Lurker.land - tag #patriotyzm

Karol Levittoux

Zobacz: https://lurker.land/post/xu1oWWL9q
Data dodania: 2/4/2023, 1:57:28 AM
Autor: tomkek

Ku pokrzepieniu ducha i na przekór oportunistycznym gadkom, że walka nie ma sensu. Ku potwierdzeniu słów, które nie pamiętam, który z naszych bohaterów 2wś wypowiedział, że "W życiu są ważniejsze sprawy niż życie". Przedstawiam Wam utwór Przemka Gintrowskiego (przy okazji zachęcam do zapoznania się z twórczością tego pana jak i całego trio Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński), pod tytułem "Karol Levittoux", który opowiada historie tego bohatera, którą za wikipedią tutaj podaję:

Uczeń i absolwent pijarskiego gimnazjum łukowskiego, słuchacz kursów pedagogicznych w Warszawie. W 1839 roku założył w Łukowie Związek Patriotyczny, którego działalność polegała na pracy samokształceniowej i agitacji, będąc częścią składową Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Z jego inicjatywy powstał też podobny związek w Chełmie. Biorący udział w sprzysiężeniach zostali oskarżeni o dążenie do wywołania powstania zbrojnego, utworzenie rządu republikańskiego oraz zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów. Sprzysiężenie zostało wykryte na skutek zeznań złożonych przez nauczyciela szkoły elementarnej w Łukowie Jana Thierbacha. Levittoux po aresztowaniu w 1841 przebywał kilka miesięcy w warszawskiej cytadeli. Brutalne śledztwo po nieudanej próbie ucieczki doprowadziło go do popełnienia samobójstwa. Levittoux podpalił siennik i zginął w ogniu. Nie chciał wydać swoich towarzyszy. Stał się symbolem niezłomnej postawy i poświęcenia za ojczyznę.

Cześć i chwała bohaterom!

https://www.youtube.com/watch?v=1sK-yQAQSDo

#chwalabohaterom #gintrowski #patriotyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/rNX_dNnJT
Data dodania: 1/22/2023, 5:53:05 PM
Autor: radowan

Czego mogą nas nauczyć powstańcy styczniowi?

Dzisiaj mija 160 rocznica powstania styczniowego. Jako, że Internet ma swoje prawa i im większa ściana tekstu tym mniejsza ilość odbiorców, ograniczę się do rzucenia myśli w możliwie najkrótszej i najprostszej formie.

W naszych czasach i naszych warunkach o wiele łatwiej jest służyć Polsce czy mówiąc mniej górnolotnie działać na rzecz dobra wspólnego.

Zobaczcie, że dzisiaj nie musimy zostawiać naszych rodzin, rzucać naszego normalnego życia i ruszać do walki. Nie musimy wyrzekać się wszelkich wygód jakie mamy w domu i ruszać do lasów, gdzie musielibyśmy miesiącami cierpieć wszelkie niewygody oraz doświadczać głodu i zimna, a do tego być pod ciągłą presją jako ktoś kto ociera się nieustannie o śmierć.

Nie ryzykujemy tym, że rozpędzony carski sołdat na koniu przejedzie nam po ramieniu i brzuchu ostrą jak żyleta szablą, czy że zarobimy kulą, która przeszyje nasze skórę, mięśnie i uszkodzi narządy wewnętrzne. Nie ryzykujemy już ranami, które tną żywe ciało ani ciężkim kalectwem, które wywala całe nasze dalsze życie do góry nogami. Nie ryzykujemy tym, że ktoś spali nasz dom wraz z całym naszym dobytkiem i pamiątkami rodzinnymi. Nie ryzykujemy zsyłką na Syberię i konfiskatą majątku ani nawet więzieniem.

To naprawdę duża różnica.

