Lurker.land - tag #nacjonalizm

Zobacz: https://lurker.land/post/VDRCjmr1U
Data dodania: 6/28/2022, 4:36:07 PM
Autor: g_p_w_s

Dzisiaj 28 czerwca obchodzimy ważną rocznicę w dziejach naszego narodu. To rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, który gruntował po I wojnie światowej nowy ład. Dla Polski był to dokument wyjątkowo korzystny. Przyznawał on naszej Ojczyźnie większość ziem zaboru pruskiego, a także otwierał możliwości zdobycia nowych terenów w plebiscytach.

Polskiej delegacji na tym wiekowym wydarzeniu przewodniczyli Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski. Szczególnie wódz polskich nacjonalistów wywarł swoim wystąpieniem piorunujące wrażenie na rozdających główne karty. Marian Kukiel pisał o jego wypowiedziach tak: "Zaimponował konferencji świetnym improwizowanym wykładem, swobodnym operowaniem z pamięci ogromem faktów i cyfr, potężną logiką wywodów, które wiele kwestii narzuciły, ale nie przekonały we wszystkim".

Sam traktat podpisano w sali lustrzanej. Był on upokarzający dla Niemiec, jednak dla nas jest to wielkie zwycięstwo. Ten dzień powinien być prawdziwym polskim świętem niepodległości. Sam wybitny mąż stanu Roman Dmowski jasno opisywał tę sytuację: "W ciągu swego wiekowego zmagania się z zachodnim sąsiadem nie miała Polska takiej chwili od Kazimierza Jagiellończyka, od drugiego pokoju toruńskiego. Zapomniałem wówczas o rzeczach i ludziach małych, o sporach i utarczkach codziennych, o marnych ambicjach i marnych intrygach, które stawały na drodze dążeniu do wielkiego celu - myśl biegła po wielkich szlakach dziejowych, sięgała w odległą przeszłość, szukała odpowiedzi na zagadnienia przyszłego bytu państwa i narodu".

Pamiętajmy więc o tym dniu i bądźmy dumni z dokonań naszych wielkich przodków, ich ciężkiej pracy mającej na względzie przyszłe pokolenia, a więc między innymi nas. Uczmy się też jak konsekwentnie zabiegać o nasz interes narodowy, bez pośredników za to z prawdą.


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#historia #polska #nacjonalizm #revoltagainsthemodernworld #duma


Dzieci ładnie się bawią na koloniach

Zobacz: https://lurker.land/post/sna5GEOZU
Data dodania: 5/31/2022, 8:23:19 AM
Autor: wiktor

https://youtu.be/jiBXmbkwiSw

#chałwaukrainie #wychowanie #azow #whitepride #nacjonalizm #ukrainizm #backonaszbandera


Zobacz: https://lurker.land/post/SexYvlrZ5
Data dodania: 5/30/2022, 1:03:58 PM
Autor: g_p_w_s

Dotarły do nas przykre informacje. Wczoraj, 29 maja w Warszawie zmarła Maria Mirecka - Loryś. Dożyła pięknego wieku 106 lat. Była ona polską bohaterką, działaczką konspiracyjną, polonijną, ale co ważne, a wszystkie media głównego ścieku pomijają - nacjonalistką. Jej życiorys jest świetnym materiałem na film i powinien być wzorem dla polskiej młodzieży.

Urodziła się w rodzinie wielodzietnej, miała siedmioro rodzeństwa. Jak sama mówiła w domu nauczono jej prostej zasady "Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie". Była jej wierna całe swoje życie, realizując właśnie polskie obowiązki. Jej bracia i siostry również wsławili się działalnością na rzecz narodu. W okresie międzywojennym była członkinią Młodzieży Wszechpolskiej. Gdy wybuchła II wojna światowa działała w Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet. Dosłużyła się tam stopnia kapitana. Po zakończeniu wielkiego konfliktu zbrojnego, Maria Mirecka była prześladowana przez aparat bolszewickiego reżimu. Musiała opuścić swoją Ojczyznę. Trafiła do obozu armii gen. Władysława Andersa i tam poznała swojego męża, z którym miała dwójkę dzieci.

Okres zimnej wojny spędziła w USA, wspierając organizacje polonijne. Pomagała tam kształtować świadomość narodową, a także angażowała się we wsparcie Polaków na Kresach Wschodnich. Bardzo zwracała uwagę na problem demoralizacji społecznej serwowany przez globalistyczne media. Po nastaniu III RP angażowała się w różne narodowe inicjatywy, dając swój głos zasłużonej działaczki. Była pełna życia, w nad wyraz dobrej kondycji jak na swój wiek. Na spotkaniach z młodzieżą nastawioną nacjonalistycznie zasypywała ich licznymi anegdotami ze swojego jakże długiego i pięknego życia. Zawsze uśmiechnięta i pewna siebie.

Niech Maria Mirecka - Loryś będzie symbolem Polki działającej na rzecz narodu, poświęconej dobru Ojczyzny. Takich wzorów, szczególnie w dzisiejszym świecie potrzeba bardziej niż kiedykolwiek. Nie zapominajmy o swoich bohaterach.

Maria Mirecka - Loryś, obecna!

Wywiad z panią Marią przeprowadzony kilka lat temu: https://www.youtube.com/watch?v=uRK_FgV_uKQ


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#historia #polska #duma #naród #nacjonalizm #tradycja #bohaterowie #revoltagainsthemodernworld


Zobacz: https://lurker.land/post/SOo3NJ9ov
Data dodania: 5/23/2022, 8:15:50 PM
Autor: g_p_w_s

Młodość jest okresem zwanym wiosną życia. To z nim często wiążą się najlepsze wspomnienia, oraz także wtedy najwięcej się uczymy, doświadczamy wielu nowych bodźców. Współczesność stara się zawłaszczać ten czas ziemskiego istnienia człowieka dla siebie. Architekci zła kreują w umysłach gawiedzi wizję rzekomego "korzystania z młodzieńczych lat". To "korzystanie" objawia się w uchlewaniu, odurzaniu się, oddawaniu się hedonistycznemu upodleniu i w wielu innych okropieństwach. Jest to niszczenie swojego ciała i umysłu. To właśnie w wiośnie życia nasz organizm jest najbardziej zdolny do rozwoju fizycznego i umysłowego, a współczesność chce byśmy ten czas zmarnowali by jak trutnie przeżerać i nie rozwijać się.

