Lurker.land - tag #masoneria

Zobacz: https://lurker.land/post/nQnGEoGaY
Data dodania: 6/30/2022, 6:41:40 PM
Autor: pentakilo

Rusek, bohater lewicy.

#lenin #masoneria


Papież Franciszek otrzymał nagrodę od żydowskiej masonerii B’nai B’rith (przeczytasz przez VPN i bramkę proxy)

Zobacz: https://lurker.land/post/CveF8kecd
Data dodania: 6/7/2022, 12:19:34 PM
Autor: wolnemedia

Na zdjęciu widzimy dyrektora generalnego B’nai B’rith International Daniela S. Mariaschina, który wręcza papieżowi Bergoglio złoty kielich ozdobiony żydowskimi napisami i symbolami. Jest to symboliczna nagroda przyznana Franciszkowi za jego stałe wsparcie dla tej żydowskiej organizacji masońskiej. Wydarzenie miało miejsce 30 maja 2022 r. w Bibliotece Papieskiej podczas spotkania na którym, Franciszek przyjął delegację 27 członków tej organizacji.
https://wolnemedia.net/franciszek-nagrodzony-przez-bnai-brith/
UWAGA!!! Rząd blokuje nasz portal. Omiń cenzurę dzięki https://ziom.top lub https://tiny.pl/96x9n
#papiez #franciszek #masoneria #polityka #zydzi


Zobacz: https://lurker.land/post/GbC35z4ic
Data dodania: 6/5/2022, 7:01:02 PM
Autor: macer

jak milusio
#masoneria #uk


Zobacz: https://lurker.land/post/k7zeQdUhL
Data dodania: 5/30/2022, 6:59:25 PM
Autor: g_p_w_s

Istnieje powiedzenie, że największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi o tym, że on nie istnieje. Podobnie jest z tematem masonerii. Dzisiaj typowy leming, mieszkaniec terytorium Odra - Bug na hasło "masoneria" wyszczerza swoją pustą, nieskalaną samodzielnym myśleniem twarzyczkę i o mało co nie spadnie z krzesła ze śmiechu. Wszak to "teoria spiskowa" czy inny "szuryzm" (jest takie słówko, używane przez bardzo poważnych ludzi, tak tak, tych samych broniących systemu jak ojca i relatywizujących każde zło). Jednak jak to zwykle bywa rzeczywistość jest inna niż ta przedstawiona w pięknych kolorowych serialikach i ta opisywana na grupkach. Dzisiaj pokażemy czym jest masoneria, oraz to, że wcale nie jest ona papierowym tygrysem.

Zaczynając od historii, pierwsza loża masońska powstała w 1717 roku, w Londynie z połączenia cechu budowniczych i okultystycznej organizacji Różokrzyżowców. Widać tutaj dualizm, jedna organizacja jawna (wolni mularze), druga natomiast zanurzona w okultyzm, ezoteryzm (różokrzyżowcy). To "dwójmyślenie" będzie przewijało się w działalności masonów do dzisiaj. Organizacja, która powstała miała też swój program polityczny, który zamierzała zrealizować. Idea wolnomularstwa przeniosła się do innych części świata, loże zostały założone min. we Francji, ale też np. w Portugalii. Najstarsza córa Kościoła padła ofiarą tych zgubnych nasion, ideały masońskie rosły jak grzyby po deszczu. W 1789 istniało tam ponad 700 lóż. Równie dynamiczny rozwój miał miejsce w nowopowstałych Stanach Zjednoczonych. Dziwne gdyby było inaczej wszak "ojcowie założyciele" tego kraju sami masonami byli - Benjamin Franklin czy Jerzy Waszyngton.

