Lurker.land - tag #kosciolkatolicki

Ksiądz mierzył ministrantom członki

Zobacz: https://lurker.land/post/RJiNxi56_
Data dodania: 7/5/2022, 3:11:15 PM
Autor: lipathor

https://ddtorun.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/31650_skandal-w-jednej-z-parafii-w-regionie-ksiadz-mierzyl-ministrantom-przyrodzenia.html
"W ramach terapii" @szymonpl to ta katolicka terapia homoseksualizmu?

#kosciolkatolicki #pedofilia


Zobacz: https://lurker.land/post/ytXbVZqqK
Data dodania: 7/3/2022, 2:16:56 PM
Autor: szachy5d

#religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #kosciolkatolicki #slowonadzis #ewangelia #czytania

Czytania, psalm i ewangelia z dzisiaj:

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66, 10. 12-14c

Radość ery mesjańskiej

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście.
Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów - jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy».
Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

1 Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
2 opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
3 Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren.

4 Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa».
5 Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, * zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren.

6 Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
7 Jego potęga włada na wieki.

Refren.

16 Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
20 Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 6, 14-18

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie!
Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Kol 3, 15a. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka
w całym swym bogactwie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
DŁUŻSZA Łk 10, 1-12. 17-20

KRÓTSZA Łk 10, 1-9

Pokój królestwa Bożego

☩ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

Koniec krótszej perykopy.

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu».
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».


Ciekawa rozmowa z ks. Oko o lawendowej mafii, Kościele, mediach...

Zobacz: https://lurker.land/post/VYk48ykyq
Data dodania: 6/19/2022, 5:46:26 PM
Autor: borok

https://niezalezna.pl/446942-ks-oko-dla-niezalezna-pl-niemcy-zdradzaja-ukraine-a-wielu-niemieckich-biskupow-chrystusa

#ciekawostki #kosciolkatolicki #kosciol #wiara


Zobacz: https://lurker.land/post/SgAgFcoMQ
Data dodania: 6/7/2022, 9:47:37 PM
Autor: emrys_vledig

#zwiazki #janpawel2 #kosciolkatolicki #ciekawostki #malzenstwo #cytaty

Dlatego przedślubne pary muszą bardzo uważać, aby ta sfera intymności, która zarezerwowana jest wyłącznie dla małżonków, pozostała nietknięta jak najdłużej. Nagość tych miejsc została pobłogosławiona przez Boga dla ogromnej akceptacji własnej cielesności, co owocuje w dalszym etapie wychowaniem swoich własnych dzieci w tej największej, wypływającej ze Stwórcy, miłości. W narzeczeństwie, czy szerzej: przed przyjęciem sakramentu małżeństwa, nagość dozwolona być może tylko w przypadku okolic znanych z antropologii św. Anzelma, czyli w przypadku kobiet - górnych części ciała, w tym piersi (wszyscy przecież wiemy, że odsłonięcie narządów rodnych jest grzechem przeciw świętości małżeństwa powołanego do pełni miłości cielesnej, a w tym rozmnażania).

Karol Wojtyła "Miłość i odpowiedzialność", 1960.


Gdzie mogą się podziać mężczyźni w Kościele?

Zobacz: https://lurker.land/post/uhxMqNjw5
Data dodania: 6/6/2022, 2:17:04 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=3-Nh2zE5Rdg

Lednica, miejsce gdzie nastoletnie dziewczęta podskakują do semickich rytmów ze słowami pełnymi emocjonalnych treści o uczuciach. Mężczyzna, młody czy stary odczuwa zażenowanie musząc dołączyć do tych błazeńskich pląsów. "To próba twojej pychy" powiedzą obrońcy Nowej Ewangelizacji.
Normalny chłopak chce być strażakiem, policjantem, żołnierzem, rycerzem, drwalem czy jakimkolwiek innych bohaterem z filmu sensacyjnego. Baletmistrzami chcą być nieliczni.

