Lurker.land - tag #niepodleglosc

Portal wRealu24 zablokowany przez ABW

Zobacz: https://lurker.land/post/AbgSEimj0
Data dodania: 5/2/2022, 5:58:04 PM
Autor: malcolm

#wrealu #rola #cenzura #niepodleglosc #abw #wolnoscslowa
Media obiegła informacja o blokadzie nałożonej decyzją ABW na prowadzone przez Marcina Rolę portale wRealu24.pl i wRealu24.tv. Oficjalnym powodem miało być rzekome szerzenie „rosyjskiej propagandy”. Założyciel wRealu24 odniósł się do sprawy na Twitterze.
„W sieci rozgorzał sponsorowany skrajny hejt na mnie i Telewizję wRealu24 a propos wyimaginowanej «ruskiej narracji» i blokady naszych stron w sieci. Dokładnie tak to się kończy kiedy mówi się głośno o polskiej Niepodległości, Suwerenności i bezpieczeństwie państwa” – ocenił dziennikarz.
„Jakież to znamienne, że cenzuruje się… Niezależne polskie media i dziennikarzy a te, które urządzają sobie np. «urodziny Hitlera» są bezkarne. To jest to niby poważne państwo?” – pytał retorycznie.

https://nczas.com/2022/05/02/portal-wrealu24-zablokowany-przez-abw-rola-musimy-bronic-wolnosci-slowa-dziennikarz-zapowiada-kroki-prawne/


Putin uznał niepodległość Donbasu

Zobacz: https://lurker.land/post/gJPcBVv1Q
Data dodania: 2/21/2022, 9:36:10 PM
Autor: malcolm

#putin #rosja #doniec #lugansk #niepodleglosc
Władimir Putin podjął decyzję w sprawie uznania niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli terytoriów Ukrainy zajętych przez separatystów w 2014 roku. Informację przekazała rosyjska agencja RIA Novosti.

https://nczas.com/2022/02/21/pilne-putin-uznal-niepodleglosc-donbasu/


Kukiz: Poddanie się absolutnie Unii w zamian za pieniądze to po prostu zdrada i podłość

Zobacz: https://lurker.land/post/5VTi4LKmQ
Data dodania: 2/10/2022, 10:44:37 PM
Autor: malcolm

#kukiz #tusk #polityka #uniaeuropejska #niepodleglosc
https://www.tvp.info/58444334/kukiz-poddanie-sa-absolutnie-unii-w-zamian-za-pieniadze-to-po-prostu-zdrada-i-podlosc


Lurkowa polemika: Polski patriotyzm a europejskość i słowiańskość

Zobacz: https://lurker.land/post/Ogi3KM-Y9
Data dodania: 1/17/2022, 10:06:23 PM
Autor: radowan

O co chodzi?

W ramach dyskusji z Kolegą @16G7 popełniłem pewien wpis, przy którym się zbyt dużo napracowałem by zostawić go w miejscu, w którym przeczyta go raptem jedna czy dwie osoby. Kanwą sporu był mem, w którym zestawiłem "patriotyzm przynależności do rodziny państw socjalistycznych", z panslawizmem i paneuropeizmem (w wydaniu unijnym) - kontrowersję wywołało zestawienie panslawizmu z tymi kierunkami, gdyż mój Rozmówca bronił panslawizmu jako kierunku, który może służyć Polsce - odwołując się do realiów przede wszystkim czasów jagiellońskich i wazowskich.

Zamieszczam więc swoją polemikę i mam nadzieję, że ktoś jeszcze będzie miał frajdę. Jak ktoś ma ochotę to zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w tym temacie. Oczywiście Kolegę @16G7 zachęcam do odbicia piłeczki.