Wpływ masoński na politykę nie skończył się jednak na samych Stanach Zjednoczonych. Jednak tutaj chcielibyśmy poświęcić chwilę na omówienie pokrótce programu wolnomularzy, co proponowali. Przede wszystkim ich doktryna wywodziła się z gnozy. Kontestowali oni wpływ Kościoła Katolickiego na rzeczywistość, jego paradygmaty, takie jak: uznanie jednej religii za prawdziwą, prymat władzy królewskiej jako pomazańca Bożego, zasady Dekalogu, istnienie państw opartych o Tradycję, istnienie prawdy i porządku naturalnego. Celem masonów było według swojej maksymy "zniszczyć i odbudować na nowo". A co chcieli na nowo budować? Społeczeństwo oparte o "wolność sumienia", gdzie każdy ma swoją prawdę, a więc o relatywizm moralny prowadzący do tego, że nawet najgorsze draństwo można usprawiedliwić, Dekalog zastąpiła "Deklaracja praw człowieka i obywatela", którą redagował właśnie mason Marie Joseph La Fayette. Państwa oparte o tradycji zastąpić miała "Republika Uniwersalna", jak mówił Leray, mistrz Wielkiego Wschodu Francji "Niezmordowanie masoni całego świata biorą udział w jej budowaniu". Prawda miała być już nie objawiona od Boga, a objawiona, właściwie "oświecona" przez masonerię, to oczywiście łączyło się z planem destrukcji bądź przejęcia struktury Kościoła Katolickiego. Mówił o tym były mason Copin - Albancelli.

Poznaliśmy już podstawowe założenia ruchu masońskiego, wróćmy teraz do jego wpływu politycznego. W poprzednim akapicie pisaliśmy o "prawach człowieka" i zastąpieniu Dekalogu. Wiąże się to z rewolucją (anty)francuską w wyniku, której to obalono tradycyjną, katolicką monarchię, a zaprowadzono rządy wedle ideałów masońskich. Sami masoni przeprowadzone reformy nazywają "Zasadami roku 89". Wielki mistrz masoński Babaud - Larieviere jasno powiedział "można stwierdzić, że masoneria była prawdziwą zwiastunką rewolucji", oraz że zasady roku 89 były o wiele wcześniej uznawane w świątyniach masońskich. Historyk, członek wolnomularstwa Henri Martin wprost pisał: "masoneria była laboratorium rewolucji", a Najwyższa Rada Wielkiego Wschodu oświadczyła: "To masoneria przygotowała naszą rewolucję…". Ponad 300 deputowanych do nowo powołanego organu - Konstytuanty, było masonami. Pomimo, że rewolta antyfrancuska przekształciła się dalej w Cesarstwo, a potem w jeszcze inne inkarnacje to wpływ masoński pozostał stały, z resztą trwa on do dzisiaj (za wyjątkiem okresu Państwa Francuskiego). Francuskie gazety jak. np. L'Express z 1 lipca 1983 jasno wskazywały: "siedmiu ministrów, 48 deputowanych, 13 senatorów - socjaliści i zarazem masoni.", Le Monde z 13 sierpnia 1981 stwierdził "partia socjalistyczna - głęboko przeniknięta duchem masońskim", we wrześniu 1984 Wielki mistrz Wielkiego Wschodu ujaniwł obecność 10 masonów w gabinecie Fabius'a, w marcu 1986 po wyborach w dzienniku Le Monde ukazuje się masoński komunikat, że partie (niezależnie czy "prawicy" czy "lewicy") mają zakaz wchodzenia w koalicję z Frontem Narodowym. Masoneria nie próżnowała też poza Francją. W 1990 roku Wielki Wschód Francji pomaga reaktywować loże w ówczesnej Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech.

Poza opisanymi już przez nas poglądami masonerii i jej działaniami należy odnieść się do sprawy ataku na tradycyjną rodzinę. W 1822 Włoska Wenta wydała zalecenie by "pozbawić mężczyznę dobrych obyczajów, oraz odseparować go od rodziny". Również popularny wśród wszelkiej maści przedstawicielek współczesności określających się jako "kobiety", a optujących za mordowaniem nienarodzonych dzieci slogan "moje ciało, moja sprawa" ma rodowód masoński. Ten paraargument stworzył wolnomularz Adolphe Thiers. Masońskie gazety optowały również za małżeństwami cywilnymi, jako przeciwstawiającymi się "kościelnej tyranii". Były wielki mistrz Wielkiej Loży Francji Pierre Simon w swojej książce pisze "Rozwiązania jakie proponuje tradycyjna moralność nie mogą już nas zadowolić", a także "Wyzwolicielska antykoncepcja obaliła mur traydcyjnych fatalnych niemożności. Jego zniknięcie otwiera wolną przestrzeń dla wprowadzenia nowej moralności". Właśnie on Pierre Simon był jednym z współtwórców ustawy legalizującej (w latach 80 XX stulecia) we Francji zabijanie nienarodzonych dzieci, uchwalonej przez rząd Simone Veil, polityk pochodzenia żydowskiego.

