Lurker.land - tag #marketing

Zobacz: https://lurker.land/post/sndcNKXaE
Data dodania: 5/18/2022, 4:15:13 PM
Autor: macer

silence, brand
#heheszki #memy #marketing


Zobacz: https://lurker.land/post/HhVBVTO5Y
Data dodania: 5/12/2022, 2:13:44 PM
Autor: emrys_vledig

#reklama #japonia #baterie #marketing
https://youtu.be/P6fap9QeRsk


Zobacz: https://lurker.land/post/oARWpm8uy
Data dodania: 5/12/2022, 2:12:47 PM
Autor: emrys_vledig

#heheszki #marketing #wd40 #roboty #reklama


Zobacz: https://lurker.land/post/fjdv3_dId
Data dodania: 4/12/2022, 7:42:47 AM
Autor: fox

Mediaexpierd tak sra reklamami ze taniej co chwilę że już za darmo powinni rozdawać. Ich agencja reklamowa to jebane ułomy. A kiedy nie pójdziesz to taka sama drożyzna jak zawsze. Co za niedojeby.
#oszustwo #marketing


Zobacz: https://lurker.land/post/IYxa6mphq
Data dodania: 2/10/2022, 12:29:05 PM
Autor: emrys_vledig

#heheszki #kubica #orlen #angielski #marketing #gadzety


Jak firmy farmaceutyczne wmawiają nam choroby - Nauka. To lubię [2018]

Zobacz: https://lurker.land/post/19uPyHtiQ
Data dodania: 2/9/2022, 6:16:40 PM
Autor: alienv

Stary odcinek (z 2018) ale warto przypomnieć dzisiaj, bo dobrze się zestarzał (#pdk)
A sporo pseudo-chorób nadal istnieje i ma się świetnie.
Tomasz Rożek wymienia szereg chorób, które nie istnieją zupełnie lub reklamowane specyfiki nie leczą. I jak wyglądają kampanie marketingowe, które najpierw tworzą problem i zaraz potem dostarczają rozwiązanie.

https://www.youtube.com/watch?v=0ylX8lUb9Lk

#marketing #zdrowie #nauka #medycyna #pseudonauka #suplementydiety


Zobacz: https://lurker.land/post/vY6Kdc-Ru
Data dodania: 1/12/2022, 6:22:21 AM
Autor: emrys_vledig

Koszlulki sportowe marki SRAM, dostępne w Chile. Zdjecie kolega pracujący w Santiago podrzucił.
#heheszki #outdoor #ubrania #dziwneskojarzenia #jezykpolski #marketing


Zobacz: https://lurker.land/post/U-yslsLw0
Data dodania: 12/21/2021, 2:36:53 AM
Autor: emrys_vledig

#marketing #heheszki #zdjeciazstocku #gitara #kapodaster #bekazpodludzi #reklama


Zobacz: https://lurker.land/post/pr5BB___5
Data dodania: 12/20/2021, 3:38:14 PM
Autor: emrys_vledig

A Wy jak tam? Też trzymacie oszczędności w zagranicznych bankach?
"ROLNIK", 20.12.1942 r.
#ciekawostki #okupacja #oszczednosci #iiwojnaswiatowa #reklama #marketing


Zobacz: https://lurker.land/post/n6USSf4Bn
Data dodania: 12/16/2021, 8:32:43 PM
Autor: puech

#heheszki #marketing
https://i1.jbzd.com.pl/contents/2021/12/normal/CHGoNqWXQl8WEuD2TrX2m4GZMRlXl0TR.jpg


Zobacz: https://lurker.land/post/wcEVvJ2RB
Data dodania: 12/6/2021, 4:01:20 PM
Autor: emrys_vledig

#ciekawostki #futro #marketing #kiedystobylo #heheszki #szczury


Zobacz: https://lurker.land/post/03ILi6I_b
Data dodania: 8/10/2021, 8:08:08 PM
Autor: emrys_vledig

#heheszki #takaprawda #marketing #daneosobowe


Zobacz: https://lurker.land/post/dSPP_YQMJ
Data dodania: 8/8/2021, 6:50:55 PM
Autor: paladyn

Wyborcza chyba musi zacząć nadrabiać bo coś słabo wypadła
#lgbt #media #dziennikarstwo #marketing


Zobacz: https://lurker.land/post/8eRtlUWRt
Data dodania: 8/4/2021, 1:57:32 PM
Autor: emrys_vledig

#heheszki #marketing #szkola #alkohol #takasytuacja


Kluczowe wytyczne w opracowywaniu strategii promocji szczepień COVID-19 - czyli jak namawiać do szczepień

Zobacz: https://lurker.land/post/r1ZJCetZ6
Data dodania: 7/25/2021, 6:08:36 PM
Autor: ksiegarekordowszutki

