Lurker.land - tag #katolicyzm

Papież Franciszek: jestem komunistą i Jezus też nim był

Zobacz: https://lurker.land/post/uR1eOxZVV
Data dodania: 11/28/2022, 9:54:20 PM
Autor: omenksgw

https://obywatelenieba.pl/2022/11/28/bergoglio-jestem-komunista-i-jezus-tez-nim-byl/ #komunizm #franciszek #katolicyzm


Proroctwa z Pisma Świętego, które się spełniły i te które nie spełniły się jeszcze.

Zobacz: https://lurker.land/post/91Xvib43q
Data dodania: 11/28/2022, 10:36:51 AM
Autor: jarema1987

Jakie wielkie, starodawne proroctwa na pewno już się wypełniły? Co to oznacza? Jakie ma to znaczenie w apologetyce? Czy są takie proroctwa w Piśmie Św. które się nie spełniły? Jakie będą znaki zbliżającego się końca świata? Czy wszystkie już są widoczne?
ks. Szymon Bańka FSSPX
1)
https://www.youtube.com/watch?v=8yIGGNWeOc8&t=8s
2)
https://www.youtube.com/watch?v=g67_QFi42wA
#wiara #proroctwa #katolicyzm #pismoświęte


Objawienia w Fatimie skonfrontowane z Biblią

Zobacz: https://lurker.land/post/LTusi76Sk
Data dodania: 11/26/2022, 12:59:17 PM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=SFdHGnxsW3g #religia #wiara #katolicyzm #Biblia


Kanał Tomasza Samołyka padł ofiarą ataku hakierskiego

Zobacz: https://lurker.land/post/xaqzwSlhj
Data dodania: 11/23/2022, 8:37:07 AM
Autor: wiktor

Popularny katolicki youtuber Tomasz Samołyk poinformował o ataku hakerskim na jego kanał, mający ponad 100 tys. subskrypcji. Atak nastąpił w piątek późnym wieczorem, a w niedzielę kanał zniknął z serwisu. Samołyk ma nadzieję na odzyskanie kanału, założył jednak nowy i prosi o jego subskrybowanie.

https://www.youtube.com/watch?v=RN6wnhZA6Mg

#lysiejacykatolik #tomaszsamołyk #youtube #phishing #katolicyzm #religia


Piękno i symbolika architektury watykańskiej sali audiencyjnej

Zobacz: https://lurker.land/post/kfTY--nH7
Data dodania: 11/22/2022, 11:24:55 AM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=EXudDnS5i3g

#katolicyzm #rzym #watykan #architektura #bractwoweza


Daily reminder Że Kościół Katolicki to zdrajcy Polski

Zobacz: https://lurker.land/post/Fy-uR7ste
Data dodania: 11/19/2022, 4:03:11 PM
Autor: wattson

To instytucja która przez lata niszczyła Polską kulturę, walczyła z przejawami narodowościowymi i niepodległościowymi, a po 89’ uczy kłamliwych tez jakoby był zbawcą Narodu Polskiego, bez którego by Polski nie było, bo uchronił Polaków przed Rusyfikacją i Germanizacją podczas zaborów, do których sam doprowadził i podczas których wspierał czynnie zaborców przez działalność kleru oraz papieskimi encyklikami i brewami.

-Do ostatecznego upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów doprowadziła bezpośrednio Targowica zawiązana przez katolików sygnowana przez biskupów katolickich i błogosławiona przez katolickiego papieża, a wspierana oficjalnie przez prawosławną Rosję, która walczyła z Konstytucją 3 Maja. Warto nadmienić, że Konstytucja 3 maja ustanawiała Katolicyzm jako oficjalną religię państwową i przeciwko temu wystąpił Kościół Katolicki z papieżem na czele przy wsparciu prawosławnej Rosji.

-Podczas zaborów wszelkie Polskie powstania narodowe wymierzone przeciwko Prawosławnej Rosji były potępiane przez Kościół Katolicki przez samych papieży. Jeden z nich wydał encyklikę „Cum Primum” w której nakazuje katolickim Polakom podległość prawosławnemu caratowi Rosji.

-Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Watykan był jednym z ostatnich państw, które uznało ten fakt. Kościół Katolicki na terenach nowo utworzonej 2RP zamiast odbudową kraju zajął się zagarnianiem majątku dla siebie oraz prześladowaniem Ukraińców i prawosławnych na wschodzie kraju.

-Podczas drugiej wojny światowej biskupi katoliccy czynnie wspierali Naizstów, a po agresji 3Rzeszy na 2RP złąmali podpisany z Polską Konkordat ustanawiając Niemieckich Biskupów na podbitych terenach.

-Po wojnie Katoliccy biskupi przy pomocy Czerwonego Krzyża pomagali Nazistowskim zbrodniarzom, którzy wymordowali 20% Polskich obywateli, uciec przed sądem wojennym.

-W latach 50’ Kościół Katolicki czynnie wspierał PRL z okresu Stalinizmu w walce z „bandami podziemia” czyli żołnierzami AK i NSZ, którzy nie uznali władzy komunistycznej w kraju.

-Podczas Strajków Robotniczych w 81’ kardynał prymas Wyszyński nawoływał do zakończenia strajków przeciwko legalnej wg niego władzy PRL i powrotu do pracy.

-Po 89’ po obaleniu władzy komunistycznej Kościół Katolicki zamiast zająć się odbudową Polski zajął się rozkradaniem majątku Polaków przy pomocy Komisji Majątkowej odbierając Państwu Polskiemu, Samorządom i Polakom ziemię za bezcen wg utajnionych dokumentó bez nadzoru żadnej instytucji.

-Obecnie Kościół Katolicki oficjalnie mimo rzekomej „apolityczności” wspiera władzę rozkradającą kraj; chroni pedofili, którzy gwałcą polskie dzieci; spowodował ograniczenie praw polskim kobietom.

PS. Katolicyzm nie ma monopolu na chrześcijaństwo, a jak ktoś rzeczywiście przeczytał Biblię i nauki Chrystusa mu są bliskie to nie może być Katolikiem, bo te dwie rzeczy stoją do siebie w sprzeczności.