Młodość nie polega na tym, że się chleje i upadla. Młodość polega na tym, że się pięknie żyje w taki sposób by na starość móc opowiadać i wspominać te czasy. I mówiąc "pięknie żyje" mamy na myśli prawdziwe znaczenie tego słowa, a nie współcześniackie. Pięknie żyć to walczyć o swoje. Walczyć o swoją kulturę, o swoje dziedzictwo, o swój naród, o swoją wiarę. By móc swoim przykładem przekazać w sztafecie pokoleń prawdziwe wartości, tym których jeszcze z nami nie ma. Co się przekaże będąc zachlanym degeneratem? Chyba jedynie mentalne rzygowiny i truciznę. Dodajmy, że natura odwdzięcza się w należyty sposób za godną młodość. Używki, hedonizm i ogólnie skundlenie moralne wiążą się z wieloma problemami zdrowotnymi. Zniszczone za młodu ciało na starość wygląda paskudnie niejako ukazując i karząc tego, który się truł, natomiast ci szanujący swoje, ale i narodu zdrowie wyglądają dobrze.

Żyjmy pięknie, chwytajmy świat i zmieniajmy go na lepsze. Walczmy o lepszy czas dla naszej Ojczyzny. Nie zmarnujemy żadnej ze swoich chwil życia. Ciągły rozwój fizyczny i duchowy niechaj będzie naszą domeną i znakiem rozpoznawczym. Śmiało, do zwycięstwa!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#grafika #revoltagainsthemodernworld #młodość #bunt #nacjonalizm #wolność


Zobacz: https://lurker.land/post/AclHrB0Mc
Data dodania: 5/22/2022, 4:35:58 PM
Autor: g_p_w_s

Wczoraj, 21 maja minęła smutna rocznica. Tego dnia w 2013 roku, dramatycznego aktu samospalenia przed głównym ołtarzem katedry Notre-Dam dokonał Dominique Venner. Był to prawdziwy wróg systemu, który swoje życie poświęcił walce z postępującą degeneracją swojego narodu, ale i całego kontynentu. Swoim czynem chciał dać impuls do jeszcze mocniejszej walki z tym złem, a także zwrócić uwagę na skalę problemu. Czyn ten w zamiarze miał obudzić uśpionych i zapewne zwrócił on uwagę wielu ludzi. To fizyczne spalenie, którego dokonał Dominique Venner jest swego rodzaju obrazem rzeczywistości. System pali nas w taki sposób, ale duchowo. Pali nasze tradycje, nasze wartości, pali rodziny, pali dziedzictwo. Poniżej pozostawiamy tłumaczenie ostatniego listu, który światu zostawił ten człowiek.

"Jestem zdrów na ciele i umyśle i przepełnia mnie miłość do mojej żony i dzieci. Kocham życie i nie oczekuję niczego po jego zakończeniu, poza przetrwaniem mojej rasy i mojej myśli. Jednak w jesieni mojego życia, widząc ogrom niebezpieczeństwa zagrażającego mojej francuskiej i europejskiej ojczyźnie poczuwam się do obowiązku działania dopóki mam na to siłę. Uważam, że jest konieczne abym poświęcił się by wyrwać innych z letargu w którym pozostają. Oddaję to co pozostało mi z życia aby zaprotestować. Wybrałem symboliczne miejsce – katedrę Notre-Dame w Paryżu którą szanuję i podziwiam. Została zbudowana za sprawą geniuszu moich przodków w świętym miejscu dawnych kultów, przypominających o naszym najodleglejszym dziedzictwie.

Wielu ludzi jest niewolnikami swojego życia. Mój gest jest zaś wcieleniem etyki woli. Idę w objęcia śmierci aby przebudzić uśpione sumienie. Buntuję się przeciwko losowi. Protestuję przeciwko duchowym truciznom i dążeniom do zniszczenia podpór naszej tożsamości w tym rodziny, fundamentu naszej liczącej wiele tysiącleci cywilizacji. Broniąc tożsamości wszystkich pozostających w swych ojczyznach ludów, nie zgadzam się na zbrodnicze wypieranie naszego ludu z jego domu.

Dominujący dziś dyskurs nie może porzucić swoich toksycznych cech, a my – Europejczycy musimy ponieść tego konsekwencje. Nie posiadając punktu zaczepienia w postaci tożsamościowej religii, dzielimy wspólną pamięć idącą aż do czasów Homera. Skarbiec wartości na których zbudowane zostanie nasze przyszłe odrodzenie kiedy wyrwiemy się z okowów metafizyki poza wszelkimi granicami – źródła wszelkich nadużyć nowoczesności.

Z góry przepraszam każdego komu moja śmierć przyniesie smutek, przede wszystkim moją żonę, dzieci i wnuki jak również moich przyjaciół i współpracowników. Ale kiedy miną ból i wstrząs, nie wątpię, że zrozumieją oni znaczenie mojego gestu i przekują swój smutek w dumę. Mam nadzieję, że będą trwać razem. W moich ostatnich pismach znajdą zapowiedzi i wytłumaczenie mojego czynu."

Dominique Venner - spoczywaj w pokoju!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#francja #revoltagainsthemodernworld #polityka #nacjonalizm #tradycja #poświęcenie


Ideologiczne markery Ukrainy. Narasta duma narodowa!

Zobacz: https://lurker.land/post/TW0i56HZu
Data dodania: 5/16/2022, 4:54:38 PM
Autor: malcolm

#ukraina #polska #nacjonalizm #nazizm #uszi
https://youtu.be/iYB-zx7EDMg


Zobacz: https://lurker.land/post/RO9gTEkUu
Data dodania: 5/11/2022, 3:48:12 PM
Autor: don_pelayo

Stanisław Cat Mackiewicz o Sienkiewiczu

Sienkiewicz był siłą ogromną: gdyby umiał, gdyby chciał działać politycznie, na pewno nikt by nie dał rady tej popularności stworzonej piórem. Byli pisarze wielcy, ogromni, których wpływ ograniczał się do szczupłych warstw. O żadnej książce nie można słuszniej powiedzieć, że trafia pod strzechy, niż właśnie o książce Sienkiewicza.

Narodowa Demokracja zapisała Sienkiewicza na swoje dobro, szła z jego książką pod strzechę. Robiła to z całą dobrą wiarą, bo przecież przeciętny narodowiec kochał to, co kochał Sienkiewicz i odruchy Sienkiewicza były jego odruchami. Wielki powieściopisarz sam zresztą poparł Narodową Demokrację w roku 1905 i 1906, a działalność rewolucyjno-socjalistyczną w Królestwie* napiętnował słowami: „Rewolucja ta, właśnie dlatego, że nie była narodowa, musiała przeistoczyć się w zwykły bandytyzm.” Ale przecież Sienkiewicz nie był i nie mógł być tłumaczem idei Dmowskiego na powieściową kolorowość. To przeciwieństwo pomiędzy Dmowskim a Sienkiewiczem nie przychodziło nigdy narodowcom do głowy. Każdy przywykł uważać, że powieść i poezja to co innego, a polityka co innego.