Wiedza historyczna mile widziana

Link do oryginalnego wątku Pokaż spoilerhttps://lurker.land/post/DYW-xhffH

Wołam potencjalnie zainteresowanych, którzy udzielali się w podobnych tematach:
@Boguslav @WilhelmNeuropek @Anty_Anty

Polemika: Nie Europa i nie Słowiańszczyzna

Fałszem jest twierdzenie, że polskość jest jakimś "historycznym regionalizmem z którego zrobiono politykę i działający w interesie zachodu" a nie narodem, który od 1000 lat posiada tradycje państwowe i swoją odrębną, bogatą kulturę. Nie jesteśmy jakimś szczepem, który dałoby się sprowadzić do roli części jakiejś większej całości, bez której Polska miałaby być pozbawiona treści.

Nie da się obronić tezy, że Słowianie są jednym narodem podzielonym na wiele szczepów. Podobne opinie nie znajdują potwierdzenia ani w historii ani w życiu zbiorowym słowiańskich społeczeństw.

Słowiańszczyzna jako taka nie tworzy siły moralnej porównywalnej z tą jaką rodzi przynależność do narodu polskiego, rosyjskiego, serbskiego, czy bułgarskiego? Ludzie są gotowi walczyć za Polskę, Rosję, czy Serbię - czy za Słowiańszczyznę tak samo byliby gotowi umierać? Chyba nie bardziej niż za Unię Europejską, która też próbuje tworzyć jakiś "naród Europejczyków".

Podobnie polskość Wilna czy Lwowa - jest przez Polaków odczuwana na poziomie emocjonalnym. Czy to, że Lwów jest w rękach słowiańskich Ukraińców to na prawdę aż taka pociecha, bo Ukraińcy to przecież też Słowianie? Przecież wszyscy czujemy, że to nie jest przejście miasta z jednego województwa do innego, lecz jego utrata przez naród. Podobnie mnie jako Polaka mało obchodzi los mniejszości rosyjskiej w Kirgistanie, czy Kazachstanie. Nie wspominając już o tym, że gdyby Rosja połknęła Łotwę i Estonię (ekspansja Słowiańszczyzny na ziemie Bałtów) to chyba tylko szaleniec, będąc Polakiem otwierałby szampana. Nie ma tu więc żadnej solidarności - jest wyraźna odrębność, a często nawet zagrożenie.

Europejczykami i Słowianami oczywiście jesteśmy - ale jesteśmy Polakami, a europejskość i słowiańskość jest w tym przypadku tylko niejako poboczną konsekwencją naszej polskości i to polskości musimy w tym względzie przyznać zawsze prymat przed Europą i Słowiańszczyzną.


Dysproporcje - Polska, Rosja i komu miałby służyć panslawizm

Dzisiejsza Rosja liczy sobie ponad 140 mln ludzi. Dodatkowo Rosjanie mają elity, które przejawiają bardzo silny instynkt państwowy - czego nie można powiedzieć o współczesnych elitach polskich. Może te elity nie dbają o dobrobyt mieszkańców kraju, "ale Rosja ma być wielka i niepodległa, albo nie będzie jej wcale". Polska liczy obecnie 38 mln mieszkańców. Mamy więc tutaj ogromną dysproporcję - zarówno w potencjale ludnościowym jak również pod względem instynktu państwowego elit.

Nie zawsze tak było. Były czasy gdy Polska była wielka i mogła z pożytkiem dla swojego interesu narodowego odwołać się do słowiańskiej wspólnoty pochodzenia i podobieństwa języka. Druga połowa XIV, XV, XVI, XVII - to był NASZ CZAS. Mieliśmy przesłanki by wykorzystać ten argument, bo byliśmy potężnym państwem o odpowiednim potencjale by spożytkować te odwołania - choćby Bałkanie Słowiańskim, który widział w Polsce siłę mającą wyzwolić ich spod jarzma muzułmańskiego (przykładem tego są choćby ikony świętego Jerzego z twarzą polskiego króla Władysława IV). Siłą rzeczy w takiej wspólnocie to my de facto byśmy byli siłą wiodącą. Ci Słowianie by się asymilowali do polskości - nawet nie w tym sensie, że stawaliby się Polakami, ale siłą rzeczy czerpaliby od nas, upodabniali się do nas. To by zapewniło nam bardzo silną pozycję na Bałkanie Słowiańskim i przez wieki stanowiłoby podstawy polskiego wpływu w tych krajach.


