Lurker.land - tag #kresy

Łukaszenko: Wilno i Białystok to ziemie białoruskie

Zobacz: https://lurker.land/post/14RDsds1Z
Data dodania: 9/20/2021, 5:21:39 PM
Autor: kwarcpl

Z okazji Dnia Jedności Narodowej prezydent Białorusi wygłosił w piątek płomienne przemówienie w Mińsku. Odnawiając pamięć o wydarzeniach z 17 września 1939 r., Aleksander Łukaszenka podkreślił, że "sąsiedzi są dani przez Boga" i jednocześnie przypomniał, że stolica Litwy i Białostocczyzna to Białoruś.

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/aleksander-lukaszenko-o-sasiadach-wilno-bialystok-to-ziemie-bialoruskie/mpxq5lf

#polska #polityka #kresy #bialorus


Zobacz: https://lurker.land/post/nboHW2yOf
Data dodania: 8/25/2021, 7:09:40 PM
Autor: emrys_vledig

To nie był tylko Wołyń…
Pierwsze publiczne odsłonięcie mapy przedstawiającej ponad 4.400 miejscowości, udokumentowanych i potwierdzonych miejsc zbrodni zaplanowanych przez nacjonalistów ukraińskich spod czerwono/czarnej flagi, dokonanych przy współpracy z narodem ukraińskim, który zamieszkiwał tereny wschodnie II Rzeczpospolitej Polskiej.

Autor tego projektu (Duchy Kresów) ma na celu uświadomienie Polaków oraz innych narodowości, o ogromie i zasięgu dokonanego ludobójstwa na narodzie Polskim, które miało miejsce w latach 1939-1947.

Odsłonięcie mapy odbędzie się Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów (Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62) już 27 sierpnia tego roku o godzinie 16.00.
--------------------------------------------
BTW... dziś 30-lecie niepodległości państwa ukraińskiego

#kresy #ciekawostkihistoryczne #mapa #ukraina #kresy #wolyn #rzezwolynska


Tak wyglądała polska wieś tuż po odzyskaniu niepodległości. Niezwykłe zdjęcia z Małopolski Wschodniej z 1920 roku.

Zobacz: https://lurker.land/post/C2xVDB8ea
Data dodania: 8/25/2021, 2:17:18 PM
Autor: emrys_vledig

https://buzz.gazeta.pl/buzz/56,156947,21883762,tak-wygladala-polska-wies-tuz-po-odzyskaniu-niepodleglosci.html

Pochodzące z prywatnej kolekcji zdjęcia chłopów z Małopolski Wschodniej. Tak, dostrzegam te fikoły Gazety w żonglowaniu terminami Galicja / Małopolska Wschodnia / Ukraina Zachodnia ale zdjęcia są warte zobaczenia. Dlatego polecam.

#ciekawostki #starezdjecia #kiedystobylo #wies #kresy #malopolskawschodnia


Zagłada czeskich społeczności na Wołyniu

Zobacz: https://lurker.land/post/AEyZpQgcf
Data dodania: 7/21/2021, 5:20:23 AM
Autor: ed161

Nie tylko Polacy stali się ofiarami hitlerowskich kolaborantów z OUN-UPA #historia #kresy #czesi #wolyn
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1746515375549182&set=gm.1435872550126242


Ukazał się słownik elit polskich, które po 1945 r. pozostały na Wschodzie; współautorem A. Poczobut

Zobacz: https://lurker.land/post/WDpTLFlPn
Data dodania: 6/23/2021, 2:42:42 PM
Autor: ed161

Losy przedstawicieli elit polskich - duchownych, nauczycieli i naukowców, którzy po 1945 r. pozostali na Kresach - przedstawia nowa publikacja IPN „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”. Wśród autorów biogramów jest więziony na Białorusi Andrzej Poczobut. Do zapoznania się z pierwszym, z planowanych czterech, tomów słownika zachęcał w środę w Warszawie prezes IPN Jarosław Szarek oraz redaktor publikacji Adam Hlebowicz, który kieruje pracami Biura Edukacji Narodowej IPN. "Ta książka to ponad 80 biogramów naszych rodaków rozsianych od tych bliskich Kresów - od Grodna, Wilna, Lwowa - po te Kresy dalekie, po Kijów, po Bobrujsk, ale też tereny Związku Sowieckiego, po społeczność polską w Petersburgu i Polaków, którzy mieszkali w głębi Związku Sowieckiego, w Kazachstanie" - mówił Szarek, zwracając uwagę, że opisani w publikacji Polacy, którzy po II wojnie światowej pozostali w ZSRS, byli wierni dziedzictwu polskiej kultury #kresy #ipn #nauka #historia
https://dzieje.pl/wiadomosci/ukazal-sie-slownik-elit-polskich-ktore-po-1945-r-pozostaly-na-wschodzie-wspolautorem


„Prymitywne sakiewiczowskie manipulacje” Kuriera Wileńskiego za pieniądze polskiego podatnika!