Innym poglądem promowanym przez masonerię jest eutanazja. Wolnomularz i były senator H. Caillvet (działał w latach 70 XX wieku) był jedną z osób, która skutecznie wepchała ten temat do debaty publicznej. Poza tym przeprowadzał, albo bezpośrednio, albo jako "duchowy ojciec" projekty ustaw, które liberalizowały prawo rozwdowe, oraz relatywizowały sodomię. Dodajmy, że w latach 30 siły masonerii we Francji promowały ruch nudystów. O tych tematach można by jeszcze wiele napisać, ale już wystarczająco dowiedliśmy destrukcyjnego wpływu masonerii na moralność i zdrową rodzinę.

Jak pokazaliśmy, masoneria nie jest jakimś wydumanym tworem spiskowców, a realną siłą tworzoną przez realnych ludzi i mającą olbrzymi wpływ na historię oraz politykę. Siłą wrogą Kościołowi, którą ten wielokrotnie potępiał. Nie dajmy się zwieść wszelkiej maści "poważnym", "nieszurskim" czy innym klaunom, a róbmy swoje. Z prawdą po naszej stronie.

Cytaty i informacje pochodzą z książki: "Masoneria. Czyżby papierowy tygrys?" Arnauda De Lassus. Poniżej link do zakupu książki.
https://cep-sklep.pl/Masoneria-czyzby-papierowy-tygrys-Arnaud-de-Lassus-p245

Masoni jako budowniczy USA: https://historia.org.pl/2014/05/07/wolnomularskie-korzenie-stanow-zjednoczonych-ameryki-polnocnej/

Instrukcja masonerii ALTA VENDITA po polsku: https://docer.pl/doc/esv0xv0


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#historia #masoneria #revoltagainsthemodernworld #prawda #polityka #świat


Komuniści, sataniści, okultyści i inni -iści w Rosji i na świecie

Zobacz: https://lurker.land/post/9-qMD3uKY
Data dodania: 5/28/2022, 9:41:12 AM
Autor: wiktor

Przerażające jest jak ogromny wpływ na nasz świat mają osoby zaburzone.

https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl,p1856249312

W niniejszej audycji omawiamy historię działań okultystycznych grup, które od ponad stulecia dążą do zbudowania wielkiej azjatyckiej unii oraz powiązane z tym planem elementy apokaliptyczne. Informacje zawarte w tej audycji rzucają nowe światło na obecną wojnę trwającą na terenie Ukrainy. Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykle ciekawą audycją.

#buntownikjutra #okultyzm #masoneria #masoni #satanizm #crowley #rosja #aleksanderdugin


Masoni w komunistycznej Polsce.

Zobacz: https://lurker.land/post/IdFPd9lhZ
Data dodania: 5/27/2022, 9:41:45 PM
Autor: jacman

https://youtu.be/fym8Kimo9QI
#historia #Polska #masoneria


Różokrzyżowcy. Tajne bractwo, od którego mogli się uczyć masoni

Zobacz: https://lurker.land/post/vb-l6NVuj
Data dodania: 4/30/2022, 9:56:55 PM
Autor: lcoyote

#historia #masoneria #tajemnice #ciekawostki
https://wielkahistoria.pl/rozokrzyzowcy-tajne-bractwo-od-ktorego-mogli-sie-uczyc-masoni/


GNIAZDO żmij, Rothschildowie oraz ich ukryta SYMBOLIKA

Zobacz: https://lurker.land/post/ncg30yg4Z
Data dodania: 4/18/2022, 9:03:33 AM
Autor: marekobala

https://www.youhippo.com/video/469/gniazdo-zmij-rothschildowie-oraz-ich-ukryta-symbolika?channelName=Mayster
#rothschild #masoneria #nwo #banksterzy