Dlaczego unia polsko-litewska była "dobra", a UE nie
Kontynuując wywód, dam tutaj przykład, który najlepiej zobrazuje pewne między projektami ponadnarodowymi dla polskiego projektu narodowego i cywilizacyjnego.

Jako Polacy bardzo dobrze wspominamy unię polsko-litewską. Nawet teraz niekiedy rzuca się Polsce argument, że "unie" - w tym Unia Europejska - są dobre, "bo my Polacy mamy przecież wspaniałe doświadczenie unii polsko-litewskiej". Tylko, że tej unii dobrze nie wspominają Bałto-Litwini, Ukraińcy i Białorusini. Czemu? Bo w Rzeczpospolitej Obojga Narodów z czasem zaczęła dominować kultura polska: magnaci i szlachta litewsko-ruska zaczęli przyjmować polski język, polskie obyczaje, polska kulturę i kojarzące się z polskością wyznanie rzymskokatolickie. Czy Polakom tak samo podobałaby się unia polsko-litewska, gdyby asymilacja nie poszła w kierunku polonizacji? Gdyby przykładowo z czasem warstwy kulturalne zaczęły na gwałt się lituanizować, lub ukrainizować i gdyby to te kultury stały się dominujące, wypierając polskość? Dlatego jako Polak bardzo cenię unię polsko-litewską w tym względzie, że otworzyła pole do ekspansji polskości i asymilowania (polonizowania) żywiołów ruskich i litewskich - chwała Polsce za to! Naród silny i zdrowy powinien starać się asymilować, to co da się wchłonąć i spolonizować. Są dość solidne przesłanki by twierdzić, że gdyby nie upadek państwa polskiego i działalność zaborców, wschodniosłowiańskie żywioły zapewne byłyby dzisiaj trwale zespolone z polskością moralnie i kulturowo, stanowiąc odłam narodu polskiego - nie zaś odrębne narody, którymi są niestety dziś. Ze szkodą dla Polski i polskości historia potoczyła się inaczej.

---

Ku podsumowaniu
Gdyby wiec panslawizm mógł być wykorzystany w interesie Polski - nie miałbym nic przeciwko temu. Niestety w przypadku takich idei, które odwołują się do wspólnoty wyższego rzędu niż naród - niemal zawsze jest to w interesie największego państwa takiej ponadnarodowej wspólnoty.

Pangermanizm jest narzędziem niemieckim, panturkizm - Turecki, paniranizm - irańskim, paneuropeizm (UE) - niemieckim i w mniejszej mierze francuskim. Mówienie o wspólnocie "słowiańskiej", "europejskiej", czy jakiejkolwiek innej ponadnarodowej wspólnocie, podnoszenie ich do rangi wartości moralnych żądających lojalności i wyrzeczenia się swej niepodległości i samoistności od państw narodowych, to stały wariant gry. Za takim programem kryje się co do zasady dążenie największego narodu do zdominowania mniejszych, a po stronie tych mniejszych narodów faktyczna abdykacja ze swej niepodległości i w dalszej perspektywie także narodowości.

Podsumowując, dopóki to Rosja a nie Polska jest najsilniejszym państwem słowiańskim, panslawizm będzie służył przede wszystkim rosyjskiemu interesowi narodowo-państwowemu. Uwzględniając obecne uwarunkowania, a także perspektywę nie tak wcale najbliższej przyszłości, Polska nie ma przesłanek do sięgania po idee panslawistyczne, gdyż jako naród nie posiadamy jeszcze wystarczającego potencjału materialnego, po drugie zaś projekt w naturalny sposób mógłby zostać przechwycony przez największy obecnie naród słowiański jakim jest nasz historyczny rywal ze Wschody.