Dlatego warto docenić tych wszystkich Polaków sprzed 160 lat, którzy zostawili swoje normalne życie, swoje rodziny i chwycili za broń w pamiętnym roku 1863 roku. To była ich dobrowolna decyzja - by ją podjąć musieli przełamać w sobie wiele oporów bo łatwiej jest być biernym niż podjąć się działania. Można różnie oceniać skutki powstania styczniowego, ale trudno nie być pod wrażeniem zaangażowania jakim wykazali się ci, którzy - i to należy z całą mocą podkreślić - na ochotnika ruszyli do powstania. Decyzja 160 lat temu była trudniejsza, bo oni ryzykowali wszystkim a u nas to jest kwestia tego czy nam się chce czy nie chce. Wszystko jest więc kwestią naszej chęci, dyscypliny i oczywiście pomysłowości.

#1863 #patriotyzm #patriotyzmpraktyczny #polska #historia #przemyslenia


Zobacz: https://lurker.land/post/8hXuSNi3U
Data dodania: 12/10/2022, 4:46:59 PM
Autor: radowan

Władysław Skoczylas, Śpiący rycerze, 1914

#patriotyzm #sztuka


Zobacz: https://lurker.land/post/nc1jmnZL9
Data dodania: 11/30/2022, 7:47:36 PM
Autor: radowan

Ciekawy nurt w polskiej XIX-wiecznej sztuce. Ziewończycy czyli "historyczność, ludowość i słowiańskość". O polską epikę bohaterską

Zamieszczam tu utwór dziś już praktycznie zapomniany, lecz godny przypomnienia. Otóż jest to utwór o zwycięstwie Bolesława Chrobrego w bitwie nad Bugiem, a następnie o zdobyciu Kijowa i wytyczeniu wschodnich granic imperium tworzonego przez największego z naszych władców. Na uwagę zasługuje nie tylko tematyka wiersza, lecz to, że XIX wieczny autor naśladuje w nim styl słowiańskiej epiki bohaterskiej - m.in. powstałego w XIII wieku "Słowie o wyprawie księcia Igora na Połowców" czy na poezji ludowej narodów słowiańskich.

Autor pieśni, Lucjan Siemieński był poetą epoki romantyzmu, który współtworzył grupę literacką "Ziewonia". On i inni poeci zrzeszeni w tej grupie postawili sobie za cel tworzenie literatury narodowej poprzez wierne czerpanie ze skarbnicy polskiej twórczości ludowej oraz naśladowanie twórczości ludowej innych narodów słowiańskich. Czynili to dla zrekonstruowania, tego co mogło istnieć lecz zaginęło w zawieruchach dziejowych lub nie zostało utrwalone.

Ziewończycy tłumaczyli na język polski m.in. "Słowo o wyprawie Igora" oraz czeskie "Królodworski rękopis" i "Rękopis zielonogórski". Tłumaczyli także pieśni serbskie (jugosławiańską epikę ludową), ukraińskie dumki i ruskie byliny.

Starania Ziewończyków wpisują się bez wątpienia w program wyrażony przez Romana Rybarskiego w jego wezwaniu, by naród polski swoją twórczością pogłębiał swoją indywidualność narodową - by tworzył i rozwijał oryginalną kulturę, która odróżni nas spośród otaczającego nas tła innych ludów. Warto tworzyć kulturę zakorzenioną w historii i oparciu o to co rodzime.

Kultura polska jest naprawdę bogata i jest w niej wiele tropów, które warto podjąć. Myślę, że jednym z takich nurtów, które zasługują nie tylko na kontynuację, ale są niejako gotowym wzorem czekającym na twórców, którzy podejmą się jego rozwijania. Bo czemu nie miałaby się zawiązać grupa literacka czy poetycka, która w dzisiejszych czasach tworzyłaby w tym właśnie ziewończykowskim duchu? Nie musi to być nawet grupa - może to być pojedynczy twórca, czerpiący z tych założeń. To by z pewnością stanowiło ciekawy wątek w obecnym polskim życiu kulturalnym.