#religia #katolicyzm #bekazprawakow

Wybrane daty (ważniejsze, znane i mniej znane, które można prosto opisać - ogólnie mogłoby tego być 10x więcej jakby się zagłębić w historię jak KK się panoszył przez lata na terenach Polski i niszczył nasz kraj):

1234r. Sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego Katolicki Zakon Krzyżacki (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie), który dostał w tylko w dzierżawę ziemię Chełmińską, z nadania papieża Grzegorza IX bezprawnie przejmuje pełną władzę na dzierżawionych ziemiach odrywając je od Polski i tworząc osobny byt państwowy, który przez kolejne stulecia najeżdżał i plądrował Polskie ziemie.

1308r. – Zakon Krzyżacki dokonuje rzezi w polskim Gdańsku zabijając setki Gdańszczan.

1321r. – Watykan skazuje Zakon Krzyżacki na grzywnę oraz oddanie Pomorza Królowi Polskiemu za rzeż dokonaną w 1308 roku, jednak po apelacji zakonu Watykan odstępuje od wyroku i pozostawia Pomorze pod władaniem Zakonu Krzyżackiego. Polska pozostaje bez żadnego odszkodowania za zbrodnie dokonane na ludności polskiej przez katolicki Zakon Krzyżacki.

1411r. - Pokój Toruński - po pokonaniu zakonu krzyżackiego pod naporem władców katolickich i papieża wymuszone zostało oddanie Zakonowi Krzyżackiemu ziem polskich i zwolnienie poddanych zakonu z przysięgi na wierność Królowi Polskiemu.

1444r. - Po podpisaniu korzystnego dla Polski 10 letniego pokoju z Turkami Władysław Warneńczyk pod namową legata papieskiego Juliana Cessariniego zrywa zawarty pokój i ginię pod Warną wprowadzając w Polsce okres bezkrólewia oraz powodując przejęcie władzy na Węgrzech, których był królem, przez Habsburgów.

3 czerwca 1460r. - Papież Pius II nakłada ekskomunikę na króla Polski Kazimierza Jagiellończyka i czynnie wspiera Zakon Krzyżacki w wojnie Polsko-Krzyżackiej zwanej wojną trzynastoletnią.1509r. - Papież Juliusz II odwołuje brewę, w której zmuszał Prusy Zakonne (dawny Zakon Krzyżacki) do złożenia hołdu lennego Królowi Polskiemu, który miał być składany wedle wcześniejszych traktatów i porozumień, doprowadzając do kolejnej wojny Polsko-Krzyżackiej wywołanej przez Zakon przy wsparciu Watykanu.

1520r. - Edykt Toruński – Wydany przez Zygmunta I Starego wprowadzał cenzurę na pisma protestanckie pod groźbą banicji i konfiskaty majątku. Był początkiem represji Kontrreformacyjnych Kościoła Katolickiego wobec ludności Królestwa Polskiego.

1551r. – Wydane dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O naprawie Rzeczypospolitej” zostaje ocenzurowane z ksiąg „o kościele” oraz „o szkole” pod wpływem biskupa katolickiego Stanisława Hozjusza.

1555r. - Sejm Piotrkowski uchwalił, że król ma zwołać sobór narodowy i ustanowić niezależny i suwerenny Polski Kościół Narodowy. Król Zygmunt II August pod naporem nuncjusza apostolskiego z Watykanu zignorował postanowienia Sejmu oddając całkowicie sprawy Kościoła polskiego Watykanowi.

24 czerwca 1575r. - Tumult cmentarny. Podburzeni przez katolicki kler katoliccy wierni zaatakowali kościoły protestanckie, gdy nie udało im się wedrzeć na teren świątyni ewangelikanów zniszczyli pobliski chrześcijański niekatolicki cmentarz wywlekając martwe ciała z grobów. W tym ciała patriotów i bohaterów narodowych tj. Stanisława Myszkowskiego, kalwina, bliskiego współpracownika króla Zygmunta Augusta sygnatariusza unii Lubelskiej z 1569r. (tworzącej jeden organizm państwowy - Rzeczpospolitą Obojga Narodów w miejsce Unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.)

1577r. - Biskupi Katoliccy rzuczają klątwę na Konfederację Warszawską i jej uczestników z 1573r. którzy zagwarantowali wolność religijną w Rzeczypospolitej. W 1578r. klątwę tę podtrzymuje papież Grzegorz XIII wydaną bullą.

1589r. - Drugi Synod Piotrkowski – Biskupi Katoliccy razem z nuncjuszem papieskim za aprobatą Zygmuna III Wazy (tzw. Króla Jezuitów) odebrali równię praw innowiercom zapewnioną w konfederacji warszawskiej z 1573r., znieśli pobór podatków dla duchowieństwa katolickiego oraz nadali im wiele przywilejów podatkowych i majątkowych, nadali biskupom jurysdykcję nad szlachtą, zarządzili likwidację szkół niekatolickich, burzenie synagog, zakazano targów w niedzielę i święta, wniesiono do króla o rozprawienie się z prawosławnymi (stanowiącymi w tamtym czasie ~40% populacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów).

1594r. - Zygmunt III Waza jako koronowany król Polski i Szwecji łamie postanowienia zawarte w Uppsali ze Szwedami, w których obiecał zachować wolność religijną dla szwedzkich protestantów i brak ingerencji katolickiej w sprawy szwedzkie. Złamane postanowienia oraz oddanie wysokich stanowisk w Szwecji katolikom doprowadziły do buntu, wojny i obalenia władzy Zygmuna III w Szwecji, a w rezultacie do stulecia wojen Polsko-Szwedzkich zakończonych Potopem Szwedzkim.

1603r. - Wpisanie na polski indeks ksiąg zakazanych dzieł Jana Mączyńskiego, polskiego leksykografa i tłumacza, posła lubelskiego na sejm, arianina (Bracia Polscy), wydawcy pierwszego Polsko-Łacińskiego Słownika (o którym Jan Kochanowski napisał fraszkę "Na słownik Mączyńskiego") oraz Rozprawy o Języku Słowiańskim (dzieło zagubione/zniszczone) oraz dzieła Jana Frycza Modrzewskiego „o naprawie rzeczypospolitej” i szeregu innych istotnych dla kultury narodowej i państwowości polskiej dzieł przez "mecanasa uczonych" katolickiego biskupa Bernarda Maciejowskiego.

