Lurker.land - tag #masoneria

Zobacz: https://lurker.land/post/G1VVJ6-aW
Data dodania: 1/16/2023, 5:32:28 PM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria #lucyferianie
Wszystko czego im zawsze brakowało to dostatecznie dużego kryzysu, żeby móc ludziom objawić swe szatańskie pomysły jako jedyne wyjście. Kryzysy same z siebie się nie chciały brać więc generują jeden za drugim i na siłę wciskają swe chore idee. Walka z wyimaginowanymi zagrożeniami, generowanie sztucznie kryzusu, szczucie jednych na drugich - oto ich narzędzie do wdrażania nowego ładu. Ludzie łykają wszystko więc idzie gładko. Wdrażanie nowych ideoologii przy pomocy kryzysów. Ludzie się nie liczą bo w końcu jedną z ich idei jest depopulacja więc im gorzej dla ludzi tym lepiej.


Zobacz: https://lurker.land/post/ZNK4gN1pi
Data dodania: 12/5/2022, 12:01:40 AM
Autor: dlabeki

#masoneria
Legalizacja masonerii w Polsce


Zobacz: https://lurker.land/post/k5IQRXhCk
Data dodania: 11/19/2022, 11:45:12 AM
Autor: dlabeki

#masoneria #nwo #inzynieriaspoleczna #chrzescijanie #lucyferianie #nwo

"Nie lękajcie się" to słowa które są esencją chrześcijaństwa. A co oferuje masoneria (lucyferianie)? Nowy porządek świata i odwrócenie wszelkich wartości do góry nogami. LĘKAJCIE SIĘ! Sianie lęku na każdym kroku, niszczenie wiary i porządku bożego. Logiczne czy nie ważne, że odwraca porządek BOŻY, podjudza bliźniego przeciw bliźniemu byle tylko zwątpić w miłość bożą i w miłość do bliźniego. Sianie strachu przed drugim człowiekiem(covid), budowanie nienawiści tylko za przynależność narodową(Arabowie, Rosjanie) . Nikt tego nie widzi?


Zobacz: https://lurker.land/post/DEPHVe_t9
Data dodania: 11/19/2022, 9:51:54 AM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria #lucyferianie #chabadlubawicz
Ostanie dwa kryzysy łączy jedno : maksymalne uprzykrzenie życia ludziom.
Kryzys stworzony wokół covida charakteryzował się maksymalnym ograniczeniem praw ludzi, poniżeniem i bólem fizycznym - zakaz wstępu gdziekolwiek, maseczki ze szmaty która nic nie dawała, bolesne testy z długim patykiem wsadzanym do nosa jakby nie szło inaczej, zmuszanie do przyjmowania wątpliwego preparatu i obecny : głód, zimno, nędza. Oba z głoszonymi oficjalnie mają faktycznie niewiele wspólnego, w obu kreuje się wizję że droga którą władza podąża do jedynie słuszna. Covidowy kryzys już rozłożono na czynniki pierwsze i widać że to była totalna ściema. Podobnie jest z obecnym. Jesteśmy gnębieni zimnem , głodem zmuszaniem jak poprzednio do nieakceptowalnych rozwiązań tylko w imię czego? Niby wojny ale przecież ropa, gaz a nawet węgiel mają już ceny z przed wojny. Podobnie pszenica, cukier, tłuszcze, a ceny w sklepach często kilkukrotnie większe i powszechne gnębienie społeczeństwa zimnem. Wyłączanie oświetlenia , ogrzewania, niższa temperatura wody - żeby tylko ucisk robić. To wpisuje się w od lat budowaną wizję nowego wspaniałego świata który powstanie na gruzach obecnego. Trzeba obecny zburzyć , stworzyć taki uciska aby ludzie nowy przyjęli bez buntu i nadzieją że ucisk mnie który nam ci co chcą stworzyć nowy fundują.