Kultura, która obowiązuje w większości wyznań chrześcijańskich (…) przedkłada bezpieczeństwo ponad ryzyko, stabilizację ponad zmiany, zachowawczość ponad ekspansję i przewidywalność ponad wyzwanie. (…) Prawie wszystko w dzisiejszym Kościele – sposób nauczania, duszpasterstwa, zachowanie ludzi czy nawet popularne wizerunki Jezusa – są dostosowane do wymagań żeńskich odbiorców. Kościół jest uroczy, sentymentalny, opiekuńczy i sympatyczny. Kobiety rozkwitają w takim środowisku. Mówiąc językiem potocznym, kobiety są grupą docelową współczesnego Kościoła (s. 34-35). Z tego powodu cała uwaga duszpasterska skupia się na budowaniu więzi, tworzeniu przyjaznej atmosfery, a czasem nawet lirycznego nastroju. To przyciąga kobiety, natomiast zniechęca mężczyzn, którzy spełniają się w rywalizacji, w działaniu opartym na konkretnych zadaniach z jasno wyznaczonym celem i drogą do niego wiodącą. Mężczyźni lubią ruch, chcą odnosić sukcesy i imponować, mieć wpływ na to, co się dzieje. Cenią współzawodnictwo, w którym mogą się sprawdzić. Natomiast źle się czują w środowisku, gdzie trzeba być wylewnym, gdzie mówi się o uczuciach, i gdzie trzeba je „na zawołanie” okazywać. Nie odpowiada im klimat wymuszanej „ekspresji słownej”, „gładkich rozmów”, dyskusji nad problemami oderwanymi od rzeczywistości „tu i teraz”. Mężczyźni lubią wyzwania, ryzyko, czarno-białe sytuacje moralne… Wiedzą o tym doskonale producenci filmów sensacyjnych, programów sportowych i przedsiębiorcy branży turystycznej oferujący eskapady dla „prawdziwych twardzieli”.

Nic z tych rzeczy nie znajdziemy ani w kościele, ani w duszpasterstwach. Wśród wierzących i niewierzących – pisze Murrow – panuje powszechne przekonanie, że bycie chrześcijaninem jest równoznaczne z przyjęciem systemu kobiecych wartości (s. 50). Duch męskości oparty na wartościach wymienionych wyżej jest nie tylko nieobecny w kościele, ale czasem wręcz potępiany i uważany za niechrześcijański, z którym należy walczyć.

Ruchy odnowy Kościoła Katolickiego postawiły przed facetami wybór - albo będziesz pląsał razem z dziewczętami, albo nie ma dla ciebie miejsca w naszym natchnionym, emocjonalnym i kochającym wszystko Kościele.

Nic dziwnego, że nurtom tradycjonalistów przybywa męskiej młodzieży. Młodzi mężczyźni z różańcami w rękach stają w szranki ze współczesnym światem, podczas gdy rozchichotane dziewczęta pląsają przy dźwiękach księżowskiej gitary.

#lednica #lednica2022 #oaza #charyzmatycy #kosciolkatolicki

http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/092008/07.html


PRZERWANY POSTĘP – JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI ZATRZYMAŁ ROZWÓJ ŚWIATA NA 2 TYSIĄCE LAT.

Zobacz: https://lurker.land/post/hJgUwlMNr
Data dodania: 6/4/2022, 9:01:16 PM
Autor: lcoyote

#kosciolkatolicki #uwstecznienie #zatrzymanie #postep #rozwoj #2000s #swiat
https://globalna.info/2020/10/15/przerwany-postep-jak-kosciol-katolicki-zatrzymal-rozwoj-swiata-na-2-tysiace-lat/


Zobacz: https://lurker.land/post/NgJtpa9hv
Data dodania: 5/26/2022, 1:28:34 PM
Autor: szachista

Tak kościół katolicki złamał 1 i 2 przykazanie, wiodąc parafian na zatracenie. Gdzie papież? Aaa on wiedzie prym w kulcie fałszywych bozkow z drewna i poganskich rytuałach…
I to ma być Boży kościół? #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica


W Lublinskim kościele katolicy czcili czarnego Pana, władcy ich kościoła

Zobacz: https://lurker.land/post/6nCRndwC7
Data dodania: 5/26/2022, 1:08:03 PM
Autor: szachista

https://forumdlazycia.wordpress.com/2020/07/31/czarny-demon-z-diabelska-twarza-i-kopytami-zamiast-stop/

Tego przyznam nawet ja się nie spodziewałem A idioci oddali mu sześć nie wiedząc, że jest diablem jak ten jeden mąż, bo ksiądz kazał co tam Ewangelia! tradycja i kult martwych i obrzydliwych bałwanów z drewna, bez ducha ważniejszy jest od słowa Bożego ... Jeszcze tylko obraz takiemu namalować i można maraton wkoło kościoła dla odpuszczenia grzchow i deszu zapierdzielać, tylko wpierw trzeba bałwana ze sobą zabrać bo z drewna wykonany i nie chodzi

#kosciolkatolicki #diabel #wielkanierzadnica #lublin


Zobacz: https://lurker.land/post/llsCxLjYN
Data dodania: 5/25/2022, 3:06:18 PM
Autor: szachista

Kościół idzie z duchem czasu, szkoda że nie z duchem ewangelii...
#kosciolkatolicki #heheszki #wielkanierzadnica #lgbt


Zobacz: https://lurker.land/post/UcG0uOpNh
Data dodania: 5/24/2022, 9:34:49 PM
Autor: szachista

"I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:" (Apokalipsa św. Jana 18:4)

#kosciolkatolicki #kalisz #pedofilia #wielkanierzadnica #heheszki #polityka #polska #biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/7AZbNVdil
Data dodania: 5/21/2022, 2:31:54 PM
Autor: jarema1987

Zakaz udzielania Komunii świętej Nancy Pelosi. Oby takich decyzji jak najwięcej, żeby oddzielić plewy od ziarna.
https://pch24.pl/zakaz-udzielania-komunii-swietej-nancy-pelosi-przewodniczacej-izby-reprezentantow-usa/
#kosciolkatolicki #polityka


Tusk: Po wyborach konieczne będzie oddzielenie Kościoła od państwa

Zobacz: https://lurker.land/post/40vpRagSf
Data dodania: 5/20/2022, 6:43:50 PM
Autor: malcolm

#tusk #kosciolkatolicki #platformaobywatelska #koalicjaobywatelska #polityka #gownoburza
Wyskoczył z nową g.. burzą. Chce oddzielać kościół od państwa - tj kościół a nie religię czy sekty - tak więc będzie po staremu.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Tusk-Po-wyborach-konieczne-bedzie-oddzielenie-Kosciola-od-panstwa-8341020.html


Zobacz: https://lurker.land/post/5D5lxna2q
Data dodania: 4/29/2022, 11:03:54 PM
Autor: szachista

Kościół katolicki zabrania rozwodnikom komunii, zabrania przyjmowania i robienia tego samemu. Jak ci ludzie mają czynić to na pamiątkę Pana? Nie mogą!

Kobieta czy mężczyzna czasami muszą się rozejść, bo przecież nie będzie mogła żyć będąc napierdalana przez pijak, a mąż przemocy psychicznej wiecznie nie wytrzyma. Rozwód dla niejednego to jedyna szansa na odzyskanie normalności, ot, życie ludzkie.

Ale nie tylko oni, lecz wy wszyscy, katolicy, nie czynicie na pamiątkę Pana! Chleb to jedno, a gdzie jego krew? Co? Księżulek co mszę łyka weźmie, a wy nigdy. Nie tak nakazał Pan.

W kościele Jezusa za pomocą komunii nie upamietnicie, a sami w domu też nie możecie, gdyż kościół tego zakazuje... Sam nie czyni, a i innym nie pozwala!

Mistrz dał nakaz, by tak czynić, więc czyńmy. Chleb i krew na pamiątkę Jego. Sam powiedział że stanie się wam, jak uwierzycie, dlaczego więc nie wierzysz że możesz przemienić sam?
Krwi Jezusa w świątyni dla ludu nie ma, jest ona u tych, co mają odwagę czynić to na jego pamiątkę. To my jesteśmy świątynią Pana, mamy Jezusa który daje nam absolutnie wszystko jeśli mamy wiarę.