1610r. - Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy traci tron Rosji i niweluje unię Polsko-Rosyjską ze względu na opór króla Zygmunta III Wazy (fanatycznego katolika) wobec przejścia Władysława na prawosławie. Zakończyło się to wygnaniem Polaków z Kremla w 1612r. i ustanowieniem dynastii Romaowów w Rosji, która odtąd jeszcze bardziej zagrażała Polsce i w przyszłości doprowadziła do rozbiorów Polski (przy udziale katolickich zdrajców z Targowicy błogosławionych przez katolickiego papieża).

1638r. - Katoliccy biskupi likwidują protestancką Akademię Rakowską niezgodnie z obowiązującym w królestwie prawem i wbrew sprzeciwowi świeckich posłów zarówno wyznania katolickiego jak i niekatolickiego.21 listopada

1655r. - Przeor Augustyn Kordecki podczas oblężenia klasztoru na Jasnej Górze przez Szwedów w pisemnym liście do Króla Szwecji poddał klasztor pod władanie Króla Szwedzkiego i uznał władzę Króla Szwedzkiego Karola X Gustawa nad Polską.

20 października 1658r. - Przeor Augustyn Kordecki wydaje pismo, w którym kłamliwie stawia siebie w roli bohatera i obrońcy klasztoru na Jasnej Górze. Kłanstwo to będzie przez kolejne 300 lat rzutowało na historię Polski, zostanie także powtórzone w Trylogii Henryka Sienkiewicza jako prawda utwierdzając Polaków w przekonaniu, że faktyczni zdrajcy katoliccy byli bohaterami.

1658r. - Wydano nakaz opuszczenia Rzeczpospolitej lub przjeścia na katolicyzm przez Braci Polskich (nakaz dotyczył tylko mężczyzn), nakaz wydano za namową katolickiego biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Nakazu takiego nie zastosowano wobec żadnych innych protestantów.

1662r. – Sejm walcząc z równością kobiet w społeczeństwie, które u Braci Polskich wygłaszały kazania i prowadziły działalność duszpasterską na równi z mężczyznami, wydał wyrok opuszczenia Rzeczpospolitej pozostałym po wcześniejszych wygnaniach kobietom Braci Polskich ze względu na ich „herezje” antykatolickie.

1689r. - Skazanie i zabicie poprzez ścięcie oraz konfiskata dóbr należących do Kazimierza Łyszczyńskiego, zasłużonego wojskowegoi patrioty Polskiego broniącego Rzeczpospolitej za prywatne rozważania i zapiski (wykradzione przez sąsiadów) ateistyczne.

22 maja 1733r. - Sejm Konwokacyjny pod inspiracją Kościoła Katolickiego odebrał niekatolickim obywatelom Polski prawa polityczne, dostępu do urzędów i pełnienia funkcji publicznych.

1772r. - Pierwszy Rozbiór Polski – pochwalony później przez papieża Piusa VI w liście do carycy Katarzyny II. Ratyfikowany na sejmie rozbiorowym m.in. przez zwolenników przeprowadzenia rozbiorów: biskupów Andrzeja Młodziejowskiego i Ignacego Jakuba Massalskiego, a także prymasa Polski Antoniego Kazimierza Ostrowskiego.

1792r. - Zawiązanie Konfederacji Targowickiej przez biskupów katolickich przeciw Królowi Polskiemu i Konstytucji 3 Maja pod protektoratem prawosławnej Rosji. Katolicki nuncjusz papieski skutecznie naciskał na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o dołączenie do Konfederacji Targowickiej, która mimo bycia wspieraną i kierowaną przez prawosławną Rosję została pobłogosławiona przez katolickiego papieża,który sprzedał wiernych katolicyzmowi Polaków prawosławnemu caratowi Rosji.

1793r. - Drugi Rozbiór Polski
Efektem działań Konfederacji Targowickiej na sejmikach ziemskich 29 maja 1793 roku w asyście wojsk Rosyjskich wybrano posłów rekomendowanych przez władze konfederacji targowickiej. 22 sierpnia podpisano traktat cesyjny, w którym Polska oddała 0.25mln km2 terytorium Rosji. 2 września zatwierdzono cesję na rzecz Prus. 15 września Rosjanie rozwiązali Konfederację Targowicką, 24 września unieważniono Konstytucję 3 maja oraz większość uchwał wprowadzonych przez Targowicę.

1794r. - Powstanie Kościuszkowskie – Polscy patrioci zdradzeni przez Kościół Katolicki starają się walczyć o to co pozostało z Polski. Katoliccy biskupi z Targowicy zostają powieszeni za zdradę.

1795r. Październik – Trzeci rozbiór Polski.
1795r. Grudzień - Papież Pius VI wydaje brewę potępiającą powstanie kościuszkowskie i błogosławi Trzeci Rozbiór Polski. W Liście do carycy Katarzyny II chwali ją za działania w 1772r. i pierwszy rozbiór Polski.

1831r. - Katolicki Papież Grzegorz XVI wydaje brewe "Impensa charitas" skierowaną do katolickich biskupów działających na okupowanych przez Rosję ziemiach polskich nakazując gaszenie powstańczych zapałów i promowanie uległości i poddaństwa wobec prawosławnego Cara Rosji wśród Polaków.

1832r. - Katolicki Papież Grzegorz XVI w encyklice "Cum Primum" potępia Polskie Powstanie Listopadowe skierowane przeciwko prawosławnej Rosji nazywając je buntem przeciw legalnej władzy prawosławnego Cara (nad katolickimi Polakami) oraz nakazuje poddaństwo władcy Rosji i nakazuje arcybiskupom i biskupom działającym na terenie okupowanej Polski głoszenie poddaństwa carowi i gaszenie jakichkolwiek przejawów narodowościowych, które mogłyby zaszkodzić prawosławnej Rosji, z którą Kościół Katolicki współpracował.

1864r. - Katolicki Papież Pius IX potępia Polskie Powstanie Styczniowe skierowane przeciwko prawosławnej Rosji, uznał władzę prawosłaengo Cara Rosji nad katolickimi Polakami, których bunt i dążenia niepodległościowe nazwał "niesprawiedliwym rokoszem" i potępił polskie pretensje do niepodległości nazywając je "knowaniami rewolucyjnymi".

1894r. - Katolicki Papież Leon XII nakazuje polskim biskupom, duchownym i wszystkim Polakom posłuszeństwo wobec zaborców, w tym wobec protestanckich Prus i prawosławnej Rosji.