A jednak Sienkiewicz i jego działalność pisarska, która się właściwie kończy na Krzyżakach w roku 1900, na tym ostatnim dziele napisanym z talentem, tylko w połowie mogła być zużytkowana dla propagandy politycznej ideologii Dmowskiego i szkoły narodowych pisarzy: Bartek Zwycięzca, Z pamiętników poznańskiego nauczyciela, wreszcie Krzyżacy – oto propaganda walki z Niemcami, która odpowiadała polityce Dmowskiego w latach 1905-1915. Największa rzecz Sienkiewicza, Trylogia, dzieło, które właśnie spopularyzowało i zawlokło pod strzechy szlachecką oryginalność Polski i przez to właśnie było dziełem wielkim, nie miała nic wspólnego z nowoczesnymi konstrukcjami Dmowskiego.

W Trylogii Polska nie była bynajmniej narodowościowo, etnicznie jednolita – akcja toczy się cały czas na kresach wśród Kozaków, Tatarów, Ormian, na dzikich polach i szerokich stepach. Polska Sienkiewiczowska to polskie imperium różnonarodowościowe; to raczej barwna koronacja króla angielskiego z obrzędami szkockimi i turbanami radżów hinduskich, niż jednolity narodowy zlot gimnastycznej organizacji „Sokół” w Pradze czeskiej.

Sienkiewicz nie był nacjonalistą polskim w tym pojęciu, które się zrodziło z narodowościowej polityki Napoleona III, a uzyskało swój zenit w tezach Prezydenta Wilsona w okresie wersalskim, Sienkiewicz był raczej imperialistą polskim. Jego Polska musiała mieć obok biskupów katolickich – biskupów unickich i prawosławnych, miała mułłów i Ormian obok Mazurów, Żmudzinów i Kozaków. Żydów Sienkiewicz nie kochał, lecz Żydami się nie zajmował, antyżydowskich nowel nie pisał.

#konserwatyzm #nacjonalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/Nf4Jw79d8
Data dodania: 5/9/2022, 2:58:39 PM
Autor: lcoyote

#plagi #nacjonalizm #religia #findamentalizm
Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu
https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/nacjonalizm-rasizm-i-religijny-fundamentalizm-trzy-plagi-w-galerii-labirynt,n,1000249574.html


Zobacz: https://lurker.land/post/Fee3ew8zC
Data dodania: 5/5/2022, 5:01:02 PM
Autor: g_p_w_s

W dyskursie społecznym ludzie cały czas używają pojęć. Jednak często nie wiedzą nawet co znaczą terminy, którymi operują. Współczesny świat perfidnie te niewiedzę wykorzystuje i swoimi sztuczkami przekształca niektóre słowa w coś zupełnie innego niż w rzeczywistości. Jednym z takich "przekształconych" terminów jest nacjonalizm. Przez niektórych to słowo używane jest jako jakiś knebel mający zakończyć dyskusje i zdyskredytować przeciwnika, czym jednak w rzeczywistości "nacjonalizm" jest? A czym nie jest?

Zacznijmy od początku. Samo słowo pochodzi od łacińskiego wyrazu "natio" oznaczającego "naród" właśnie. Nacjonalizmów jest wiele, jednak ich wspólny czynnik to uznanie interesu narodowego za najważniejszą wartość ziemską. Ludzie podążający za tą ideą - nacjonaliści, dążą więc do realizowania interesu narodowego, rozumianego jako jak najlepsze dbanie o swoich ludzi. Ze względu na etniczne więzy krwi, wspólną historię, kulturę oraz tradycję nacjonalizm wspiera zachowanie odrębnej od innych, szczególnie w czasach globalizacji, tożsamości. Celem nacjonalizmu jest doprowadzenie własnego narodu do rozkwitu, do jak największego rozwoju duchowego, biologicznego, oraz fizycznego. Nacjonalizm sprzeciwia się wszelkim trendom mogącym być dla narodu zagrożeniem. Również narodowi myśliciele zastanawiają się jak uczynić swoich ludzi lepszymi, do czego ich zachęcić. Nacjonalizm nie pozostaje bezkrytyczny wobec swojego narodu, wręcz przeciwnie, często szuka wad, które dla jego ulepszenia można wyeliminować. By nie szukać daleko polecamy zapoznać się z dziełami nestora polskiej myśli narodowej - Romana Dmowskiego, nie ma tam słodzenia, ani budowania fałszywej megalomanii, jest za to chłodna ocena sytuacji i radykalne wezwanie do poprawy.

Dlaczego więc nacjonalizm tak często stosowany jest jako określenie pejoratywne? Tutaj pojawia się kolejne określenie, mianowicie "szowinizm". Słowo to pochodzi od nazwiska legendarnego żołnierza wojen napoleońskich Nicolasa Chauvina, charakteryzującego się ślepym oddaniem Napoleonowi i bezkrytycznie za nim podążającym. Szowinizm to postawa charakteryzuje się wrogością wobec innych nacji, a także megalomanią i pychą w odniesieniu do swojego narodu. To zupełnie co innego niż nacjonalizm. Nacjonalizm jest ideologią, która nie chce wojen, ponieważ chce on rozwoju swojej nacji, wojna nie jest stanem temu sprzyjającym. Obecnie wśród nacjonalistów, szczególnie krajów anglojęzycznych popularny jest slogan "nigdy więcej bratnich wojen" wzywający do pokoju właśnie. Megalomania narodowa jak wcześniej wspomnieliśmy nie jest poglądem nacjonalistycznym, ślepe samouwielbienie to domena szowinistyczna.

Innym czynnikiem, dzięki któremu nacjonalizm kojarzy się negatywnie jest komunistyczna propaganda. Niektórzy czytelnicy zapytają, ale jak to? Przecież w Polsce nie ma komunistycznego ustroju. Komunistycznego ustroju co prawda nie ma, ale jego odbicia zostały. Jednym z elementów komunistycznej propagandy, od czasów hiszpańskiej wojny domowy było zrównywanie wszystkich "na prawo" od nich do szowinistów właśnie, tak by te grupę ludzi obrzydzić. Wymyślali na to różne określenia od "nazistów" (terminu wymyślonego przez żydowskiego socjalistycznego dziennikarza) po "zaplutych karłów reakcji" (to z kolei wynalazek naszych rodzimych popleczników dyktatury proletariatu). I tak w szerokiej gamie obelg, pompowanych do głów Polaków przez kilka dekad trwania ustroju ludowego, znalazł się również "nacjonalizm". Liberalne media w III RP natomiast ze względu na wrogość idei liberalnej wobec tej nacjonalistycznej powielają to kłamstwo po dziś dzień.