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5893/htm
#covid19 #marketing #koronawirus #swiat #polska #szczepionki #szczepienia #zdrowie
abstrakt
Niniejszy dokument przedstawia argumenty przemawiające za natychmiastowym planowaniem strategii wychwytu szczepień COVID-19 przed dostępnością szczepionek z dwóch powodów: po pierwsze, konieczności budowania konsensusu co do kolejności, w jakiej grupy ludności uzyskają dostęp do szczepionki; po drugie, zmniejszenie strachu i obaw, które istnieją w związku ze szczepieniami, oraz stworzenie popytu na szczepionki. Kluczową częścią tej strategii jest przeciwdziałanie ruchowi antyszczepionkowemu, który już teraz promuje wahania i opór. Od początku pandemii COVID-19 doszło do tsunami dezinformacji i teorii spiskowych, które mogą zmniejszyć wychwyt szczepionki. Co gorsza, grupy ludności w wielu krajach wykazują niskie zaufanie do rządów i oficjalnych informacji na temat pandemii i sposobu, w jaki urzędnicy sobie z nią radzą. Niniejszy dokument ma na celu opracowanie w krótkiej formie krytycznych wytycznych, które rządy i organy regionalne powinny podjąć w celu zwiększenia wpływu strategii szczepień COVID-19. Nasze zalecenia opieramy na przeglądzie istniejących wytycznych dotyczących najlepszych praktyk. Niniejszy dokument ma na celu pomoc osobom odpowiedzialnym za promowanie absorpcji szczepionek COVID-19 w celu przetrawienia masy istniejących wytycznych i sformułowania skutecznej strategii mającej znaczenie dla miejscowych. Podsumowanie kluczowych wytycznych jest prezentowane w oparciu o wskazówki dotyczące najlepszych praktyk.
Słowa kluczowe: Covid-19; wychwytu szczepionki; wahania szczepionki; zmiana zachowania; marketing społeczny; komunikacja
1. Wprowadzenie
W miarę jak pracujemy nad opracowaniem szeregu bezpiecznych i skutecznych szczepień COVID-19, ruch antyszczepionkowy wystrzelił już pierwsze strzały w to, co będzie globalną walką o zdrowie publiczne. Badania pokazują, że ogólna niechęć do szczepień (tj. "opóźnienie przyjęcia lub odmowy przyjęcia szczepionek pomimo dostępności usług szczepień") wzrasta w przypadku kilku chorób, co prowadzi do poważnych ognisk choroby. Na przykład w 2008 r. w 11 krajach europejskich odnotowano ponad 1000 przypadków odry [1]. Od 2014 r. wahania w związku ze szczepionkami stale wzrastają w ponad 90% krajów [2]. Biorąc pod uwagę możliwość osłabienia zasięgu szczepień, wszystkie państwa muszą podjąć kroki w celu zrozumienia zakresu i charakteru wahań oraz rozpoczęcia promowania absorpcji szczepionek COVID-19. Jak zaleca WHO, "każdy kraj powinien opracować strategię zwiększenia akceptacji i popytu na szczepienia" [1]. Każdy kraj musi wziąć pod uwagę odpowiedni czas na rozpoczęcie stosowania szczepionek COVID-19 w oparciu o jego specyficzną trajektorię zakażenia COVID-19 i zdolność do zapewnienia dostępu do szczepień. Wraz z rozwojem wychwytu szczepień COVID-19, rządy powinny nadal promować inne zachowania ochronne, takie jak mycie rąk i fizyczne dystansowanie.
1.1. Uzasadnienie niniejszego dokumentu
Niniejszy dokument ma na celu opracowanie wytycznych, które rządy i organy regionalne na całym świecie powinny podjąć w celu zwiększenia wpływu ich strategii pro-szczepień. Nasze podsumowanie opieramy na zalecanych najlepszych praktykach w celu pomocy specjalistom w przetrawieniu masy wytycznych, które istnieją w nadziei, że zawarte podsumowanie poinformuje wytyczne potrzebne do maksymalizacji wykorzystania szczepionek COVID-19.
Konieczne jest, aby planowanie strategii wychwytu szczepień COVID-19 rozpoczyna się przed dostępnością szczepionek z dwóch powodów. Po pierwsze, kraje będą musiały określić podgrupy ludności i zbudować konsensus co do kolejności, w jakiej uzyskają one dostęp do szczepionki. Po drugie, powinniśmy zmniejszyć strach i troskę oraz stworzyć popyt na szczepionki. Kluczową częścią tej strategii jest przeciwdziałanie ruchowi antyszczepionkowemu, który już teraz promuje wahania i opór.
Od początku pandemii COVID-19 byliśmy świadkami tsunami dezinformacji i teorii spiskowych, które mogą zmniejszyć wychwyt szczepionek. Co gorsza, grupy ludności w wielu krajach wykazują niskie zaufanie do rządów, oficjalne informacje na temat pandemii i oficjalne podejście do walki z epidemią.
1.2. Co robi niniejszy dokument
WHO opowiada się za wyprzedzającą strategią szczepień, która psychologicznie zaszczepia populację i maksymalizuje wchłanianie szczepionek w miarę ich udostępniania [1]. W niniejszym dokumencie przedstawiono podstawowe elementy takiej strategii. Dokument omawia kluczowe kwestie, którymi odpowiednie organizacje muszą się zająć i podsumowuje najlepsze praktyki, którymi należy się zająć przy opracowywaniu strategii wpływu behawioralnego w celu promowania stosowania szczepionek COVID-19 skutecznie, skutecznie i etycznie, gdy tylko staną się dostępne.
1.3. Czego nie robi niniejszy dokument
Niniejszy dokument nie zawiera pełnego przeglądu ani komentarza do tysięcy prac naukowych oraz krajowych i międzynarodowych wytycznych, które już istnieją w odniesieniu do promowania absorpcji szczepionek i ograniczania wahań związanych ze szczepieniami. Objętość i rozproszony charakter tej literatury jest w pewnym sensie przeszkodą w działaniu, ponieważ niewiele osób będzie miało pełne zrozumienie wielu dziedzin badań, które ją informują.
W dokumencie nie podjęto również próby określenia pełnego modelu planowania ani przewodnika "instrukcje", ponieważ istnieje już wiele dobrze przetestowanych przykładów [3,4,5,6].
Dokument nie zawiera kompleksowego zestawu odniesień; zamiast tego przytacza wybrane streszczenia dowodów i wytyczne, aby pomóc w dalszym czytaniu.
Wreszcie nie uwzględniliśmy odrębnej strategii oceny, ponieważ każda z kluczowych wytycznych będzie wymagać zintegrowanej strategii monitorowania i oceny, aby umożliwić ciągłe doskonalenie.
1.4. Kluczowe wytyczne dotyczące opracowania strategii szczepień prewencyjnego COVID-19
Kontekst ma znaczenie. Każdy rząd i publiczna służba zdrowia stoją przed własnym zestawem unikalnych wyzwań. Różne kraje mają również różne zasoby, zdolności, zdolności, aktywa i ograniczenia. Niezależnie od takich ustawień i wyzwań rządy i odpowiednie organy mogą podjąć szereg kluczowych procesów określonych w literaturze, które zwiększą wchłanianie szczepionek. Te kluczowe obszary działania przedstawiliśmy w poniższych wytycznych. Patrz tabela 1.
Tabela 1. Kluczowe wytyczne dotyczące opracowania proaktywnej strategii proszczepowej COVID-19.
stół
Jest wysoce prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach WHO i inne instytucje zdrowia publicznego wydadzą wytyczne dotyczące optymalizacji wykorzystania szczepionek COVID-19. Przedstawiamy wytyczne określone w niniejszym dokumencie jako idealny model oparty na doświadczeniach wyciągniętych z udanych programów interwencyjnych w celu poinformowania o takich wskazówkach. Organizacje powinny jednak podejść do każdego obszaru działania w sposób istotny dla lokalnie. Jest to również oczywiście duża prośba o zajęcie się wszystkimi wskazanymi zalecanymi wytycznymi, ale im więcej tych działań można zastosować, tym bardziej prawdopodobne jest, że zostanie zrealizowana skuteczna strategia absorpcji.
2. Planowanie zmian zachowań
Ważne jest przyjęcie systematycznego podejścia do planowania. Istnieje wiele modeli planowania z dziedziny promocji zdrowia i marketingu społecznego, które władze mogą wykorzystać do określenia celów, procesów projektowych oraz monitorowania i oceny wysiłków na rzecz promowania absorpcji szczepionek [5]. Najważniejszym działaniem jest określenie przejrzystego (otwartego dostępu) i logicznego planu obejmującego wszystkie istotne elementy zawarte w wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie. Skoordynowane i systematyczne podejście będzie jednak wymagało silnego przywództwa.
Plany zmiany zachowań powinny być również informowane na podstawie wniosków z dziedzin zarządzania, logistyki oraz planowania sytuacji nadzwyczajnych i katastrof, takich jak ramy planowania zmian w sytuacjach nadzwyczajnych, odbiorców, zachowań, interwencji, testów (HABIT) w zakresie zmian w przypadku klęsk żywiołowych [4,7].
Władze powinny również rozważyć lekcje i wskazówki określone w kilku szczegółowych modelach planowania i przewodnikach opracowanych specjalnie dla działań promujących szczepionki, takich jak:

KTO. Przewodnik po programach szczepień krawieckich (TIP) dla szczepień niemowląt i dzieci [1]. Zasady TIP mają zastosowanie do planowania komunikatywnego, niezakaźnego i awaryjnego, w przypadku gdy decyzje behawioralne wpływają na wyniki [8] https://www.who.int/immunization/programmes_systems/Global_TIP_overview_July2018.pdf?ua=1

Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC). Przewodnik techniczny dla marketingu społecznego https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/social-marketing-guide-public-health-programme-managers-and-practitioners

KTO. Poprawa popytu na szczepienia i przeciwdziałanie wahaniu. https://www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/

ECOM: Skuteczna komunikacja w zakresie zarządzania ogniskami choroby (ECOM) [9]. W ramach finansowanego przez UE projektu ECOM zrzesza wiele dyscyplin w celu opracowania opartego na dowodach pakietu behawioralnego i komunikacyjnego dla pracowników służby zdrowia i agencji w całej Europie w przypadku znaczących ognisk chorób zakaźnych. http://ecomeu.info/

Powiedz mi. Przegląd zachowań ludności i komunikacji podczas pandemii: https://www.tellmeproject.eu/

Human Center Design for Health. Kompleksowy zestaw narzędzi opracowanych przez UNICEF w celu zastosowania podejścia do projektowania skoncentrowanego na człowieku do wyzwań stojących przed służbą zdrowia, ze szczególnym naciskiem na popyt na szczepienia i usługi zdrowotne. https://www.hcd4health.org/resources

Badania społeczne nauki o wdrożeniu szczepionki w epidemiach epidemii. Praktyczny przewodnik po wykorzystaniu badań i spostrzeżeń z zakresu nauk społecznych w celu lepszego zrozumienia dynamiki społecznej, behawioralnej, kulturowej, wspólnotowej i politycznej w ramach wysiłków na rzecz wprowadzenia szczepionek w warunkach epidemii. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15431/PracApproach%206.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Dalsze ogólne wytyczne dotyczące planowania można znaleźć na stronie:

Budowanie lepszego zdrowia: Podręcznik zmian behawioralnych. "Podręcznik łączy sprawdzone praktyki zapobiegania chorobom i zasady nauki behawioralnej w jedyny w swoim rodzaju, praktyczny podręcznik." [10] (s. xiii).

CDCYNERGY Narzędzie planowania marketingu społecznego. Centers for Disease Control and Prevention narzędzie planowania marketingu społecznego, Atlanta, GA. Dostępny jest również CDCynergy "Lite", przeznaczony dla tych, którzy mają wcześniejsze doświadczenie w marketingu społecznościowym i tych, którzy są zaznajomieni z pełną edycją CDCYNERGY. https://www.thecommunityguide.org/resources/cdcynergy

Stosowanie informacji behawioralnych — proste sposoby poprawy wyników zdrowotnych. Narzędzie do stosowania informacji behawioralnych w celu poprawy wyników zdrowotnych ze Światowego Szczytu Innowacji dla Zdrowia.