Religia służy do kontroli, tak samo rządy, media i wszystko inne, co pochłania nasz czas i energię nie dając nic w zamian. To śmieci. Masz być niewolnikiem od dziecka po śmierć, licząc na wolność po śmierci i nie uwierzyć żeś wolny jest od zawsze. Jezus daje wolność, religia ją zabiera i to się nie zmieni aż do końca tego świata.

Jezus pokazał jaki jest Ojciec i jacy mamy być my - jego dzieci (prawdziwy kościół). Ludzie czyniący inaczej niż Pan to niewolnicy grzechu, ludzie martwi, oddzieleni od Boga, który ich nie słyszy. Niewypełnianie nauki Pana wiedzie na manowce, nauki nikt nie może zmienić wedle własnych upodobań, jak uczynił kościół katolicki. Tradycja, kult i dogmaty to wróg ewangelii, bo nią nie są. Jest tak, jak napisane i gdyby istniała potrzeba jej rozwinięcia, to apostołowie by to zrobili. Zadbali by przekaz był czysty, bo słowo Boże nie wymaga poprawy.
Jeśli Pan nakazał coś, to należy się dostosować, a nie dla tradycji czy dogmatów naginać, zmieniać, mącić…

Ewangelia jest perfekcyjna i nikt nie ma prawa jej zmieniać! Ap. Paweł rzekł, iż każdy kto głosi inną ewangelię od tej, którą my (oni - apostołowie) nawet aniołowie z nieba, niech będzie przeklęty!

Jest więc tak, jak jest napisane, a kościół katolicki jest przeklęty. Nie myślcie że ja wnoszę przekleństwo, lecz ap Paweł na polecenie Pana. Kościół wasz upadnie, a wy razem z nim, bo Boga w nim nie ma, gdyż jest pośród nas a nie w martwych figurach i złotych świątyniach.

Kościelne zbytki są dowodem na to, iż ta zgniła instytucja służy diabłu, ponieważ to on jest panem tego świata. Dzieci Boże zbierają skarb w Krolestwie Bożym, a gdyby kk do nich należał - to nigdy nie byłby bogaty, gdyż nigdy by zbytków nie uzbierał bo wolałby nakarmić swych wiernych. Nawet jeśli nie dla skarbu u Ojca, to z serca, sumienia oddałby swe złoto. Ludzie ważniejsi od bogactw, ale nie dla Kościoła katolickiego. Ewangelia ważniejsza dla sług Bożych, lecz nie dla Kościoła, dla niego dogmaty ważniejsze od żyć tych, co zaufali Panu i wybrali czysty przekaz Biblii. Tylko diabeł mógł zabić tych, co czytali biblię i woleli ją od tradycji i dogmatów…

Zło dobrem zwyciężać, tak czynią ci, co od Boga są. Ci, co mordują bezbronnych w jego imię nie znają go i nie są z niego, lecz pochodzą od diabła! Kościół katolicki nie jest Kościołem Bożym, lecz Kościołem diabła!
Po czynach ich poznacie, to one o nim świadczą. Nie wsadzam wszystkich do jednego worka, bo wielu księży pokazało, że są od Boga, lecz sama instytucja niestety już nie.

Zachęcam do czytania ewangelii i stosowania się tylko i wyłącznie do niej, bo nic więcej nie trzeba. Jezus jest pośrednikiem pomiędzy nami, a Ojcem, a my jego sługami. Jesteśmy dziś Jego apostołami, świadczymy o Nim i walczymy ze zgnilizną moralną świata. Człowiek nowonarodzony nie potrzebuje żadnego księdza i jego rytuałów, bo są często zbędne. Zresztą... Mamy takie samo prawo do posługi, jak kapłani katoliccy, bosmy dziećmi Bożymi z tą różnicą, że nad nimi stoi człowiek a nad nami sam Bóg!
Krolestwo nasze nie jest z tego świata, zatem nie podlegamy już pod niewolę tego świata i grzechu. Pan naszym pasterzem, a my jego robotnikami, ludzie zaś zniwem…