Na koniec przygotowaliśmy kilka postaci szowinistycznych, które niektórzy błędnie określają nacjonalistami. Najbardziej znanym z nich, szczególnie w naszym kraju jest niewątpliwie Stepan Bandera, ukraiński szowinista, którego poglądy posłużyły za podstawę, na początku do działalności terorrystycznej (w której sam brał czynny udział), a następnie do bestialskiej rzezi na Wołyniu, gdzie ukraińscy szowiniści z Ukraińskiej Powstańczej Armii będącej zbrojnym ramieniem jego popleczników z zimną krwią rąbali Polaków siekierami, obdzierali ich ze skóry, czy nabijali na płoty polskie dzieci. Byli oni przeświadczeni o wyższości swojej ukraińskiej nacji nad polską, postawa czysto szowinistyczna.

Następny antybohater to Abraham Stern. Żydowski szowinista, twórca terrorystycznej organizacji "Lechi", przez Arabów zwany "rzeźnikiem Palestyny". Ugrupowanie działało w okresie II wojny światowej i parę lat po niej. Banda Sterna była grupą skrajnie syjonistyczną, gardzącą nie-żydami, dążącą za wszelką cenę do eksterminacji ich z terenów Ziemi Świętej. Co ciekawe Abraham Stern jako Żyd wystosował oficjalny list proponując sojusz Adolfowi Hitlerowi, jednak nie otrzymał na niego odpowiedzi, dlaczego, można się jedynie domyślać. Lechi odpowiedzialna była za masakry na Palestyńczykach, dopuścili się nawet morderstwa oficjalnego mediatora wysłanego przez międzynarodowe organizacje już po II wojnie światowej na te tereny. Również tu widać dążenie do siłowych rozwiązań i czysto szowinistyczną chęć wyrwania cudzej ziemi dla siebie, nacjonalizm jest natomiast zdania, że ludzie powinni żyć w swoich krajach w ramach państw narodowych, albo etni.

Ostatnią postacią jest obecnie żyjący i działający polityk z RPA - Julius Malema. To persona przesiąknięta nienawiścią do białych mieszkańców tego kraju. Program jego partii "Ekonomicznych Bojowników Wolności" opiera się o hasła całkowitego wywłaszczenia białych farmerów, a sam nie szczędzi swoim zwolennikom cytatów w stylu "Biali powinni się cieszyć, że nie nawołujemy do ludobójstwa". Dla wielu czarnych mieszkańców RPA ten człowiek jest kimś w rodzaju idola i następcy Nelsona Mandeli, czy Chrisa Haniego, jego formacja cieszy się stale rosnącym poparciem, a względem białych wzrasta fala przemocy, jak np. niesławne "Plaasmorde" czyli brutalne mordy na farmach należących do Afrykanerów często połączone z gwałtami. Tacy politycy jak Julius Malema dolewają wody na młyn do całego tego szału nienawiści. I tutaj również widać różnicę między czarnymi szowinistami a nacjonalistami, którzy proponują powołanie Państwa Afrykanerów.

Podsumowując różnica między szowinizmem, a nacjonalizmem jest zasadnicza. Nacjonalizm jest ideą miłości i troski o swoich ludzi, szowinizm natomiast wylewem nienawiści względem innych. Te pojęcia powinny być stanowczo rozgraniczone, tym bardziej, że organizacje narodowe stanowczo wyrażają swój sprzeciw wobec ideologii szowinizmu. Medialna kampania kłamstw będzie jednak pewnie trwać w najlepsze, jednak my możemy coś na to pomóc, na przykład uświadamiając w tym temacie znajomych oraz rodzinę.


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#polityka #nacjonalizm #revoltagainsthemodernworld #historia #różnica


Zobacz: https://lurker.land/post/YGKoHkssC
Data dodania: 4/26/2022, 6:15:47 PM
Autor: tyfon

Patrzta ludzie jacy straszni nacjonaliści.
A ja nigdy w życiu nie spotkałem Turka, który o Polsce i Polakach nie wyraziłby się z szacunkiem.
Ciekawe co jest przyczynkiem takiego stanu rzeczy

Your ancestor is your grandfather, your lineage is your father
Always heroic, the Turkish nation
Its army, for a very long time
Became famous all around the world

The Turkish nation, the Turkish nation
Love nationalism with passion
Destroy O nation, your enemy
Let them suffer in their cursed disgrace

https://www.youtube.com/watch?v=XreG8NSdoto
#Turcja #nacjonalizm #marszwojskowy


Zobacz: https://lurker.land/post/91btO4SBc
Data dodania: 4/25/2022, 1:23:50 PM
Autor: g_p_w_s

Współczesny świat stara się mieć na ludzi wiele wabików. Należą do nich przede wszystkim różnego rodzaju używki, narkotyki ale też złudna wolność objawiająca się w rzeczywistości możliwością upodlenia i zniewolenia przez grzech i zło. Naszą rolą jest zdecydowanie odrzucić wszystkie niby-korzyści. Musimy otworzyć nasze umysły na prawdę i zobaczyć, że właśnie to co jest nam oferowane służy ugłaskiwaniu nas, byśmy grzecznie gnili w tym parszywym status quo i przyzwalali na jego bytność, byśmy się nie buntowali, a jeśli już to żeby ten "bunt" nie był przeciwko współczesnemu światu, a w jego ramach.

Wychodzimy poza ramy. Współcześniactwo chce nas omotać wszelakim złem, złem, które odwołuje się jedynie do materii, gdyż ma wpływać na nasz organizm tak, że ten wydziela po prostu dopaminę. Mamy być posłusznymi owcami, których paszą jest dopamina, a właścicielem ten kto te dopaminkę rozdaje. Narkotyki, alkohol, hedonizm, a w wymodelowany tymi czynnikami umysł wtłaczana jest wroga naszej kulturze ideologia. Ideologia, którą w skrócie nazwać można relatywizacją zła.

Czas powiedzieć temu "dość". Po prostu odrzucić wszystkie rzekome prezenty. Gdy to zrobimy to zobaczymy, że w istocie nie ma w tej neoliberalnej, postmodernistycznej rzeczywistości czego szukać. Wszelkie draństwo, które owy system nam robi będzie jeszcze bardziej widoczne, a bierność (napędzana przez wszelkiego rodzaju wabiki) z biegiem czasu będzie zanikać. Nie bądźmy niczym nieświadome lemingi, musimy stać do nich właśnie w opozycji, a nie robić dokładnie to co oni. Jeśli "bunt" polega na tym, że w przerwie od maratonu grania, czy między kieliszkami wódki zamiast bredzić o jakiś nieistniejących terminach w stylu "dyskryminacji" paple się o "tych złych lewakach" to nie jest to żaden bunt a farsa.