Zobacz: https://lurker.land/post/t_D90F3Dx
Data dodania: 4/22/2021, 4:48:43 PM
Autor: barcafan

https://prawy.pl/113789-prymitywne-sakiewiczowskie-manipulacje-kuriera-wilenskiego-za-pieniadze-polskiego-podatnika/
#politykazagraniczna #kresy #polacy


Publicysta DoRzeszy każe Polakom cieszyć się z utraty Kresów

Zobacz: https://lurker.land/post/cAwES_mII
Data dodania: 4/18/2021, 1:11:27 AM
Autor: konfitura_

Podszyta antykomunistycznym resentymentem tęsknota za Kresami Wschodnimi jest nie tylko ahistoryczna, ale często wręcz szkodliwa. Polski patriota i realista zarazem powinien się cieszyć, że zamiast Wilna i Lwowa mamy Szczecin i Wrocław – pisze na portalu DoRzeczy.pl red. Maciej Pieczyński. „Przestańmy tęsknić za Kresami, których – na szczęście! – nigdy nie odzyskamy”.

https://kresy.pl/wydarzenia/publicysta-dorzeczy-pl-kaze-polakom-cieszyc-sie-z-utraty-kresow/

#polska #wydarzenia #informacje #kresy #historia #2wojnaswiatowa #lwow #wilno


Zobacz: https://lurker.land/post/H2ZyAeR54
Data dodania: 4/7/2021, 2:02:10 PM
Autor: anty_anty

Ktoś czytał? a jakie źródła, blogi, youtube, onet.
http://narodowikonserwatysci.pl/2017/04/18/mozemy-odzyskac-wojewodztwa-poludniowo-wschodnie/

Nie lubię takich tekstów, nazywam to niebezpieczną fantastką, sam wolałbym aby ziemie wschodnie były w granicach polski ale takiego ćpuńskiego odlotu nie widziałem odnośnie kresów.
Założenie autora? Siłowo odebrać i jakoś to będzie a może sami z ziem zrezygnują (już widzę jak Polska rezygnuje z ziem wschodnich i Gdańska)
Stalin odrobił lekcje dlatego przeprowadzano prześladowania polaków na ziemiach wschodnich, mordy, deportację a na koniec aby zapewnić sobie spokój większość przesiedlono - ruch logiczny, brak mniejszości to zabezpieczenie się przed konfliktem etnicznym i próbą zmiany granic w oparciu o ludność ( to robi Rosja w Gruzji, Abchazja i Osetia Południowa oraz na wschodniej Ukrainie)
Przejęcie ziem i normalne funkcjonowanie może odbyć się na dwa sposoby, zastąpienie ludności lub gdy dana ludność chce się naturalizować w tym przypadku chciałaby się polonizować ze względu na to że przynależność do Polski byłaby bardziej atrakcyjna.
Polska na ziemiach wschodnich stawiała na mieszane małżeństwa i gdyby projekt ten potrwał dłużej miał szansę na powodzenie, UPOwcy podczas rzezi wołyńskiej pozwalali zachować te dzieci które były prawosławne (kiedyś będzie trzeba opisać ten problem, sam poznałem historię gdzie facet zabił żonę a gdy UPO-wcy poszli zabrał dzieci do polskiej rodziny a następnie się powiesił w stodole )
https://wielkahistoria.pl/rzez-wolynska-a-rodziny-mieszane-dlaczego-ukrainscy-mezowie-mordowali-swoje-polskie-zony/

Jak wygląda polityka oderwana od rzeczywistości może zauważyć na przykładzie Irlandii gdzie język zastąpiono ale ludność była wrogo nastawiono, nawet Anglicy podlegali asymilacji.
Wyjątkiem jest Ulster gdzie faktycznie zadbano aby Wielka Brytania więcej oferowała stąd chęć pozostania rojalistów w UK pomimo że historycznie region był najbardziej anty angielski, z kolei Irlandczycy teraz robią co mogą aby Irlandia Północna sama chciała dołaczyć do Irlandii
https://youtu.be/tl_HJ6OWZPk