Dla osoby nowonarodzonej nie ma nic prócz Boga, dlatego miejsce dla Kościoła katolickiego i jego tradycji, dogmatów już u nas nie ma. Z Ojcem idzie się połączyć, można być napełnionym Duchem Świętym i załatwiać wszystko u Ojca poprzez JEDYNEGO POŚREDNIKA JEZUSA, ale do tego trzeba być bez grzechu, być od niego wolnym. Ilu ludzi kościół katolicki narodził na nowo, a ilu zmusił do końca życia latać do spowiedzi?

Jeśli się nie narodzisz na nowo nie możesz nawet ujrzeć Krolestwa Bożego... Tym bardziej wprowadzać do niego innych. Bracie, Siostro Jezus kołacze dniem i nocą, byś go przyjął i odwrócił się od grzechu. Zostaw świat, ludzi i ich nauki i posłuchaj tylko Jezusa, bo dał nam wszystko co potrzebne. Nic więcej nam nie trzeba, by że śmierci przejść do życia już teraz, dziś. Nie potrzebujesz pasterza innego niż sam Jezus, bo to on jest pasterzem i dba o swoje stado jak nikt inny. On jest wierny i prawdomówny, posłuchaj więc co ma ci do powiedzenia, otwórz biblię i posłuchaj, następnie idź do niego na spokojnie, tylko Ty i on. Bóg jest Duchem, zatem rozmawiaj z nim swoim Duchem, a on cie wysłucha.

Szeroka jest brama i wielu nią wchodzi, Jezus jest tą wąska i jedyną bramą. Największa religia świata nie może nią być, to nielogiczne. Z Bogiem!

#kosciolkatolicki #biblia #religia #biblijnechrzescijanstwo #wielkanierzadnica #nocna #przemyslenia


Zobacz: https://lurker.land/post/vgeehP8n5
Data dodania: 4/19/2022, 4:46:38 PM
Autor: kwarcpl

Michnik zrobił jakieś wewnątrzredakcyjne zawody kto najbardziej opluje katolików z okazji Wielkiejnocy czy o co tutaj chodzi?

#lewackalogika #wiara #wielkanoc #kosciolkatolicki


Kościół św. Judy Tadeusza - Czyżyny Kraków - Ołtarz główny

Zobacz: https://lurker.land/post/7dHNUvj17
Data dodania: 4/19/2022, 8:43:53 AM
Autor: arci

#krakow #religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #wiara #kosciolkatolicki #historia #autorskie

https://youtu.be/EpGUXeXUItk


Kapliczka murowana - św Jan Nepomucen - Mogiła Kraków Pierwsza połowa XIX wieku

Zobacz: https://lurker.land/post/Ed4NZseuu
Data dodania: 4/15/2022, 8:18:54 AM
Autor: arci

#historia #wiara #religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #kosciolkatolicki #autorskie #polska

https://youtu.be/J_i2Fp-cezE


Oskarżali Kościół o brak pomocy. Pokazano liczby. Popłynęły setki milionów

Zobacz: https://lurker.land/post/xka6u1lPY
Data dodania: 4/14/2022, 6:21:52 AM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2022/04/13/oskarzali-kosciol-o-brak-pomocy-pokazano-liczby-poplynely-setki-milionow/
#kosciolkatolicki #pomoc #klamstwo #manipulacja #charytatwne #ukraina


Robert Winnicki z Konfederacji przepowiada ogromne zmiany w Kościele Katolickim. Według polityka zbliża się koniec takiego funkcjonowania tej instytucji, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.