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-innovation/Behavioral_Insights_Report-(1).pdf
3. Strategia targetowania i segmentacji odbiorców
Jeśli rządy opracują programy absorpcji szczepionek oparte wyłącznie na opinii ekspertów, mogą one być nieoptymalne [11,12]. Potrzebne jest podejście, które stara się zebrać jak najwięcej zrozumienia tego, co ludzie mówią, zapobiegnie, zachęci i pomoże im w przyjmowaniu szczepionek. Władze muszą zrozumieć, co ludzie cenią i czego się obawiają przy opracowywaniu skutecznego programu promocyjnego.
Bardziej skuteczne będzie ukierunkowane podejście, które wykorzystuje inną kombinację interwencji dla różnych podgrup populacji. Ludzie nie reagują jednolicie na interwencje zapobiegawcze. Na przykład bycie starszym, kobiecym i lepiej wykształconym wiąże się z większym prawdopodobieństwem przyjęcia zachowań ochronnych [13,14].
Dane "Insight" na temat postaw, przekonań, pragnień i zachowań obywateli powinny informować o interwencjach. Spostrzeżenia są "głębokimi prawdami" i zrozumieniem, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak oni. Takie spostrzeżenia można rozwijać na podstawie formacyjnych badań jakościowych i ilościowych, danych obserwacyjnych, danych demograficznych, danych dotyczących wykorzystania usług, danych śledzenia problemów lub problemów oraz danych epidemiologicznych. Rozwój głębokiego wglądu w życie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co będzie lub nie będzie motywować lub umożliwiać ludziom podejmowania szczepień, jest kluczową inwestycją, którą należy podjąć, aby poinformować o wszystkich aspektach strategii wspierania szczepień.
Kluczowym elementem planowania behawioralnego jest ustalenie mierzalnych celów behawioralnych, które są istotne i terminowe w odniesieniu do maksymalizacji absorpcji szczepionki. Ustalenie wymiernych celów związanych z absorpcją, postawami, intencjami, zrozumieniem i przekonaniami pomoże skupić się na planowaniu behawioralnym i umożliwi znaczące bieżące śledzenie i ocenę wpływu [15].
Segmentacja jest kluczem do sukcesu. Segmentacja jest identyfikacją grup, które mają podobne przekonania, postawy i wzorce behawioralne. Segmentacja wykracza poza kierowanie demograficzne, epidemiologiczne i ukierunkowane na wykorzystanie usług. Segmentacja obejmuje dane o postawach, wartościach, zrozumieniu i obserwowanych zachowaniach. Modele segmentacji populacji umożliwiają planistom publicznym wrzosowisk dostosowanie interwencji do konkretnych odbiorców [16]. Fournet et al. zidentyfikowały cztery niechronione i słabo chronione grupy ludności, które mogłyby stanowić podstawę rozwoju strategii opracowanej lokalnie [17]:
"Niezdecydowany" - Ci, którzy mają obawy dotyczące postrzeganych kwestii bezpieczeństwa i nie są pewni potrzeb, procedur i terminów szczepień.
"Bez troski" -Ci, którzy uważają szczepienia niski priorytet i nie widzą realne postrzegane ryzyko chorób, którym można zapobiec szczepionce.
"Słabo osiągnięte"-Ci, którzy mają ograniczony lub utrudniony dostęp do usług, związane z wykluczeniem społecznym, ubóstwem, a w przypadku bardziej zintegrowanych i zamożnych populacji, czynniki związane z wygodą.
"Aktywne resisters"-Tych, dla których osobiste, kulturowe, lub religijne przekonania zniechęcają ich do szczepień.
Inne segmenty, które potrzebują specjalnych ognisk, to pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej. Badania wykazały, że niektórzy pracownicy służby zdrowia wahają się zaszczepić siebie lub członków swojej rodziny [9,18]. ECDC zapewnia przewodniki i zestawy narzędzi dla pracowników służby zdrowia, menedżerów programów szczepień i ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, aby wesprzeć ich wysiłki w rozwiązywaniu problemu wahań związanych z szczepieniami [19].
Pracownicy pierwszej linii mogą być znaczącym źródłem zaufanych porad i informacji, ale często nie są optymalnie wykorzystywani w takich rolach. Pracownicy ci nie mają przeszkolenia i wsparcia w zakresie ról rzeczniczych, a także mogą nie mieć pełnej świadomości zagrożeń i kwestii bezpieczeństwa związanych z chorobą i szczepieniami. Rządy i odpowiedzialne agencje powinny ułatwiać struktury wsparcia, które zwiększają świadomość pracowników i gotowość do działania jako zwolennicy zdrowia publicznego.
4. Strategia konkurencji
Aby skutecznie promować i utrzymywać popyt na szczepionkę COVID-19, rządy i organy regionalne muszą opracować świadomą wiedzę strategię szczepień, która obejmuje działania mające na celu zmniejszenie wpływu czterech rodzajów konkurencji:
Aktywna konkurencja ze strony ruchu ani-szczepień
Pasywna konkurencja w postaci niedokładnych relacji medialnych
Konkurencja ze strony negatywnych norm społecznych
Konkurencja w postaci czynników strukturalnych i gospodarczych
4.1. Aktywna konkurencja ruchu antyszczepionkowego
Skuteczna kampania przeciwko dezinformacji szczepionek powinna koncentrować się na niebezpieczeństwach związanych z chorobą, a także na korzyściach płynących ze szczepionek, co może obejmować podkreślanie ochrony. Takie podejścia wynikają z potężnego motywatora strachu przed utratą wraz z możliwością uzyskania pozytywnego zdrowia [20]. Projektanci interwencji powinni angażować populacje docelowe w budowanie kampanii i wykorzystywać oparte na danych spostrzeżenia na temat tego, co będzie, a co nie zmotywuje ich do podjęcia programów szczepień i jak wykadrować promocję szczepień. Strategia konkurencji, która ma na celu zmniejszenie wpływu osób promujących wahania, która kładzie nacisk na sprawdzanie faktów i krach mitów, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Takie podejścia często powtarzają dezinformację w ramach strategii obalenia.
Angażowanie się bezpośrednio w spiski często rozprzestrzenia się, a nie zamyka takie poglądy. Ludzie często wykazują to, co Pan nazywa uprzedzeniem potwierdzającym; szukają i akceptują informacje, które pasują do ich istniejących poglądów i odrzucają informacje, które są sprzeczne z ich istniejącymi poglądami [21]. Tak więc, powtarzając dezinformację w celu obalenia go, ludzie mogą po prostu usłyszeć dezinformację. Bardziej skuteczne podejście to połączenie pozytywnego przekazu, który kładzie nacisk na ochronne (indywidualne, rodzinne i społeczne) korzyści ze szczepionki i straty związane z nieszczepieniem (śmierć, zły stan zdrowia, utrata wolności i solidarność społeczna, niemożność podróżowania itp.) [22,23].
4.2. Bierna konkurencja w formie niedokładnych relacji medialnych
Zwolennicy szczepień nie powinni mieć swobodę rozpowszechniania dezinformacji. Organy ochrony zdrowia publicznego i ich partnerzy koalicyjni, w tym zarówno sektor mediów tradycyjnych, jak i cyfrowych, powinni aktywnie współpracować w celu ograniczenia i szybkiego usuwania fałszywych treści i wprowadzających w błąd informacji. Tradycyjnych dostawców mediów należy wspierać i informować, aby byli świadomi propagandy antyszczepionkowej zidentyfikowanej przez organy zdrowia publicznego i nie powtarzali jej.
Tradycyjne sektory mediów i mediów społecznościowych powinny również przekazywać władzom informacje, które wykryły, że zwolennicy szczepień rozmnażają się, aby można było obalić informacje. Agencje zdrowia publicznego powinny poszukiwać protokołów z dostawcami mediów na temat sposobu, w jaki zostanie rozwiązana równowaga dziennikarska. Należy zawrzeć porozumienia dotyczące sposobu, w jaki media będą identyfikować i oznaczać fałszywe i wprowadzające w błąd informacje i postulki antyszczepionkowe. W związku z tym władze i dostawcy kanałów medialnych powinni być wyczuleni na "Astroturfing" (zwolennicy antyszczepionkości ukrywający swoje poglądy jako pochodzące z ruchów oddolnych) i działać szybko, aby ujawnić taką taktykę. Wreszcie należy opracować porozumienia dotyczące sposobu i kiedy wprowadzające w błąd informacje i zwolennicy takich informacji powinny zostać usunięte i oznaczone jako problematyczne w mediach społecznościowych.
