Lurker.land - tag #rewolucjaseksualna

Czy rewolucja seksualna zjada własne dzieci? | Rozmowa z dr. Magdaleną Grzyb

Zobacz: https://lurker.land/post/VILcToWHd
Data dodania: 3/25/2022, 6:53:29 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=MkX_Pp8YWps #rewolucjaseksualna #szymonmowi #seks #kultura #rewolucja


Zobacz: https://lurker.land/post/mvM9HKLHe
Data dodania: 1/14/2021, 9:07:53 PM
Autor: skony85

Tematyka wpływu pornografii na mózg pewnie jest większości dobrze znana. Interesowała mnie inna sprawa, tzn. czy zażywanie pornografii wpływa na satysfakcję seksualną oraz satysfakcję w związku. Takie badanie zostało przeprowadzone Poniżej krótki opis i ciekawsze wnioski.

"Pornography, preference for porn‐like sex, masturbation, and men's sexual and relationship satisfaction"

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pere.12267

W pracy badano zależności pomiędzy oglądaniem pornografii, preferencjami dotyczącymi seksu podobnego do pornografii, masturbacją oraz satysfakcją seksualną i satysfakcją w związku wśród dwóch próbek mężczyzn (n1 = 326, n2 = 335). Częste używanie pornografii wiązało się z niezadowoleniem seksualnym, preferowaniem seksu podobnego do pornografii i częstszą masturbacją w obu badaniach. Korzystanie z pornografii było związane z niezadowoleniem ze związku tylko w badaniu 2.

Częstotliwość korzystania z pornografii była umiarkowanie lub bardzo pozytywnie skorelowana z preferencją do aktów seksualnych powszechnie przedstawianych w pornografii w obu badaniach. Ponadto większa częstotliwość korzystania z pornografii była zapowiedzią większej zgodności ze stwierdzeniem „Chciałbym, aby seks, który uprawiam w prawdziwym życiu, był podobny do seksu w pornografii”.

Zdaniem autorów pornografia wpływa na postrzeganie przez mężczyzn tego, co jest normalne i pożądane w związku seksualnym. Jednak ze względu na projekt badania korelacyjnego nie można wykluczyć innych wyjaśnień (np.: preferowanie seksu podobnego do pornografii, powodujące użycie pornografii). Wydaje się prawdopodobne, że pornografia może zwiększyć zainteresowanie większą różnorodnością zachowań seksualnych, a to z kolei może zwiększyć satysfakcję seksualną (np. Jeśli nowe praktyki seksualne zostaną włączone do relacji seksualnej w sposób przyjemny dla obojga partnerów).

Dostęp do pornografii pozwala mężczyznom masturbować się częściej niż w innym przypadku. Częsta masturbacja może częściowo tłumić podniecenie wobec partnera (ze względu na efekty oporności po ejakulacji) i że to tłumienie podniecenia może skutkować niezadowoleniem seksualnym lub ze związku. W badaniu grupy 1 nie stwierdzono, aby status związku różnił się pod względem częstotliwości korzystania z pornografii lub częstotliwości masturbacji. Co więcej, mniej więcej połowa uczestników wskazała, że będąc w związku, utrzymuje ten sam poziom wykorzystywania pornografii lub zwiększa wykorzystanie pornografii. Wyniki badania 1 są niezgodne z ideą, że mężczyźni używają pornografii tylko wtedy, gdy partner jest niedostępny. Wydaje się raczej, że wielu mężczyzn oprócz uprawiania seksu ze swoimi partnerami wykorzystuje pornografię (a co za tym idzie, masturbuje się).

Zgodnie z poglądem, że częsta masturbacja osłabia satysfakcję seksualną, częstotliwość masturbacji była znacząco negatywnie powiązana z satysfakcją seksualną w badaniu 1. Dane z badania 2 dają większą wiarygodność poglądowi, że masturbacja odgrywa integralną rolę w związkach między używaniem pornografii a satysfakcją seksualną i związaną z relacjami. Wyniki były zgodne z modelem, w którym używanie pornografii osłabia satysfakcję seksualną i ze związku poprzez zwiększoną częstotliwość masturbacji.

#nauka #przegladprasynaukowej #rewolucjaseksualna


Czym jest rewolucja seksualna? Kto ja stworzył i po co?

Zobacz: https://lurker.land/post/QgpwC-aJK
Data dodania: 12/17/2020, 5:19:47 AM
Autor: nacjonalizmjestsuper

http://sredniowieczny.pl/czym-jest-rewolucja-ekualna-kto-ja-tworzyl-i-po-co/

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. Kiedy w Polsce panował socjalizm, a wieści ze świata odbijały się od żelaznej kurtyny, w USA wybuchła rewolucja. Nie była już oparta na wycinaniu wnętrzności i ścinaniu głów, ale przy tym okazała się być może bardziej destrukcyjna, bo duchowa i moralna, a przede wszystkim – zaraźliwa i o globalnym zasięgu.
Wtedy to pojawił się ruch hipisowski oraz niesłychaną popularność osiągnęły różne formy buntu i poszukiwanie “własnej duchowości” z naciskiem na wschodnie systemy wierzeń. Zachodni poszukiwacze takiej duchowości nie mieli jednak tyle cierpliwości, ile potrzeba buddyjskiemu praktykowi i w substancji zwanej powszechnie LSD znaleźli błyskawiczny środek oświecenia. Czyli odlot. Podstawową “wartością” tej grupy była jednak całkowita wolność seksualna.

#marksizm #marksizmkulturowy #rewolucjakulturowa #rewolucjaseksualna