Lurker.land - tag #mandaty

Czy mandaty w Polsce są za niskie

Zobacz: https://lurker.land/post/Jv0ePfPdU
Data dodania: 6/8/2021, 2:22:10 PM
Autor: szawel

Minęły 24 lata od wprowadzenia taryfikatora za wykroczenia drogowe. Największym mandatem, jaki może wręczyć nam policjant jest 500 zł. Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze chcą wprowadzenia zmian prowadzących do poprawy sytuacji na polskich drogach.
https://www.radiosupernova.pl/wiadomosci/czy-mandaty-w-polsce-sa-za-niskie-aktywisci-zadaja-podwyzek-aa-Jxj4-7DJK-kASv.html #polska #informacje #motoryzacja #mandaty #samochody


Policjant nie może legitymować, bo mu się tak zachciało

Zobacz: https://lurker.land/post/w5i-Ss31h
Data dodania: 6/6/2021, 8:40:11 AM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=2kCq363tnYg

#policja #prawo #dowódosobisty #legitymowanie #mandaty #orzeczenielegitymowanie


Gdzie płaci się rekordowe mandaty

Zobacz: https://lurker.land/post/TL1Q4Tpuf
Data dodania: 5/14/2021, 4:01:10 PM
Autor: szawel

https://www.youtube.com/watch?v=rbtfi-YI1qY #informacje #ciekawostki #motoryzacja #samochody #mandaty #prostozsalonu


Drastyczne kary za przekroczenie prędkości. Czy to zrujnuje nasze kieszenie

Zobacz: https://lurker.land/post/PVwegmHsu
Data dodania: 5/10/2021, 1:41:08 PM
Autor: szawel

Osoby, które popierają wzrost mandatów oraz OC mają nadzieję, że w momencie, kiedy kierowca będzie świadomy, że jego niebezpieczne zachowanie może mieć odzwierciedlenie nie tylko w postaci mandatów, ale również w stawkach za ubezpieczenie OC tym samym niejako zmusimy kierowców do bezpiecznej jazdy.
https://www.radiosupernova.pl/wiadomosci/drastyczne-kary-za-przekroczenie-predkosci-czy-to-zrujnuje-nasze-kieszenie-aa-LpLg-tVJD-NCkp.html #polska #informacje #motoryzacja #samochody #mandaty #kary #prędkość


Japonia wprowadza kary za nie przestrzeganie ograniczeń przeciwepidemicznych

Zobacz: https://lurker.land/post/GfqyeKMRa
Data dodania: 2/4/2021, 2:00:30 PM
Autor: michwsek

Izba niższa japońskiego parlamentu uchwaliła zestaw kar za łamanie ograniczeń jakie władze nałożyły by powstrzymać szerzenie się koronawirusa.

#japonia #koronawirus #covid19 #ograniczenia #kary #mandaty

https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/azja-pacyfik/japonia-wprowadza-kary-za-nie-przestrzeganie-ograniczen-przeciwepidemicznych/


Zobacz: https://lurker.land/post/sqRQYDO3L
Data dodania: 1/19/2021, 10:19:33 AM
Autor: enviador

Dziś podsumowanie projektu mandatowego, za sprawą którego władza polityczna chce nam odebrać prawo do nieprzyjęcia mandatu nałożonego przez policję.

Projekt wielokrotnie narusza polską Konstytucję, w tym:
👉 art. 42 ust. 1 (zasady odpowiedzialności karnej),
👉 art. 42 ust. 2 (prawo do obrony),
👉 art. 42 ust. 3 (domniemanie niewinności),
👉 art. 45 ust. 1 (prawo do sądu),
👉 art. 10 ust. 1 (trójpodział władzy),
👉 art. 175 ust. 1 (wymiar sprawiedliwości),
👉 art. 177 (domniemanie ścieżki sądowej),
👉 w związku z art. 2 Konstytucji (demokratyczne państwo prawa),
a także podstawowe, uniwersalne zasady odpowiedzialności karnej:
👉 nie ma kary bez winy,
👉 nie ma winy bez wyroku sądu.

Na portalu Dogmatów zbieram wszystkie argumenty w obszernej analizie, która pokazuje skalę bezprawia omawianych propozycji i ogrom nadużyć, do jakich może doprowadzić uchwalenie przepisów.

Dziękuję za wspólne przyglądanie się projektowi w ostatnim tygodniu na Dogmatach! 🤓

Zapraszam do lektury:
https://www.dogmatykarnisty.pl/2021/01/brak-mozliwosci-odmowy-przyjecia-mandatu/
--------------------
Powyższy tekst z wpisu nie jest mój. Źródło tekstu z wpisu:
https://www.facebook.com/dogmatykarnisty/posts/264251181713203

#prawo #policja #mandaty #polityka


Zobacz: https://lurker.land/post/-XWg9BQKM
Data dodania: 1/16/2021, 4:12:27 PM
Autor: stawo73

Adwokat Magdalena Wilk o niekonstytucyjności obostrzeń i skandalicznym projekcie ustawy o mandatach.

#koronawirus #plandemia #wrogiepanstwo #mandaty #zamordyzm #otwieraMY

https://youtu.be/GRrdotAB_9E


Zobacz: https://lurker.land/post/z7LOsfIFW
Data dodania: 1/14/2021, 12:39:19 AM
Autor: enviador

"Odwołując się od mandatu będzie trzeba wskazać, co się kwestionuje: WINĘ czy KARĘ. Czyli wina i kara zostały już przesądzone, przez policjanta, a nie przez sąd. 😡

Trudno o bardziej ewidentny, wpisany wprost do projektu dowód naruszenia podstawowych zasad odpowiedzialności karnej."