Stany Zjednoczone stworzone przez wrogów Chrystusa

Zobacz: https://lurker.land/post/tz-hLURbG
Data dodania: 9/1/2022, 8:10:05 AM
Autor: wiktor

Jacek Bartyzel: Trzeba pożegnać się z mitem

Trzeba pożegnać się z mitem (25-30 lat temu sam w niego wierzyłem), że w swoich początkach Stany Zjednoczone były umiarkowaną, arystokratyczną republiką z rządem „mieszanym”, jak Rzym starożytny, która dopiero później zdegenerowała się w demokrację i wreszcie w państwo opiekuńczo-garnizonowe (termin paleokonserwatysty Thomasa Fleminga), a Ojcowie Założyciele i autorzy konstytucji byli konserwatywnymi chrześcijanami (choć oczywiście protestantami), szczerze wierzącymi w Trójosobowego Boga, którzy odrzucili jedynie ideę kościoła państwowego ze względu na pluralizm konfesji w społeczeństwie. Prawda jest zupełnie inna. Wszyscy, albo przynajmniej prawie wszyscy Founding Fathers, na czele z Washingtonem, Franklinem, Jeffersonem i Madisonem byli deistami (a możliwe, że u niektórych nawet deizm był tylko kamuflażem dla całkowitego niedowiarstwa) i oczywiście masonami, zdecydowanie wrogimi chrześcijaństwu, a w szczególności katolicyzmowi (który Jefferson uważał za „antyreligię powstałą z majaków obłąkańczych imaginacji”) i zdecydowanymi stworzyć pierwszy w historii całkowicie świecki porządek, w zupełności "wolny" od jakichkolwiek odniesień religijnych (co też uczynili pisząc ateistyczną konstytucję, w której nie ma najmniejszej wzmianki o Bogu, choćby najogólniej i ponadkonfesyjnie pojętym, oraz tworząc pierwsze w dziejach "świeckie państwo").

Publicznie unikali z hipokryzji lub ostrożności atakowania lub wyszydzania wprost religii, ale w korespondencji prywatnej bywali zupełnie otwarci. Np. Thomas Jefferson w liście do Williama Shorta z 31 października 1819 roku wykładał, że grzech pierworodny, dogmat trynitarny, Boskość Jezusa, Jego cuda, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie na oczach uczniów, realna obecność w Eucharystii, itd. są „sztucznymi systemami wymyślonymi przez radykalne chrześcijańskie sekty”, które zepsuły „szlachetną moralność”, której uczył Jezus, a w liście do Johna Adamsa z 11 kwietnia 1823 roku prorokował radośnie, że nadejdzie dzień, „kiedy mistyczne spłodzenie Jezusa przez Boga Ojca w łonie dziewicy będzie uznawane za taką samą bajeczkę, jak spłodzenie Minerwy w głowie Jowisza”

Rewolucjoniści amerykańscy nie byli więc lepsi od rewolucjonistów francuskich, tylko od nich rozsądniejsi i bardziej pragmatyczni. Nie uciekali się do gilotyn, pławienia w rzekach i innych okrucieństw. Oczywiście sprawę ułatwiła im wielość protestanckich denominacji i niemal całkowita nieobecność wówczas katolicyzmu w postbrytyjskich koloniach. Dla uzasadnienie całkowitej „prywatyzacji” religii i „świętej zasady” idealnego oddzielenia religii od państwa, posłużyli się prostą sztuczką wymyśloną jeszcze przez Locke’a, a mianowicie przyjęcia (politycznego) dogmatu tolerancji dla wszystkich sekt protestanckich pod warunkiem, że każda z nich zgodzi się też tolerować religijne zapatrywania pozostałych denominacji, czyli zrezygnuje z roszczenia do prawdy. Odrzucając możliwość uznania przez państwo za swoją jakiejkolwiek religii i jakiegokolwiek kościoła (przy przyjęciu również Locke’ańskiej definicji kościoła, jako opartego też na umowie społecznej „wolnego stowarzyszenia ludzi, którzy ze sobą się łączą na zasadzie całkowitej dobrowolności w tym celu, żeby publicznie cześć Bogu oddawać w tej formie, jaka w ich przekonaniu jest bóstwu miła”), a jednocześnie w imię absolutnej „wolności religijnej” zezwalając na działalność religijną, czyli zakładanie "kościołów" komukolwiek, Ojcowie Założyciele świadomie umożliwili pojawienie się w USA tego, co nazwano „plagą sekt”, zakładanych przez „teologicznych wagabundów”, a nawet szaleńców i ponurych dyktatorów religijnych, który to zalew „wolnego religianctwa” uczynił z Ameryki – jak się wyraził Harold Bloom - „kraj zbzikowany religijnie”. Tak sytuacja jednak – znów zgodnie ze wskazówkami przebiegłego Locke’a – była nadzwyczaj korzystna dla państwa, ponieważ trudna do policzenia mnogość sekt czyniła każdą z nich zależną od jednolitego i „neutralnego” państwa, mogącego je kontrolować i nadzorować oraz wykorzystywać do własnych celów.