#poezja #kultura #sztuka #patriotyzm #ziewonia

TRĄBY W DNIEPRZE
Lucjan Siemieński


Stał obóz polski, stała Ruś w taborze,
A między nimi Bugu święte łoże.

Rusin jedwabne rozpinał namioty,
Pawołoczemi opończami czerwienił;
Srebrne tam szable i złocone groty:
Obóz Rusinów jak połoz się mienił.

Pod gołem niebem, w kożuchu baranim
Lach obok konie: szczyt i zbroja na nim –
Twardy ich żywot, jak żywot pokuty,
Chłop, koń i puklerz z jednego okuty.

W dzień pierwszy głazy miotali kamienne,
W dzień wtóry strzały miotali kalenne ;
W dzień trzeci z brzegu Błud obelgi miota
Na króla Lachów:

– Ej ty tuczny wieprze!
Azać Bug przebrnąć nie bierze ochota,
Kiedy się kusisz wody napić w Dnieprze?
Azać żal sadła na ruskie pazury?
Na tu, na wieprzu! ryknie Ruś, jak tury.

A Błud, czarownik, stroił strachy lepsze:
Zaklął Peruna i wszystkie Kumiry,
Bug w mgłach rozkropił, wiatry podniósł cztery;
Rzucił zwierciadło – i woda po pasy;
Igłę na rolę – wstały w okrąg lasy;
Kamień na stepy – i góry na stepie.
Trafiajże Lachu, choćbyś miał sto ślepie.

– Źle z nami, wiara! czart nas wziął do koła.
I k’kopijniku król: Hejno! zawoła,
Włóczń Maurycego i szabla anioła,
Krzyż pański, imię Chryste i Marya!
Ciął szablą w zmory, kopią mgłę przebija –
Jak sen o świcie pierzchły precz tumany;
Znów świeci słońce, i Bug płynie szklany.

– Bogarodzico! wiara wpław, koń łodzią! –
Pierwszy król skoczył, a za nim czereda,
Aż rzeka na brzeg bryznęła powodzią,
Tylu w bród poszło. Ruscy popłoch trąbią,
Strach im do szyków i oręży nie da!
Lachy na karku siedzą, kolą, rąbią;
Z martwych do Bugu krew wali się rzeką –
Chorągwie w piasku; z ciał wstała mogiła;
Pycha butnego w piasek się wtłoczyła,
Pycha Błudowa. A gdzie Błud? – daleko
Wyprzedza wiatry – –

Kniaziu Jarosławie!
Klasnąłeś w ręce po krwawej rozprawie,
Samoczwór szlakiem pędzisz do Kijewa.
Brańce, namioty, skot, sobole, kuny,
Padły zdobyczą; z grodów biją łuny;
Ba, Kijewowi on pożar dogrzewa,
I sam Nowogród: Gorze mnie! zaśpiewa.

Tam, czy to zorza na dachy upadła?
Czy góra złota siedzi śród zwierciadła?
Pytają Lachy. – To Kijew – gór trójca
Czterysta cerkiew dźwiga, pasem z głazu
Biodra mil siedmiu okręca; do razu
Wytrąbi ze sto tysięcy mołojca.

A Lachy na to: Na głazy i bramy,
Mamy buksztele i tarany mamy;
Na sto tysięcy tuły pełne grotu,
Szable toczone, rumaki do lotu.

Stadami kawek czernieją dzwonnice;
Wilk zadnieprzański wyje korowodem –
Dadzibóg datkiem nie darzy, a głodem –
Wybija wnuków. Sokół zuzulice
Porzucił młode. Synu Włodzimierza!
W mur Nowogrodu niesie cię łódź chyża
Od sióstr i żony! – A gdzie dzwon wiecowy? –
Za gockie brzegi tyś pociec gotowy!