1919r. - Po 6 miesiącach od uzyskania niepodległości przez Polskę Watykan uznaje niepodległość Polski, później niż Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Japonia.

1933r. - Katolicki Watykan podpisuje Konkordat z 3 Rzeszą Adolfa Hitlera sankcjonując jako pierwszy kraj na świecie rządy Nazistów na arenie międzynarodowej.

1939r. Październik – Watykan wspierający 3 Rzeszę ustanawia Niemieckich biskupów na podbitych terenach Polski łamiąc Konkordat zawarty z Polską.

1943r. 15 Prażdziernika – Rząd na uchodźctwie postanawia przelać swoją głęboką katolicką wiarę na sztandary i zmienia dewizę Wojska Polskiego z "Honor i Ojczyzna" na "Bóg, Honor i Ojczyzna" marnując czas i pieniądze Polaków, którzy w tym samym czasie wykrwawiają się rzeczyiwście walcząc o ojczyznę.

1945-1950r. Watykan pomaga uciekać Nazistom, oprawcom narodu Polskiego, przed sprawiedliwością oraz Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym badającym i skazującym zbrodniarzy wojennych. Biskup Katolicki Alois Hudal osobiście pomaga w ucieczce do Brazylii Franzowi Stanglowi SS-manowi odpowiedzialnemu za prowadzenie obozów zagłady w Treblince i Sobiborze.Wśród uratowanych przez Kościół Katolicki Nazistów znajdowali się m.in. Josef Mengele (Anioł Śmierci z Auschwitz-Birkenau), Klaus Barbie oraz Adolf Eichmann.

1950r. - Kościół Katolicki w Polsce Ludowej w porozumieniu z komunistycznymi władzami okresu stalinowskiego ustanawia, że będzie zwalczał pozostałości polskiej partyzantki (Żołnierzy Wyklętych) nazywając ich bandami podziemia.

1980' – Co szósty ksiądz (16.66%) współpracuje z PRLowskimi Służbami Bezpieczeńśtwa donosząc na opozycję i zwykłych obywateli, którzy ufali Kościołowi.

1980r. 16 Sierpnia – biskup Katolicki Lech Kaczmarek odmawia odprawienia Mszy dla strajkujących stoczniowców w Gdańsku. Dopiero po porozumieniu z komunistycznymi władzami PRL msza zostaje odprawiona.

1980r. 17 Sierpnia – współpracujący z władzami PRL prymas Wyszyński potępia w swoim kazaniu strajki na Stoczni, zaleca powrót do pracy.

1983r. - Jan Paweł II zatwierdza nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, który zmiejsza wagę przestępstw seksualnych duchownych Katolickich wobec małoletnich. W efekcie tego Kościół Katolicki staje się bezpieczną przystanią dla księży pedofili, którzy wykorzystują dzieci na całym świecie jak i w Polsce.

1989r. - Powstaje Komisja Majątkowa mająca zwrócić zagrabione Kościołowi Ziemie, jej działanie nie jest kontrolowane przez żadneurzędy. Komisja fałszowała dokumenty, zawyżała obszary i zaniżała ceny gruntów przejmowanych przez Kościół. Nastąpiło i trwa dotej pory rozkradanie ziem Polskich przez Kościół Katolicki i Watykan.

1998r. - Polska ratyfikuje Konkordat, który przyznaje Kościołowi Katolickiemu przywileje na terenach 3 Rzeczpospolitej Polskiej jakich nie mają inne związki wyznaniowe. Od tej chwili polscy podatnicy są okradani przez Kościół Katolicki i Watykan z ich ciężko zarobionych pieniędzy.

2001r. - Papież Jan Paweł II w dekrecie "O ochronie świętości sakramentów" nakłada klauzulę tajności na przestępstwa seksualne księży - "sprawy te objęte są sekretem papieskim" - co powoduje jeszcze silniejsze tuszowanie przestępstw seksualnych dokonywanych przez kapłanów Kościoła Katolickiego wobec dzieci – w tym polskich dzieci.

2013r. - Arcybiskup Józef Wesołowski oraz ksiądz Wojciech Gil zostają oskarżeni o dopuszczanie się czynów pedofilskich na Dominikanie, Wojciech Gill przyznaje się do winy.W reakcji na odkrycie skandali pedofilskich w Kościele Katolickim Arcybiskup Józef Michalik przerzuca winę za pedofilę w Kościelena molestowane dzieci i rodziców twierdząc, że winę ponoszą rozwodnicy i edukacja seksualna, a nie molestujący dzieci księża katoliccy.


Zobacz: https://lurker.land/post/baTB6eoTm
Data dodania: 11/17/2022, 1:34:07 AM
Autor: don_pelayo

#katolicyzm


Co zielonoświątkowcowi podoba się w Kościele Katolickim

Zobacz: https://lurker.land/post/BxqPCLpJz
Data dodania: 11/16/2022, 8:12:00 PM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=a5xJ9cXTYbg #religia #wiara #kościół #katolicyzm #protestantyzm #pastor #ksiądz


Katolicka i protestancka nomenklatura

Zobacz: https://lurker.land/post/qavI46N8N
Data dodania: 11/15/2022, 5:12:24 AM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=Fb8RQumrGFs #religia #wiara #katolicyzm #protestantyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/F7xESXfRg
Data dodania: 11/14/2022, 6:04:38 PM
Autor: jfe

Katolickie katusze w Brytanii.
Warto pamiętać o anglikańskich prześladowaniach katolików w czasach elżbietańskich. Brytyjskie wojsko przypominało SS-manów przeszukujących domy w poszukiwaniu Żydów. Przedstawiciele kleru byli ukrywani przez katolickie rody. Katolicy uczestniczyli w potajemnych mszach, władze podejrzewały ich o spiskowanie i działalność wywrotową, a więc z automatu antypaństwową i zagrażającą brytyjskiej koronie.

Obrzędy przeniesiono do potajemnych pomieszczeń. Kapłan odprawiał msze przed całą rodziną i znajomymi, a jeden z obecnych zawsze stał przy oknie i sprawdzał czy w okolicy nie kręci się hitlerows…tzn elżbietańska straż. W przypadku alarmu biblię od razu wrzucano do schowka, tak samo jak krzyż. W pałacach i zamkach należących do katolików tworzono sekretne przejścia i kaplice, a księdza najczęściej ukrywano w kominku, w którego środku znajdowała się starannie zaprojektowana kryjówka. Mieściła się tam tylko jedna osoba i to pod warunkiem, że wsadziła głowę do specjalnej niszy, natomiast wyjście zasłaniano atrapą muru i rozpalano ogień, dlatego ksiądz przed wejściem do środka oblewał wpierw swoje szaty wodą.