4.3. Konkurencja ze strony negatywnych norm społecznych
Nieufność do elit i ekspertów oraz populizm polityczny mogą również podsycać nastroje antyszczepionkowe [24]. Normy społeczne i wpływy kulturowe mogą mieć znaczący wpływ na gotowość ludzi na poziomie populacji do podjęcia programów szczepień [25]. Na pierwszy krok władze muszą zrozumieć, co informuje o normach i przekonaniach społecznych. Przekonujące wysiłki powinny odwoływać się do wartości i przekonań, które ludzie już posiadają, takich jak chęć ochrony członków rodziny, a nie skupiać się na rzeczowych lub probabilistycznych przekazach.
Sprawdzanie istniejących motywacji ludzi i wykorzystywanie ich do zachęcania do zachowania jest bardziej skuteczne niż próba zmiany światopoglądu ludzi. Jeśli jednak ludzie mają błędne opinie na temat norm społecznych panujących w ich społeczności, na przykład błędne przekonanie, że większość ludzi sprzeciwia się szczepieniom, pomocne może być poinformowanie ich, że wysoki odsetek osób w rzeczywistości wspiera szczepienia. Subiektywne normy społeczne, tj.
Liderzy opinii w środowisku antyszczepionkowym mogą mieć negatywne postawy i przekonania, więc organizatorzy interwencji powinni również opracować interwencje z takimi kluczowymi informatorami, aby rozwiać te obawy i dążyć do przekształcenia takich informatorów w zwolenników szczepień.
Wcześniejsze przeglądy kampanii popytu na szczepionki przy użyciu systematycznego procesu, takich jak w dziedzinie szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), wykazały, że mity i dezinformacja, często rozpowszechnione w społecznościach, mogą również stanowić istotne bariery dla przyjęcia szczepionki. Evans i in. badali kilka badań świadomości na temat HPV i raka szyjki macicy w krajach o niskim i średnim dochodzie[28]. Badania te potwierdzają wiele szeroko zgłaszanych barier w szczepieniu przeciwko HPV; należą do nich mity (np. szczepionka powoduje niepłodność), przekonania, że zwiększy rozwiązłość, negatywne normy społeczne w grupach społecznych, a obawy o bezpieczeństwo i skuteczność. Rozwiązania tych barier obejmują:
Zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń, zapobiegniętych przez szczepionkę.
Promowanie zrozumienia, że społeczność interesów jest zagrożona; poprawy przekonań w zakresie bezpieczeństwa szczepionek, skuteczności i korzyści dla społeczności.
Rozwiewanie bezpodstawnych mitów.
Budowanie normy społecznej, że absorpcja szczepień jest powszechna i akceptowana w społeczeństwie (opisowe i nakazowe przekonania normatywne).
4.4. Konkurencja w formie czynników strukturalnych i gospodarczych
Strategia wychwytywania szczepionek musi uwzględniać trudności w dostępie do szczepionek z powodu kosztów, braku transportu do miejsc szczepień lub klinik oraz/lub braku sieci łańcucha chłodniowego. Władze muszą współpracować z partnerami z całego rządu, organizacji pozarządowych, społeczności i sektora nastawionego na zysk, aby zmniejszyć te bariery. Słaby dostęp może zmniejszyć zaufanie i popyt na szczepionkę. Promocja wychwytu szczepionki powinna zatem ułatwiać dostępność i wygodę.
Ważne jest, aby kraje dokonały przeglądu swoich finansów zdrowia publicznego na wczesnym etapie, aby przeznaczyć fundusze na szczepienie swoich populacji, ponieważ wiele krajów już teraz ma duże długi. Zaszczepienie całej globalnej społeczności będzie wymagało znacznych zasobów. Kraje o niższych dochodach będą musiały opracować plany dostępu do wsparcia z międzynarodowych programów pomocy zapewnianych przez rządy, organy i fundacje ONZ oraz inne źródła w celu zapewnienia odpowiednich dostaw szczepionek.
Promotorzy szczepionki COVID-19 powinni również wziąć pod uwagę, że ich wysiłki nie mają negatywnego wpływu na dostępność i absorpcję innych programów szczepień, głównie dla dzieci.
5. Mobilizacja
Organizacje zdrowia publicznego rzadko mają wystarczającą zdolność zasobów do opracowywania, dostarczania i utrzymywania programów skoncentrowanych na zmianach na poziomie populacji. Budowanie i podtrzymywanie koalicji organizacji i osób, które mogą pomóc poprzez zapewnienie zasobów, wiedzy fachowej, wiarygodności i dostępu, jest kluczowym wczesnym działaniem, którym należy się zająć. Krytyczna identyfikacja aktywów i zarządzanie nimi należy do trzech głównych kategorii: koordynacja zdolności rządowych, mobilizacja sektora prywatnego i sektora organizacji pozarządowych oraz mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego.
Budowanie sojuszy w ramach rządu i między departamentami jest kluczowym aspektem identyfikacji i mobilizacji aktywów [29]. Istnieje potrzeba opracowania planów i struktur w celu koordynacji działań między agencjami rządowymi a departamentami i organizacjami, takimi jak szpitale, kliniki i szkoły [30]. Sojusz lub zespół koalicyjny powinien również koordynować mechanizmy i zasoby oraz określać łańcuchy dowodzenia i odpowiedzialności.
Organizacja pozarządowa i sektor prywatny mogą odegrać kluczową rolę w promowaniu stosowania szczepionek. Na całym świecie trwają partnerstwa z przemysłem farmaceutycznym w celu opracowywania, produkcji, promowania i dystrybucji szczepionek. Wiele innych organizacji nastawionych na zysk można również wykorzystać do zapewnienia wsparcia logistycznego i promocyjnego. Sektor organizacji pozarządowych jest również dobrze przygotowany pod względem zasięgu, wysokiego poziomu zrozumienia społeczności lokalnych oraz wysokiego poziomu zaufania do działania jako krytyczny orędownik i sieć wychwytu szczepionek.
Trzecią częścią bazy zasobów akcjowych i zdolności jest społeczeństwo obywatelskie, reprezentowane przez grupy społeczne i stowarzyszenia, takie jak grupy religijne, stowarzyszenia społeczne, grupy rekreacyjne oraz organizacje charytatywne i wolontariusze. Te grupy i społeczności mogą odgrywać kluczową rolę w zachęcaniu do wprowadzania szczepionek i pomaganiu w dystrybucji i dostępie. Jednakże, że część, jaką społeczeństwo obywatelskie może odegrać w promowaniu i pomaganiu w przyjmowaniu szczepionek, jest bardzo specyficzna dla danego kraju; w związku z tym plany miejscowe będą musiały odzwierciedlać rolę, jaką mogą odgrywać takie grupy [30,31,32].
Rozwój i utrzymywanie koalicji promującej szczepionki rządu, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego wymaga zasobów i personelu posiadającego wiedzę fachową w zakresie tworzenia relacji z zainteresowanymi stronami i zarządzania nimi. Władze muszą określić zasoby niezbędne do realizacji tych podstawowych zadań, ustalić cele, monitorować postępy i przekazywać informacje zwrotne.
6. Strategia popytu na szczepionki
Dobrze zaplanowane, oparte na dowodach i oparte na teorii komunikacji zdrowotnej i marketingu zdrowotnego może znacząco wpłynąć na zachowanie i wychwyt szczepionki [9,33,34]. Dobrze zaprojektowane kampanie, wraz z zastosowaniem technik nauk behawioralnych, muszą być wspierane przez łatwość dostępu do szczepionek, sieci dystrybucji i logistyki oraz zwracanie uwagi na szersze czynniki społeczno-gospodarcze i kulturowe [35,36].
Osoby odpowiedzialne za tworzenie popytu na szczepionkę muszą współpracować z dostawcami szczepionek, administratorami i osobami dostarczającymi szczepienia, aby zebrać pełną mieszankę interwencji po stronie popytu i podaży. Połączenie interwencji musi obejmować skoordynowane działania w dziedzinie priorytetów i polityki dostępu, systemów dostaw i strategii promocji. Priorytetyzacja jest szczególnie krytyczna, biorąc pod uwagę niewystarczającą dostępność, zwłaszcza po pierwszych miesiącach od wprowadzenia szczepionki. Ważniejsze niż budowanie ogólnego popytu są budowanie świadomości i wsparcia dla planów priorytetowych szczepień COVID-19 i wspieranie wysokiej akceptacji wśród osób w grupach priorytetowych.