Uniż się grodzie! pas się twój rozkował,
Pożar złociste stropy pozdejmował;
Zgasłeś! – Bolesław konia w skok wypuszcza,
Oburącz mieczem w bramę ciął ze złota;
Miecz się wyszczerbił, padły na wznak wrota;
Na twarz bojary, na twarz czarna tłuszcza.

Chrobryś pan, chrobry! mir, mir ruskiej ziemi!
Chleb, sól i kości świętych! – Pawołoką
Szlak ci wymościm; dzwony sofijskiemi
Oddzwonim sławę. Ósm dziewic, jak oko,
Sióstr Włodzimierza z oprawą, twym plonem.
Troniec Ruryka podeprzem wysoko,
Szeroko stopnie wybijem pokłonem.
Cześć tobie ninie, Chrobry po wsze czasy! –

I szedł król, za nim oszczepów szły lasy
W chram świętej Zofii. Pieśń: Bogarodzica
Wstrzęsła sklep cerkwi; ostrzele i lica
Pokorą pyłu przed ołtarz się miotły:
A wszystkie dzwony dzwonią, huczą kotły .

Żer, żer, sokoły! Król dzieli zdobyczą.
Jezdny czy drabant , brał proporce, tuły,
Opończe; resztę grzywnami doliczą.
Skarbiec cerkiewny słał do kapituły
Gnieźnieńskiej, kędy święty Wojceich w grobie.
Sam król nic nie brał, tylko dziewkę młodą
Z branek książęcych rad podobał sobie,
I wiódł do łoża. Brańcom rozciął łyka,
Syny bojarów puszcza na swobodę,
A sobie wybrał Błuda czarownika.

– Nie byłoć Błudzie bojować językiem!
Snać go pan w łaźni ochwoszcze winnikiem ,
I da mu ścierkę. – Bies wie, czy nie gorzej,
Może rozerwą końmi na rozdroży? –
Tak przebąkali, dwaj: ciura z łucznikiem;
Tak po Kijewie. Krzywym tropią torem –
Król wyżej buja niż Diw z białozorem.

Co mi za tuman? – Czy to turów stado
Hasa na błoniu? czy to hufce jadą?
Co mi tam ciemno na Dniepru błękicie –
Czy wodni goście? Wstał-że Igor stary
Zbierać nosady na latyńskie cary ?
Czy po raz wtóry Ruś pogańską chrzcicie?
– Ni Ruś to chrzcimy, ni z Igorem płyną;
Jeno król Lachów ze zbrojną drużyną
Wjechał w zalew dnieprowy w półkręże.
– Tu kres! – grzmiał piersią – tu kres! rykną męże
Tu słup żelazny! – Gdzie koń wrył kopyty
Koń Bolesława, słup żelazny wbity.

Na środek rzeki łódź wygnały wiosła:
Błud płynął w łodzi; cisza się podniosła,
Dziw będzie. Z łodzi wielkie trąby cztery
Dźwignięto, jako słupy chramu w Retrze ,
I zatopiono razem w Dniepru wiry.
Podwodną pieśnią zagrało powietrze;
Taką czcił bojar pieśnią bohatyry ,
Gdy wieszczym palcem bił o struny żywe.

Rusałki pieśń tę po szuwarach wtórzą,
A białą pianę chwyciwszy za grzywę,
Na czarne morze pławią się; a z burzą
I wendska Odra i morze Waregów,
Pieśnią tą grały gwoli lackich brzegów.
Sam Lach, a nie kto, tę gędźbę rozumie.
Lud ją podziwiał, a król rzekł: – Hej, kumie
Błudzie! rzeka gra darmo, żeru głodna. –
I wnet z kamieniem Błud pornął aż do dna!
Błuda bies porwał. Stoi słup, a rzeka
Chrobrego sławą gra z wieka do wieka,
Niekiedy dumką tęskniącą zaśpiewa:
Duchu Chrobrego przybądź! Dniepr cię wzywa!