Taki nieszczęśnik musiał spędzać tych ekstremalnych warunkach nawet kilkadziesiąt godzin, w zależności od gorliwości przeszukujących dom strażników. Bywało, że wysłannicy królowej okupowali podejrzane domostwo przez wiele dni, aż głód nie zmusił go do wyjścia. Ksiądz często albo mdlał, albo umierał z wycieńczenia, tudzież łamał sobie kości klęcząc kilka dób w jednej pozycji. Można sobie wyobrazić jego męki.

W przypadku odnalezienia ksiądz natychmiast zostawał oskarżony o zdradę, zabity i poćwiartowany. Często zdejmowano go z szubienicy jeszcze gdy żył, po czym kastrowano, wypruwano wnętrzności i palono na jego oczach. Następnie ścinano głowę, ciało rąbano na cztery części, a o dalszych losach zwłok decydowała królowa.

#katolicyzm #4konserwy #chrzescijanstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/UmtAilvku
Data dodania: 11/12/2022, 2:40:50 PM
Autor: next

Nagranie spotkania z autorem książki „Między Chrystusem a Antychrystem”.
Ks.Robert Skrzypczak w inteligentny i czasami dość zabawny sposób omawia:
– kto może być uznany za antychrysta
– postać katechona
– przyczyna rezygnacji Benedykta 16.
– wewnętrzne zepsucie kościoła a próba
– (nie)sekta Dominika Chmielewskiego
i inne wątki.
https://www.youtube.com/watch?v=nzCQ0fPSqMo
czas: 51:44, #chrześcijaństwo #katolicyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/0PTGiLecD
Data dodania: 11/12/2022, 12:17:39 PM
Autor: dust_mephit

Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.

Ewangelia wg św. Jana 20, 23

Trzy tygodnie temu przystąpiłem do spowiedzi świętej i przyjąłem Eucharystię. Pierwszy raz od piętnastu lat. Piszę o tym, gdyż myślę, że kilku lurków tutaj ma w tym pewien swój udział. Wierzcie mi, że czasem wystarczą naprawdę niewielkie rzeczy.

Długo się nosiłem z tą decyzją. W końcu, co powiedzieć po tylu latach? Ale udało się. Po takim czasie pewnie niewielu ludzi wraca do praktykowania. Nie jest to łatwe. Przede wszystkim trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Bolesnej prawdzie o sobie i swoich słabościach.

Chyba dopiero po tej spowiedzi i pokucie zrozumiałem jej prawdziwy sens. Może za młody byłem, by lata temu ogarnąć o co w tym naprawdę chodzi. Ktoś mógłby zapytać- ale po co spowiedź w konfesjonale, jeżeli jest powszechna w trakcie mszy? Ta prosta formuła jednak nie zastąpi sakramentu spowiedzi. Aktu, w którym szczerze wyznajesz przed kimś swoje winy. To zupełnie inny poziom, kiedy przyznajesz się przed sobą, a kiedy przyznajesz się przed drugim człowiekiem, że zbłądziłeś. Z tyłu głowy czuje się naturalny opór, na myśl przychodzi pełno wymówek. A potem twoje ego dostaje solidną lutę w pysk i to ty sam ją wymierzasz. Czekasz na gromy z nieba, ale nie przychodzą. Nikt cię nie ocenia, a w oczach kapłana widzisz jedynie szczerą troskę i miłosierdzie. Gdzieś między gardłem a sercem czujesz ścisk. Sam nie wiesz czy to z żalu, wzruszenia, czy wdzięczności.

#katolicyzm #spowiedź #przemyslenia


Zobacz: https://lurker.land/post/RMS6pC8bI
Data dodania: 11/10/2022, 10:00:54 PM
Autor: juin

https://www.ekai.pl/dyspensa-na-11-listopada-w-ktorych-diecezjach/

Dyspensa jutro w których diecezjach, czasem fajne warunki dodatkowe:

"modlitwę w intencji pokoju na świecie lub dowolną jałmużnę dla potrzebujących" #polska #chrzescijanstwo #katolicyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/Scr89LznK
Data dodania: 11/9/2022, 10:16:36 AM
Autor: wiktor

https://youtube.com/shorts/Cacxo5hftzQ

#jankaczkowski #ksiadzkaczka #kaczkowski #katolicyzm #oaza #odnowa #charyzmatycy #religia


Czy Maryja była niepokalanie poczęta?

Zobacz: https://lurker.land/post/j0ijvk6vq
Data dodania: 11/8/2022, 8:37:15 AM
Autor: omenksgw

https://obywatelenieba.pl/2019/07/18/czy-maryja-byla-niepokalanie-poczeta/ #katolicyzm #Maryja #wiara #religia


Katolicka i protestancka nomenklatura czyli różnice w pojęciach

Zobacz: https://lurker.land/post/NDyvmNLVk
Data dodania: 11/7/2022, 3:40:39 PM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=bRtmHRF5Aj4 #religia #wiara #katolicyzm #protestantyzm #Biblia


Katolicka i protestancka nomenklatura czyli różne znaczenie tych samych pojęć

Zobacz: https://lurker.land/post/YeR_QfpT_
Data dodania: 11/5/2022, 3:55:03 PM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=ubi5aNUXvCo #ciekawostki #religia #protestantyzm #katolicyzm #wiara


Co czyści czyściec?