Bądź konsekwentny! Nie komiczny!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#zdrowie #wolność #nacjonalizm #revoltagainsthemodernworld #bunt


Zobacz: https://lurker.land/post/uMHm_QnVc
Data dodania: 4/20/2022, 4:14:57 PM
Autor: g_p_w_s

Temat marihuany budzi sporo kontrowersji, również wśród naszych czytelników. Spójrzmy jednak pokrótce na to jak system wykorzystuje ten temat. Konopia obecna jest na dobre w popkulturowych teledyskach głównych wykonawców, szczególnie raperów. Wytwórnie wpychają ten temat już niemal na siłę swoim słuchaczom. Jednoznacznie zażywanie marihuany utożsamiane jest z hedonistyczną zabawą. Ma to służyć oderwaniu się od rzeczywistości. Za popularyzacją tego narkotyku idzie w parze również ideologia liberalna, opierająca się o paradygmat wolności jednostki, obca myśleniu tradycyjnemu.

Obecnie główną grupą, której system wpycha marihuanę jest rozlazła, rozpasiona demoliberalna młodzież, przepruta współcześniacką propagandą rodem z netflixa czy MTV, którą to napędza jedynie chęć przyjemności. Są to ludzie oszlamieni, dzień po dniu kąpiący się w moralnym szambie. Nie liczą się dla nich wyższe wartości, a proste czynności, w serialiku wykreowane na "modne" i "fajne". Plują na dziedzictwo swoich przodków prowadząc taki próżny i bezsensowny tryb życia. Niech przysłowiowa "trawa" zostanie zostawiona im.

Postanowiliśmy odświeżyć dla niektórych już zapewne kultową grafikę skierowaną przeciwko narkotykom. Oryginalny pomysł lata temu dała organizacja Narodowego Odrodzenia Polski. Trawa dla bydła!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#narkotyki #polska #popkultura #revoltagainsthemodernworld #wolność #nacjonalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/K8rEqQUWF
Data dodania: 4/14/2022, 2:52:34 PM
Autor: g_p_w_s

Gdy walczymy z tym co współczesny świat oferuje nie robimy tego tylko ze względu na jakieś kwestie estetyczne, czy żeby sobie ponarzekać. Robimy to, ze względu na naszych ludzi, gdyż ideologia współczesnego świata jest dla nich zagrożeniem. Zagrożeniem bezpośrednim. Forsowany multikulturalizm ma swoje ofiary. Jedną z takich ofiar była Ebba Akerlund, tydzień temu 7 kwietnia, minęła 5 rocznica jej śmierci.

Ebba Akerlund była szwedzką dziewczynką, w chwili śmierci miała ukończone 11 lat. Jak zginęła? 7 kwietnia 2017 roku, jak zwykłe dziecko wracała ze szkoły razem z koleżanką. Wysiadła na przystanku i tam dokonała żywota przejechana ciężarówką. Zabił ją Rachmat Akiłow, islamski terrorysta z Uzbekistanu, który wcześniej spokojnie przekraczał granice europejskich państw, tak, że dotarł do Szwecji. Wszak w imię nowej globalistycznej religii granice muszą być otwarte, jak się okazuje na przestrzał. Pewnego dnia motywowany religijnie postanowił zabić "niewiernych". Poza Ebbą w zamachu zginęło jeszcze 4 ludzi, a 14 zostało poważnie rannych. Szwecja będąca przez globalistyczne media pokazywana jako raj na Ziemi dla "nowego wspaniałego człowieka" dla swoich rodzimych mieszkańców, tych których geny są na tych terenach od wielu setek lat, staje się piekłem.

Ebba miała marzenia, jej pasją było pisanie historyjek, którymi dzieliła się ze szkolnymi koleżankami. Jako dorosła chciała napisać książkę. Już nie napisze, nie zrealizuje swoich talentów. Antynarodowa ideologia okazała się dla niewolących naród szwedzki ważniejsza. Cała sprawa jej śmierci została przez "pluralistyczne media" zamieciona pod dywan, jako niewygodna, jeszcze przypadkiem jakiś leming wyrwał by się z letargu i zamiast w piątek iść upadlać się alkoholem w klubie nocnym wybrałby się na siłownię, albo sięgnąłby po jakąś sensowną lekturę. Ebba Akerlund została znienawidzona przez co bardziej wyrywnych obrońców współczesności. Jej nagrobek wielokrotnie był niszczony, niszczony przez nielegalnego imigranta. Wymiar (nie)sprawiedliwości mieniący się szwedzkim nic sobie jednak z tego nie robi i sprawa jest trywializowana, a złapany nawet na gorącym uczynku jak gdyby nigdy nic wypuszczany.

Rodzice Ebby nie mogą spać spokojnie, są w szoku, pytają się "ale jak to?". Biedni zapewne nie potrafią zrozumieć co się dokładnie stało. Takich przypadków w Szwecji są dziesiątki o ile nie setki. Ludność autochtoniczna cierpi, a napływowi stawiani są w pozycji uprzywilejowanej. O ofiarach multikulturalizmu system nie pamięta i nie chce pamiętać. My jednak pamiętamy. Pamiętamy o Ebbie Akerlund i pamiętamy o innych. Nie zapomnimy o was!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#szwecja #multikulti #revoltagainsthemodernworld #nacjonalizm #polityka


CENTURIA - Far-Right Group Made Its Home in Ukraine’s Major Western Military Training Hub czyli o tym kto dyryguje wojskiem na Ukrainie.

Zobacz: https://lurker.land/post/giqAfaa47
Data dodania: 4/8/2022, 9:58:11 AM
Autor: gofer

https://www.illiberalism.org/wp-content/uploads/2021/09/IERES-Papers-no-11-September-2021-FINAL.pdf

#Ukraina #Azov #nacjonalizm #usa


Zobacz: https://lurker.land/post/gKWbeEj6D
Data dodania: 4/6/2022, 11:40:25 PM
Autor: macer

jaką byście zwrotkę dopisali dzisiaj?

Za carskich czasów, wiemy to sami
Byliśmy zwani wciąż bandytami
Każdy, kto Polskę ukochał szczerze
Kto pragnął zostać przy polskiej wierze,
Kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy
Komu obrzydły carskie ochłapy
I wstrętnym było carskie koryto
Był "miateżnikiem" - polskim bandytą.

"Polskich bandytów" smutne mogiły
Tajgi Sybiru liczne pokryły.

Przyszedł bolszewik - znów piosnka stara
Czerwonych synów białego cara.
Polak, co nie chciał zostać Kainem,
Że chciał być wiernym ojczyźnie synem,
Chciał jej wolności w słońcu i chwale,
A że śmiał mówić o tym zuchwale,
Że nie chciał by go więziono, bito,
Był "reakcyjnym polskim bandytą".