Madison, Jefferson i inni twórcy konstytucji USA jednym pociągnięciem pióra w swoich artykułach potrafili przekreślić 15 wieków istnienia w świecie państwa chrześcijańskiego z prawnie uznaną religią państwową, jako tyranii i ciemięstwa. Ale szczytem tupetu było oznajmienie (Madison uczynił to w tekście zatytułowanym „Memorial and Remonstrance” z 1785 roku, będącym elementem kampanii na rzecz pozbawienia chrześcijaństwa statusu religii oficjalnej w stanie Wirginia), że istnienie religii państwowej stoi „w oczywistej sprzeczności z religią chrześcijańską jako taką” i sam Bóg nie życzy sobie, aby religia ta doznawała ochrony i wsparcia „ze strony ludzkiego prawodawstwa”. Podobnie pisał Jefferson w „Statucie wolności religijnych Wirginii” z tego samego roku, gdzie dowodził, że wszelkie regulacje urzędowe „są odejściem od planu najświętszego Autora naszej religii”. Pomijając już nawet hipokryzję zawartą w aluzji do „Autora naszej religii”, która symulowała, że deista uznaje za tego autora Boga chrześcijańskiego, i Jefferson i Madison, próbują bezczelnie wmówić, że Bóg, który przez kilka tysięcy lat Objawienia mówił coś zupełnie przeciwnego, czekał aż do 1785 roku, aby powiadomić tych amerykańskich dżentelmenów, że nie życzy sobie państwa i prawodawstwa chrześcijańskiego, bo ma wobec człowieka inne plany.

Reasumując: USA nie były nigdy dobrą i chrześcijańską republiką: to państwo było od samego początku zrobaczywiałe od trucizny deizmu, masoństwa i sekularyzmu.

I jeszcze jedno dopowiedzenie. Trucizna indyferentnego religijnie "amerykanizmu", rozprzestrzeniając się wraz z marines, dolarem i McDonald'sem na cały świat - zgodnie z przepowiednią Jeffersona z 1826 roku (w napisanym dwa tygodnie przed jego śmiercią, w liście do Rogera Weightmana z 24 czerwca), że forma ustroju, "którą wybraliśmy", powinna stać się dla "świata, a w moim przekonaniu będzie (dla niektórych jego części rychlej, a innych później, ostatecznie jednak dla wszystkich) sygnałem do zrzucenia przez powstające ludy kajdan, w które mnisia ciemnota i przesąd własnoręcznie kazały im się zakuć" - zatruła faktycznie już większość narodów i państw na świecie, ale stała się też rzecz na pozór niemożliwa i absurdalna, bo zainfekowała ona także Kościół Rzymski. Stało się tak za sprawą przebiegłego i wpływowego jezuity Johna Courtneya Murraya, który odwołując się do modelu amerykańskiego (a ignorując jego potępienie pół wieku wcześniej przez papieża Leona XIII), zdołał przeforsować uchwalenie na Vaticanum Secundum nieszczęsnej Deklaracji o Wolności Religijnej "Dignitatis humanae", która faktycznie obaliła naukę Kościoła o państwie chrześcijańskim i na podstawie której dyplomacja watykańska zmusiła ostatnie państwa katolickie na świecie (z Hiszpanią na czele) do przejścia na pozycje "neutralności" religijnej.

A dzisiaj inny jezuita, okupujący stolec papieski, bredzi, że sojusz tronu i ołtarza niedobra jest.

prof. Jacek Bartyzel

źródło: https://www.facebook.com/jacek.bartyzel.7

#stanyzjednoczone #jacekbartyzel #JerzyWaszyngton #BenjaminFranklin #masoneria #usa #religia #historia


Trudno być katolikiem - wypływają kolejne dowody na "masoński" rodowód posoborowej mszy, a papież dalej walczy z mszą trydencką

Zobacz: https://lurker.land/post/e9pBryM7X
Data dodania: 8/17/2022, 12:07:33 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=OBLM-u50ROQ

"Morderstwo 33 stopnia"

Dawno już żadna książka nie wzbudziła takiej sensacji, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jak ta, którą napisał ks. Charles Murr. W latach 70. pracował w Rzymie jako asystent arcybiskupa, później kardynała, Edouarda Gagnona. Sam tytuł mówi za siebie: „Morderstwo na 33 stopniu” (ang. Murder in the Thirty-Third Degree).