Eksperyment myślowy
Pokaż spoilerI na koniec, w ramach pewnego eksperymentu myślowego - czy taka unia europejska, w której dominującą kulturą byłaby kultura polska, w której wszyscy chcieliby się uczyć języka polskiego i polskość uważałoby się generalnie za coś bardzo atrakcyjnego, to czy taka unia europejska także byłaby taka zła? Oczywiście to tylko political-fiction. :)

#lurkowapolemika #patriotyzm #niepodleglosc #panslawizm #polityka #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/ICtnPAJBa
Data dodania: 1/16/2022, 12:27:27 PM
Autor: radowan

#patriotyzm #vkolumna #memypolityczne #eu #polska #niepodleglosc


dziennikarz onetu Węglarczyk chce budowy państwa europejskiego: "Albo zbudujemy stany zjednoczone Europy, albo Europy nie będzie"

Zobacz: https://lurker.land/post/xUaMhuA5Z
Data dodania: 12/6/2021, 10:43:02 AM
Autor: abcz543

Redaktor naczelny portalu Onet Bartosz Węglarczyk stwierdza: "Albo zbudujemy stany zjednoczone Europy, albo Europy nie będzie".

https://dorzeczy.pl/opinie/235666/naczelny-onetu-apeluje-o-zaciesnianie-wiezow-w-ue.html

#wielkireset #nwo #uniaeuropejska #globalisci #globalizm #niepodleglosc


Pomnik Niepodległości w Myślenicach

Zobacz: https://lurker.land/post/l9E-AP932
Data dodania: 11/12/2021, 2:47:47 PM
Autor: arci

https://youtu.be/aL5TTEmWBUs #polska #historia #niepodleglosc #youtube #autorskie #oc # #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne


Zobacz: https://lurker.land/post/z2rEqSP90
Data dodania: 11/12/2021, 2:20:43 PM
Autor: kwarcpl

Na Marszu Niepodległości przezwanym przez Węglarczyka "Marszem Nienawiści" policja zatrzymała JEDENAŚCIE osób. Według szacunków uczestników było od 80 do 150 tys.

#polska #patriotyzm #niepodleglosc #fejknius


Zobacz: https://lurker.land/post/fIQcVog7S
Data dodania: 11/12/2021, 10:22:36 AM
Autor: kwarcpl

#polska #patriotyzm #swieta #niepodleglosc


Zobacz: https://lurker.land/post/J1LbwTqvh
Data dodania: 11/12/2021, 12:30:37 AM
Autor: wordpressowiec

Był obraz, teraz animacja.
Niech żyje Niepodległa Polska!

https://streamable.com/4x5iqq

#polska #patriotyzm #niepodleglosc


Zobacz: https://lurker.land/post/yQNAIz1Db
Data dodania: 11/11/2021, 1:50:32 PM
Autor: emrys_vledig

#sztukaalternatywna #niepodleglosc #swietoniepodleglosci


Zobacz: https://lurker.land/post/yh3zG0B9r
Data dodania: 11/11/2021, 1:19:12 PM
Autor: kwarcpl

#polska #niepodleglosc #swieta


Zobacz: https://lurker.land/post/q0xTTIHUy
Data dodania: 11/11/2021, 11:42:45 AM
Autor: g_p_w_s

🇵🇱 11 listopada, ten dzień państwowo ustanowiony został Świętem Niepodległości. Data ta budzi sporo kontrowersji, niektórzy podają alternatywne, czy to ogłoszenie przez Radę Regencyjną niepodległości, czy to podpisanie Traktatu Wersalskiego. Dzisiaj, te historyczne animozje powinny być przesunięte na dalszy plan. Jako naród mamy poważniejsze problemy. 11 listopada, szczególnie na początku drugiej dekady XXI wieku stał się symbolem oporu przeciw systemowi. Dzisiaj ten blask oporu przygasł.

