Lurker.land - tag #kosomos

Astropolityka - kosmos w grze mocarstw | Debata: M. Czajkowski, K. Muzyka, M. Gawroński, L. Sykulski

Zobacz: https://lurker.land/post/5Pxs-GDe1
Data dodania: 8/26/2021, 1:21:08 PM
Autor: emrys_vledig

Całkiem ciekawa debata o przestrzeniach i zjawiskach o jakich na co dzień nawet nie myślimy.
https://youtu.be/MmXGwKtQs6A?t=177
#kosomos #astropolityka #sykulski #debata #wyscigkosmiczny