Ciąg dalszy:
https://www.facebook.com/dogmatykarnisty/posts/260961902042131
bez fb: https://archive.is/EGz5e

_
Projekt ustawy z druku nr 866:
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=866

#prawo #policja #mandaty


Zobacz: https://lurker.land/post/-nRm3wghZ
Data dodania: 1/9/2021, 9:43:09 AM
Autor: skony85

#polityka #mandaty


Obowiązek zakrywania ust i nosa. Ponad tysiąc mandatów ostatniej doby

Zobacz: https://lurker.land/post/dQnEKyU73
Data dodania: 10/10/2020, 10:03:22 PM
Autor: michwsek

Od początku epidemii za brak maseczki Policja wystawiła 176,2 tys. pouczeń, prawie 22 tys. mandatów i 7780 wniosków o ukaranie do sądu - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. Ostatniej doby było 3100 pouczeń, ponad tysiąc mandatów i 180 wniosków do sądu.
#mandaty #policja #covid19 #koronawirus #polska


Kara 5000 zł za brak maseczki. Jak odwołać się od decyzji.

Zobacz: https://lurker.land/post/sdK0PmrHx
Data dodania: 8/2/2020, 11:23:41 AM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #adwokat #kancelaria #kara #koronawirus #mandat #mandaty #pomoc #porada #prawo #wskazowki #zarzuty

Chwila roztargnienia w czasie epidemii może drogo kosztować. Za brak maseczki zakrywającej usta i nos, przemieszczanie się w trakcie zakazu czy nie stosowanie do społecznego dystansu grożą surowe kary. W czasie epidemii niefrasobliwi obywatele musieli liczyć się z mandatami karnymi i sprawami wykończeniowymi. Oprócz tego w wielu skrzynkach znalazły się decyzje sanepidu o nałożeniu kar administracyjnych w wysokości nawet do 30 000 zł. Jaka jest możliwość odwołania od decyzji?

Kara 5000 zł za brak maseczki. Jak odwołać się od decyzji.

Kara 5000 zł za brak maseczki? Jak odwołać się od decyzji

Opublikowane 23/07/2020 przez Rafał Przybyszewski w administracyjne, koronawirus, prawo

Chwila roztargnienia w czasie epidemii może drogo kosztować. Za brak maseczki zakrywającej usta i nos, przemieszczanie się w trakcie zakazu czy nie stosowanie do społecznego dystansu grożą surowe kary. W czasie epidemii niefrasobliwi obywatele musieli liczyć się z mandatami karnymi i sprawami wykończeniowymi. Oprócz tego w wielu skrzynkach znalazły się decyzje sanepidu o nałożeniu kar administracyjnych w wysokości nawet do 30 000 zł. Jaka jest możliwość odwołania od decyzji?

Nakazy i zakazy związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa wprowadzano w życie błyskawicznie, równie szybko organy państwowe przeszły do egzekucji przepisów. Media obiegły informacje o ukaranych mandatami karnymi osobach, które w trakcie społecznej kwarantanny biegały po parku, wyjechały umyć samochód czy wracały z zakupów. Obywatelom pozostało jedynie pokorne przyjęcie mandatu albo dochodzenie swoich praw przed sądem. Wiele spraw karnych do tej pory nie zostało rozstrzygniętych. Jednak zastosowano broń obosieczną. Oprócz postępowania wykończeniowego wszczęto również administracyjne.

Administracyjne kary nałożone przez sanepid mogą być bardziej dotkliwe finansowo od mandatów i grzywien nałożonych przez sąd karny. Policjanci, którzy zatrzymali osoby niestosujące się do koronawirusowych nakazów i zakazów, zaraz po wystawieniu mandatu czy skierowaniu sprawy do sądu, zawiadamiali właściwe organy administracyjne. Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne w całym kraju rozsyłają decyzje o nałożeniu kar administracyjnych, najczęściej w wysokości 5000 zł za naruszenie przepisów rozporządzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Od nałożonych decyzji warto odwołać się i złożyć wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną?

Co zarzucić w odwołaniu?

Zasadniczym zarzutem odwołania w przypadku decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej winno być naruszenie art. 10 § 2 kpa, przez odmówienie stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. W decyzjach sanepid nie wskazuje szczegółowo jakie okoliczności są podstawą stwierdzenia, że w tego rodzaju sprawach zachodzi stan wyższej konieczności. Organy nie mogą powoływać się na hipotetyczne i potencjalne niebezpieczeństwo, ale powinny w uzasadnieniu wskazać rzeczowo, z odniesieniem do okoliczności szczegółowych sprawy, dlaczego uznał, że ograniczenie praw strony było konieczne ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. W większości spraw przesłanki wskazane przez organ nie występują, a przywołane są jedynie automatycznie, bez uzasadnienia.

Skarga do sądu administracyjnego

Po złożeniu odwołania należy rozpatrzyć trzy scenariusze. Po pierwsze organ odwoławczy, który rozpatruje naszą skargę może uznać, że nasze zarzuty nie są zasadne, a organ pierwszej instancji nie naruszył przepisów. Wówczas wydaje kolejną decyzję administracyjną, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. Kolejne dwa scenariusze są najbardziej korzystne dla strony. Organ może przyznać rację postawionym w odwołaniu zarzutom, co skutkuje uchyleniem decyzji w całości albo w części. W takim przypadku organ wyższego stopnia orzeka co do istoty sprawy na nowo albo umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. Trzeci scenariusz zakłada, że organ umarza postępowanie odwoławcze, uznając, że jest bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku, gdy decyzja organu wyższego stopnia nie odpowiada oczekiwaniom, storna ma prawo w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.