W książce można znaleźć ważne świadectwo, z którego wynika, że wskutek trzyletniego śledztwa od 1975 roku do 1978, jakie arcybiskup Gagnon prowadził na osobiste zlecenie papieża Pawła VI, znalazł on dowody związków z masonerią najważniejszych wówczas hierarchów Kościoła katolickiego.

https://dorzeczy.pl/religia/304066/masoneria-masoneria-w-watykanie-lisicki-masonska-infiltracja.html

Papież opublikował list „Desiderio desideravi”, w którym dalej atakuje mszę trydencką

Nie rozumiem, jak możemy powiedzieć, że uznajemy ważność Soboru – nawet jeśli jestem trochę zaskoczony, że katolik może ośmielić się tego nie robić – i nie akceptować reformy liturgicznej zrodzonej z Sacrosanctum Concilium, która wyraża rzeczywistość Liturgia w ścisłym związku z wizją Kościoła, wspaniale opisaną przez Lumen gentium. Z tego powodu – jak wyjaśniłem w liście skierowanym do wszystkich biskupów – czułem się zobowiązany do stwierdzenia, że ​​„księgi liturgiczne promulgowane przez Świętych Papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, są jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego ”(Motu Proprio Traditionis custodes, art. 1).

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/29/0501/01027.html#ing

#trudnobyckatolikiem #soborwatykanskiii #bergoglio #masoneria #morderstwo33stopnia #religia #wiara #katolicyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/KHF9QVY4L
Data dodania: 7/21/2022, 12:50:46 PM
Autor: wiktor

Gabriel Garcia Moreno – pisarz polityczny, dwukrotny prezydent Ekwadoru, męczennik za wiarę katolicką.

https://tohistoria.pl/gabriel-garcia-moreno/

#moreno #ekwador #republikakatolicka #masoneria


Munus - Benedykt XVI jest wciąż papieżem

Zobacz: https://lurker.land/post/_QpUwMe9I
Data dodania: 7/21/2022, 7:20:21 AM
Autor: wiktor

https://youtu.be/tTt8qfZQTSU

https://gloria.tv/post/hfV1vBywvGwX1fvAjv9CMMvBC

#mafiasaintgallen #masoneria #bergoglio #papiezfranciszek #benedyktxvi #munus


Jacek Międlar skazany w procesie z oskarżenia loży B’nai B’rith. „Mamy do czynienia z ewidentną nagonką”

Zobacz: https://lurker.land/post/nhxdAohSZ
Data dodania: 7/7/2022, 5:31:55 PM
Autor: nacjonalizmisthebest

https://nczas.com/2022/07/07/jacek-miedlar-skazany-w-procesie-z-oskarzenia-lozy-bnai-brith-mamy-do-czynienia-z-ewidentna-nagonka/
#zydzi #zydostwo #masoneria
Zakończyła się sprawa, jaką Jackowi Międlarowi wytoczyła loża B’nai B’rith. „Mamy do czynienia z ewidentną nagonką środowisk żydowskich na Jacka Międlara” – tak wyrok skomentował Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” i nczas.com.

Sąd skazał mnie na rok ogr. wolności (mam już 3 lata) w procesie z oskarżenie loży B’nai B’rith. Dojdzie do tego z kilkanaście tys. zł opłat! – napisał dziś, w czwartek 7 lipca, były ksiądz.


Zobacz: https://lurker.land/post/nQnGEoGaY
Data dodania: 6/30/2022, 6:41:40 PM
Autor: pentakilo

Rusek, bohater lewicy.