🔥 Wysiłek naszych wielkich przodków, którzy doprowadzili do zrzucenia kajdan ucisku obcych mocarstw nie może być zmarnowany. Dmowski, Witos, Paderewski czy Korfanty widząc dzisiejszy stan społeczeństwa zatrwożyli by się. Marazm, nihilizm, dekadencja, co za tym idzie wszechobecna bierność, nie jest to droga zwycięzców, a droga do trumny. Nie mamy dziś żadnej tytułowej niepodległości do świętowania. Zadbajmy o to by w przyszłości było inaczej. Pokażmy, że płomień ideału nie umarł!


Dołącz do nas na Telegramie: t.me/GPWStg

Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Wsp%C3%B3%C5%82czesnemu-%C5%9Awiatu-108402401510692

#niepodleglosc #revoltagainsthemodernworld #polityka #nacjonalizm


11 listopada. Korwin-Mikke wyjaśnia: „Jesteście państwo okłamywani od początku”

Zobacz: https://lurker.land/post/p_xYRPuNG
Data dodania: 11/11/2021, 10:59:14 AM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2021/11/11/11-listopada-korwin-mikke-wyjasnia-jestescie-panstwo-oklamywani-od-poczatku/
#11listopada #swietoniepodleglosci #niepodleglosc #pilsudski #socjalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/TuxF2dOUU
Data dodania: 11/11/2021, 10:25:15 AM
Autor: wordpressowiec

Niech żyje Niepodległa Polska!

#polska #patriotyzm #niepodleglosc


Zobacz: https://lurker.land/post/KMFuK-3mb
Data dodania: 11/11/2021, 9:37:53 AM
Autor: kochacpis

Z okazji Święta Niepodległości życzę Polakom by uwolnili się od największej dla naszego kraju tragedii po komunizmie.
#polska #niepodleglosc #bezprawieiniesprawiedliwosc


Premier i prezydent nie wezmą udziału w Marszu Niepodległości

Zobacz: https://lurker.land/post/H1vqqlKi9
Data dodania: 11/9/2021, 2:56:39 PM
Autor: tonymasy

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-premier-i-prezydent-nie-wezma-udzialu-w-marszu-niepodleglosc,nId,5634759#crp_state=1?utm_source=wykop.pl&utm_medium=link-6356005&utm_campaign=wykop-poleca

#marszniepodleglosci #niepodleglosc #prezydent #premier


Klepacka OSTRO do Trzaskowskiego: „Pan ani pana świta mi w tym nie przeszkodzicie”

Zobacz: https://lurker.land/post/tGTi932qA
Data dodania: 10/29/2021, 6:17:43 AM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2021/10/29/klepacka-ostro-do-trzaskowskiego-pan-ani-pana-swita-mi-w-tym-nie-przeszkodzicie/
#klepacka #trzaskowski #marszniepodleglosci #niepodleglosc #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/CObCRFJcl
Data dodania: 10/28/2021, 1:14:55 PM
Autor: kwarcpl

Co prawda na tamtą babcię przypada kilku powstańców, którzy mówią w drugą stronę i popierają Marsz Niepodległości, ale udajemy, że ich nie ma. Żenada, że takie upolitycznione g... wrzucają na profil, który w domyśle wrzuca memy. Drugi sok z raka.

https://www.tvp.info/56609095/marsz-niepodleglosci-powstancy-przeciwko-decyzji-rafala-trzaskowskiego

#warszawa #samorzady #niepodleglosc #marszniepodleglosci


Zobacz: https://lurker.land/post/TW0yBcIE4
Data dodania: 6/28/2021, 4:38:16 PM
Autor: poliniak_z_polin

Dzisiaj obchodzimy 102. rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego.