Zobacz: https://lurker.land/post/z72EtSvGX
Data dodania: 11/27/2022, 9:39:36 AM
Autor: radowan

Bardzo sympatyczne słowa od założyciela "Krytyki Politycznej" red. Sławomira Sierakowskiego. Zwłaszcza, że jego środowisko od lat twierdzi, że patriotyzm, przywiązanie do własnego narodu, tożsamość narodowa i państwa narodowe są przeżytkiem i sztucznymi konstruktami

#polityka #nacjonalizm #patriotyzm #populizm #lewica

Trudno o lepszy komplement niż desperacja przeciwnika.

Źródło: Pokaż spoiler https://nlad.pl/gdzie-nas-zabierze-trzecia-fala-nacjonalizmu-z-lewicy-na-prawice-i-z-powrotem/ za https://krytykapolityczna.pl/felietony/slawomir-sierakowski/5-lekcji-z-populizmu/>


Krzyż Katyński w Krakowie

Zobacz: https://lurker.land/post/vm3KQ0t_B
Data dodania: 11/19/2022, 2:29:42 PM
Autor: arci

#krakow #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #polska #patriotyzm #autorskie

https://youtu.be/JsPzfvE_Hrw


Zobacz: https://lurker.land/post/XFud0Ck16
Data dodania: 11/13/2022, 2:12:48 PM
Autor: trevoz

Wg wykopu sprzątanie kup po psie to patriotyzm

Ja myślałem, że to cecha każdego rozumnego człowieka. Dla zwykłego Polaka sprzątanie po psie to normalka, sprzątanie jak sprzątanie, dla neuropka to heroizm, wielki wyczyn, dzięki któremu staje się on patriotą.

#bekazwykopu #patriotyzm #bekazlewactwa #neuropa


Zobacz: https://lurker.land/post/ii4vaMHak
Data dodania: 11/11/2022, 5:38:52 PM
Autor: radowan

Niewątpliwą zaletą Marszu Niepodległości jest to, że człowiek widzi jak wielu ludzi jest podobnie myślących jak ty.

#marszniepodleglosci #patriotyzm #polityka


Zobacz: https://lurker.land/post/gKWJxS38j
Data dodania: 11/11/2022, 10:22:18 AM
Autor: radowan

Pieśń "Psalm rodowodowy" Jacka Kowalskiego [VIDEO]

Psalm rodowodowy współczesnego barda Sarmacji, Jacka Kowalskiego. Dla każdego narodu ważna jest kultura. Jeżeli kultura narodowa ma być czymś żywym nie może być poprzestawać na zadowalaniu się twórczością powstałą w przeszłości. Dlatego także dziś, szczególnie po szerokorozumianej stronie patriotycznej powinny powstawać nowe utwory, czerpiące ze skarbnicy polskiej tradycji i polskiej historii. Jest to szczególnie ważne, że w dzisiejszym świecie bardzo silne są prądy zmierzające do podkopania i destrukcji tożsamości narodowej. Teatry i galerie sztuki coraz mniej mają wspólnego z doświadczeniem sztuki i wzniosłości, a coraz więcej ze skrajnie agresywnymi lewackimi ideologiami, perwersją, obrzydlistwem i tanim skandalizowaniem nastawionym tylko na to by obrażać i wyszydzać symbole ważne dla tej wspólnoty dziejowej jaką jest Naród Polski.

Zachęcam więc Was do tworzenia wartościowej sztuki - jeżeli ktoś ma talent muzyczny czy poetycki. Podobnie jeżeli ktoś posiada talent literacki, plastyczny, czy jakikolwiek inny dar mogący sprzyjać tworzeniu wartościowej kultury.