#lenin #masoneria


Papież Franciszek otrzymał nagrodę od żydowskiej masonerii B’nai B’rith (przeczytasz przez VPN i bramkę proxy)

Zobacz: https://lurker.land/post/CveF8kecd
Data dodania: 6/7/2022, 12:19:34 PM
Autor: wolnemedia

Na zdjęciu widzimy dyrektora generalnego B’nai B’rith International Daniela S. Mariaschina, który wręcza papieżowi Bergoglio złoty kielich ozdobiony żydowskimi napisami i symbolami. Jest to symboliczna nagroda przyznana Franciszkowi za jego stałe wsparcie dla tej żydowskiej organizacji masońskiej. Wydarzenie miało miejsce 30 maja 2022 r. w Bibliotece Papieskiej podczas spotkania na którym, Franciszek przyjął delegację 27 członków tej organizacji.
https://wolnemedia.net/franciszek-nagrodzony-przez-bnai-brith/
UWAGA!!! Rząd blokuje nasz portal. Omiń cenzurę dzięki https://ziom.top lub https://tiny.pl/96x9n
#papiez #franciszek #masoneria #polityka #zydzi


Zobacz: https://lurker.land/post/GbC35z4ic
Data dodania: 6/5/2022, 7:01:02 PM
Autor: macer

jak milusio
#masoneria #uk


Komuniści, sataniści, okultyści i inni -iści w Rosji i na świecie

Zobacz: https://lurker.land/post/9-qMD3uKY
Data dodania: 5/28/2022, 9:41:12 AM
Autor: wiktor

Przerażające jest jak ogromny wpływ na nasz świat mają osoby zaburzone.

https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl,p1856249312

W niniejszej audycji omawiamy historię działań okultystycznych grup, które od ponad stulecia dążą do zbudowania wielkiej azjatyckiej unii oraz powiązane z tym planem elementy apokaliptyczne. Informacje zawarte w tej audycji rzucają nowe światło na obecną wojnę trwającą na terenie Ukrainy. Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykle ciekawą audycją.

#buntownikjutra #okultyzm #masoneria #masoni #satanizm #crowley #rosja #aleksanderdugin


Masoni w komunistycznej Polsce.

Zobacz: https://lurker.land/post/IdFPd9lhZ
Data dodania: 5/27/2022, 9:41:45 PM
Autor: jacman

https://youtu.be/fym8Kimo9QI
#historia #Polska #masoneria


Różokrzyżowcy. Tajne bractwo, od którego mogli się uczyć masoni

Zobacz: https://lurker.land/post/vb-l6NVuj
Data dodania: 4/30/2022, 9:56:55 PM
Autor: lcoyote

#historia #masoneria #tajemnice #ciekawostki
https://wielkahistoria.pl/rozokrzyzowcy-tajne-bractwo-od-ktorego-mogli-sie-uczyc-masoni/


GNIAZDO żmij, Rothschildowie oraz ich ukryta SYMBOLIKA

Zobacz: https://lurker.land/post/ncg30yg4Z
Data dodania: 4/18/2022, 9:03:33 AM
Autor: marekobala

https://www.youhippo.com/video/469/gniazdo-zmij-rothschildowie-oraz-ich-ukryta-symbolika?channelName=Mayster
#rothschild #masoneria #nwo #banksterzy


Zobacz: https://lurker.land/post/0P91EzEFM
Data dodania: 4/3/2022, 10:04:40 PM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria #nowyporzadekswiata #koronawirus #chabadlubawicz
Nowy porządek świata przyspiesza. Na koronawirusie poczyniono znaczne postępy w kształtowaniu nowego ładu i kasowaniu dotychczasowego. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Jednego dnia wirus był a potem już niema śladu. 2 lata temu, w marcu w Polsce pojawił się 1 pacjent z koronawirusem. Zamknięto wszystko, nie było takich kosztów których nie szło ponieść w imię walki z nim. Wielu nawet z obozu rządowego mówiło że koronawirus od grypy różni się nazwą ale polityka wygrała. Minęły 2 lata, kilkanaście tysięcy przypadków dziennie, kikaset zgonów dziennie i pandemię skasowano jakby nigdy nic. Można? Można - bo się dało osiągnięto, teraz przyszedł czas na kolejne etapy. Z dnia na dzień temat covida, powikłań a nawet szczepień wyparował szybciej niż się pojawił, a marcu się to zaczęło. Nikt logicznie nie wytłumaczył przesłanek medycznych końca, a nawet nie próbował jak na początku. Na bazie typowej choroby zbudowano potężny mechanizm terroru i kasowania dotychczasowego świata aby szybciej upadł bo tylko na gruzach tego co jest da się Nowy Porządek Świata wybudować. Teraz jest kolejny etap.

