Lurker.land - tag #miastawidmo

MIASTA WIDMO – PO CO ELITY BUDUJĄ NOWOCZESNE, PUSTE MIASTA NA CAŁYM ŚWIECIE ?

Zobacz: https://lurker.land/post/l_b149lXd
Data dodania: 12/8/2021, 2:10:03 PM
Autor: lcoyote

#miastawidmo #elity #polityka #swiat #ukrytaprawda
https://globalna.info/2021/12/08/miasta-widmo-po-co-elity-buduja-nowoczesne-puste-miasta-na-calym-swiecie/