Jako ciekawostkę dodam to
http://narodowikonserwatysci.pl/2019/01/08/rzeczypospolita-szlachecka-panstwo-polakow-czy-wspolnota-panstw-i-narodow-pod-polska-dominacja/
Żmudzini to nie Litwini, Litwini to nie Bałtowie tylko Słowianie , jeszcze stworek zachodniorusini no to mamy zachodnich Słowian, zachodnio wchodnich Słowian i wschodnich Słowian (Rusini) o kurwa co ja czytam.

Starolitwini nie zdawali sobie wówczas sprawy z możliwych negatywnych następstw uzurpacji Żmudzinów do etnonimu „Litwini”, więc ze względu na to, że zostało podważone iż Litwini to Polacy, litewska tożsamość regionalna została przez dawnych Litwinów porzucona. Odtąd nie mówimy już o Litwinach, lecz o Polakach na Litwie.

Albo spyop rosyjski albo autor jest ku&wą której nie należy traktować jak polaka , 40 pał na ryj i jak przeżyje to niech wypierdala albo jak chce od razu sznur.
#kresy #polska #antypolityka #polityka


Łukaszenko chce bić "po mordzie" Polaków

Zobacz: https://lurker.land/post/0DxoNLiSm
Data dodania: 4/6/2021, 4:47:51 PM
Autor: konfitura_

https://kresy.pl/wydarzenia/kresy/lukaszenko-chce-bic-po-mordzie-polakow/

#bialorus #lukaszenka #polska #kresy #wydarzenia #informacje #polacy


Staruszka żyje ze złamaną nogą! Bardzo mną wstrząsnął los tej biednej staruszki. Czy są sposoby na to, aby w PL zorganizować stałą pomoc i opiekę medyczną dla Polaków na Kresach tak bardzo potrzebujących pilnej pomocy? A może izby lekarskie mogłyby zainspirować polską służbę zdrowia do takiej akcji?

Zobacz: https://lurker.land/post/ep1tcq1AQ
Data dodania: 3/28/2021, 10:38:44 PM
Autor: yfu

https://youtu.be/Ndw1BnugaUY

#kresy #staruszka #pomoc #izbalekarska #polska #medycyna #czaspatriotow #praktycznyspisek


Białoruski prokurator formalnie za likwidacją polskiej szkoły społecznej w Brześciu

Zobacz: https://lurker.land/post/gGxmJUezG
Data dodania: 3/18/2021, 3:18:54 PM
Autor: konfitura_

Prokuratura złożyła swój wniosek do administracji o delegalizację polskiej szkoły „w związku z poważnym naruszeniem prawodawstwa, pociągającym za sobą szkodę dla interesu państwowego i społecznego” – jak zacytował w czwartek portal Reform.by. W praktyce wniosek jest elementem represji jakie władze Białorusi prowadzą wobec założycieli szkoły – miejscowych Polaków, od zeszłego tygodnia.

https://kresy.pl/wydarzenia/kresy/bialoruski-prokurator-formalnie-za-likwidacja-polskiej-szkoly-spolecznej-w-brzesciu/

#polska #bialorus #kresy #antypolonizm #edukacja #informacje #wydarzenia #lukaszenka


Giedroyciowcy i łukaszenkofile - do rezerwatu

Zobacz: https://lurker.land/post/c06B6Znll
Data dodania: 3/17/2021, 6:34:04 PM
Autor: konfitura_

https://kresy.pl/publicystyka/giedroyciowcy-i-lukaszenkofile-do-rezerwatu/

#polska #bialorus #geopolityka #kresy #wydarzenia #informacje #lukaszenka #historia


Kresy zagrożone. Kolejny cios w polskość na Białorusi.

