Lurker.land - tag #leszekzebrowski

Leszek Żebrowski - afera "Froga", czyli… rzecz o tow. Edwardzie Ochabie

Zobacz: https://lurker.land/post/Nzptjr8KF
Data dodania: 2/12/2022, 9:39:45 AM
Autor: tonymasy

Znawcy twierdzą, ze niejaki Robert N. "Frog" jest bezkarny tylko dlatego, iż jest wnukiem tow. Longina Pastusiaka, komunistycznego propagandysty a w konsekwencji prawnukiem samego tow. Edwarda Ochaba, jednego z najwyższych rangą funkcjonariuszy komunistycznych w Polsce Ludowej.

Tow. Pastusiak już w latach 50-tych był wysłany… na studia w USA. Przez trzy dekady członek PZPR sowicie spłacał ten dług swym mocodawcom. Został ożeniony z córką Ochaba - tak powstawały komunistyczne rody (i rodowody).

Ochab zaś to przykład olbrzymiej, pośpiesznej kariery volksdojcza za ruble. Prawie dziesięć lat działalności w KPP, pięć razy aresztowany za nielegalną działalność w II RP. A dalej poszło już gładko. Od 1939 r. funk sowiecki, sługa NKWD. Błyskawiczna kariera "wojskowa" - w poł. 1944 r. już pułkownik, w 1949 r. "gienierał"! Był m.in. szefem Głównego Zarządu Politycznego lWP, wiceministrem MON, członkiem KC PPR-PZPR, członkiem Biura Politycznego, I sekretarzem (!) i wreszcie przewodniczącym Rady Państwa.

Wielce i starannie wykształcony: w ankietach partyjnych podawał, że jest "doktorem honoris causa". A zawód? "Pracownik partyjny".

Był typowym przedstawicielem chamokomuny, choć żonę dostał odpowiednią: Rojzę Silbiger.
https://www.youtube.com/watch?v=hprAS6txF5Q

#zydzi #komunizm #koneksje #leszekzebrowski #wyklęcitv


Zobacz: https://lurker.land/post/dIkQqNezA
Data dodania: 1/8/2022, 3:31:10 PM
Autor: barcafan

Leszek Żebrowski:

Trzeba się samodzielnie uczyć i myśleć krytycznie, a nie ślepo wierzyć w wikipedię i publikacje mentalnej komuny. Wychwalanie Gwardii Ludowej, Armii Ludowej i "Polskiej" Partii Robotniczej (która nie była przecież ani polska, ani robotnicza) musi się spotykać z odpowiednim odzewem. Tak samo jak kalumnie wobec AK i NSZ, że te organizacje nie walczyły z Niemcami a mordowały Żydów!

Oni odwracają wszystko do góry nogami, wybielając się przez zrzucanie win swych antenatów na polskich niepodległościowców. Część z nich (i to pokaźna) bardzo dobrze wie, jak było. Z domu i z partii to przecież wynieśli.

A zatem - komunie i ich naśladowcom (na ogół bardzo nieudolnym) oraz ich popłuczynom do wiadomości. To są wasze prawdziwe korzenie... Już od 1945 r. zrzucacie swoje winy na AK, NSZ i w ogóle tzw. "reakcję".

Wytykajcie to wszędzie, przy każdej okazji tow. tow. Leszkowi Millerowi,

Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, Markowi Belce, Dariuszowi Rosatiemu, Joannie Senyszyn, Włodzimierzowi Czarzastemu i całej reszcie.

Nie odpuszczajcie! Nas broni prawda, oni zaś stale żyją kłamstwami i propagandowymi plugastwami. Tzw. Polska Ludowa wytworzyła zakłamany obraz polskiej historii, gdzie pospolity bandyta i morderca Żydów stawał się... "bohaterem", a prawdziwych bohaterów wrzucali do cmentarnych dołów.


"ZASTANAWIALIŚMY SIĘ NAD TYM, ŻE BYŁEM W ORGANIZACJI, KTÓRA MIAŁA WALCZYĆ Z NIEMCAMI A MORDOWALIŚMY POLAKÓW I ŻYDÓW ALE MÓWIONO NAM, ŻE WALKA Z REAKCJĄ [AK] I NSZ JEST WAŻNIEJSZA NIŻ WALKA Z NIEMCAMI, BYŁA TO TAKA OPINIA PARTII [PPR] ALE CICHA".