Zobacz: https://lurker.land/post/HZcjjEGqn
Data dodania: 11/1/2022, 6:33:26 AM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=2J5qDg-K6X8 #katolicyzm #religia #wiara


Dobre merytoryczne podsumowanie profanowania mszy przez posoborowie

Zobacz: https://lurker.land/post/CEhsJHg5N
Data dodania: 10/27/2022, 10:20:26 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=WrNKZx1RsbI

#katolicyzm #religia #kościółkatolicki #katolicy #MszaŚwięta #SVII


Protestant o ekumenizmie katolików i protestantów

Zobacz: https://lurker.land/post/68N6cexH_
Data dodania: 10/25/2022, 7:34:31 PM
Autor: omenksgw

https://www.youtube.com/watch?v=AcmfLFdfJ6M #religia #ekumenizm #wiara #katolicyzm


Ludowy katolicyzm jako podstawowa forma polskiej tożsamości narodowej. Streszczenie artykułu

Zobacz: https://lurker.land/post/98SSU4FmO
Data dodania: 10/17/2022, 7:27:39 PM
Autor: radowan

https://nlad.pl/chlopska-forma-polskosci/

Polecam ciekawy artykuł dotyczący polskiej tożsamości narodowej. Autor porusza kilka kwestii nad którymi powinien się każdy kto porusza takie kwestie jak polskość, rola Kościoła, niepodległość i przyszłość Polski. Autor zauważa m.in. ciekawą korelację w obecnym polskim sporze między polskością a "europejskością".

Masowe ruchy religijne w Polsce takie jak Rodziny Radia Maryja czy ruchy na rzecz intronizacji Chrystusa na Króla Polski mają bardzo określoną linię polityczną. Walka o wiarę łączy się tam z walką o polskość.

Masowe ruchy antyreligijne w Polsce takie jak Czarne Parasolski, Czarny Marsz itd., jednocześnie mają bardzo określony stosunek do polskości. Obalenie katolickiego jest dla nich niczym innym jak przezwyciężeniem przynoszącej wstyd w nowoczesnej Europie polskości. „Zażenowanie polskością" jest tym uczuciem, którym aktywistki najczęściej dzielą się w domenie publicznej.

Pokaż spoilerCzy z katolicyzmu zawsze musi wynikać polski patriotyzm, a z antyreligijności ojkofobia i nienawiść do polskości? Nie. Jest jednak faktem, że dzisiaj praktycznie nie mamy innej powszechnej formy polskości aniżeli właśnie ta – ściśle zintegrowana z rzymskim katolicyzmem

Kryzys rzymskiego katolicyzmu, wyraźnie obserwowany od jakiegoś czasu w naszym kraju, musiał stać się zarazem kryzysem polskości(…) Sekularyzacja stanowi zatem co najmniej częściowe wyjaśnienie głębszych przyczyn dotkliwego rozpadu poczucia narodowej wspólnoty, które wywiera ostatnimi laty tak przemożny wpływ na kształt polskiej polityki(…) W laicyzujących się realiach społecznych chłopska forma polskości, aby przetrwać, musiałaby zostać siłą oderwana od swojego religijnego fundamentu, o ile by sama nie miała ulec atrofii wraz ze słabnącym oddziaływaniem rzymskiego katolicyzmu. Ale to przecież jawny absurd, bo owa forma musiałaby wówczas przestać być sama sobą, czyli wywołać u nas stan ciężkiego narodowego rozdwojenia jaźni. Tym sposobem laicyzacja wystawia na szwank tożsamość narodową o chłopskiej proweniencji, wywołując efekt, który by można nazwać „narodową schizofrenią”. Nie tak trudno zatem było przewidzieć, że w takich okolicznościach postępy sekularyzacji muszą być w Polsce skorelowane z postępami wynarodowienia.

#polityka #polska #katolicyzm #nlad #wiara


Zobacz: https://lurker.land/post/HrrBtqLVD
Data dodania: 10/13/2022, 8:31:23 PM
Autor: miqus

Do parafii w mojej miejscowości przywieziono kopie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, podobno jest jakieś święto, stare mochery teraz będą czuwać całą noc przy kawałku płótna. Jestem człowiekiem religijnym ale żeby ziąbnąć całą noc przy obrazie, gdyby to jeszcze był oryginał

#religia #katolicyzm #wiara #przemyslenia


Zobacz: https://lurker.land/post/GxrukpYLn
Data dodania: 10/12/2022, 7:21:20 PM
Autor: victor

Bp Sanborn o kryzysie Kościoła w związku z wczorajszą, 60 rocznicą rozpoczęcia tragifarsy Vaticanum II #katolicyzm


Przerażająca wizja rządów antychrysta na Ziemi

Zobacz: https://lurker.land/post/ZMIC4fJyV
Data dodania: 10/12/2022, 2:26:43 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=5YQVZWob0qw