Zobacz: https://lurker.land/post/O75W1u79h
Data dodania: 3/17/2021, 1:26:01 PM
Autor: poliniak_z_polin

W piątek białoruskie służby aresztowały Annę Paniszewą, dyrektorkę Polskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu. Według nieoficjalnych informacji z soboty rozpoczęła ona w ramach akcji protestacyjnej głodówkę. Wydarzenia te są kolejnym już działaniem wymierzonym w kresowych Polaków. W Polsce jednak nie wzbudziły większych emocji…

https://nlad.pl/kresy-zagrozone-kolejny-cios-w-polskosc-na-bialorusi/

#4konserwy #polska #bialorus #kresy #wydarzenia #informacje


Białoruskie władze chcą świętować rozbiory Polski

Zobacz: https://lurker.land/post/auO0wHBA_
Data dodania: 2/26/2021, 9:57:36 PM
Autor: konfitura_

Na Białorusi rozpoczęło się internetowe głosowanie w sprawie ustanowienia nowego święta – Dnia Jedności Narodowej. Do wyboru są dwie daty – obie związane z następstwami paktu Ribbentrop-Mołotow.

Jak podał w czwartek portal Nasza Niwa, głosowanie odbywa się na stronie internetowej VI Białoruskiego Zjazdu Ludowego. Białorusinom dano do wyboru tylko dwie daty – 17 września i 14 listopada. Obie dotyczą wydarzeń z 1939 roku.

Pierwsza z dat to rocznica agresji ZSRR na Polskę. „Tego dnia w 1939 roku zaczął się wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej w rezultacie którego doszło do zjednoczenia Zachodniej Białorusi z BSSR [Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką – red.]” – czytamy na stronie ankiety.

14 listopada to rocznica podpisania dekretu Prezydium Rady Najwyższej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o przyłączeniu zagrabionych Polsce ziem do BSSR.

Według Hrodna Life decyzja w sprawie Dnia Jedności Narodowej ma zapaść do 1 marca.

https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/bialorus/bialoruskie-wladze-chca-swietowac-skutki-paktu-ribbentrop-molotow/

#bialorus #polska #historia #2wojnaswiatowa #wydarzenia #informacje #polityka #kresy


Giedroycowskie świnie protestują. Nie podoba im się dbanie o interesy Polskie i polskich studentów

Zobacz: https://lurker.land/post/f0y1Xtn36
Data dodania: 1/20/2021, 4:02:15 PM
Autor: konfitura_

Polskie środowiska kresowe wystosowały list do Czarnka nawołujący do skończenia służalczej polityki, podporządkowanej obcym interesom. Giedroycowskim świniom się to nie spodobało i zaczeły wyzywać kresowiaków od ruskich onuc.

https://dorzeczy.pl/historia/169065/numerus-clausus-dla-studentow-z-ukrainy-polscy-historycy-protestuja-przeciw-kontrowersyjnym-propozycjom.html

#polska #ukraina #historia #polityka #wydarzenia #edukacja #kresy #informacje


Reaktywacja kanału Kresy.pl na YouTube

Zobacz: https://lurker.land/post/XTQr8hZfx
Data dodania: 1/16/2021, 4:39:06 PM
Autor: konfitura_

W ostatnim czasie reaktywowaliśmy kanał Kresy.pl w serwisie YouTube. Postaramy się prezentować Państwu dwa razy w tygodniu materiały dotyczące bieżących wydarzeń z kraju i ze świata. Zachęcamy do obejrzenia pierwszego odcinka, w którym nasz wieloletni redaktor i publicysta Karol Kaźmierczak opowiada o aktualnej sytuacji na Białorusi, przedstawiając uwarunkowania geopolityczne oraz opisując przemiany, zachodzące w białoruskim społeczeństwie.

https://kresy.pl/wydarzenia/reaktywacja-kanalu-kresy-pl-na-youtube-video/

#kresy #media #youtube #polska #informacje #polityka #wydarzenia #swiat


Na Litwie doszło do manipulacji wyborczych? Ofiarą polska partia

Zobacz: https://lurker.land/post/PTNgK6GQp
Data dodania: 1/14/2021, 8:02:23 PM
Autor: konfitura_

Na początku stycznia Martin Helme i Mart Helme – liderzy znajdującej się w koalicji rządowej estońskiej prawicowej Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej – wyrazili opinię, że podczas wyborów do Sejmu na Litwie mogło dojść do manipulacji tzw. „deep state”. W efekcie polscy posłowie, którzy byliby kluczowi w procesie formowania nowego rządu, nie dostali się do parlamentu.

https://narodowcy.net/czy-na-litwie-doszlo-do-manipulacji-wyborczych-ofiara-polska-partia/

#litwa #informacje #polityka #wydarzenia #polska #polacy #kresy #wybory


"Władze nie wysłuchały naszych próśb" - Polak z Grodna o zagrożeniu dla polskich szkół na Białorusi

