Lurker.land - tag #obronazycia

W obronie życia Polaków za granicą. Memorandum Ordo Iuris dla rządu RP

Zobacz: https://lurker.land/post/7xbjenlrh
Data dodania: 2/23/2021, 4:36:00 PM
Autor: michwsek

Sprawa pana Sławomira – Polaka, który w brytyjskim szpitalu został odłączony od pożywienia i nawadniania, unaoczniła coraz wyraźniejszą potrzebę ochrony życia i zdrowia naszych rodaków za granicą. Sytuacja ta pokazuje konieczność podjęcia przez Rzeczpospolitą działań w celu ochrony praw przysługujących Polakom w innych państwach. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował Memorandum w sprawie mechanizmu transgranicznej ochrony życia i zdrowia człowieka. Dokument skierowany do polskiego rządu zawiera zespół wskazań w zakresie możliwej aktywności właściwych organów państwa polskiego na polu krajowym, unijnym i międzynarodowym.

#polacy #polska #zagranica #ordoluris #obronazycia #eutanazja

https://www.pch24.pl/w-obronie-zycia-polakow-za-granica--memorandum-ordo-iuris-dla-rzadu-rp,82225,i.html