Lurker.land - tag #konopielka

Przepowiednia wiejskiego dziada - Czasy ostateczne - im starsze to tym bardziej aktualne.

Zobacz: https://lurker.land/post/lCFWorvIt
Data dodania: 1/25/2022, 11:00:16 PM
Autor: dlabeki

#przepowiednia #diabel #konopielka
Na ogół wszelkie wróżby sprawdzają się tylko co do tego co była, a ta odwrotnie.

https://youtu.be/BRwDNwEpKwc