Lurker.land - tag #konstytucja

Czy próg wyborczy jest zgodny z Konstytucją?

Zobacz: https://lurker.land/post/DxbnKo8OM
Data dodania: 5/3/2021, 1:52:07 PM
Autor: omenksgw

#prawo #konstytucja #polityka Jak widać Konstytucja nie jest przestrzegana od dłuższego czasu. https://obywatelenieba.pl/2020/06/05/prog-wyborczy-jest-zgodny-z-konstytucja/


Powstał piękny serwis na temat Konstytucji 3 Maja. Robi wrażenie, trzeba zobaczyć!

Zobacz: https://lurker.land/post/eQ_Pc1tA0
Data dodania: 5/2/2021, 2:11:51 PM
Autor: republikaninpl

Konstytucja 3 maja już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości odzyskanej spod niewoli rosyjskiego protektoratu. Dawała świadectwo, że narody Rzeczpospolitej podjęły wysiłek dla ocalenia wspólnego kraju, a pamięć o niej pomogła zachować tożsamość w trudnych latach zaborów.

https://konstytucja3maja.gov.pl/

#polska #konstytucja3maja #konstytucja #historia


Aspekty prawne - Covid-19

Zobacz: https://lurker.land/post/B1U75S0kz
Data dodania: 4/30/2021, 2:44:46 PM
Autor: gpspox

http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/aspekty-prawne/ #prawo #konstytucja


To przez polityków mamy ten bajzel. Jak ich wykopać?

Zobacz: https://lurker.land/post/14hX3P4ET
Data dodania: 4/20/2021, 12:27:58 PM
Autor: gpspox

https://youtu.be/GGK8XhiJr5Y #polityka #RobertBrzoza #żydowskafinansjera #plandemia #konstytucja #politycy

https://robertbrzoza.pl/post/to-przez-politykow-mamy-ten-bajzel-jak-ich-wykopac


Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli - Czyli obywatele dla obywateli !!! Bardzo ciekawa instytucja oparta na naszej Konstytucji. Zgodnie z Konstytucją przystępujemy do porządkowania PRAWA !!!

Zobacz: https://lurker.land/post/ILLzOn4wH
Data dodania: 3/25/2021, 7:42:53 PM
Autor: yfu

http://ucidk.pl/

#ucidk #obywatele #konstytucja #polska #kontrola #demokracja #czaspatriotow #praktycznyspisek


Umacniać rodzinę ma nie tylko nadawca publiczny, ale także komercyjny, gdyż jest to wyraźnie powiedziane w konstytucji

Zobacz: https://lurker.land/post/qesbh8oP-
Data dodania: 3/22/2021, 5:03:36 PM
Autor: konfitura_

Mieliśmy wiele skarg odnoszących się do art. 18. ust. 2. dotyczącego wartości chrześcijańskich. Umacniać rodzinę ma nie tylko nadawca publiczny, ale także komercyjny, gdyż jest to wyraźnie powiedziane w konstytucji. Takie jest obowiązujące u nas prawo, do którego trzeba się odnieść. Są też sytuacje związane z obrazą uczuć religijnych w formule odnoszącej się do obrażania Boga, osób świętych, Chrystusa. Jeśli coś takiego występuje, to musi być związane z karą finansową – mówił prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w niedzielnym wydaniu „Rozmów niedokończonych” na antenie TV Trwam.

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-j-kawecki-umacniac-rodzine-ma-nie-tylko-nadawca-publiczny-ale-takze-komercyjny-gdyz-jest-to-wyraznie-powiedziane-w-konstytucji/

#polska #konstytucja #rodzina #telewizja #wydarzenia #informacje #chrzescijanstwo #prawo


Zobacz: https://lurker.land/post/Q1E9eJBuJ
Data dodania: 3/18/2021, 5:15:37 PM
Autor: 12358

#tvn #jaki #konstytucja #sądy #wihajstermem #polityka
https://youtu.be/xTYfPUXSbkw


Niemcy. Wiadomo czym zostanie zastąpione słowo „rasa” w konstytucji

Zobacz: https://lurker.land/post/koIEADBva
Data dodania: 3/6/2021, 8:25:22 PM
Autor: konfitura_

Jest zgoda rządu co do tego, czym zastąpić słowo „rasa” w ustawie zasadniczej Niemiec. W artykule 3. ma zostać zapisany zakaz dyskryminacji „ze względów rasistowskich”.