Głównym traktatem kończącym I wojnę światową był podpisany na pokojowej konferencji w Paryżu Traktat Wersalski, który w znacznym stopniu decydował o wyglądzie powojennego świata. Polskę na konferencji reprezentował założony w 1917 roku w Lozannie Komitet Narodowy Polski, w skład którego wchodzili polscy narodowcy i konserwatyści. Ostatecznie Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski podpisali traktat 28 czerwca 1919 roku, w ten sposób po 123 latach nieobecności państwo polskie powróciło na mapy świata.

#historia #dmowski #polska #niepodleglosc


W sobotę obchodzono oddolnie alternatywny dzień odzyskania niepodległości przez Polskę, który powinien przypadać na 28 czerwca

Zobacz: https://lurker.land/post/9dHGbgY8b
Data dodania: 6/28/2021, 8:08:25 AM
Autor: wolnemedia

Pod hasłem „Dmowski Na Zamek” w sobotę obchodzono alternatywny dzień odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada przekazano tylko władzę Piłsudskiemu, kiedy Polska była już od miesięcy niepodległa.
https://wolnemedia.net/alternatywny-dzien-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/
#niepodleglosc


Niepodległa Wyspa Róży. W 1967 roku włoski inżynier Giorgio Rosa sfinansował budowę platformy wyposażył ją w szereg lokali handlowych, w tym restaurację, bar, klub nocny, sklep z pamiątkami i pocztę. Platforma ogłosiła niepodległość 1 maja 1968, niestety uległa marynarce wojennej Włoch.

Zobacz: https://lurker.land/post/tO_M9KixX
Data dodania: 3/16/2021, 10:51:55 PM
Autor: yfu

https://www.filmweb.pl/film/Wyspa+R%C3%B3%C5%BCy-2020-848189

https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Rose_Island

#wysparozy #wlochy #niepodleglosc #esperanto #giorgiorosa #podatki #czaspatriotow #praktycznyspisek


Podziemna armia powraca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zobacz: https://lurker.land/post/UlA7P4KNM
Data dodania: 3/1/2021, 8:03:20 AM
Autor: michwsek

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy.

#historia #polska #niepodleglosc #zolnierzewykleci #pamiec

https://www.pch24.pl/podziemna-armia-powraca--narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych,82348,i.html


Naimski: W Polsce byli ludzie którzy nie chcieli, by transformacja ustrojowa, polityczna, gospodarcza doprowadziła do niepodległości. Olszewski się temu sprzeciwił i został odwołany a rząd obalony

Zobacz: https://lurker.land/post/QmMX0Xp9v
Data dodania: 2/15/2021, 4:17:57 PM
Autor: konfitura_

Powodem odwołania Jana Olszewskiego w słynną „noc teczek” z 3 na 4 czerwca 1992 roku, był wynik działania premiera i jego rządu, ale powody są dużo głębsze, one są strukturalne. W Polsce byli ludzie, którzy nie chcieli, by transformacja ustrojowa, polityczna, gospodarcza doprowadziła do niepodległości. Premier Jan Olszewski się temu sprzeciwił i został odwołany, a rząd obalony – mówił Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szef Urzędu Ochrony Państwa w rządzie Jana Olszewskiego, w poniedziałkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam.

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-naimski-w-polsce-byli-ludzie-ktorzy-nie-chcieli-by-transformacja-ustrojowa-polityczna-gospodarcza-doprowadzila-do-niepodleglosci-premier-jan-olszewski-sie-temu-sprzeciwil-i-zost/

#polska #historia #polityka #wydarzenia #informacje #ciekawostki #niepodleglosc #transformacjaustrojowa


Szkoci znów domagają się referendum

Zobacz: https://lurker.land/post/vRwOnnGaS
Data dodania: 1/24/2021, 9:57:51 AM
Autor: michwsek

Brytyjski premier Boris Johnson niedawno wypowiedział się w tej sprawie i stwierdził, że nie ma potrzeby organizowania nowego referendum niepodległościowego. Ostatnie było w 2014 r.

#szkocja #anglia #referendum #niepodleglosc #uk

https://www.magnapolonia.org/szkoci-znow-domagaja-sie-referendum/