Zobacz: https://lurker.land/post/0P91EzEFM
Data dodania: 4/3/2022, 10:04:40 PM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria #nowyporzadekswiata #koronawirus #chabadlubawicz
Nowy porządek świata przyspiesza. Na koronawirusie poczyniono znaczne postępy w kształtowaniu nowego ładu i kasowaniu dotychczasowego. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Jednego dnia wirus był a potem już niema śladu. 2 lata temu, w marcu w Polsce pojawił się 1 pacjent z koronawirusem. Zamknięto wszystko, nie było takich kosztów których nie szło ponieść w imię walki z nim. Wielu nawet z obozu rządowego mówiło że koronawirus od grypy różni się nazwą ale polityka wygrała. Minęły 2 lata, kilkanaście tysięcy przypadków dziennie, kikaset zgonów dziennie i pandemię skasowano jakby nigdy nic. Można? Można - bo się dało osiągnięto, teraz przyszedł czas na kolejne etapy. Z dnia na dzień temat covida, powikłań a nawet szczepień wyparował szybciej niż się pojawił, a marcu się to zaczęło. Nikt logicznie nie wytłumaczył przesłanek medycznych końca, a nawet nie próbował jak na początku. Na bazie typowej choroby zbudowano potężny mechanizm terroru i kasowania dotychczasowego świata aby szybciej upadł bo tylko na gruzach tego co jest da się Nowy Porządek Świata wybudować. Teraz jest kolejny etap.

https://zsyp.tv/video/details/3316/morawiecki-na-naszych-oczach-wykuwa-sie-nowy-porzadek-swiata


Zobacz: https://lurker.land/post/FNgRErOIt
Data dodania: 3/24/2022, 4:55:34 PM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria #koronawirus
Czy ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, że to całe rozwalanie świata w imię koronawirusa nie było odgórnie sterowaną akcją w celu budowy nowego porządku świata? Nagle przyszło, logiki w tym nie było ale niespotykana zgodność działań sprzecznych z logiką i nagle ustało. Cele zostały osiągnięte.


Zobacz: https://lurker.land/post/GKc_xXoCz
Data dodania: 3/7/2022, 10:27:31 PM
Autor: dlabeki

#koronawirus #wiara #masoneria #nwo
2 lata temu zawitał koronawirus. Pierwszy raz historii zamknięto kościoły, nie było święcenia pokarmów na Wielkanoc, ludzi zamknięto w domach, a nawet zakazano wchodzić do lasów. W wielu krajach wprowadzono godzinę policyjną, zamknięto wszystko co się dało. Media zgodnie wtórowały władzy a władza łamała wszelkie prawa człowieka dla dobra wyższego. Wiele krajów w dziedzinie koronatotalitaryzacji prześcignęło ustroje dyktatorskie. Dopuszczono warunkowo szczepionki mocno ingerujące w organizm człowieka które miały zahamować zakażenia, chorobę i mieli ludzie przestać umierać. W imię jedynie słusznej walki wyłączono gospodarki przejedzono dorobek pokoleń. Teraz jest wojna. Od lat mówiono, że Nowy Porządek Świata jest już dopracowany w szczegółach a jedynie czego brakuje to dostatecznie wielkiego kryzysu aby ludzie to przyjęli nie buntując się.


Zobacz: https://lurker.land/post/csrXiT1wA
Data dodania: 3/7/2022, 8:33:59 PM
Autor: dlabeki

#putin #masoneria #chabadlubawicz
Jak widać Putina ładnie rozegrali. Wpuścili go w Ukrainę a on poleciał jak na Krym i myślał, że z kwiatami go przywitają że korupcję i nazistów pogonił, a świat jak zwykle uda, że nic nie widzi. Teraz pora na Iran i Chiny. Mają Rosję rozegraną i po koronawirusku pozmiatane.


Zobacz: https://lurker.land/post/lbTVDNdy9
Data dodania: 2/26/2022, 11:03:09 AM
Autor: dlabeki

#koronawirus #ukraina #nwo #masoneria #chabadlubawicz
Wojna w jednym kraju wytłukła koronawirusa w innych. Gdzie się podziały kwarantanny, ograniczenia, testowanie, szczepienie, dystans etc? A co z nowymi wariantami? Jest nowy kryzys to można nim stary przykryć. Nikt już nie pamięta np w Polsce o kilkuset tysiącach nadmiarowych zgonów, 500 mld zł wydanych na koronawirusa etc. JEST WOJNA! Ale uwaga: może szybko się skończyć i co wtedy? Nawet jak się będzie do pieca dokładać to może na długo nie starczyć. Nowy wirus? Toksyczny grzyb? Ocieplenie klimatu powróci? Dziura ozonowa? Terroryzm? Ciekawe co tam nam szykują... Chodzą słuchy, że nowym zagrożeniem będzie cyber atak znikąd i potrzeba totalnego oznaczenia każdego kto z sieci korzysta, a każdy będzie musiał korzystać z uwagi na gwarantującą bezpieczeństwo tożsamość cyfrową która będzie uwiarygodniona blockchainem z kolejnych chwil życia