1. Nikt nie wie, kiedy zajaśnieje ten dzień, w którym niebo pomści wszystkie zbrodnie ziemi, w którym wyjdzie na jaw wszystko, co było ukryte przed oczyma ludzi, co działo się w największej tajemnicy. Jakiż lęk i jakie zawstydzenie ogarnie wtenczas tych, co dopuszczali się ciężkich występków i wmawiali w siebie, że nikt ich nie widzi, nikt ich nie ukarze! „Bo oto dzień przyjdzie pałający jako piec – mówi prorok – a będą wszyscy pyszni i wszyscy czyniący bezbożność słomą, i zapali je dzień, który przyjdzie” (Mt 4, 1). Cała ziemia będzie zalana ogniem, i wszystko, co na niej jest, obróci się w popiół: „Niebiosa – mówi Apostoł – z wielkim szumem przeminą, a żywioły od gorąca rozpuszczą się, a ziemia i dzieła, które na niej są, popalone będą” (2 P 3, 10). „Słońce się zaćmi, księżyc też nie da swego blasku, a gwiazdy z nieba spadać będą i moce niebios zostaną wstrząśnięte” (Mt 24, 29). Ludzie przerażeni będą biegali jakby w obłędzie, będą szukali kryjówek, ale na próżno, nigdzie nie znajdą schronienia przed potęgami przyrody, wszystko niszczącej na rozkaz Boży w dniu ostatecznej zagłady.
A potem zagrzmi głos trąby, wołając: „Wstańcie, umarli, i przyjdźcie na sąd!” I zadrży ziemia i morze, i czyściec, i piekło, i oddadzą swoich umarłych. „Powstańcie, umarli! Otwórzcie się wy groby, wy pomniki, wy trumny zamknięte, wy pyszne budowle i stare piramidy i oddajcie życiu powierzone wam zastawy!” Co to za widok przejmujący grozą! Gdziekolwiek są kości obnażone z ciała, albo już zamienione w popiół, odzywa się przeraźliwe echo tych słów: „Powstańcie, umarli!”. Wyobraźcie sobie, to powszechne zmartwychwstanie, wyobraźcie sobie jak kamienie grobowe nagle wylecą w powietrze, jak kości zaczną się poruszać i spajać, i okrywać się ciałem, i podnosić z grobów, a całą ziemię zapełnią wracający do życia umarli.
2. Ale jakaż to różnica będzie między tymi ciałami! Jedne będą jaśniały przedziwną niebiańską pięknością, drugie zaś będą budziły obrzydzenie swoją szkaradą. I znowu zagrzmi trąba, i wezwie wszystkie dusze na sąd, i każda z nich połączy się na nowo ze swoim ciałem. Dusze zbawionych uczynią to z radością, bo wszakże ciała ich były drogimi towarzyszami ich trudów, i otrzymają nagrodę za swoje prace i umartwienia. Ale dusza potępiona ujrzy ze zgrozą i największym wstrętem swego dawnego towarzysza i zawoła z wściekłością: „jak to? Ja mam połączyć się z tym ciałem? Mam połączyć się znowu z tymi oczyma, co spoglądały tak bezwstydnie na rzeczy, o jakich nie powinnam była nawet myśleć? Mam z tymi oczyma stanąć przed stolicą Boga? Mam znów wziąć te ręce, które pozwalały sobie na dotknięcia występne, a nie chciały otwierać się dla ubogich i spełniać dobrych uczynków, z tymi rękami mam stanąć przed stolicą Bożą? Mam ożywić na nowo ten język, który prowadził tak niegodziwe i gorszące rozmowy, takie miotał bluźnierstwa przeciwko niebu i pozwalał sobie na takie obelgi i oszczerstwa przeciwko bliźnim, z tym językiem mam stanąć przed stolicą Bożą? Na nowo mam przyoblec te ciało, które było towarzyszem i świadkiem moich występków, które nosi na sobie sromotne ślady wszystkich moich zmaz i mojej rozwiązłości? I z tym przeklętym ciałem mam okazać się Sędziemu?” Jakże taka nieszczęsna dusza będzie wtedy żałowała, że schlebiała temu ciału, że dostarczała mu zakazanych rozkoszy! Będzie jednak za późno, już za późno…
3. A kiedy już wszystkie dusze wejdą z powrotem w swe ciała, wtedy zabrzmi znowu trąba, wołając: „na sąd, wy wszyscy, władcy i poddani, duchowni i świeccy, młodzi i starzy!”. Wszyscy musimy z odsłoniętym obliczem stanąć przed trybunałem Chrystusa, bez żadnych obrońców i pomocników! Miejscem tego sądu będzie, według tradycji Starego Testamentu, dolina Jozafata, która znajduje się między Jerozolimą i Górą Oliwną.
Wtedy ukaże się „Syn Człowieczy” na tronie z obłoków, „w chwale swojej i wszyscy Aniołowie z Nim”. Wyobraźmy sobie tę scenę. Z jednej strony będzie jaśniał krzyż święty w blasku promiennym. Ten krzyż to nie będzie znak krzyża ze światła na niebie, lecz prawdziwy drewniany krzyż, na którym cierpiał Syn Boży w swoim Ciele. Ten krzyż jest teraz podzielony na relikwie przechowywane i czczone w różnych kościołach na całym świecie. W dniu sądu ostatecznego, Aniołowie zbiorą wszystkie jego części w całość oraz ukażą go całej ludzkości. Jak nasze ciało zmartwychwstanie przez połączenie rozproszonego prochu, tak „zmartwychwstanie” i Krzyż św. Z drugiej strony ujrzymy Bogarodzicę, Królową niebios, ale już wtedy nie będzie Ona Matką miłosierdzia i Ucieczką grzeszników. Aniołowie oddzielą na rozkaz Sędziego dobrych od złych, „jako pasterz odłącza owce od kozłów”, i dobrzy staną po Jego prawicy, a źli po lewicy.
Jakież to wstrząsające będą rozgrywały się sceny przy tym rozłączaniu! Oto ten był wielkim panem i uchodził za bardzo czcigodnego, a teraz stanąć musi w szeregach zabójców i morderców. I jego małżonkę weźmie Anioł za rękę i pociągnie na stronę lewą. „O święty Aniele – zawoła ona – zgrzeszyłam, to prawda, ale w ukryciu i nikt nie wiedział o moim występku!” „Tak – odpowie Anioł – ale teraz wiedzą o nim wszyscy!” Po prawicy stanie ów dobry ojciec, a po lewicy jego nieposłuszny i złośliwy syn; po prawicy owa pobożna matka, po lewicy jej rozpustna córka. Grzeszni mężowie będą rozłączeni od żon, a grzeszne żony od mężów, i to na zawsze. Rozłączeni tak daleko od siebie, jak grzech oddalony jest od świętości, jak zły duch od Boga, piekło od nieba. Odrzuceni będą, jak czytamy w Objawieniu św. Jana (Ap 22, 15), „czarownicy, i niewstydliwi, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo”.
4. A jakże bolesne będzie zawstydzenie grzeszników, gdy wszystkie ich uczynki będą odsłonięte przed całym światem! Wszechmoc Boża sprawi, że te niezliczone rzesze, zebrane w dolinie Jozafata, ujrzą od razu jakby w olbrzymim zwierciadle wszystko, co każdy z ludzi kiedykolwiek zrobił, czym obraził Boga, wszystkie lubieżne spojrzenia, mowy i uczynki i zaniedbania, które dotychczas znane były tylko samemu Bogu.