Kluczem do promowania popytu jest głębokie zrozumienie tego, co umożliwi i zachęci do absorpcji. Menedżerowie kampanii powinni prowadzić badania kształtujące, w tym badania wtórne oparte na opublikowanej literaturze i studiach przypadku oraz badania podstawowe z wywiadami i ankietami w każdej populacji, aby uzyskać wgląd w dane dotyczące odbiorców. Rządy będą musiały zapewnić i przekazać, jakie połączenie zachęt i interwencji karnych zostanie wykorzystane do promowania popytu [37].
Strategia popytu będzie również musiała być wspierana przez opracowanie atrakcyjnej, świadomej informacji i podzielonej na segmenty promocji, która przemawia do potrzeb, wartości i pragnień ludzi. Komunikatory zdrowotne muszą opracować narracje, które podkreślają pozytywne korzyści osobiste, rodzinne i społeczne związane z wychwytem szczepionki. Strategia popytu będzie musiała zawierać wytyczne, które zmniejszają wpływ zwolenników szczepień (patrz sekcje poniżej, aby uzyskać krytyczne kroki, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategii konkurencji). Strategia popytu musi również wykorzystywać pozytywne narracje zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych oraz stosować taktykę wpływu behawioralnego informowaną przez nauki behawioralne [10,38].
7. Strategia zaangażowania społeczności
WHO zaleca, aby każdy kraj obejmował bieżące zaangażowanie społeczności i programy budowania zaufania. Programy powinny koncentrować się na budowaniu zaufania i aktywnej prewencji, wraz z regularnymi krajowymi ocenami obaw i zaufania ludności [1,39,40,41]. Zaufanie jest budowane i utrzymywane poprzez przejrzystość, stałość, aktywne programy słuchania i zachęcanie do dialogu. Agencje i rządy muszą dzielić się wiedzą na temat pewności i niepewności. Rządy i agencje zdrowia publicznego muszą również uprzedszać i rozwiązywać wszelkie kwestie bezpieczeństwa, które są wyrażane lub odczuwane przez społeczeństwo lub media [41].
Rządy powinny również być przejrzyste w kwestii licencjonowania, produkcji i planowania ustalania priorytetów dotyczących szczepionek. Spójność zarówno komunikatów, jak i dyrektyw politycznych ma również kluczowe znaczenie. Brak tych warunków wywoła zamieszanie i zmniejszy zaufanie [42].
Postawy antyszczepionkowe nie zawsze odnoszą się do czynników takich jak poziom wykształcenia [43]. Zamiast tego są one często związane ze złością i podejrzliwością wobec elit i ekspertów oraz z rosnącym poparciem dla antyestablishmentowych problemów politycznych. Rządy powinny aktywnie słuchać i budować dialog, zachęcając do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych od obywateli, kluczowych komentatorów i influencerów. Regularne proaktywne media publiczne i briefingi z wpływowymi opiniami powinny również stanowić centralną deskę strategii budowania zaufania. Stosowanie zasad projektowania ukierunkowanych na obywatela i skoncentrowanych na człowieku może również usprawnić rozwój i wdrożenie programu [44].
8. Strategia dostępu do szczepionek
Odpowiednie agencje powinny zdać sobie sprawę z potrzeby skoordynowanego połączenia interwencji w celu promowania dostępu do szczepionek, prowadzonego przez silny zespół kierowniczy [45]. Promowanie absorpcji za pośrednictwem mediów i zwolenników społeczności jest kluczowym elementem każdej strategii pro-szczepień, ale nie jest panaceum na przekonanie wszystkich niechętnych do szczepienia. Badania pokazują, że zmiana zachowań jest złożonym procesem, który pociąga za sobą więcej niż odpowiednią wiedzę na temat problemu. Absorpcja i wahania są również związane z czynnikami kulturowymi, postawami, motywacjami i doświadczeniami, normami społecznymi i barierami strukturalnymi. Zrozumienie wielu czynników związanych z decyzjami ludzi jest zatem kluczem do sukcesu. Rządy i organy ochrony zdrowia publicznego mogą zwiększyć skuteczność swoich wysiłków poprzez połączenie wielu strategii [46]. Mogłyby one na przykład zintegrować zachęty finansowe i niefinansowe, wezwać i przypomnieć interwencje, a także kary za nieprzestrzeganie przepisów poprzez nałożenie ograniczeń na podróże, edukację lub zatrudnienie [37].
Informacje o dostępie do szczepionek, wymagania i wsparcie będą musiały odzwierciedlać strategię wdrażania szczepień każdego kraju. Czy będzie to obowiązkowe? Czy będą kary za nieprzestrzeganie przepisów? Komunikatory powinny dostarczać strategie wdrażania i dostępu poprzez podejście podzielone na segmenty, które dostarcza konkretnych i identyfikowalnych podgrup populacji informacji na temat tego, w jaki sposób i kiedy mogą mieć dostęp do szczepień. W ramach tego elementu strategii konieczne będzie ustanowienie i monitorowanie mechanizmów nawoływania do połączeń.
W odniesieniu do selekcji szczepionek, zakładając, że do 2021 r. wspólnota medyczna opracowała kilka bezpiecznych i skutecznych szczepionek, rządy i władze zdrowia publicznego będą musiały wyjaśnić populacji, dlaczego wybrały daną szczepionkę pod względem jej skuteczności, bezpieczeństwa, kosztów itp.
Władze będą również musiały wyjaśnić swoje uzasadnienie dla modelu priorytetów dla przyjmowane przez nie szczepienia. Na przykład, jeżeli przyjęto podejście oparte na analizie ryzyka, w którym osoby starsze i pracownicy opieki mają pierwszeństwo przed młodszymi i innymi pracownikami, należy to wyjaśnić. Rządy i organy regionalne muszą wyjaśniać i uzasadniać te decyzje w zakresie ochrony zdrowia, imperatywów społecznych i gospodarczych, wymogów bezpieczeństwa i kosztów. Przed rozpoczęciem szczepień należy opracować i udostępnić harmonogramy szczepień ogółem populacji, tak aby wszyscy zrozumieli, kiedy otrzymają dostęp. Najlepiej byłoby, gdyby władze podzieliły się swoimi planami dotyczącymi wprowadzenia szczepionek przed udostępnieniem szczepionki, tak aby nadszedł czas na publiczną debatę nad kwestiami etycznymi i proceduralnymi oraz osiągnięcie konsensusu.
9. Strategia promocji marketingowych
Skoordynowane krajowe podejście do komunikacji będzie skuteczne wśród wielu grup, ale nie wszystkich [37]. Sukces zależy od charakteru i stopnia wahań szczepień i stopnia segmentacji. Dostosowane wiadomości koncentrujące się na znanych motywatorach dla określonych grup są bardziej skłonne do uzyskania pożądanej reakcji behawioralnej niż podejście "jeden rozmiar dla wszystkich" [47,48,49]. Aby uzyskać dostosowane wiadomości, zalecamy ilościowe i jakościowe badania kształtujące i ustalenie skuteczności strategii za pomocą badań przedprotestem przed uruchomieniem.
Jak wspomniano wcześniej, istnieje potrzeba wytyczenia przekonującej narracji, która pozwala uniknąć "efektów backfire" [50], potwierdza obawy ludzi i odnosi się zarówno do obaw przed stratą, jak i pozytywnych korzyści, które będą pochodzić z absorpcji szczepionki. Jak pokazali Tversky i Kahneman, w obliczu wyborów jesteśmy przeciwni wszelkim, które mogą doprowadzić do postrzeganej straty [51]. Nie lubimy też konfrontować się ze złożonymi wyborami. Wynika z tego, że jeśli rządy chcą wpływać na ludzi na szczepienia, są bardziej prawdopodobne, że odniosą sukces, jeśli strategia podkreśli pozytywne korzyści uzyskane ze szczepień, straty, które nastąpią w przypadku odmowy szczepień, a dostęp do szczepionek jest łatwy.
Wiemy, że postrzegana atrakcyjność opcji różni się, gdy komunikatory inaczej obramują ten sam wybór. Dlatego używany język, obrazy, komunikatory i efekty audiowizualne są ważnymi zagadnieniami, które komunikatory powinny być test pilotażowe. Jak wspomniano wcześniej, władze powinny dostosować swoje strategie promocyjne według podgrup populacji, ponieważ każdy segment będzie reagował inaczej na różne komunikaty i narracje.