Krytycy dotychczasowego zapisu argumentują, że konstytucja w jej obecnym brzmieniu przekazuje wyobrażenie jakoby w rzeczywistości istniały ludzkie rasy.

https://m.dw.com/pl/niemcy-wiadomo-czym-zostanie-zast%C4%85pione-s%C5%82owo-rasa-w-konstytucji/a-56794869

#niemcy #konstytucja #rasa #polityka #lewackalogika #bekazlewactwa #informacje #wydarzenia


KONSTYTUCJA Art. 54 - Wolność słowa. 1). Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2). Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania (...).

Zobacz: https://lurker.land/post/otOJFUZOU
Data dodania: 3/4/2021, 12:29:04 PM
Autor: yfu

CO TO ZNACZY?
Wolność słowa, wyrażana bezpośrednio lub poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną. Artykuł 54 gwarantuje trzy odrębne choć powiązane ze sobą wolności: wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji.

Wyrażenie „pogląd” należy w tym wypadku rozumieć jak najszerzej, jako wyrażanie osobistych ocen, prezentowanie opinii czy przypuszczeń, informowanie o faktach etc. Wolność ta ma zastosowanie zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej (choć szczególnego znaczenia nabiera na gruncie przestrzeni publicznej, życia społecznego, a zwłaszcza politycznego), obejmuje osoby fizyczne i prawne. Forma wyrażania poglądów może być dowolna, niekoniecznie poprzez wypowiedzi słowne (np. poprzez noszenie określonego stroju).

Wolność pozyskiwania informacji dotyczyć może zbierania danych z dowolnych sfer życia publicznego (art. 61 Konstytucji nakłada na władze obowiązek udzielania odpowiednich informacji) lub prywatnego.

Poprzez rozpowszechnianie informacji należy rozumieć udostępnianie zebranych danych osobom trzecim (indywidualnie wybranym) lub upowszechnianie ich (czyli podawanie do wiadomości publicznej, np. poprzez środki społecznego przekazu). Potwierdza to konstytucyjną zasadę wolności prasy zawartą w art. 14.

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-54-wolnosc-slowa

#konstytucja #wolnoscslowa #prawaczlowieka #polska #prawo #art #praktycznyspisek #czaspatriotow


Niemiecki konstytucjonalista: orzeczenie polskiego TK w sprawie aborcji jest słuszne

Zobacz: https://lurker.land/post/IHtpNpD5Y
Data dodania: 2/25/2021, 5:15:42 PM
Autor: xmar

Odrzucenie przez polski Trybunał Konstytucyjny dopuszczalności przerywania ciąży ze względu na przesłanki embriopatologiczne jest słuszną decyzją, która wynika z konstytucyjnych gwarancji godności każdego człowieka - pisze na łamach niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" niemiecki konstytucjonalista prof. Christian Hillgruber.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-25/niemiecki-konstytucjonalista-orzeczenie-polskiego-tk-w-sprawie-aborcji-jest-sluszne/?ref=aside_najnowsze

#aborcja #strajkkobiet #konstytucja #niemcy #polska #polityka


Ogólnopolski Strajk Kobiet proponuje: aborcja bez żadnych ograniczeń

Zobacz: https://lurker.land/post/26Bh81Nhy
Data dodania: 2/21/2021, 8:27:49 AM
Autor: xmar

Rada Konsultacyjna przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet to ma pomysł iście barbarzyński: aborcja bez żadnych ograniczeń. Żadnych – napisał dziennikarz portalu gazeta.pl Jacek Gądek. O takim postulacie mówiła w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” przedstawicielka tej organizacji.

https://medianarodowe.com/2021/02/20/ogolnopolski-strajk-kobiet-proponuje-aborcja-bez-zadnych-ograniczen/

#aborcja #strajkkobiet #polska #konstytucja #polityka


Politycy PiS nie złamali obostrzeń, bo te są niekonstytucyjne. Mentzen: Stan XD trwa i trwa mać...

