Lurker.land - tag #ochronadanych

Wściekłe ataki marksistów na konserwatystów w internecie a ochrona danych osobowych. Załóżmy, że portal np. wykop, gazeta, fb lub twatter odmawia użytkownikowi wglądu, korekty lub usunięcia danych.

Zobacz: https://lurker.land/post/842Dek91c
Data dodania: 1/13/2021, 1:40:30 AM
Autor: talon

#ochronadanych
#prawoity
Daje to niepowtarzalna okazję do... skorzystania z Europejskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (GDPR).

1. Piszemy wezwanie do administratora danych osobowych o dostęp, usunięcie lub korektę swoich danych personalnych tzn takich które umożliwiają identyfikację danej osoby.
2. Jeśli nie spełnią żądania udostępnienia, korekty i/lub usunięcia danych w ciągu 30 dni. 3. Składamy zawiadomienie do Urzedu ODO o naruszeniu zasad Ustawy o ODO
https://uodo.gov.pl/pl/83/153
4. Gra warta świeczki, Max kara dla naruszającego to do 20% rocznych obrotów. Znacznie bardziej przekonująca niż kwiki tęczowych rurkowcow.


#Niebezpiecznik Potężny i ciągły wyciek danych z Policji, pogotowia i Straży Pożarnej.

Zobacz: https://lurker.land/post/1XW7zN2SL
Data dodania: 7/7/2020, 3:18:14 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #daneosobowe #DODO #MSWiA #nasluchradiowy #ochronadanych #pogotowie #policja #radio #RODO #sluzby #strazpozarna

Czy to nie kuriozum, że z jednej strony nakłada się kary finansowe za niechronienie danych, wprowadza się specjalne urzędy ds. ochrony danych, wprowadza się do firm inspektorów ochrony danych, dużo się mówi o znaczenia ochrony danych zawartych w dokumentach, a z drugiej strony pozwala się służbom na rzucanie danych osobowych w eter bez żadnej ochrony?

#Niebezpiecznik Potężny i ciągły wyciek danych z Policji, pogotowia i Straży Pożarnej. I wszyscy o nim wiedzą