I znowu Sybiru tajgi pokryły
"Polskich bandytów" smutne mogiły.

Gdy odpłynęła krasna nawała
Germańska fala Polskę zalała.
Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy,
W pruską obrożę nie włożył głowy,
Nie oddał resztek swojego mienia,
Swojej godności, swego sumienia,
Kto nie dziękował, kiedy go bito,
Ten był "przeklętym polskim bandytą".

Więc harde "polskich bandytów" głowy
Chłonęły piece, doły i rowy.

Teraz, gdy w gruzach Germania legła,
Jest Polska "Wolna i Niepodległa",
Jest wielka. Młoda, swobodna, śliczna,
I nawet mówią "demokratyczna".
Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha,
W kim pozostało sumienia trochę,
Komu niemiłe sowieckie myto,
Jeszcze raz został "polskim bandytą".

I znowu polskości tłumią zapały
Tortury UB, lochy, podwały.

O Boże, chciałbym zapytać Ciebie,
Jakich Polaków najwięcej w niebie?
(głos z góry)
Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci
Są tutaj wszyscy "polscy bandyci".

#poezja #polska #nacjonalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/KIOrk6Dc4
Data dodania: 4/4/2022, 1:20:55 PM
Autor: g_p_w_s

Wczorajsze wybory na Węgrzech zakończyły się sukcesem dla sił antysystemowych. Dwa dni temu pisaliśmy o ruchu "Nasza Ojczyzna" i życzyliśmy mu sukcesów, nasze życzenia zostały spełnione. Partia przekroczyła próg wyborczy - dane z ponad 98% komisji wyborczych mówią, że otrzymała ponad 6% głosów ważnych i będzie zasiadać w przyszłej kadencji węgierskiego parlamentu. To bardzo dobra wiadomość. Sukces ten został odniesiony mimo wielu przeszkód, począwszy od samej struktury węgierskiej kampanii wyborczej, którą to media, zarówno "prawicowe" jak i "lewicowe" kreowały na dychotomiczne starcie rządzącego obozu Wiktora Orbana ze zjednoczonymi siłami liberalnej opozycji. Innym problemem były oczywiście ustawiane sondaże, których większość nie dawała "Naszej Ojczyźnie" szans na wejście do węgierskiego sejmu, dopiero pojedyncze pomiary tuż przed wyborami zaczęły informować opinię publiczną zamierzającą oddać głos na to ugrupowanie, iż nie będzie to koniecznie "stracony głos". Również bojkot medialny mógł być dość uciążliwy, między innymi strona partii została usunięta przez Facebooka. Mimo to ci Węgrzy dopięli swego.

Sukces "Naszej Ojczyzny" nie byłby możliwy bez wielkiego zaangażowania tworzących ten ruch. Mówiliśmy już co nieco o jego liderze - Laszlo Toroczkaiu, ale nie jest to partia jednej osoby. Do ważnych postaci należą Elod Novak oraz Dora Duro (prywatnie będący małżeństwem z 4 dzieci), czynnie działający na rzecz swojego kraju. Od 2018 roku, kiedy "Nasza Ojczyzna" powstała ci ludzie ciągle pracowali. Poczynili starania o zjednoczenie sił prawdziwie antysystemowych, razem z nimi wystartowali przedstawiciele kilku mniejszych, ale równie ideowych grup. Dobrze się zorganizowali, młodzieżówka, powołanie przy ruchu organizacji uczącej Węgrów samoobrony, ale też niepozostawanie głuchym na szkodliwe działanie globalnych koncernów względem swojego kraju u Węgrów wzbudziło szacunek. Gdy kilka lat temu, amerykański koncern Coca - Cola zaczął truć Madziarów sodomicką propagandą przedstawiciele "Naszej Ojczyzny" nie bacząc na pseudorealistyczne gderanie, że "ale jak to tak", "po prostu tego nie kupuj" zablokowali swoimi samochodami wjazd do fabryki tego napoju.

Konsekwencja i upór to pojęcia charakteryzujące te organizację. W opozycji do nich stoi, zarażony właśnie "pragmatyzmem" Jobbik, ruch niegdyś antysystemowy, idący po władzę jak po swoje, a dzisiaj w jednym szeregu utyskujący o "demokracji". Startując z tych samych list co entuzjaści wszelkiej maści upadku moralnego, zdobyli jedynie około 4 mandaty więcej niż Mi Hazank. Niech te 4 mandaty będą symbolem wszelkich pragmatyków, czy zawodowych graczy w "Szachy 4D". Tyle właśnie takim "szachistom" de facto wystarczyło by sprzedać swoje ideały i dumne wartości. Cztery mandaty. Bądźmy ideowi, stójmy twarzą ku Słońcu i nie baczmy na podtatusiałe gderanie ludzi, którzy nic nie osiągnęli. Do zwycięstwa!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#polityka #węgry #polska #revoltagainsthemodernworld #nacjonalizm #geopolityka


Zobacz: https://lurker.land/post/DJQb9yGS3
Data dodania: 4/2/2022, 11:43:09 AM
Autor: g_p_w_s

U naszego prawdziwie bratniego narodu - Węgrów, zbliżają się wybory parlamentarne. Odbędą się one jutro. Pośród systemowych partyjek jest jeden ruch warty uwagi. Chodzi o partię "Nasza Ojczyzna", której przewodniczy Laszlo Toroczkai. Jest to organizacja antysystemowa, powstała w 2018 roku, w dość przykrych okolicznościach. Mianowicie na Węgrzech dość długo działała siła o dość dobrym kośćcu ideowym - Ruch Jobbik, jednak z biegiem lat zostawał on stopniowo przejęty przez ugodowców, pseudotradycjonalistów i innych wszelkiej maści "realistów politycznych". Dzisiaj natomiast ten właśnie Jobbik, niegdyś nadzieja dla setek tysięcy wolnych Węgrów stoi ramię w ramię z syjonistycznymi globalistycznymi siłami, powiela narrację liberalno - demokratyczną i wypiera się swojego chlubnego dziedzictwa. Ruch "Nasza Ojczyzna", we wspomnianym 2018 roku, stwierdził że odłącza się od pseudonarodowej farsy, stworzyli go ludzie ideowi.