(Kpt. AL Andrzej Flis „Maksym”, dowódca „kadrowego oddziału im. T. Kościuszki”, następnie szef sztabu i dowódca „I Brygady AL im. Ziemi Lubelskiej”).

#historia #komunizm #leszekzebrowski


Leszek Żebrowski. Tragiczny epizod z zakresu stosunków polsko-żydowskich.ICH "bezinteresowna" zawiść

Zobacz: https://lurker.land/post/qBoW3IOeU
Data dodania: 11/28/2021, 7:23:53 PM
Autor: tonymasy

Tragiczny epizod (czy tylko?) z zakresu stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji. Bezinteresowna pomoc i bezinteresowna (?) zawiść, która zakończyła się bardzo tragicznie.

Przed wybuchem II w.św. istniały wielorakie stosunki polsko-szwedzkie. Były to związki gospodarcze, naukowe, kulturalne i towarzyskie. Nic dziwnego, że Szwedzi (jako obywatele państwa neutralnego) świadczyli Polakom ogromną pomoc. Byli kurierami Polskiego Państwa Podziemnego, Szwecja stała się jednym z kanałów przerzutowych i wywiadowczych.

Tu mówimy jednak o akcji charytatywnej, w której fundusze Polonii amerykańskiej przekazywane były tą drogą jako pomoc dla okupowanego kraju. Zajmował się tym specjalnie powołany komitet. Część tych środków przeznaczona była dla ludności żydowskiej w getcie warszawskim. Podział funduszy ustalony był wcześniej wg określonego klucza.

Jednak Żydzi zażądali... znacznie więcej. Ponieważ ich oczekiwania nie zostały spełnione (z oczywistych powodów), doszło do rzeczy niezwykle haniebnej - członkowie komitetu zostali wydani Niemcom!

Ujęci Szwedzi otrzymali wyroki wieloletniego więzienia, ale zostali uratowani przez państwo szwedzkie. Ujęci Polacy nie mogli liczyć na zmiłowanie. Zostali zamordo
#leszekzebrowski #wyklęcitv #zydzi #2wojnaswiatowa #holokaust #polska
https://m.youtube.com/watch?v=wk6N4ignxFA


Jacek Międlar: Przeczytałem teczki Huberta Czerniaka [WIDEO]

Zobacz: https://lurker.land/post/yOBPjSflz
Data dodania: 3/8/2021, 10:35:28 PM
Autor: yfu

https://wprawo.pl/j-miedlar-przeczytalem-teczki-huberta-czerniaka-wideo/

#hubertczerniak #teczki #zomo #leszekzebrowski #historia #jacekmiedlar #praktycznyspisek #czaspatriotow


Kapuś autorytetem „Niezłomnych”. Poniżej publikuje link do teczki Leszka Żebrowskiego. Można tam poczytać ciekawe rzeczy np. jak agent o kryptonimie „Leszek” doradza SB zwalczać opozycję, wprowadzenie stanu wojennego uważa za „dobrodziejstwo”, jest zdania, że niektórych działaczy podziemia (...).

Zobacz: https://lurker.land/post/dV43cilHo
Data dodania: 3/5/2021, 1:16:45 AM
Autor: yfu

https://krzysztofskiba.pl/kapus-autorytetem-niezlomnych/

https://www.dropbox.com/s/1rijbl93rp9p2f3/Zebrowski_bez_znakow.pdf?dl=0

#leszekzebrowski #pakus #teczka #sb #historia #polityka #praktycznyspisek #czaspatriotow


Stanisław Michalkiewicz wytyka Pl rządowi uległość wobec żądan żydowskich ENG ze strony FB Leszka Żebrowskiego Jan Peczkis,recenzja.

Zobacz: https://lurker.land/post/yVvzHSEWn
Data dodania: 12/19/2020, 5:16:38 PM
Autor: filigranowygucio

https://www.jewsandpolesdatabase.org/2020/12/14/polish-government-timorous-in-the-face-of-the-holocaust-industry-jews-1968-michalkewicz/?fbclid=IwAR06tlDu7VPLNHqxVubtaZX_QGv7yKgN0oUT-VDlY5hXLKDtlZXtiO2SaEk #fb #leszekzebrowski #stanislawmichalkiewicz #447 #polska #zydzi


Bandyci z Armii Krajowej? Nie, to bandycka książka o AK!