Zobacz: https://lurker.land/post/VMmyZlSmZ
Data dodania: 4/13/2022, 6:42:36 AM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2022/04/13/potezne-zmiany-w-kosciele-robert-winnicki-przepowiada-powoli-ale-konsekwentnie-konczy-sie/
#wiara #kosciolkatolicki


Zamek Królewski Wawel Pomnik Jana Pawła II

Zobacz: https://lurker.land/post/8RJKnpnK5
Data dodania: 4/9/2022, 8:41:27 AM
Autor: arci

#religia #wiara #katolicyzm #chrzescijanstwo #kosciolkatolicki #ciekawostki #papiez #autorskie

https://youtu.be/J_i6jOdPpwI


Kardynał Parolin: Jest prawo do obrony, ale wysyłanie broni na Ukrainę to błąd

Zobacz: https://lurker.land/post/1JITIWzW4
Data dodania: 4/7/2022, 12:11:54 PM
Autor: abrazja

https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8396760,pietro-parolin-watykan-kosciol-rzymskokatolicki-ukraina-rosja.html
#ukraina #kosciolkatolicki


Zobacz: https://lurker.land/post/ObbsfV31m
Data dodania: 4/6/2022, 7:12:23 PM
Autor: szachista

"Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus." (List do Galatów 1:8-12)

Papież jest przeklęty! Przeklęty jest każdy ksiądz, który naucza ludzkich dogmatów. W 2 przykazaniu napisane jest, że nie uczynisz żadnej rzeźby i obrazu, a tymczasem przeklęci nauczają w świątyniach pełnych takowych obrzydliwości i mówią że to właściwe... Wpierw zmienili 10 przykazań tak, by im pasowało, a teraz nauczają podług swych zwodniczych nauk.

Nie ja was przeklinam, lecz robicie to sami, idąc za przeklętymi ślepcami sami stając się przeklęci z racji swojej ślepoty. Szeroka jest droga prowadząca na zatracenie, jakże więc można sadzic że największa religia na świecie jest tą wąską? To się kupy nie trzyma.

Gdy weźmiemy opis wielkiej nierządnicy z apokalipsy i porównamy go do kk, to wyjdzie nam 1 do 1 na jego niekorzyść. Nie da się zaprzeczyć zbrodniczej działalności tej organizacji aż do dnia dzisiejszego.

Jak rzekł Pan: wyjdźcie z niej Ludu mój, abyście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i Bóg wspomniał na jej zbrodnie.

Kościół katolicki czeka upadek, gdyż tak mówi pismo, a pismo musi się wypełnić. Nie bierzcie odpowiedzialności za jej grzechy, nie bądźcie głupcami! #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #religia #watykan #biblia #religia


Kościół pod karą ekskomuniki nakazuje utrzymywać w największej tajemnicy przestępstwa seksualne księży, nakazuje walczyć z poszkodowanymi i tymi, którzy ich popierają, zakazuje współpracy w tych sprawach z organami ścigania, nakazuje niszczyć dowody przestępstw

Zobacz: https://lurker.land/post/jbS4s9q6-
Data dodania: 4/5/2022, 4:33:59 AM
Autor: szachista

https://wolnemedia.net/crimen-sollicitationis/ #pedofilia #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #religia #watykan #janpawel2


Zobacz: https://lurker.land/post/IIpVuOY8S
Data dodania: 4/3/2022, 8:40:27 PM
Autor: szachista

"Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. [To wszystko] służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"" (Księga Izajasza 44:9-20) #biblia #balwochwalstwo #kosciolkatolicki


Niebezpieczna szatańska doktryna czyśćca

Zobacz: https://lurker.land/post/fr9gGfAF5
Data dodania: 4/1/2022, 5:49:03 PM
Autor: szachista

https://chnnews.pl/slowo/item/4138-czysciec-to-niebezpieczna-doktryna.html #czysciec #Jezus #biblia #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #doktryny


Zobacz: https://lurker.land/post/DDZ3Y6qc3
Data dodania: 4/1/2022, 4:46:27 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=wetlIduIJco
Tak się kończy nieprzestrzeganie Bożych przykazań i stawianie nauk ludzkich wyżej od Boskich... Śmiechłem #heheszki #maryja #balwochwalstwo #kosciolkatolicki