Zobacz: https://lurker.land/post/MRWOQIGx8
Data dodania: 1/13/2021, 6:27:53 PM
Autor: konfitura_

Przedstawiciel środowiska rodziców uczniów szkoły z polskim językiem nauczania w Grodnie przedstawił zagrożenia związane z projektem ustawy jaki został złożony w białoruskim parlamencie.

https://kresy.pl/wydarzenia/kresy/wladze-nie-wysluchaly-naszych-prosb-polak-z-grodna-o-zagrozeniu-dla-polskich-szkol-na-bialorusi/

#polska #bialorus #jezykpolski #szkola #kresy #polacy #informacje #polityka


Duda odznaczył śp.ks. Dzwonkowskiego. Według KPRP był specjalistą badań nad "Polonią na Kresach"

Zobacz: https://lurker.land/post/p0QhHSHw6
Data dodania: 1/5/2021, 11:46:43 PM
Autor: konfitura_

Prezydent Andrzej Duda odznaczył śp. ks. prof. Romana Dzwonkowskiego, socjologa specjalizującego się w badaniach nad Polakami na Kresach Wschodnich, Orderem Odrodzenia Polski. KPRP przedstawiła go jako specjalistę w zakresie badań nad… „Polonią na Kresach Wschodnich”.

Należy podkreślić, że Polacy na Kresach są ludnością autochtoniczną, a nie napływową. Określanie ich mianem „Polonii”, czyli przy użyciu pojęcia odnoszącego się do Polaków-emigrantów i ich potomków, jest zatem istotnym błędem.

Wcześniej zwracaliśmy uwagę na sposób, w jaki na temat Polaków na Kresach wypowiada się Andrzej Duda. W wywiadzie dla TVP Wilno mówiąc o etnicznych Polakach na Litwie nie używał tego rodzaju pojęć, ale mówi o nich: „mający polskie korzenie”. To określenie zazwyczaj stosuje się w odniesieniu do Polonii, np. w USA.

Konsekwentnie zaczął używać też niepoprawnej językowo formy „w Ukrainie”, zamiast „na Ukrainie”, m.in. we wspólnym wywiadzie z prezydentem Ukrainy. W rozmowie tej w proukraińskim tonie akcentował symbolikę Bykowni jako sowieckiej zbrodni na Polakach, ale też Ukraińcach. W podobnym tonie rysował postacie Anny Walentynwicz i Lecha Kaczyńskiego. Polski prezydent zaznaczył, że Bykownia, Walentynowicz i Lech Kaczyński to trzy elementy, „które spajają Polskę i Ukrainę” w ideach i w bólu.

https://kresy.pl/wydarzenia/duda-odznaczyl-sp-ks-dzwonkowskiego-wedlug-kprp-byl-specjalista-badan-nad-polonia-na-kresach/

#polska #kresy #informacje #polityka #swiat #wydarzenia #historia #4konserwy


Nowe reguły spisu ludności na Litwie. "Mogą stanowić problem dla polskiej mniejszości"

Zobacz: https://lurker.land/post/a6mWzn57H
Data dodania: 1/4/2021, 7:54:12 AM
Autor: kwarcpl

Barbara Charyton z działającej w Wilnie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka wyjaśnia, że dane mieszkańców będą pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych. - Oznacza to, że jeśli nie ma tam informacji o naszej narodowości, to w statystyce nie będziemy figurowali jako przedstawiciele danej mniejszości. - Może to stanowić problem dla mniejszości narodowych na Litwie. - Spis ludności może wykazać, że Polaków na Litwie nie ma tak dużo - dodaje Barbara Charyton.

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2651363,Nowe-reguly-spisu-ludnosci-na-Litwie-Moga-stanowic-problem-dla-polskiej-mniejszosci

#litwa #polonia #kresy


Zobacz: https://lurker.land/post/2k89bgddH
Data dodania: 1/2/2021, 6:15:02 PM
Autor: konfitura_

Na przełomie 1989/1990 roku Prezydent ZSRR - Gorbaczow wpadł na pomysł, żeby oddać Polsce kawałek ziem utraconych w 1945 roku. Pro­po­zy­cja dotyczyła oddania Polsce Grodna, Lwowa. Jaruzelski podobno zainteresował sie tą propozycją, ale wysłana do Moskwy delegacja So­li­dar­no­ści (Mazowiecki, Geremek i Kuroń) odmówiła przyjęcia tych ziem co było aktem zdrady Polski.