Zobacz: https://lurker.land/post/lboLQRL5K
Data dodania: 2/23/2022, 7:23:44 PM
Autor: g_p_w_s

Jankesofilia i atlantyzm są chorobami tłoczącymi wiele umysłów współczesnego świata. Konsekwentnie stawaliśmy w opozycji do wielkiego szatana i w tej płaszczyźnie nic się nie zmieniło. Masa ludzi, ślepych lemingów wierzy, że USA jest lekarstwem na wszystko, że wszystko to co przekazują ich władzę jest prawdą objawioną, czymś z czym nie wolno dyskutować. I tak gdy jankesi mówią, że "Irak zły" to "Irak zły", gdy mówią, że interwencja tam była jednak niepotrzebna to była ona niepotrzebna, gdy mówią, że "Libia zła" to "Libia zła". Zdanie jankesofilów zmienia się dokładnie tak jak linia prosto z Waszyngtonu zaleci.

Ameryka jest państwem opartym o ideały masońskie - sam jej konstrukt, bez jasno sprecyzowanego narodu, kultury, wprost wpasowuje się w masońską "republikę uniwersalną". Również systemowo, ludzie piastujący tam wysokie funkcje, zanurzeni byli w organizacje masońskie - na przykład Bushowie, ojciec jak i syn, członkowie "Skull and Bones". Zresztą oddajmy w tej sprawie opinię samemu masonowi - Harremu L. Baumowi, o USA mówił tak: "Naród ten karmił się ideałami masonerii; wielu z tych, którzy nim dziś kierują są członkami i przywódcami zakonu masońskiego. Wiedzą, że nasza amerykańska demokracja, kładąca nacisk na niezbywalne prawa i swobody jednostki oznacza masonerię u władzy". Dewizą masonerii jest "Niszczyć i budować na nowo". Nic więc dziwnego, że USA tak często wchodzi w rolę światowego policjanta i niszczy wrogich im przywódców państw.

Amerykanie przesiąknięci obcymi tradycji paradygmatami zarażają tym całą swoją obecną sferę wpływów. Są też umoczeni w wiele brudów jak na przykład sprawa więzienia Abu Ghurajb gdzie nieludzko torturowali Irakijczyków, czy zagadkowy temat więzień CIA rozlokowanych po Europie. Jednocześnie pierwsi są do śpiewania i wygłaszania peanów na cześć liberalizmu i demokracji, które są w istocie liberalną tyranią, gdzie osoby jej przeciwne są otwarcie represjonowane. USA to nie są żadni wybawiciele, a niewolący umysłowo, ale też i fizycznie (wiele zamachów CIA, w których instalowano do władzy w krajach jankeskie marionetki). To wróg tradycji, niszczyciel piękna, dobra i prawdy, którego jednak czas już się kończy i oni sami doskonale o tym wiedzą.


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#usa #revoltagainsthemodernworld #masoneria #bekazlewactwa #geopolityka


Zobacz: https://lurker.land/post/3eDQNCWC4
Data dodania: 2/21/2022, 7:21:39 PM
Autor: dlabeki

#chabadlubawicz #masoneria #bialorus #ukraina #koronawirus
Pandemia strachu musi trwać! Po upadku pomysłu na wojnę z Białorusią teraz obrano kierunek na wspieranie wojny w Ukrainie. Potencjał jeszcze lepszy bo kraj większy i przyczółki w postaci paru milionów Ukraińców u nas są. Potencjalny konflikt umożliwi import kolejnych milionów które zostaną grupą uprzywilejowaną względem Polaków czym wywoła się konflikty wewnętrzne i kolejną pandemię - tym razem waśni , nienawiści i strachu. Koronawirus się skończył i potrzebni nowi liderzy generowania strachu. Mateusz kombinuje ile wlezie !


Zobacz: https://lurker.land/post/mk_mhRHKZ
Data dodania: 2/20/2022, 9:20:51 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #nwo #lęk #strach #chrzescijanie #lucyferianie
"Nie lękajcie się" to słowa które są esencją chrześcijaństwa. A co oferuje masoneria (lucyferianie)? Nowy porządek świata i odwrócenie wszelkich wartości do góry nogami. LĘKAJCIE SIĘ! Sianie lęku na każdym kroku, niszczenie wiary i porządku bożego. Logiczne czy nie ważne, że odwraca porządek BOŻY, podjudza bliźniego przeciw bliźniemu byle tylko zwątpić w miłość bożą i w miłość do bliźniego.