Zobacz: https://lurker.land/post/ZmASAghUq
Data dodania: 11/20/2020, 1:30:34 PM
Autor: filigranowygucio

Leszek Żebrowski – p. Wojciech Lada o historii pisać nie umie, bo jej nie zna, choć elementarne rzeczy powinien wiedzieć choćby ze szkoły. Fałszowanie cytatów, opuszczanie najważniejszych źródeł i dokumentów, przywoływanie w bibliografii pozycji, których w ogóle nie ma. To świadczy, że to nie tylko brak talentu, ale skrajnie zła wola. To nie ci,…#leszekzebrowski #historia #armiakrajowa #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/hejILLUXy
Data dodania: 8/19/2020, 6:39:50 PM
Autor: filigranowygucio

Leszek Żebrowski_Fb

W związku ze stałym, nasilającym się promowaniem Jerzego Urbacha vel Urbana – tego "Goebbelsa stanu wojennego" na autorytet nie tylko medialny, przypominam swe nagranie o nim, zdjęte z YT natychmiast po tym, gdy się tam ukazało. Prawda boli?

Będzie tych promocji coraz więcej, nie ma się co łudzić. Człowiek aż tak szkaradny (moralnie) staje się wzorem, a przez pomijanie podstawowych informacji o nim i jego roli w PRL (jak również później), ma być traktowany jak wszyscy inni.

Może nawet z… podziwem?⬇️

https://www.dailymotion.com/video/x7o8gen

#fb #urban #leszekzebrowski #polska #goebbels #komunizm


Leszek Żebrowski

Zobacz: https://lurker.land/post/HjIiAhdxT
Data dodania: 4/1/2020, 9:14:09 PM
Autor: filigranowygucio

Leszek Żebrowski_FB

Polecam poniższe uwadze ignorantom (po prostu pacanom) lewicowym i pseudo-prawicowym (tzw. chamokomunie), którzy dwoją się i troją w przedziwnej symbiozie (czy tylko bezinteresowne?), aby przypisać Narodowym Siłom Zbrojnym wszystko, co najgorsze. Zamiast namiętnego studiowania komunistycznej polit-ramoty, pochodźcie po archiwach, poszukajcie, nauczcie się rozumieć dokumenty. Wiem, że to wołanie na puszczy, ale może jednak…

Oto fragment raportu Gestapo z przełomu 1944/1945, poświęcony NSZ: „Powstanie i istota nielegalnej polskiej organizacji Narodowe Siły Zbrojne” (fragment) o swych rzekomych „kolaborantach”:

"Wielkim celem politycznym Obozu Narodowego a w tym i NSZ jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło:

  1. zdobycie Prus Wschodnich dla Polski.

  2. zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę.

  3. obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich

starań o oderwanie polskich ziem wschodnich.

NSZ rozwinęły swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego, szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok AK. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii grudnia [sic! powinno być września – L.Ż.] 1939 r. lub w podziemnej walce z Niemcami".

I jeszcze całościowa ocena tej formacji z tzw. Raportu gen. Reinharda Gehlena (początek 1945 r.):

"Był to najsprawniej zorganizowany i najbardziej sprężyście dowodzony nielegalny polski związek zbrojny. Brak dokumentów na temat jego dowództwa, struktury, stanu liczebnego, uzbrojenia itd."

Czyli do końca okupacji Niemcom nie udało się na tyle rozszyfrować NSZ, aby dysponować o nich pełną wiedzą. To od czego mieli rzekomych kolaborantów w ich szeregach?

foto w koment.

#historia #leszekzebrowski #nsz


Leszek Żebrowski: Olga Tokarczuk ma Nobla, ale za co?

Zobacz: https://lurker.land/post/COCHLehzv
Data dodania: 11/22/2019, 11:26:49 PM
Autor: filigranowygucio

#leszekzebrowski #psychologia #ksiazki #nobel #tokarczuk