Sam jego lider też zasługuje na uwagę. Laszlo Toroczkai to osoba od dawna zaangażowana w węgierskie ruchy obrony narodu przed zgnilizną moralną. Jest on burmistrzem przygranicznej miejscowości i to dzięki jego działaniom swego czasu na granicy serbsko - węgierskiej powstał mur mający chronić naszych bratanków przed nacierającą falą muzułmanów z Bliskiego Wschodu, wtedy zagrażających porządkowi społecznemu. "Nasza Ojczyzna", jest to siła zagłuszana przez system, ale bardzo aktywna i skuteczna (w ostatnich wyborach samorządowych udało jej się wprowadzić radnych do węgierskiego odpowiednika sejmików wojewódzkich). Takie ugrupowania są dla nas drogowskazem, że można, że sytuacja nie jest skazana na klęskę, że nie zostało nam jedynie podtatusiałe gderanie na forach internetowych. Kluczem jest organizacja i odrzucenie bierności. Naszym węgierskim przyjaciołom życzymy wejścia do parlamentu, a w przyszłości przejęcia władzy.

Polak, Węgier, dwa bratanki!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#polityka #węgry #polska #revoltagainsthemodernworld #nacjonalizm


Zobacz: https://lurker.land/post/N06gPIcA9
Data dodania: 4/1/2022, 4:17:36 PM
Autor: g_p_w_s

Dzisiaj dzień 1 kwietnia, wiele osób obchodzi Prima Aprillis, robiąc bardziej lub mniej udane żarty. Ta data jest jednak ważną dla przeciwników zła rocznicą, to właśnie tego dnia 1939 roku Hiszpania stała się wielka i wolna. W toczącej się 3 długie lata wojnie domowej siły tradycjonalistów (karlistów) i nacjonalistów (falangistów) dowodzone przez generała Franco starły się z wojskami masońsko - komunistycznymi służącymi Republice (anty)Hiszpańskiej. Było to coś więcej niż wojna, bo poza czysto militarnym jej wymiarem istniał też olbrzymi wymiar duchowy, było to starcie dwóch wizji świata, jednej opartej o stary porządek, rodzinę, naród, a drugiej opartej o masońskie eksperymenty społeczne, chęć burzenia wszystkiego dookoła, jakiś śmieszny paradygmat jednostki wyrwanej ze wspólnoty narodowej. Z Bożą pomocą - bo na pytanie kto był stroną walczącą za wiarę historia nie pozostawia żadnej wątpliwości, republikanie mordowali księży i zakonnice, palili kościoły, niszczyli święte figury, wtrącali ludzi do więzień nawet za samo noszenie krzyżyka na szyi - zatryumfowały zjednoczone siły przeciwników współczesności.

Tryumf otworzył Hiszpanii drogę do wielkości, dodajmy że okres republikański cechuje jeden wielki regres, także gospodarczy, ale przede wszystkim moralny. Masońskie władze truły Hiszpanów pornografią rozprowadzaną na niespotykaną wcześniej skalę, wynaradawiały ich i wspierały lokalne separatyzmy tak by jak najbardziej podzielić społeczeństwo, walczyły z tradycją Hiszpanii (chociażby wspomniane już działania antykatolickie). Rządy generała Franco natomiast doprowadziły Hiszpanię do rozwoju, gospodarczego (znane na cały świat hiszpańskie firmy takie jak np. Seat, czy Chupa Chups powstały za rządów właśnie frankistowskich), demograficznego i moralnego. Każdy ustrój ma swoje wady o których w innych wpisach też pisaliśmy, jednak w porównaniu z tym szambem, upadkiem i dekadencją oferowaną przez stronę republikańską nie ma się nad czym zastanawiać. Dzisiaj gdy pogrobowcy republikanów niewolą Hiszpanię kraj ten na powrót jest zepsuty wieloma plagami, olbrzymim bezrobociem, gangreną moralną, rosnącymi separatyzmami. Kraina o takiej pięknej historii nie zasługuje na taki los. Dzisiaj jednak przypomnijmy wielkie zwycięstwo, które pokazuje, że jak najbardziej można pokonać tych pomocników szatana na Ziemi, z którymi się zmagamy.

Naprzód Hiszpanio! Naprzód Europo! Do zwycięstwa!


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#historia #hiszpania #revoltagainsthemodernworld #nacjonalizm


KULISY WOJNY – NIEWYGODNA PRAWDA O RADYKALNYCH IDEOLOGIACH NA UKRAINIE

Zobacz: https://lurker.land/post/-ZO-88me_
Data dodania: 3/24/2022, 2:09:43 PM
Autor: lcoyote

#polityka #nacjonalizm #ukraina #rosja #ideoligie #prawda
https://globalna.info/2022/03/24/kulisy-wo7ny-niewygodna-prawda-o-radykalnych-ideologiach-na-ukrainie/


Wywiad ze współczesnym ukraińskim nacjonalistą (wywiad z 2017 r.)

Zobacz: https://lurker.land/post/fB892R3Br
Data dodania: 3/21/2022, 10:28:12 PM
Autor: radowan

To dzisiaj będzie kontrowersyjnie, ale albo szukamy prawdy, albo jedynie potwierdzenia raz przyjętych założeń.

Gdy mówimy "ukraiński nacjonalizm" to pierwsze co mamy na myśli to brutalne mordy dokonywane na naszych rodakach przez ukraińskich rezunów, zadających Polakom śmierć w najbardziej wynaturzony sposób. Jednym słowem kaźń, wielogodzinne nieludzkie tortury i nieludzkie bestialstwo. Z drugiej jednak strony nacjonalizm polski, czy nacjonalizm ukraiński nie są przecież ruchami jednolitymi. Nie każdy polski nacjonalista kieruje się Dmowskim, nie każdy ukraiński nacjonalista kieruje się Banderą.

Pokaż spoilerPorównajcie sobie proszę wczesną endecję (obojętna religijnie), z przemianą jaka zaszła w ruchu narodowym w międzywojniu (stał się ruchem otwarcie katolickim). Porównajcie sobie ONR głoszący "katolicki totalizm" z neopogańskim ruchem Zadrużnym postulującym odrzucenie całej dotychczasowej tradycji "skażonej" katolicyzmem i nawrót do słowiaństwa. Demokratycznych nie tylko z nazwy narodowych demokratów i młode pokolenie polskich nacjonalistów odrzucających w latach 30-tych parlamentaryzm.

Zmierzam do tego, że nie da prawidłowo rozpoznawać rzeczywistości jeżeli całe zagadnienie ukraińskiego nacjonalizmu będziemy sprowadzać do jednego z jego odłamów z lat 30-tych i 40-tych. Nie możemy się posługiwać nieaktualnymi danymi.