WALKA MIĘDZY MASONAMI - DR STANISŁAW KRAJSKI - W PUNKT

Zobacz: https://lurker.land/post/LUzAxJNAd
Data dodania: 2/18/2022, 7:32:46 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #izrael #usa #soros
Ciekawa rozmowa. Niby z przed 4 lat ale teraz okazuje się bardziej ciekawa.
https://youtu.be/ofNYB97OPEI


Zobacz: https://lurker.land/post/1ZURz6uA1
Data dodania: 2/7/2022, 9:31:47 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #wolnomysliciele #chabadlubawicz
Tak sobie patrzę na masz? rząd i to co się dzieje, na ministra finansów, premiera i myślę sobie, że ta masoneria to temat mocno zdemonizowany a "wolnomyśliciel" to się jednak bierze ze spowolnienia jakiś procesów myślowych. Podobnie w innych krajach-niby wszystko opanowali, niby wszystko mogli a tak dupy dali.


Masońska nietolerancja i katolickie modlitwy w tle francuskiej kampanii wyborczej

Zobacz: https://lurker.land/post/6gGow2kO1
Data dodania: 2/4/2022, 11:44:11 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #francja #wybory #polityka
Georges Sérignac, wielki mistrz Wielkiego Wschodu Francji udzielił jeszcze w ub. roku wywiadu gazecie „Le Monde”. Potępił w nim obecność „skrajnej prawicy w mediach”. Miało to związek zwłaszcza z pojawieniem się kandydatury prawicowego publicysty CNews – Erica Zemmoura. Serignac zapowiedział wtedy, że jego loża w czasie kampanii zaprosi wszystkich kandydatów na prezydenta do „wymiany myśli”, z „wyłączeniem tych ze skrajnej prawicy”, czyli Marine Le Pen i właśnie Zemmoura. Wielki Mistrz tłumaczył, że jego loża „rozwija progresywne myślenie” i „nie będzie udzielała instrukcji głosowania, ani nie popiera żadnej partii, ale z zastrzeżeniem, że wyklucza wszystkie idee i kandydatów skrajnie prawicowych, rasistowskich, ksenofobicznych”.

Dla masonerii nie są natomiast niebezpieczne żadne skrajności lewicowe. Wielki Mistrz Georges Sérignac zadeklarował, że jest gotowy do dyskusji ze skrajną lewicą, a nawet z zadowoleniem przyjmuje „nowe propozycje rozwiązań alternatywnych, niezależnie od tego, czy pochodzą od Xaviera Bertranda (centroprawicowy polityk), czy Jean-Luca Mélenchona (z lewackiej Zbuntowanej Francji)”.

Sérignac podkreślił, że Wielki Wschód „nie jest partią polityczną, ani miejscem walki czy politycznego aktywizmu”. Jest podobno „laboratorium idei”, które następnie są rozwijane przez społeczeństwo. „Mamy ponad 1370 lóż, które mają średnio od 30 do 40 członków. Ci ostatni mają rodziny, kręgi zawodowe, są zaangażowani polityczne i w ten sposób nasze idee są rozpowszechniane”. Akurat tego typu lobbing demokracji by nie zagrażał. Bardziej niebezpieczne są tu nieoficjalne masońskie wpływy polityczne, medialne, administracyjne, wpływy w wymiarze sprawiedliwości czy w świecie finansowym i ekonomicznym, które zakulisowo „pracują” przeciw kandydatom prawicy. Sérignac mówił zresztą wprost, że „każdy dyskurs antyrepublikański musi być zwalczany”.

I tak, od 11 stycznia 2022, loża masońska zaczęła spotkania z kandydatami na prezydenta celem „wymiany myśli”. Komunistyczny kandydat Fabien Roussel miał być tu pierwszym przesłuchiwanym. Wśród zaproszonych, do początku marca na spotkania są kandydatka LR Valérie Pécresse, potem Anne Hidalgo z PS i kolejni.

https://pch24.pl/masonska-nietolerancja-i-katolickie-modlitwy-w-tle-francuskiej-kampanii-wyborczej/