https://zsyp.tv/video/details/3316/morawiecki-na-naszych-oczach-wykuwa-sie-nowy-porzadek-swiata


Zobacz: https://lurker.land/post/FNgRErOIt
Data dodania: 3/24/2022, 4:55:34 PM
Autor: dlabeki

#nwo #masoneria #koronawirus
Czy ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, że to całe rozwalanie świata w imię koronawirusa nie było odgórnie sterowaną akcją w celu budowy nowego porządku świata? Nagle przyszło, logiki w tym nie było ale niespotykana zgodność działań sprzecznych z logiką i nagle ustało. Cele zostały osiągnięte.


Zobacz: https://lurker.land/post/GKc_xXoCz
Data dodania: 3/7/2022, 10:27:31 PM
Autor: dlabeki

#koronawirus #wiara #masoneria #nwo
2 lata temu zawitał koronawirus. Pierwszy raz historii zamknięto kościoły, nie było święcenia pokarmów na Wielkanoc, ludzi zamknięto w domach, a nawet zakazano wchodzić do lasów. W wielu krajach wprowadzono godzinę policyjną, zamknięto wszystko co się dało. Media zgodnie wtórowały władzy a władza łamała wszelkie prawa człowieka dla dobra wyższego. Wiele krajów w dziedzinie koronatotalitaryzacji prześcignęło ustroje dyktatorskie. Dopuszczono warunkowo szczepionki mocno ingerujące w organizm człowieka które miały zahamować zakażenia, chorobę i mieli ludzie przestać umierać. W imię jedynie słusznej walki wyłączono gospodarki przejedzono dorobek pokoleń. Teraz jest wojna. Od lat mówiono, że Nowy Porządek Świata jest już dopracowany w szczegółach a jedynie czego brakuje to dostatecznie wielkiego kryzysu aby ludzie to przyjęli nie buntując się.


Zobacz: https://lurker.land/post/csrXiT1wA
Data dodania: 3/7/2022, 8:33:59 PM
Autor: dlabeki

#putin #masoneria #chabadlubawicz
Jak widać Putina ładnie rozegrali. Wpuścili go w Ukrainę a on poleciał jak na Krym i myślał, że z kwiatami go przywitają że korupcję i nazistów pogonił, a świat jak zwykle uda, że nic nie widzi. Teraz pora na Iran i Chiny. Mają Rosję rozegraną i po koronawirusku pozmiatane.


Zobacz: https://lurker.land/post/lbTVDNdy9
Data dodania: 2/26/2022, 11:03:09 AM
Autor: dlabeki

#koronawirus #ukraina #nwo #masoneria #chabadlubawicz
Wojna w jednym kraju wytłukła koronawirusa w innych. Gdzie się podziały kwarantanny, ograniczenia, testowanie, szczepienie, dystans etc? A co z nowymi wariantami? Jest nowy kryzys to można nim stary przykryć. Nikt już nie pamięta np w Polsce o kilkuset tysiącach nadmiarowych zgonów, 500 mld zł wydanych na koronawirusa etc. JEST WOJNA! Ale uwaga: może szybko się skończyć i co wtedy? Nawet jak się będzie do pieca dokładać to może na długo nie starczyć. Nowy wirus? Toksyczny grzyb? Ocieplenie klimatu powróci? Dziura ozonowa? Terroryzm? Ciekawe co tam nam szykują... Chodzą słuchy, że nowym zagrożeniem będzie cyber atak znikąd i potrzeba totalnego oznaczenia każdego kto z sieci korzysta, a każdy będzie musiał korzystać z uwagi na gwarantującą bezpieczeństwo tożsamość cyfrową która będzie uwiarygodniona blockchainem z kolejnych chwil życia


Zobacz: https://lurker.land/post/lboLQRL5K
Data dodania: 2/23/2022, 7:23:44 PM
Autor: g_p_w_s

Jankesofilia i atlantyzm są chorobami tłoczącymi wiele umysłów współczesnego świata. Konsekwentnie stawaliśmy w opozycji do wielkiego szatana i w tej płaszczyźnie nic się nie zmieniło. Masa ludzi, ślepych lemingów wierzy, że USA jest lekarstwem na wszystko, że wszystko to co przekazują ich władzę jest prawdą objawioną, czymś z czym nie wolno dyskutować. I tak gdy jankesi mówią, że "Irak zły" to "Irak zły", gdy mówią, że interwencja tam była jednak niepotrzebna to była ona niepotrzebna, gdy mówią, że "Libia zła" to "Libia zła". Zdanie jankesofilów zmienia się dokładnie tak jak linia prosto z Waszyngtonu zaleci.

