Lurker.land - tag #ruiny

CERKWISKO DZIEWIĘCIERZ-MOCZARY. ROZTOCZE WSCHODNIE

Zobacz: https://lurker.land/post/reeUqssFs
Data dodania: 3/11/2022, 7:26:06 PM
Autor: diabliczka

https://youtu.be/eDrP9Vw9t5M

Cześć, witam w nowym filmie na kanale zwiedzamy obecnie Ruiny zespołu cerkiewnego Dziewięcierz – Moczary
Istniały tutaj dwie cerkwie. Najstarsza była wzmiankowana w XVIII wieku i była pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po tym jak spłonęła w 1834 roku teren został otoczony kamiennym murem. W 1839 roku została poświęcona tutaj nowa cerkiew, tym razem drewniana. W 1903 roku została ozdobiona polichromiami. Cerkiew była drewniana, miała podpiwniczoną zakrystię i typowy trójdzielnym układ, gdzie każda część przekryta była kopułami. Została rozebrana ok. 1951 roku, na skutek wcześniejszej dewastacji przez żołnierzy radzieckich, którzy jeszcze w latach 40. XX w. ściągnęli z cerkwi i dzwonnicy blachę. Część materiału z rozebranej świątyni wojsko użyło do budowy mostu w Horyńcu.
Powstała w latach 1837-39 r. cerkiew to dziś ruiny przetrwały fundamenty, piwnica, krzyż wystawiony na pamiątkę misji w 1927 r. oraz kamienny mur z dwoma przeciwległymi bramami.
Parafia w Diewięcierzu w XIX i na pocz. XX w. wchodziła do składu dekanatu rawskiego. Drewnianą cerkiew parafialną pod wezwaniem Podniesienia Św. Krzyża ukończono w 1839 r. W latach 1840-1875 proboszczem był ks. Józef Czechowicz, a po jego śmierci syn Konstanty Czechowicz (1877-1887), późniejszy biskup przemyski. Ostatnim duszpasterzem przed II Wojną Światową był ks. Włodzimierz Hojdysz (na zdjeciu ). W 1938 r. parafia liczyła 2210 wiernych, do jej składu wchodziły liczne przysiółki, takie jak: Łazy, Krynica, Sołotwina, Huski, Dolina, Śniegury, Moczary, Kowale i inne. Po ustanowieniu w 1945 r. granicy polsko-radzieckiej wieś została przedzielona pasem granicznym. Po polskiej stronie znalazła się cerkiew, zaś po radzieckiej cmentarz. W latach 1945 i 1947 miały miejsce przymusowe deportacje ludności ukraińskiej do ZSRR i na ziemie północnej Polski, opustoszałe domy zostały w większości rozebrane. We wsi pozostało zaledwie 10 rodzin.
W wyniku późniejszej regulacji granicy, w Polsce znów znalazł się cmentarz parafialny z grobem ks. Józefa Czechowicza.
#ruiny #urban #opuszczone #historia


Ruiny Parowozowni w Bełżcu

Zobacz: https://lurker.land/post/BlBlFc3-6
Data dodania: 2/25/2022, 7:54:36 PM
Autor: diabliczka

https://youtu.be/gB4eMKY4lzw

Obecna parowozownia powstała w 1915 r. Jej poprzedniczka była dwustanowiskowym budynkiem "przyklejonym" do wieży wodnej od strony torów. Parowozy do 1915 r. obracały się na 12 metrowej obrotnicy, prawdopodobnie znajdującej się w miejscu obrotnicy obecnej lokomotywowni, przy czym średnicę obrotnicy zwiększono do 14,65 m. W czasie drugiej wojny światowej parowozownia była wykorzystywana na potrzeby obozu najpierw pracy a potem zagłady w Bełżcu. 4 lipca 1944 roku, na stacji został zbombardowany skład z amunicja i materiałami wybuchowymi. Wraz z budynkami kolejowymi, dworcem, zniszczeniu uległo ok 50 budynków.W miejscu spalonego dworca powstał barak, który bardzo długo się utrzymał postawiony tymczasowo, istniał jeszcze na początku lat 90 XX wieku. Z czasem wybudowano nowy dworzec ale kolej na tym terenie już chyliła się ku upadkowi.
Obecnie parowozownia jest opuszczona i zrujnowana, należy do nielicznych wciąż stojących budynków związanych z działalnością obozów zagłady. Szopy które znajdowały się za budynkiem lokomotywowni służyły jako magazyny tranzytowe odzieży, włosów i rzeczy osobistych zrabowanych z ofiar obozu. Towary te były najpierw zajęte w przytorowym obszarze rozładunku w obozie, a następnie sortowane w sektorze I obozu. Bardzo istotnym elementem kolei jest również woda i dostęp do wody. Bełżeckim parowozom wodę zapewniała stacja pomp położona po drugiej północnej stronie miejscowości. Stąd właśnie woda pompowana była aż na stację do wierzy ciśnień, jest to około 1,5 km. Budynek stacji pomp choć w nie najlepszej kondycji ale nadal stoi.