Zobacz: https://lurker.land/post/oUEnLGlpj
Data dodania: 2/1/2022, 10:07:22 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #chabadlubawicz #kaczynski #polityka #koronawirus #lexkonfident
Po lexkonfident coraz mocniej mam przeczucie, że jednak Kaczyński wielkim człowiek jest. Pewnie się pokapował że masoni oraz chbadlubawicz przejęli już władzę więc troluje ich ile wlezie. Niby przejął pałeczkę zamordyzmu ale jednak robi wszystko żeby nic nie wyszło. Jak zobaczył, że ustawa Hoca ma niewielką szansę na przepchanie to wycofał i zrobił taką wrzutkę, że na jakiś czas temat padnie. Wyraźnie widzi, że w tej pandemii o co innego chodzi i chcę maksymalnie ratować naród przed sektą. Morawiecki ma za dużą władzą, a w PiS, KO etc loże dogadane. Robi co może. Taka teoria ale nieco spiskowa.


Zobacz: https://lurker.land/post/uAjeC81sm
Data dodania: 1/31/2022, 2:47:00 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #chabadlubawicz #nwo #nowyporzadekswiata
Budowa nowego porządku świata z jednej strony niby przyspiesza, władze w wielu krajach cisną coraz mocniej ale z drugiej jakby widać ścianę o którą mogą się rozbić. Co poszło nie tak? Może brak faktycznej realnej wizji nowego świata, brak szczegółów i zbytnie skupienie się na zniszczeniu świata który jest?


ILUZJA DEMOKRACJI, NEOLIBERALIZM I PROPAGANDA CZYLI DLACZEGO OWCE MILCZĄ? (BaldTV)

Zobacz: https://lurker.land/post/5LfIQTwV0
Data dodania: 1/30/2022, 9:22:15 PM
Autor: dlabeki

#baldtv #demokracja #masoneria
Poważna analiza stanu demokracji (przedstawicielskiej) w obecnej epoce neoliberalizmu i wpływ propagandy na społeczeństwo w systemie demokratycznym

https://youtu.be/NkvYxVrsvzM


Zobacz: https://lurker.land/post/HpODdw5mS
Data dodania: 1/25/2022, 10:47:14 PM
Autor: dlabeki

#koronawirus #masoneria #chabadlubawicz #szczepionkacovid
Kronawirus jak widać jak to powiedział nasz premier był niebywałą okazją do wprowadzenia Nowego Porządku Świata, pandemia do zainstalowania aplikacji sterujących życiem. Szczepionki zawiodły bo szczepieni i nie tak samo zarażają i tak samo chorują, a nawet coraz więcej sygnałów jest że chorują bardziej na covida i na inne choroby. Czy jak jeden klocek poleciał poleca inne? Wielki Reset się sypnie? Czy wrogami staną się ci co wskazują na fakty uznane za dogmat nowej religii?
Czy będzie jakaś próba rozliczenia zrestetowania dorobku wielu pokoleń i istnień ludzkich które zostały złożone na ołtarzu nowego świata?


Zobacz: https://lurker.land/post/Xy2pRTeXV
Data dodania: 1/24/2022, 11:14:37 PM
Autor: nightshock

Biblia Masońska – Ujawniamy zawartość!

#Killuminati #Masoneria


Zobacz: https://lurker.land/post/btCJ8n11T
Data dodania: 1/24/2022, 10:23:31 AM
Autor: dlabeki

#wojna #polska #ukraina #bialorus #masoneria #chabadlubawicz
Podobno plan jest taki, że kolejnych etapem jest totalna destablilizacja. Polska ma się uwikłać w wojnę z Białorusią oraz wpuścić swoje wojsko na Ukrainę. Spowoduje to upadek Polski, Białorusi i pozostałej części Ukrainy gdzie Polacy będą zarówno przez ruskich jak i przez ukraińskie neonazistowkie bojówki atakowani. Odetniemy się tym od dostaw gazu i surowców, przetniemy szlak dostaw z Chin i czeka na głód i totalny upadek. Plan uzgodniony. Dlatego teraz cisną na z covidem bo wiedzą, że to przykryje wszystkie inne afery i nikt nie będzie już innymi sprawami się zajmował. Stan wojenny utnie wszelkie dywagacje. Piszcie to po forach i gdzie da to może uda się jeszcze ich powstrzymać albo maksymalnie opóźnić i jeszcze trochę pożyć. Ciśnienie jest duże bo wyprzedaliśmy zapasy żywności, a chodzi o to żeby nie siać na wiosnę i przyspieszyć upadek z każdej strony.