Tymczasem warto docenić współcześnie żyjącego poetę i pieśniarza Pana Jacka Kowalskiego oraz jego twórczość.

https://www.youtube.com/watch?v=tLcpwwSRx24

#muzyka #patriotyzm #sztuka i trochę #polityka #jacekkowalski


"Niepodległość". Film dokumentalny złożony z materiałów filmowych z lat 1914–1923

Zobacz: https://lurker.land/post/IWYJTD-LJ
Data dodania: 11/11/2022, 9:58:20 AM
Autor: radowan

Dla tych, którzy w związku z dzisiejszym świętem chcieliby obejrzeć ciekawy film o odzyskaniu polskiej niepodległości polecam film dokumentalny "Niepodległość". Sowicie w nim wykorzystano materiały filmowe z lat 1914–1923, więc można niejako wtopić się tamtą epokę. Niewątpliwym walorem filmu jest także muzyka Krzesimira Dębskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=ezaRpM8aneI

#11listopada #niepodleglosc #polska #patriotyzm #historia #film

Oprócz tego polecam także inne poruszające podobną tematykę filmy:

"Polonia restituta" reż. Bohdan Poręba
(cz. 1) Pokaż spoilerhttps://www.youtube.com/watch?v=C51rmfXtEsE
(cz. 2) Pokaż spoilerhttps://www.youtube.com/watch?v=sbFlq0NEn5c

Ludobójstwo: Animowany film dokumentalny Arkadiusza Olszewskiego
Film animowany opowiadający o martyrologii naszego Narodu w czasie II wojny światowej. Dla młodych widzów i nie tylko.
Pokaż spoilerhttps://www.youtube.com/watch?v=eAcn5cvNTdA


Zobacz: https://lurker.land/post/V5YQl5mgr
Data dodania: 11/6/2022, 1:46:42 PM
Autor: radowan

Muzyczna adaptacja wiersza Teofila Lenartowicza - polskiego poety romantycznego, etnografa, rzeźbiarza i konspiratora. Jest moc

https://www.youtube.com/watch?v=V2KMmuRzQmc

#muzyka #patriotyzm #poezja


Abdykacja z polskości i wprowadzanie multikulti pod płaszczykiem "patriotyzmu obywatelskiego" i "powrotu do tradycji wielonarodowej I RP"

Zobacz: https://lurker.land/post/T5gixA108
Data dodania: 11/3/2022, 8:44:34 PM
Autor: radowan

Polecam tekst opublikowany na łamach portalu "Nowy Ład" (think-tank młodych narodowców).

Tekst jest poświęcony polemice z nurtami, które postulują redefinicję pojęcia "naród polski" w kierunku oderwania go od etniczności i skierowania go w stronę "rzeczpospolitańskości", obejmującym swym patriotyzmem wszystkie narody dawnej Rzeczpospolitej - nawet te posiadające silną i wykształconą już tożsamość narodową, wykształconą na Kresach Wschodnich w kontrze do dominującej tam niegdyś polskości.

Polecam ten tekst tym bardziej, że widać, że autor solidnie go przemyślał.

https://nlad.pl/abdykacja-z-polskosci-zamiast-nowego-nacjonalizmu/

#patriotyzm #polska #polityka #nlad


Rybnik "Wrębowa": zarząd zaproponował mieszkańcom „patriotyczne” marznięcie

Zobacz: https://lurker.land/post/AC_GGrjV3
Data dodania: 9/19/2022, 3:04:27 PM
Autor: pentakilo

Zarząd wspólnot mieszkaniowych „Wrębowa” zaapelował do swoich mieszkańców, by zastosowali się do zaleceń eksperckiej rady ds. bezpieczeństwa energetycznego i klimatu. Jak tłumaczy, oszczędzanie energii „powinno być nie tylko ekonomicznym, ale i patriotycznym obowiązkiem społeczeństwa”.

Czy mieszkańcy osiedla Wrębowa będą marznąć? Fanpage T:RAF do Niedobczyc i Niewiadomia opublikował wczoraj zdjęcie będące komunikatem zarządu wspólnot mieszkaniowych.

