo może się to oczywiście dokonać tylko za pomocą despotycznych wtargnięć w prawo własności i w burżuazyjne stosunki produkcji, a więc za pomocą posunięć, które ekonomicznie wydają się niedostateczne i nieuzasadnione, które jednak w przebiegu ruchu przerastają same siebie i są nieuniknione jako środki przewrotu w całym sposobie produkcji.Posunięcia te będą oczywiście w różnych krajach odpowiednio różne.Jednakże w krajach najdalej w rozwoju zaawansowanych będą mogły na ogół znaleźć powszechne zastosowanie posunięcia następujące:

1. Wywłaszczenie własności ziemskiej i użycie renty gruntowej na wydatki państwowe.

2. Wysoka progresja podatkowa.

3. Zniesienie prawa dziedziczenia.

4. Konfiskata własności wszystkich emigrantów i buntowników.

5.Scentralizowanie kredytu w rękach państwa poprzez bank narodowy o kapitale państwowym i o wyłącznym monopolu.

6. Scentralizowanie środków transportu w rękach państwa.

7. Zwiększenie liczby fabryk państwowych, narzędzi produkcji, udostępnianie gruntów do uprawy i ich melioracja według społecznego planu.

8. Jednaki przymus pracy dla wszystkich, utworzenie armii przemysłowych, zwłaszcza dla rolnictwa.

9. Zespolenie rolnictwa i przemysłu, działanie w kierunku stopniowego usunięcia przeciwieństwa między miastem a wsią.

10.Publiczne i bezpłatne wychowanie wszystkich dzieci.

#polityka #komunizm #nwo #rzadswiatowy


Zobacz: https://lurker.land/post/Zo1-eJ6Ja
Data dodania: 11/25/2020, 6:15:53 PM
Autor: kij_w_szprychy

"Nie będziesz miał prywatnej własności, ale będziesz szczęśliwy". Cóż za wspaniała koncepcja dystopii rodem z "nowego wspaniałego świata"! Zlikwidować własność prywatną? Marks tańczy z radości w grobie, a wtóruje mu chór złożony z wszelkiej maści radykalnych komunistów.

Światowe Forum Ekonomiczne (jako jeden z wielu wyrazicieli ponadnarodowego planu zmian) opracowało strategię do zrealizowania do roku 2030 i w ramach tego planu opublikowało niedawno świetny film propagandowy. Nie zważajmy na to, iż ów materiał propagandowy jest pełen utopijnego bełkotu i manipulacji żerującej na prymitywnych instynktach prostych ludzi i pozwólmy, aby przemówił nam jako zajawka wskazująca na to, na jakim etapie dziejów obecnie jesteśmy:

https://www.youtube.com/watch?v=ER04dbt5p74

Wypada w tym miejscu dodać, że te ponadnarodowe plany doskonale składają się w całość, harmonizują z innymi kluczowymi programami ponadnarodowymi takimi, jak "Agenda 2030" ONZ, czy "konwencja Stambulska" itp. itd. Wszystko doskonale harmonizuje, jak świetnie dostrojony akord,, uderzany jednocześnie w konkretnym etapie dziejów. Tak więc odwagi towarzysze! Lenin jest wiecznie żywy! niech żyje rewolucja!

Ps.
A jeśli nie widzicie całokształtu, to wypada mi tylko zachęcić do tego, abyście nadal obserwowali, a wnioski wyciągnijcie sobie sami.

#rewolucja #komunizm #onz #nwo #rzadswiatowy #kijwszprychy


Prof. Bobińska: Covid-19 pokazał, że globalną gospodarką rządzą megakorporacje

Zobacz: https://lurker.land/post/NMuedNsKl
Data dodania: 8/19/2020, 12:29:37 PM
Autor: borok

Pandemia koronawirusa pokazała, że gospodarka globalna rozwija się w kierunkach wyznaczanych nie przez rządy, ale przez wielkie międzynarodowe korporacje. To ich interesy kształtują decyzje polityków i urzędników. Pisze o tym prof. Krystyna Bobińska z Instytutu Sobieskiego.

#gospodarka #covid19 #covid1984 #NWO #rzadswiatowy