Lurker.land - tag #lordwind

Zobacz: https://lurker.land/post/FjsXzyi2R
Data dodania: 11/16/2022, 9:26:28 PM
Autor: radowan

Dla entuzjastów archaizującego brzmienia. Autorem muzyki jest nasz rodak, Robert Fudali - postać dość powichrowana jak wynika z biogramu na Wikipedii, ale artystom pewne rzeczy się wybacza

https://www.youtube.com/watch?v=IaSNoDSYEmM

#muzyka #lordwind