Znajomość i zaufanie do posłańca, a także przesłanie, jest również kluczową cechą sukcesu w zwalczaniu wahań związanych ze szczepionkami [1,52]. Władze powinny określić, która twarz i głos kampanii powinny być wykorzystywane na podstawie badań kształtujących z grupą docelową. Wiadomości, które pochodzą z różnych zaufanych źródeł mogą sprawić, że programy promocji szczepionek bardziej skuteczne. Rzecznicy rekrutowani z zaufanych grup, w tym pracowników służby zdrowia i owzdych i owsześcnych członków społeczeństwa, mogą zwiększyć skuteczność kampanii. Osobowości o wysokim profilu mogą być również skuteczne w przekazywaniu wiadomości, ponieważ nadają swój prestiż i zaufanie do działań komunikacyjnych w zakresie zdrowia. Wykorzystanie przywódców religijnych (takich jak współpraca oferowana przez muzułmańskich przywódców religijnych w Indiach w celu informowania o znaczeniu szczepień przeciwko polio), wpływowych społeczności i zwolenników stron trzecich, takich jak nauczyciele, może również poprawić wsparcie dla szczepień [53].
W ramach długoterminowej strategii zdrowia publicznego rządy i agencje zdrowia publicznego powinny poprawić umiejętności korzystania z mediów i technologii cyfrowych w szkołach i środowiskach, w szczególności związane ze zdrowiem i zagadnieniami dotyczącymi szczepionek [54]. Nowo nabyte umiejętności czytania i pisania zapewnią społeczeństwu zidentyfikowanie wiarygodnych źródeł informacji i zachęci do zgłaszania dezinformacji dostawcom mediów społecznościowych i organom regulującym.
10. Wiadomości Media Relations i zasięg
Wiadomości i ogólne media mogą znacząco przyczynić się do rozwiązania obaw i postrzegania ryzyka, co może zaszkodzić wychwytowi szczepionki [55]. Konieczne jest zatem opracowanie proaktywnej strategii współpracy z tradycyjnymi mediami. Każda opracowana strategia zarządzania mediami i zaangażowania będzie musiała obejmować proaktywne, toczące się briefingi dla mediów, generowanie historii, kanały redakcyjne, ułatwianie dostępu do ekspertów medycznych i innych ekspertów w dziedzinie zdrowia klinicznego i publicznego, doradców i danych. Strategia zarządzania mediami i zaangażowania będzie również musiała obejmować całodobowe monitorowanie mediów oraz systemy odparcie/korekcję.
Komunikatory powinny pośredniczyć w bieżących relacjach między kontaktami z mediami a ekspertami, którzy mogą przedstawić dokładne opinie na temat wszystkich aspektów promocji i bezpieczeństwa szczepionek. Władze powinny dodatkowo monitorować siłę tych stosunków i szybko rozwiązywać ewentualne konflikty. Odpowiedzialność agencji rządowych i innych zwolenników szczepień COVID-19 jest komunikowanie się lepiej, bardziej widoczne i bardziej wiarygodne wiadomości niż sceptycy.
Pomyślne zaangażowanie mediów jest bardziej prawdopodobne, gdy system zdrowia publicznego rozwinął silne wspólne i otwarte relacje z kluczowymi redaktorami, podredaktorami i dziennikarzami. Władze i rządy zdrowia publicznego powinny stale pielęgnować zaufanie i pozytywne relacje robocze z organizacjami medialnymi, tak aby publiczność postrzegała te pierwsze jako dostępne i godne zaufania. Będzie to jednak wymagać od władz rządowych przejrzystości, uczciwości i otwartości w odniesieniu do danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek, które mogą być lub są niepokojące.
11. Media cyfrowe
Zwolennicy szczepień obfitują na Facebooku, Twitterze, WhatsApp i YouTube. Platformy mediów społecznościowych są już brzęczenie z dezinformacji na temat bezpieczeństwa szczepionek COVID-19, rozwoju i planowanego wdrożenia, miesięcy przed szczepionki są gotowe do stosowania na poziomie populacji. Zachęcające jest to, że właściciele takich platform medialnych zaczynają działać przeciwko ruchowi antyszczepionkowemu. Na przykład Instagram unika dezinformacji zdrowotnych na swojej stronie Eksploruj; YouTube ma demonetized anty-szczepienia wideo i GoFundMe niedawno zdjął anty-szczepień odwołania pozyskiwania funduszy. Rządy i ich agencje zdrowia publicznego muszą opracować dialog i wspólną strategię z dostawcami platform mediów społecznościowych w celu przeglądu i zwalczania dezinformacji antyszczepionkowych i promocji szczepień. Rządy i organy regionalne powinny przekonać lub uregulować dostawców platform do usuwania dezinformacji.
Władze zdrowia publicznego muszą zbudować proaktywną zdolność zaufania do szczepionek COVID-19 do aktywnego zaangażowania w przestrzeń mediów społecznościowych w ramach swojej ogólnej strategii promocyjnej [56]. Platformy mediów społecznościowych są obecnie głównym źródłem informacji i kanałem komunikacyjnym dla dużej i rosnącej liczby obywateli. Agencje zdrowia publicznego muszą inwestować w budowanie zespołów wyspecjalizowanego personelu przeszkolonego i zdolnego do zrozumienia, jak budować i utrzymywać obecność w mediach społecznościowych.
Do kluczowych obowiązków pracowników służby zdrowia publicznego skupionych na mediach społecznościowych jest rozwój i wspieranie ciągłych pozytywnych strumieni historii, pielęgnowanie wielu głosów wspierających oraz wzmocnienie zwolenników szczepień oddolnych. Ci oddani pracownicy muszą wspierać osoby, które promołowianie, zwolennicy i sieci społecznościowe. Pracownicy służby zdrowia publicznego mogą również pomagać w identyfikacji fałszywych postów w mediach społecznościowych i reagowaniu na nie. Zespół powinien natychmiast zająć się takimi negatywnymi stanowiskami, aby zapobiec spadkowi zaufania do organów zdrowia publicznego. Wiemy na przykład, że rodzice, którzy są oporni na szczepienie swoich dzieci, są bardziej skłonni oparć swoją decyzję na informacjach uzyskanych w Internecie [57].
12. Wnioski
Strategiczne i taktyczne wytyczne określone powyżej stanowią ramy dla promowania stosowania szczepionek COVID-19 w miarę ich udostępniania. W dokumencie tym uznaje się również znaczenie narzędzi do zmiany zachowań opartych na dowodach i teorii w rozwiązywaniu problemu wahań związanych ze szczepieniami. Jest to zgodne z niedawnym utworzeniem przez WHO Technicznej Grupy Doradczejds. Kluczem do sukcesu w promowaniu absorpcji szczepionek będzie znaczący i trwały program strategiczny, w tym wzmocnienie lokalnych zdolności, budowanie i utrzymywanie zaufania i zaufania [59]. Kluczowym czynnikiem w realizacji takiego podejścia do budowania zaufania i budowania popytu jest potrzeba inwestycji w komunikację, wpływ behawioralny oraz zdolność i możliwości zaangażowania społeczności. Komunikacja i wpływ behawioralny są często niedofinansowane lub niedofinansowane w organizacjach zdrowia publicznego i w ministerstwach rządowych. Budowanie zdolności komunikacyjnych i behawioralnych i zdolności i wiedzy fachowej powinno być priorytetem. Teraz często mówi się, że wszystko będzie inaczej w świecie post COVID; miejmy nadzieję, że jedną różnicą będzie zaangażowanie w inwestycje w opracowywanie i dostarczanie kluczowych elementów działania określonych w niniejszym dokumencie. Inwestycje te będą musiały być z czasem podtrzymywane zgodnie z wymogami dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie komunikacji o ryzyku i zaangażowania społeczności, tak abyśmy byli lepiej przygotowani na nieuniknione przyszłe wydarzenia [39]. Autorzy przyznają, że kraje o wysokim, niskim i średnim dochodzie stosują wiele wytycznych opisanych w tym manuskryptu, aby wspierać wysoki zasięg szczepień. Wyzwania nie polega na tym, że nie są świadomi opisanych tutaj działań, ale raczej: (1) mają bardzo ograniczone zasoby (np. pieniądze, ludzie) do realizacji wszystkich działań na skalę zalecającą przez autorów; oraz (2) są odpowiedzialne za promowanie i osiąganie zgodności z harmonogramami szczepień, a nie tylko za jedną szczepionkę. Rządy i odpowiednie organy powinny mieć na uwadze te ograniczenia, biorąc pod uwagę nasze wytyczne.