Dlatego warto zadać sobie pytanie jak wygląda ruch nacjonalistyczny dziś na Ukrainie? Jakie idee wyznaje? Na jakie odłamy się dzieli? Jaki jest jego stosunek do Polaków, do polskiej mniejszości na Ukrainie i do "rzezi wołyńskiej"? Wreszcie czego możemy się w ogóle po tych ludziach spodziewać? Czy to są rezuny dyszący żądzą polskiej krwi, czy może całkiem normalni nacjonaliści, którym również nie podobają się antykulturowe tendencje płynące z przeżartego przez polityczną poprawność i skrajnie lewicowe ideologie współczesnego Zachodu?

Niezależnie od naszego stosunku do Ukrainy i ukraińskiej państwowości warto wiedzieć z kim konkretnie mamy do czynienia.

Wrzucam więc wywiad z ukraińskim nacjonalistą. Nie jako prawdę objawioną i nie bierzcie tego odrazu za dobrą monetę. To ma być tylko punkt odniesienia do dalszych rozważań - jeden z wielu takich punktów odniesienia, bo warto zbierać różne dane, z różnych źródeł i dopiero na ich podstawie wyciągać wnioski. Zachęcam do lektury

https://radykalnepoludnie.wordpress.com/2017/07/01/835/

#polityka #ukraina #nacjonalizm #ukrainskinacjonalizm #kontrowersje


Ukraińska nacjonalistka wzywa do Ukrainy od Sanu aż po Kaukaz

Zobacz: https://lurker.land/post/RcgbBZjVT
Data dodania: 3/11/2022, 3:49:59 PM
Autor: lcoyote

#ukraina #rosja #polityka #wojna #nacjonalizm
https://wolnemedia.net/ukrainska-nacjonalistka-wzywa-do-ukrainy-od-sanu-az-po-kaukaz/


Zobacz: https://lurker.land/post/PGdyqa4F8
Data dodania: 3/10/2022, 9:06:51 PM
Autor: boguslav

Jeden wpis tu, czy tam, nie ma zncaczenia. Ludzie na FB lamentują że Polski zaraz nie będzie. A ja myślę że rozwikłałem zagadkę niepowodzeń. brak wizjonerów. I oto wpis który popełniłem w tej sprawie (mam nadzieję że dobrze napisałem to ostatnie zdanie)

Powiem coś co mało komu się spodoba... Polska jaką myśleliśmy że istnieje istniała tylko w naszych wyobraźniach. (tak jestem koczownikiem ale pamiętam bardzo dobrze dni kiedy miałem 3 latka, 6 i 7 itd. w Polsce i jak to było). My myśleliśmy o Polsce i żyliśmy w wyimaginowanym ponieką świecie, jako dzieci, jako nastolatkowie itd. który nijako miał się do rzeczywistości. Stan ten jedynie pogorszył się i można stwierdzić że Polska od około 10 lat jako "naród" nie istnieje poza czynnikiem etnicznym.

A czemu? Skoro Polacy nie wyrażają swojej tożsamośći i są powierzchownie jej świadomi, to ta tożsamość nie żyje życiem własnym. Obsesje na temat władzy prześladują zachodnich nacjonalistów jak i naszych, myślenie jest aby narzucić społeczeństwu swoją wolę. Ale to nie jest nasza bajka. Nigdy nią nie była.

Brakuje nam wizji a więc co z nią idzie narracji, brakuje nam takiego niczym w fantastyce światotwórstwa w sprawie Polski, bo każdy z nas wiedział coś tam o histori, o przeszłości i tym żył, ale mało kto z nas wiedział do czego dążył w wspólnocie. Do dzisiaj mamy ten kłopot gdzie reagujemy na wysuwane przez liberałów zmiany, aby je ostatecznie przypieczętować. Jeżeli nie stworzymy wizji od korzeni po kwiat, to nic nie zdziałamy bowiem nasze działania ugrzezną na pewnych mniej więcej abstrakcyjnych i pozbawionych składu akcjach. Pretestujemy aborcji, dlaczego? Bo to złe! No tak ale... w jakim celu mają się rodzić dzieci? I tutaj przegrywamy bo lewica wystarczy że marudzi i niszczy, a my mimo że wytykamy oczywistą oczywistość nie rozumiemy kiedy lewak pyta, i słusznie, "to co z tym dzieckiem po porodzie?". No dokłądnie co? Po co ma się ono w ogóle rodzić w świat który jest całkowicie pozbawiony celu. Kim jest Polka, Kim Polak, jak wyglądają, jakie są ich role, skąd pochodzą, jakie są ich tradycje i do czego nawiązują. To wszystko, to WSZYSTKO, jest konieczne.

Narodowcy zdobędną władzę tylko i wyłącznie wtedy kiedy zadbają o kulturę i zaszczepią społęczeństwu swoją wizję przyszłości która odrzuca całkowicie bezcelowość obecności. Kiedy nadadzą powód i cel swoim czynom, kiedy ta wielka polsce której oddajemy cześć stanie się rzeczą nam znaną, którą nosimy w sercach, i ku której działamy i samych siebie rozwijamy.

#polityka #polska #imigracja #uchodźcy #ukraina #tożsamość #nacjonalizm


Wrzutka od nacjonalistów ze Szturmu nt wojny na Ukrainie.

Zobacz: https://lurker.land/post/DN34WZfjy
Data dodania: 3/6/2022, 4:15:29 PM
Autor: eugeniusz

Tak dla zrównoważenia symetryzmu albo chowania się w norach patriotów z Konfederacji/RN.

A jeśli już przy dywersantach jesteśmy to najwyższa pora usunąć z przestrzeni publicznej wszystko, co do tej pory bezkarnie popierało Rosję i jej propagandę, także wtedy gdy atakowała Polskę. Wszelcy duginiści, katechoniści, pseudodziennikarze, niespełnieni działacze związkowi bez jednego dnia działalności w jakimkolwiek związku zawodowym, neoendecy, neokomuniści, odpady ze środowisk narodowych, ludzie, którzy pamięć o Wołyniu wykorzystują do szerzenia nienawiści wobec Ukrainy – jesteście zwykłym ścierwem moralnym, intelektualnym i narodowym.

https://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/1499-grzegorz-cwik-mielismy-racje

#polityka #nacjonalizm #wojna #ukraina #rosja


Przepraszam ale ja jestem w lekkim SZOKU!

Zobacz: https://lurker.land/post/3DiHB9vLl
Data dodania: 3/3/2022, 10:31:49 AM
Autor: remos

https://seed-eu2.gloria.tv/raKSb4UNFLQA2jFeGMueLukwB/j33x753t70zo94wh8dghrc793gc1ryafuko5nr1.mp4

#ukraina #nacjonalizm #faszyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/tR973UJMY
Data dodania: 3/2/2022, 11:42:44 PM
Autor: filigranowygucio

Co ja paczęł .. #nacjonalizm #swoboda #ukraina Kaczucha z faszolem z upa i kliczkął.