#podroze #urbexydiabliczki #eksploracja #ruiny #urban


KLASYCYSTYCZNE RUINY W NOWYM KORCZYNIE

Zobacz: https://lurker.land/post/aJoAtJ0Rp
Data dodania: 1/7/2022, 7:24:12 PM
Autor: diabliczka

#urbex #ruiny #opuszczone
Synagoga została zbudowana w 1659 roku w stylu klasycystycznym na mocy przywileju króla Jana II Kazimierza .Najprawdopodobniej na miejscu starej bóżnicy, wzmiankowanej w 1663 r. Budowlę wzniesiono na planie prostokąta z ozdobioną portykiem fasadą zachodnią.Zniszczona podczas III Wojny Północnej w 1724 roku została odbudowana i mogła pomieścić, aż 700 osób. W 1885 budynek został dotknięty pożarem. Dziesięć lat później została przebudowana.
Wewnątrz budynku znajduje się sala modlitewna, do które wchodzimy przez przedsionek. Pierwotnie z niego mogliśmy się udać na piętro do Babińca. Na ścianach możemy zobaczyć resztki polichromii. Najciekawszym jednak chyba elementem jest oprawa Aron ha-kodesz (szafy ołtarzowej). Wnęka otoczona jest kolumnami, a zwieńczona tablicą z dekalogiem oraz lwami.
https://youtu.be/JgemmlzZ5ro


Zapomniane Roztocze Cerkiew Kniazie

Zobacz: https://lurker.land/post/fFeSdmDS9
Data dodania: 11/20/2021, 10:14:37 PM
Autor: diabliczka

https://youtu.be/xUdRJua-jso

Świątynia powstała w latach 1798 – 1806, ufundowana przez lubyckich kniaziów.
Okazałą budowle zaprojektował Szymon Tarnawski. Wnętrze świątyni zdobiły polichromie oraz XVIII wieczny ikonostas z obrazem Jezusa Chrystusa. W 1916 roku w cerkwi zostały umieszczone relikwie św. Paraskewii, przywiezione z Rzymu przez kniazia Kazimierza Lubeckiego.
W czasach swojej świetności świątynia mogła pomieścić nawet 1000 osób i była cerkwią parafialną dla ponad 5000 wiernych.Wrażenie robi też opuszczony cmentarz. Krzyże oczywiście pochodzą z warsztatów słynnych bruśnieńskich kamieniarzy. Zachowało się tam ponad 100 nagrobków. Na niektórych możemy nawet dopatrzeć się napisów.

#cekiew #kniazie #urbex #opuszczone #eksploracja #polska #ruiny #tajemniczemiejsca


Dwór z XIX wieku

Zobacz: https://lurker.land/post/i0aUKFqGQ
Data dodania: 10/28/2021, 8:21:03 PM
Autor: diabliczka

https://youtu.be/RXp9XFMzkEE

Zrujnowany obecnie dwór z pierwszej połowy XIX wieku, którego ostatnimi właścicielami byli Gnoińscy.Dwór uległ częściowemu zniszczeniu w 1945 roku. W latach 50-tych został odbudowany i do lat 70-tych pełnił rolę Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Po jej wyprowadzeniu się zaczął popadać w ruinę. Podjęta jeszcze w latach 80-tych próba remontu nie powiodła się. Dwór stoi opuszczony i zdewastowany. Otoczony jest parkiem. Dwór obronny powstał na rzucie wydłużonego prostokąta w I poł. XIX w. Posiadał wówczas piętro. Pod koniec XIX w. dobudowano kolumnowy portyk przy elewacji frontowej (wschodniej), nad którym znajduje się duży taras. Pod całym dworem znajdują się piwnice, sklepione tzw. „kapą czeską”tj.sklepienie żaglaste lub sklepienie żaglowe

#urbex #opuszczone #urban #ruiny #eksploracja #urbanexploration


Zalew nad młynśkim stawem

Zobacz: https://lurker.land/post/GjLOxGGb0
Data dodania: 7/27/2021, 8:46:49 AM
Autor: diabliczka

https://youtu.be/zEFjWpZwrwA

#urbex #opuszczone #ruiny #urban


Opuszczone ruiny kościoła z XIV wieku #urbex

Zobacz: https://lurker.land/post/Kpy2_U6Wo
Data dodania: 7/13/2021, 4:21:47 PM
Autor: diabliczka

https://youtu.be/D_Ev1HmMpxE

To prawdopodobnie tutaj odbył się sąd nad św. Stanisławem, którego król Bolesław Śmiały skazał na obcięcie członków. Rozrzucone na polu szczątki Stanisława zrosły się w nadprzyrodzony sposób, zaś król został zmuszony do ucieczki z kraju, popadł w szaleństwo i popełnił samobójstwo.
Obecnie odprawiana jest tu tylko jedna msza w roku, w dniu święta św. Stanisława.Wymieniony obiekt pochodzący z początku XVIII wieku posiada przede wszystkim wartość historyczną, z uwagi na fakt iż związany jest z postacią św.
Stanisława bpa męczennika, który w tym miejscu uczestniczył w historycznym sądzie (XI w.).