Ameryka jest państwem opartym o ideały masońskie - sam jej konstrukt, bez jasno sprecyzowanego narodu, kultury, wprost wpasowuje się w masońską "republikę uniwersalną". Również systemowo, ludzie piastujący tam wysokie funkcje, zanurzeni byli w organizacje masońskie - na przykład Bushowie, ojciec jak i syn, członkowie "Skull and Bones". Zresztą oddajmy w tej sprawie opinię samemu masonowi - Harremu L. Baumowi, o USA mówił tak: "Naród ten karmił się ideałami masonerii; wielu z tych, którzy nim dziś kierują są członkami i przywódcami zakonu masońskiego. Wiedzą, że nasza amerykańska demokracja, kładąca nacisk na niezbywalne prawa i swobody jednostki oznacza masonerię u władzy". Dewizą masonerii jest "Niszczyć i budować na nowo". Nic więc dziwnego, że USA tak często wchodzi w rolę światowego policjanta i niszczy wrogich im przywódców państw.

Amerykanie przesiąknięci obcymi tradycji paradygmatami zarażają tym całą swoją obecną sferę wpływów. Są też umoczeni w wiele brudów jak na przykład sprawa więzienia Abu Ghurajb gdzie nieludzko torturowali Irakijczyków, czy zagadkowy temat więzień CIA rozlokowanych po Europie. Jednocześnie pierwsi są do śpiewania i wygłaszania peanów na cześć liberalizmu i demokracji, które są w istocie liberalną tyranią, gdzie osoby jej przeciwne są otwarcie represjonowane. USA to nie są żadni wybawiciele, a niewolący umysłowo, ale też i fizycznie (wiele zamachów CIA, w których instalowano do władzy w krajach jankeskie marionetki). To wróg tradycji, niszczyciel piękna, dobra i prawdy, którego jednak czas już się kończy i oni sami doskonale o tym wiedzą.


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#usa #revoltagainsthemodernworld #masoneria #bekazlewactwa #geopolityka


Zobacz: https://lurker.land/post/3eDQNCWC4
Data dodania: 2/21/2022, 7:21:39 PM
Autor: dlabeki

#chabadlubawicz #masoneria #bialorus #ukraina #koronawirus
Pandemia strachu musi trwać! Po upadku pomysłu na wojnę z Białorusią teraz obrano kierunek na wspieranie wojny w Ukrainie. Potencjał jeszcze lepszy bo kraj większy i przyczółki w postaci paru milionów Ukraińców u nas są. Potencjalny konflikt umożliwi import kolejnych milionów które zostaną grupą uprzywilejowaną względem Polaków czym wywoła się konflikty wewnętrzne i kolejną pandemię - tym razem waśni , nienawiści i strachu. Koronawirus się skończył i potrzebni nowi liderzy generowania strachu. Mateusz kombinuje ile wlezie !


Zobacz: https://lurker.land/post/mk_mhRHKZ
Data dodania: 2/20/2022, 9:20:51 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #nwo #lęk #strach #chrzescijanie #lucyferianie
"Nie lękajcie się" to słowa które są esencją chrześcijaństwa. A co oferuje masoneria (lucyferianie)? Nowy porządek świata i odwrócenie wszelkich wartości do góry nogami. LĘKAJCIE SIĘ! Sianie lęku na każdym kroku, niszczenie wiary i porządku bożego. Logiczne czy nie ważne, że odwraca porządek BOŻY, podjudza bliźniego przeciw bliźniemu byle tylko zwątpić w miłość bożą i w miłość do bliźniego.


WALKA MIĘDZY MASONAMI - DR STANISŁAW KRAJSKI - W PUNKT

Zobacz: https://lurker.land/post/LUzAxJNAd
Data dodania: 2/18/2022, 7:32:46 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #izrael #usa #soros
Ciekawa rozmowa. Niby z przed 4 lat ale teraz okazuje się bardziej ciekawa.
https://youtu.be/ofNYB97OPEI