http://ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=polska-po-1989

#polska #kresy #zsrr #ciekawostki #historia #polityka #solidarnosc #kryptozydzi


Sylwester w morzu krwi. Zapomniana zbrodnia na Polakach

Zobacz: https://lurker.land/post/RIr3kNmeT
Data dodania: 1/1/2021, 8:31:17 PM
Autor: paladyn

Nocą z 31 grudnia 1944 na 1 stycznia 1945 roku wieś Uhryńkowce zaatakowali ukraińscy nacjonaliści. Polscy mieszkańcy zostali wymordowani w wyjątkowo bestialski sposób.
https://superhistoria.pl/druga-wojna-swiatowa/167163/sylwester-w-morzu-krwi-zapomniana-zbrodnia-na-polakach.html
#historia #drugawojnaswiatowa #kresy #ukraina #polska #wojna


Zobacz: https://lurker.land/post/RU8KYva8l
Data dodania: 12/31/2020, 1:52:54 PM
Autor: konfitura_

Sylwester w łunie pożarów. W noc sylwestrową 1944 r. do wsi Uhryńkowce wkroczyła banda rezunów z UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii) i ukraińskich chłopów z SKW (Samoobronni Kuszczowi Widdiły). Napastnicy zatarasowali drzwi domów zamieszkiwanych przez Polaków i podpalili. Większość ofiar spłonęła żywcem. Tych, którym udało się wyrwać z pożogi, brutalnie mordowano przy użyciu siekier, wideł i ostrych narzędzi. Tylko niektórych dosięgło „błogosławieństwo oprawców” w postaci śmierci od kuli. Według danych opublikowanych przez Henryka Komańskiego i Szczepana Siekierki (w ich książce "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946") zamordowano ok. 150 osób, w tym tylko 81 znanych z nazwiska. Mord w Uhryńkowcach był jedną z najokrutniejszych zbrodni popełnionych przez „banderowców” na polskich mieszkańcach kresów wschodnich. IPN w swoim śledztwie w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich określa tragedię w Uhryńkowcach jako zbrodnię o szczególnym okrucieństwie. Nowy 1945 rok został podobnie „przywitany” przez ukraińskie „bestie spod znaku UPA” także we wsiach: Czabarówka pow. Kopyczyńce oraz Worochta koło Czarnohory pow. Nadwórna

#historia #sylwester #kresy #ukraina #polska #Informacje #ciekawostki #ludobojstwo


Gorzki przedsmak komunizmu. Polacy w przedwojennym ZSRR

Zobacz: https://lurker.land/post/TEYnRLh68
Data dodania: 12/22/2020, 1:22:20 AM
Autor: paladyn

W wyniku zawartego w roku 1921 traktatu ryskiego duża część ludności polskiej pozostała w granicach ZSRR. Z upływem czasu władze sowieckie utworzyły polskie rejony narodowe – na Ukrainie imienia Juliana Marchlewskiego (tak zwaną Marchlewszczyznę) i na Białorusi (tak zwaną Dzierżyńszczyznę).

https://tygodnik.tvp.pl/49306789/musieli-udowadniac-swoja-wrogosc-do-faszystowskiej-polski
#rosja #komunizm #kresy #historia #ciekawostki


Marcin Skalski: Mokre sny niespełnionego sarmaty Ż vel G

Zobacz: https://lurker.land/post/N_dS6GLGw
Data dodania: 12/19/2020, 7:22:47 PM
Autor: konfitura_

Ideologia „rzeczopospolitanizmu” jako metapolityczne ugruntowanie obecnej polityki zagranicznej PiS rzadko kiedy wygłaszana jest w sposób tak klarowny, jak zrobił to ostatnio Przemysław Żurawski vel Grajewski. Tekst autorstwa Ż vel G pt. „Czy współcześnie pojęcie Kresy powinno być jeszcze kontrowersyjne?” bez wahania można nazwać bowiem “Manifestem rzeczpospolitanizmu” jako doktryny pseudo-geopolitycznej. Autor to główny ideolog polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie wschodniej. Swoje tezy wykłada on w sposób szczególnie kuriozalny i obnażający własną niewiedzę.
https://xportal.pl/?p=38574
#polska #ukraina #kresy #bialorus #litwa #swiat #polityka #informacje