#urbex #ruiny #opuszczone #historia


Opuszczona cegielnia #urbex

Zobacz: https://lurker.land/post/TsG8vMnZy
Data dodania: 6/19/2021, 9:15:48 AM
Autor: diabliczka

https://youtu.be/f1YWmFMc59k

Witam kolejny film z opuszczonego miejsca tym razem cegielnia która funkcjonowała prężnie na przełomie lat 80 i 90 tych.

#urbex #urban #opuszczone #ruiny #eksploracja


Zobacz: https://lurker.land/post/eyiOSUx2y
Data dodania: 3/26/2021, 8:42:36 PM
Autor: enviador

Mapa z zaznaczonymi ruinami niektórych zamków i pałacy:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1069rReq4RKtx5scA7bhDHf5xIBWuh7fz&usp=sharing

#zamek #pałace #ruiny #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/1DousrRFJ
Data dodania: 10/30/2020, 12:12:02 PM
Autor: ostry_burrito

„Na terenie parafii Sainte-Honorine-des-Pertes są nadal widoczne, niedaleko klifu z widokiem na morze, ruiny kaplicy Saint-Siméon, zniszczonej podczas lądowania aliantów w 1944 roku; znajdująca się poniżej, po stronie klifu, fontanna Saint-Siméon nie jest dostępna od 1960 r. Zrujnowany budynek został zbudowany w XIX wieku w celu zastąpienia kaplicy z XIII wieku i zastąpienia, jak mówi się, starsze sanktuarium, zbudowane bliżej morza i zrujnowane przez upadek klifu.

Do drugiej wojny światowej wierni przychodzili do kaplicy, aby błagać św. Symeona o uleczenie z „gorączki” malarii zwaną „drżącą gorączką”, gorączką maltańską itd.… Do 1960 roku chorzy chodzili pić wodę w fontannie lub moczyli w niej pościel; kąpały się tam też dzieci z krzywicą ... Prośby o mszę docierają do prezbiterium Sainte-Honorine do dziś, choć od 1983 roku nie ma tam proboszcza, wysyłane są z różnych miejscowości w Bessin i Saint-Lois.
Źródło: http://saints-en-calvados.eklablog.com/simeon-a125253632
Miejsce na mapach google: https://linkd.pl/d7sk

Zdjęcie własne 2008-07-27.

#ostryburritocontent #francja #kaplica #ruiny #fotografia #podroze


Zobacz: https://lurker.land/post/d27vLjVjY
Data dodania: 7/29/2020, 11:23:56 PM
Autor: retopology

#ruiny #fotografia


Zobacz: https://lurker.land/post/C9Efu_rOs
Data dodania: 9/11/2019, 2:58:33 PM
Autor: ziemianin

#fotografia #earthpornpics #natura #zamek #ruiny #wyspa #jezioro

Magiczne miejsce na biwak, autor Alex Yurko


Zobacz: https://lurker.land/post/DHVVloR_J
Data dodania: 7/2/2019, 12:56:36 PM
Autor: kat_wi

Dziś wam pokażę pewien zabytek, który znajduję się w mojej małej wsi ;)

(Pierwszy raz piszę coś takiego więc wybaczcie jak coś będzie nie tak ;p )

W chwili obecnej pałac jest już ruiną. Wcześniej należał do PGR'u. Teraz jest to teren prywatny. Mimo, że zachowały sie praktycznie tylko mury i trochę dachu, pałac jest czestym miejscem spotkań, co jakiś czas przyjedzie ktoś go zwiedzic, a nawet młode pary mają tu sesje ślubne.

Pałac neoklasycystyczny. Budynek piętrowy, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi północ-południe, składający się z trzech brył o zróżnicowanej wysokości i 3-kondygnacyjnej, prostokątnej wieży od północy. W całości podpiwniczony, nakryty (był) dachami płaskimi. Fasada od wschodu, z wejściem osłoniętym szerokim arkadowym gankiem, dźwigającym balkon. W całym budynku pozarywane są stropy i podłogi, z wyjątkiem większej części podłogi parteru, która jeszcze się trzyma (2015).

Do pałacu należy również mały park (obecnie wszystko pozarastane) jak i mały stawik niedaleko za nim. (Zdjęcia w komentarzach)

Istnieje o nim również legenda, że w jednym z korytarzy zmarła mała dziewczynka i od tamtej pory pałac jest nawiedzony. ;)

Jeśli się spodoba to postaram się opisać tak niektóre opuszczone już miejsca, które znajdują się w mojej okolicy ;)

#zabytki #ruiny #opuszczone