Zobacz: https://lurker.land/post/wheV29Zsb
Data dodania: 2/19/2021, 12:40:27 PM
Autor: yfu

https://nczas.com/2021/02/19/politycy-pis-nie-zlamali-obostrzen-bo-te-sa-niekonstytucyjne-mentzen-stan-xd-trwa-i-trwa-mac/

#pis #pandemia #prawo #bezprawie #ustawy #konstytucja #praktycznyspisek #czaspatriotow


Tworzymy Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli - rozmowa z Józefem Moskwą w Lach Chwat TV. Adres mailowy do Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli [email protected]

Zobacz: https://lurker.land/post/bMD2ezrym
Data dodania: 2/7/2021, 10:41:54 AM
Autor: yfu

https://youtu.be/DUdCHByMPFg

#ucidk #kontorola #obywatel #lachchwattv #konstytucja #inicjatywa #praktycznyspisek #czaspatriotow


Węgry wezmą przykład z Polski? Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucją

Zobacz: https://lurker.land/post/iTzCaGCd0
Data dodania: 2/4/2021, 7:29:22 PM
Autor: michwsek

Na Węgrzech trwa dyskusja na temat zgodności aborcji eugenicznej z konstytucją tego kraju, która „gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do życia od momentu poczęcia”. Sąd w Budapeszcie potwierdził w jednym z wyroków, że „każdy człowiek ma prawo do życia i poszanowania ludzkiej godności, a życie zarodka ludzkiego, począwszy od poczęcia, podlega ochronie”.

#wegry #polska #dzieci #aborcja #konstytucja #prawodozycia #lewactwo #bekazlewactwa

https://www.pch24.pl/wegry-wezma-przyklad-z-polski--aborcja-eugeniczna-niezgodna-z-konstytucja,81799,i.html


Regulacja polityki zagranicznej według konstytucji z podziałem kompetencji - zarys historyczny i wyjaśnienie dlaczego jest tak jak jest.

Zobacz: https://lurker.land/post/dZ5dGclfS
Data dodania: 2/4/2021, 3:50:03 PM
Autor: johny11palcow

https://youtu.be/ZCac89z3WHM?t=13

#konstytucja #Polska #polityka #historia #prezydent #premier #rzad


Odpowiedzialność majątkowa policjantów. Policjanci zapłacą z własnych majątków za popełnione przestępstwa wymuszania przestrzegania niemających mocy sprawczej przepisów z rozporządzeń.

Zobacz: https://lurker.land/post/4bZomfauc
Data dodania: 1/31/2021, 1:06:00 PM
Autor: yfu

https://adamkloszewski.wixsite.com/prasa/post/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-maj%C4%85tkowa-policjant%C3%B3w

#policja #odszkodowanie #konstytucja #majatek #praktycznyspisek #czaspatriotow


Dlaczego nasz rząd terroryzuje nas niekończącym bezprawnym się lockdown-em? Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Rozdział XI Stany nadzwyczajne Art. 230. Stan taki może trwać prawnie maksymalnie tylko 150 dni! Przy obecnych nielegalnych przepisach w nieskończoność!

Zobacz: https://lurker.land/post/1FaHWATYJ
Data dodania: 1/30/2021, 7:05:50 PM
Autor: yfu

Premier Morawiecki przyznaje, że rządowe rozporządzenia ws. obostrzeń są nielegalne…
https://www.cda.pl/video/65679954b

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

#konstytucja #stanynadzwyczajne #covid19 #wirus #polityka #polska #praktycznyspisek #czaspatriotow


Premier Morawiecki przyznaje, że rządowe rozporządzenia ws. obostrzeń są nielegalne... "Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To tak, jakby nad Konstytucją postawić jakąś ustawę lub rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy."

Zobacz: https://lurker.land/post/EwuTTJDtX
Data dodania: 1/25/2021, 8:23:48 PM
Autor: yfu

https://www.cda.pl/video/65679954b

https://www.facebook.com/watch/?v=1572528032935301

#premier #konstytucja #covid19 #lockdown #nielegalne #prawo #praktycznyspisek #czaspatriotow


ONZ: nowelizacja konstytucji Węgier ws. definicji rodziny jako związku kobiety i mężczyzny jest sprzeczna z prawami człowieka

Zobacz: https://lurker.land/post/nqhUm0VPG
Data dodania: 1/20/2021, 10:05:25 AM
Autor: konfitura_

„Uważamy za niepokojące to, że węgierski system prawny zawęża instytucję rodziny i małżeństwa do par heteroseksualnych” – tak ONZ zareagowała na 9. poprawkę do konstytucji Węgier, która stwierdza, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny. Według ONZ, nikt nie powinien definiować, czym jest rodzina, a nowelizacja narusza podstawowe prawa człowieka.