W perspektywie nadchodzącego sezonu grzewczego 2022/2023 zarząd „Wrębowa” pragnie zaprezentować rekomendacje eksperckiej rady ds. bezpieczeństwa energetycznego i klimatu i zaapelować do mieszkańców do ich stosowania. Rekomendacją rady dla nas jako odbiorców energii cieplnej do ogrzewania mieszkań jest redukcja poprzez opóźnienie i skrócenie sezonu grzewczego, obniżenie temperatury dostarczanego ciepła oraz interwencje izolacyjne – czytamy.

Dalej w komunikacie zarządu dowiadujemy się, że:

Oszczędzanie energii powinno być nie tylko ekonomicznym, ale i patriotycznym obowiązkiem społeczeństwa.

Wobec narastającego kryzysu energetycznego, zarząd „Wrębowa” oczekuje od mieszkańców „zrozumienia, wyrozumiałości i cierpliwości, zwłaszcza w opóźnieniu tegorocznego sezonu grzewczego, aby jak najdłużej wytrzymać bez ogrzewania, co w znacznym stopniu obniży zapotrzebowanie i koszty zużycia energii cieplnej”.

Pod zdjęciem posypały się komentarze:

- Paranoja..Patrioci jak chca niech marzną..

- Co ma patriotyzm wspólnego z ogrzewaniem lokalu?Nie wiem…

- Ja pier…kiedy ludzie się obudzicie?

Co na to zarząd „Wrębowej”? Kiedy wspólnota zamierza ogrzewać mieszkania? Próbowaliśmy dzisiaj skontaktować się z prezesem tej spółki, na razie bezskutecznie.

https://www.rybnik.com.pl/index.php/wiadomosci,wrebowa-zarzad-zaproponowal-mieszkancom-patriotyczne-marzniecie,wia5-3266-53429.html

#polska #patriotyzm to #marznięcie


Z okazji dzisiejszej rocznicy piosenka zespołu De Press. Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg.

Zobacz: https://lurker.land/post/_263JKtFd
Data dodania: 8/15/2022, 9:06:45 PM
Autor: victor

https://www.youtube.com/watch?v=ar0a_c2t0VU #słuchajzlurkerem #patriotyzm #antykomunizm


Patriotyczne graffiti Łuczanowice Nowa Huta Kraków

Zobacz: https://lurker.land/post/X4MfUD_NG
Data dodania: 8/4/2022, 8:44:56 AM
Autor: arci

#krakow #malarstwo #patriotyzm #ciekawostki #polska #autorskie #historia #film
https://youtu.be/Q5hd1uyBRsA


Zobacz: https://lurker.land/post/T2bsJJhXg
Data dodania: 7/2/2022, 9:32:55 PM
Autor: tonyy94

Horytnica-Kochana ma Polska

https://www.youtube.com/watch?v=CiYL0b0F8pg

#patriotyzm #polska #horytnica #muzyka #rock


Zobacz: https://lurker.land/post/KB7lyGfLO
Data dodania: 5/15/2022, 11:59:15 PM
Autor: pentakilo

W dzisiejszych czasach zapewne byłby onucą

#dmowski #patriotyzm


Parada Polskości w Wilnie 2022

Zobacz: https://lurker.land/post/Lnx4vL6Dj
Data dodania: 5/8/2022, 8:28:24 PM
Autor: organista

Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości organizowana przez Związek Polaków na Litwie. W wielobarwnym przemarszu zobaczyć można było społeczności szkół, zespołów tanecznych i muzycznych, regionalne koła ZPL. Pogoda dopisała uczestnikom i zalała deszczem promieni słonecznych.

https://kurierwilenski.lt/2022/05/07/parada-polskosci-w-wilnie-2022-galeria/

#polska #litwa #patriotyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/ZcDHO9EPf
Data dodania: 5/5/2022, 10:38:20 PM
Autor: organista

#polska #kobieta #patriotyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/rpiio9pUU
Data dodania: 5/5/2022, 1:08:56 AM
Autor: malcolm

#ruskitroll #ruskaonuca #polska #patriotyzm
Czy zdanie : "Polska powinna dbać przede wszystkim o Polaków" to przejaw skrajnie ruskiej propagandy?