Zobacz: https://lurker.land/post/rHHo6RcP5
Data dodania: 6/19/2021, 4:26:02 PM
Autor: ed161

Pracuje w agencji marketingowej obsługującej celebrytów. Wiecie, takich z zasięgami, Instagramem i wilczym biletem na festiwale muzyczne. Rockowe oczywiście. Jedna gwiazda, oficjalnie stary kawaler, a w rzeczywistości mąż córki prezesa stacji telewizyjnej, zlecił nam badania marki. Czy opłaca będzie mu ujawnić.

Policzyliśmy i okazało się, że tak. Same przewidywane zyski z reklam i społecznego wizerunku będą przewyższać jego dotychczasowe zarobki. Jak policzyliśmy, tak facet zrobił. Ilość wszystkich artykułów na plotkarskich internetach była warta 700 tysięcy. Z dnia na dzień dostał propozycje jednorazowego zagrania w reklamie za granicą za 400 tysięcy euro.

Wydaliśmy jednak sporą kasę na czyszczenie Internetu. Na przykład forów internetowych, w których opisane było, jakim facet był bawidamkiem na studiach i z kim to się nie całował. Był nawet jeden film z połowinek
#pasta #reklama #marketing #lgbt #heheszki


Zobacz: https://lurker.land/post/H2dbPtLhF
Data dodania: 5/26/2021, 9:08:15 PM
Autor: emrys_vledig

#heheszki #biznes #takasytuacja #marketing


Zobacz: https://lurker.land/post/wwpl0LK7L
Data dodania: 3/9/2021, 6:17:34 AM
Autor: xmar

#heheszki #marketing #nsfw


Zobacz: https://lurker.land/post/s1hZ5c7Aw
Data dodania: 1/16/2021, 10:40:21 PM
Autor: gzkk

Nawiązując do swojego wcześniejszego heheszka i pytania @D4rk_R4ven

Już wiem i nie, to nie fotoszopka:
https://www.pudliszki.pl/article/100162300009/ko%C5%84czymy-w-tym-roku-100-lat!-z-tej-okazji-to-my-%C5%BCyczymy-wam
https://d3ldzx7fxfvsfy.cloudfront.net/12/studio/assets/v1585753573521_740223741/KV100LAT.jpg

#rzeczywistoscprzerastafikcje #marketing #reklama #mistrzowiemarketingu


Świetny felieton z 2014 r. ale jak najbardziej aktualny w 2021 r. - "Trzecia dekada Orwella 1984-2014. Czy można jeszcze zaufać Google i Facebookowi?"

Zobacz: https://lurker.land/post/UO7aDTMhw
Data dodania: 1/16/2021, 4:50:02 PM
Autor: johny11palcow

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/eryk-mistewicz-trzecia-dekada-orwella-1984-2014/
Tekst jest długi ale ciekawy i wciągający.
Autor pomimo tekstu pisanego w 2014r. wyjątkowo trafnie zdiagnozował i przewidział wiele rzeczy związanych z technologiami informacyjnymi i ich wpływem na codzienne życie, świadczy to o jego ogromnej wiedzy i bardzo dobrych zdolnościach analitycznych. Warto zauważyć, że pan Eryk Mistewicz ma ogromne doświadczenie w pracy z mediami.
Polecam
Pokaż spoilerdajcie znać kto doczytał do końca :-) i co o tym sądzicie.

#cenzura #google #facebook #mediaspolecznosciowe #anonimowosc #orwell #marketing #prywatnosc


Zobacz: https://lurker.land/post/B2LOT4NGV
Data dodania: 1/12/2021, 7:31:18 AM
Autor: bronsky

Jak was generują reklamy które nie są oznaczone jako reklama a jako "test/recenzja"
to polecam https://radareklamy.pl/formularz-skargi/
Już poszło zlecenie na tych pismaków z ppe.pl
Mam nadzieje że ukrócą działania tego śmiesznego portalu.

#marketing
#reklama
#nieuczciwepraktyki


Zobacz: https://lurker.land/post/npLVy4KJY
Data dodania: 12/28/2020, 12:40:29 PM
Autor: bethann86

Fani zboczeńców, żydostwa i totalitaryści zwani jako "neuropa" znów robią aferę o to, że na lurku jest wolność słowa a nie zamordyzm i cenzura jak na ich ukochanym wyklopie

@Thanos - wkrótce będziesz im musiał kupić chociaż bombonierkę, bo takiej kampanii reklamowej i umacniania rozpoznawalności marki nigdzie indziej za darmo byś nie dostał

Wołam też @judenfreiEurope bo o tobie piszą

https://www.wykop.pl/link/5870627/lurker-jedyny-portal-gdzie-mozesz-byc-fanem-hitlera-i-chciec-judenfreieurope/

#wykop #lurker #bekazpodludzi #marketing


Jak MARKETING Tobą manipuluje?

Zobacz: https://lurker.land/post/evBy9aNpf
Data dodania: 12/15/2020, 11:07:06 AM
Autor: rmweb

https://www.youtube.com/watch?v=WTLnX1vByBI

#psychologia #marketing #ciekawostki


Marketing 1992 vs marketing 2019

Zobacz: https://lurker.land/post/m9ZZ4yKkJ
Data dodania: 12/10/2020, 6:18:35 PM
Autor: tenji

https://www.youtube.com/watch?v=TJICmLMb06Y

#marketing #who #onz #cyrk #wielkireset


Zobacz: https://lurker.land/post/5QrtMe4eV
Data dodania: 10/21/2020, 10:51:26 AM
Autor: qki

Chyba #pkp i #kolejewielkopolskie chcą iść śladem wiralowej reklamy #inpost
Mi się nawet całkiem taki pomysł podoba, zdecydowanie bardziej trafia do ludzi

#reklama #marketing #gry #amongus #heheszki