https://kresy.pl/wydarzenia/onz-nowelizacja-konstytucji-wegier-ws-definicji-rodziny-jako-zwiazku-kobiety-i-mezczyzny-jest-sprzeczna-z-prawami-czlowieka/

#onz #lgbtp #wegry #konstytucja #informacje #polityka #wydarzenia #rodzina


Toruński prawnik będzie pomagał otwartym restauracjom: jestem gotowy „przesiadywać” w Twoim lokalu, czekając na pierwszą „wizytę”

Zobacz: https://lurker.land/post/vAUiGGxci
Data dodania: 1/17/2021, 7:57:27 PM
Autor: marekobala

https://nczas.com/2021/01/17/torunski-prawnik-bedzie-pomagal-otwartym-restauracjom-jestem-gotowy-przesiadywac-w-twoim-lokalu-czekajac-na-pierwsza-wizyte/
#polska #koronawirus #prawo #konstytucja


Samozaoranie premiera

Zobacz: https://lurker.land/post/zdY-lKwgT
Data dodania: 12/5/2020, 8:47:30 PM
Autor: ziemianin

#newsy #mateuszmorawiecki #rozporzadzenia #polityka #codziennaprasowka #ustawa #konstytucja

Czyli jak przyznać się, że robi się coś nielegalnie i powinno się za to siedzieć.

https://youtu.be/QKFiEzA55_w


Klaudia Jachira wyrwała kartki z Konstytucji podczas obrad Sejmu

Zobacz: https://lurker.land/post/VA0SB0yZk
Data dodania: 11/28/2020, 9:55:25 AM
Autor: michwsek

Może zamiast świętować, powinniśmy rok 2021 ustanowić rokiem żałoby narodowej po zdeptanej Konstytucji – mówiła w Sejmie Klaudia Jachira. Posłanka KO w czasie swojego wystąpienia wyrwała kartki z ustawy zasadniczej. W piątek w Sejmie odbyła się debata nad uchwała dotyczącą ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. W pewnym momencie na mó…
#sejm #konstytucja #bekazlewactwa #polska


Jachira na mównicy Sejmu wydarła kartki z konstytucji. Poseł zaskoczony reakcją Kidawy-Błońskiej

Zobacz: https://lurker.land/post/Kpwv0rqK7
Data dodania: 11/27/2020, 8:36:50 PM
Autor: starszyoborowy

Swoistego kolorytu nabrała sejmowa debata o ustanowieniu roku 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja, a wszystko za sprawą posłanki KO, Klaudii Jachiry, która postanowiła na mównicy zorganizować happening, polegający na wyrywaniu kartek z konstytucji.
#polityka #polska #sejm #konstytucja #jachira #kidawa


Zobacz: https://lurker.land/post/31G9E1Zku
Data dodania: 11/26/2020, 7:56:54 PM
Autor: dlabeki

#europarlament #aborcja #konstytucja #trybunalkonstytucyjny #lewackalogika
Parlament Europejski uchwalił rezolucję ws. aborcji w Polsce. PE w rezolucji „zdecydowanie potępił” orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji. Rezolucja wskazuje, że „nieuzasadnione przekroczenie ograniczeń w dostępie do aborcji, wynikające ze wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego narusza między innymi Konstytucję RP”.
Orzeczenie TK uchyliło przepis sprzeczny z konstytucją więc jakim cudem orzeczenie umocowanego w Konstytucji trybunału którego orzeczenia zgodnie z konstytucją są ostateczne a dotyczy uchylenia(a nie wprowadzenia czegokolwiek) przepisu jawnie sprzecznego z Konstytucją RP może naruszać konstytucję RP?


Zobacz: https://lurker.land/post/Kf_9JSG3a
Data dodania: 11/11/2020, 11:59:52 AM
Autor: malcolm

#strajkkobiet #polityka #konstytucja
Jakoś w postulatach strajkukobit ani na afiszach nie ma postulatu zmiany konstytucji a przecież zgodnie z obecną autorstwa guru ciamajdanu Kwaśniewskiego i przegłosowaną przez SLD i UW (obecnie PO) żaden zapis aborcyjny nie przejdzie bo wystarczy że ktokolwiek skieruje go do TK i bez względu na skład TK będzie musiał go uchylić.
Lewacka logika
Atakują kościół zamiast kwacha i innych co ich tak "urządzili"