Zobacz: https://lurker.land/post/DdTthqAqM
Data dodania: 5/4/2022, 8:40:41 PM
Autor: malcolm

#polska #patriotyzm #ukraina #ukrofobia #ruskaonuca

Czy hasło "Polska jest najważniejsza" to polski patriotyzm czy #ruskaonuca i #ruskitroll ?


Zobacz: https://lurker.land/post/pVwuYS6bc
Data dodania: 5/2/2022, 7:12:23 PM
Autor: gienekmiecio

Zasada jest bardzo prosta, plujesz = plusujesz.
Jak macie jeszcze jakieś dzisiejsze przykłady z miast, ze stron internetowych, zachowań antypolskich w dniu 2 maja, to wstawiajcie w komentarzach.

#polska #patriotyzm #bekazpodludzi #dzienflagi #flaga


Kto niszczy patriotyzm ten osłabia zdolności obronne narodu. Za rządów PO-PSL kosmopolityczna, globalistyczna ideologia dominowała we wszystkich przestrzeniach

Zobacz: https://lurker.land/post/mfukpe5Yi
Data dodania: 5/1/2022, 9:30:11 AM
Autor: radowan

Całkiem dobry tekst, w którym autorka przytacza przykłady w jaki sposób przez lata Gazeta Wyborcza i klasa polityczna, której to medium patronuje zwalczała polski patriotyzm postrzegając przywiązanie Polaków do własnego narodu jako coś "podejrzanego", "nietolerancyjnego", "wstecznego", "nieeuropejskiego" i "nieprzystającego do naszych czasów".

https://wpolityce.pl/polityka/596514-gdyby-nie-patriotyzm-ukraina-dawno-by-polegla

#patriotyzm #vkolumna #zydzi #gazetawyborcza #polityka


„Hańba! Sława Ukrainie!” - wyzywała polskich patriotów z biało-czerwonymi flagami Ukrainka. Oburzył ją protest bez ukraińskich flag!

Zobacz: https://lurker.land/post/ijEEp1ZWc
Data dodania: 4/26/2022, 9:52:29 AM
Autor: wolnemedia

23 kwietnia 2022 r. odbyła się w Krakowie demonstracja Polaków pod hasłem „Przyjdź i pokaż, że nasza flaga jest biało-czerwona”. Na apel odpowiedziało wielu Polaków, którzy przybyli z polskimi flagami na plac Matejki pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie. Akcja patriotyczna nie spodobała się Ukraince, która wołała w ich stronę okrzyki: „Hańba! Sława Ukrainie! Śmierć wrogom, gierojom sława!”.
https://wolnemedia.net/ukrainka-oburzona-protestem-bez-ukrainskich-flag/
#polityka #ukraincy #uchodzcy #patriotyzm #ukrainofilia #antypolonizm


Zobacz: https://lurker.land/post/jWxS4BlBv
Data dodania: 4/14/2022, 12:58:12 AM
Autor: don_pelayo

Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy

Naszemu hymnowi można wiele zarzucić, ale powyższa zwrotka sprawia że gdyby jakiś obcokrajowiec miał mnie zapytać jaki mamy hymn to chyba zacząłbym lecieć w ciula że jest nim Rota, albo Boże coś Polskę, bo po prostu wstyd mi byłoby coś takiego pokazać. W tym fragmencie jest coś wyjątkowo upokarzającego, początkowo chciałem napisać że takie teksty mogą padać co najwyżej w hymnach małych krajów o bardzo skromnej historii, ale szczerze powiedziawszy to wątpię by nawet jakieś Tadżykistany czy inne Macedonie Północne upadły tak nisko aby mówić w swojej hymnie państwowym że jakiś obcokrajowiec pokazał im jak mają zwyciężać.

#patriotyzm #polska