Zaprawdę! Gdyby nie było innych kar za grzech, już sama ta obawa strasznego zawstydzenia w obliczu całego świata powinna by nas powstrzymywać od znieważania Stwórcy! Wtedy nie pomogą nam żadne wymówki. Na próżno będziemy się starali uniewinnić przed wszystkowiedzącym Sędzią, na próżno będziemy wołali: „O Panie, ja nie wiedziałem, co robię; byłem nierozumny, nie pouczono mnie, że trzeba było postępować inaczej!” „Kłamco! – odpowie Sędzia – Jakże wielu pouczało cię, upominało i dawało ci dobry przykład! Ile zbawiennych natchnień użyczałem Ja sam twojemu sercu! Ile razy słyszałeś w szkole i w kościele, jak masz żyć, jak czuwać nad sobą, jak się modlić o łaskę Bożą i czego unikać!” „Ach, Panie, powiesz, ja byłem słaby, ja nie mogłem”. „Nieszczęśniku! Spojrzyj tu na twoich krewnych, twoich przyjaciół i znajomych, oni byli jeszcze słabsi, jeszcze wątlejsi od ciebie, a patrz, jak są czyści, jak umieli wystrzegać się złego!”
Więc chyba wówczas zaczniemy prosić o miłosierdzie. Ale na to możemy usłyszeć tylko jedną odpowiedź: „Minął czas miłosierdzia! Przez całe swoje życie szydziłeś moich sakramentów i moich sług, znieważałeś moje kościoły, nie miałeś litości nad twoim bliźnim, nadużywałeś tylu moich dobrodziejstw, zdrowia, bogactwa, życia i wszystkich innych, i ze wszystkiego korzystałeś tylko na to, żeby Mnie obrażać, a teraz prosisz o miłosierdzie? Minął czas łaski, czas pokuty i miłosierdzia!” Więc ratujmy się wszyscy, póki jeszcze mamy czas, żeby żaden z nas nie usłyszał w owym dniu sądu takiej odpowiedzi!
5. A wreszcie nastąpi ogłoszenie wyroku, który napełni radością serca wiernych sług Bożych i pokutników, a dusze potępionych rozpaczą! Z miłosnym spojrzeniem zwróci się wszechmocny Sędzia do wybranych, wzywając ich słowami: „pójdźcie, błogosławieni Ojca mego!”. Przyciśnie ich do swojej piersi i powie do nich: „drogie moje dusze! Wyście mnie dużo kosztowały, ale teraz raduję się z wami, że was zdobyłem swoim krwawym trudem i tymi oto ranami! Wyście strzegli mojego Zakonu, cenili moją łaskę, wyrzekali się dla Mnie owych rozkoszy i zabaw, bronili mojej czci w domu i w stosunkach ze światem, a kiedyście zbłądzili, obmywaliście duszę z grzechowych plam łzami pokuty! W każdym ze swoich bliźnich widzieliście swego brata i Mnie samego, przyodziewaliście nagich, karmiliście łaknących, nawiedzaliście chorych, pocieszaliście strapionych, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnie uczyniliście. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, posiądźcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!” Na prawdę, niczym wówczas nie wydadzą się tym szczęśliwym wszystkie cierpienia i trudy, które ponosili w służbie Chrystusowej, i błogosławić będą to wszystko, co uczynili dla zbawienia swej duszy!
6. Ale któż wypowie, jak okropna będzie boleść potępionych! Jeżeli święci, jak Hieronim, Bernard, Jan Złotousty drżeli na wspomnienie Sądu ostatecznego, to czyż my, którzy tyle razy ciężko obraziliśmy Boga, możemy czuć się całkiem bezpiecznymi i pewnymi zbawienia? Czy my nie powinniśmy przypominać sobie codziennie, a zwłaszcza w chwilach pokusy, przepowiedni Chrystusowej, że w owym dniu grozy i gniewu Pańskiego odepchnie On od siebie swoich nieprzyjaciół i powie do nich: „Precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który przygotowano dla szatana i aniołów jego! Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; czułem pragnienie, a nie daliście mi pić; byłem gościem, a nie przyjęliście mnie; nagim, a nie odzialiście mnie; chorym i więźniem, a nie odwiedziliście mnie”. Wówczas oni spytają: „Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię łaknącym lub spragnionym, lub gościem, lub w więzieniu, a nie usłużyliśmy Ci?” Wtedy On im odpowie tymi słowy: „Zaprawdę, powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego. Tak zapowiedział nam Ten, który mógł rzec o sobie: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą!” (Mt 24, 35). Daremnie będą szukali nieszczęśni jakiegoś ratunku, daremnie będą prosili swoich świętych patronów, swego Anioła Stróża, samą Matkę Najświętszą o wstawienie się za nimi. Jedną tylko usłyszą odpowiedź: „Za późno! Minął czas miłosierdzia, przyszedł czas zasłużonej kary! Trzeba wam było udawać się do nas o pomoc, dopóki mogliście odmienić swoje życie, odpokutować swoje grzechy, wynagrodzić krzywdy wyrządzone bliźnim, naprawić dane zgorszenie! Teraz musimy was przekląć, jak was przeklęła sprawiedliwość Boska!”
7. Miejmy litość nad sobą samymi i korzystajmy z tego czasu – może już bardzo krótkiego, – który nam jeszcze jest użyczony do poprawy życia! Prośmy ze serdeczną skruchą o miłosierdzie, módlmy się słowami św. Augustyna: „Tu pal, o mój Boże, tu siecz, bylebyś tylko nie kazał mi cierpieć przez całą wieczność!” Posłuchajmy głosu swojego sumienia, które nam mówi, żeśmy zasłużyli na karę, na śmierć, ale nie traćmy otuchy i nadziei przebaczenia!
Bo cóż mówi nam dziś jeszcze Bóg? Czy nas potępił i odrzucił na zawsze? Nie! On mówi przez proroka Ezechiela: „Nie chcę śmierci bezbożnego, ale żeby się nawrócił bezbożny od drogi swej, a żył!” (Ez 33, 11). Słyszymy, jak bardzo niewiele żąda od nas Bóg? Tyle tylko żąda, żebyśmy zeszli z drogi, co wiedzie na zatracenie, żebyśmy przestali odwiedzać ów dom, gdzie grzeszyliśmy i moglibyśmy znowu zgrzeszyć; żebyśmy jeszcze dziś oddalili ową osobę z którą grzesznie żyjemy, zwrócili obcą własność, pojednali się z owym nieprzyjacielem, pośpieszyli do trybunału pokuty i wyznali ze szczerą skruchą wszystkie swoje przewinienia. Nie lękajmy się, że spowiednik będzie nas gromił, zawstydzał, że nawet nam odmówi rozgrzeszenia! On raczej będzie litował się nad nami tym więcej, im cięższe są nasze zbrodnie, jeżeli tylko będzie widział, że chcemy naprawdę pojednać się z Bogiem i rozpocząć nowe życie. Nie zrażajmy się żadnymi trudnościami, prośmy Świętych Pańskich o wyjednanie nam łaski nawrócenia, polećmy się Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Matce Najświętszej, która jest naszą nadzieją, naszym żywotem i naszą pociechą! A wtedy możemy bez trwogi oczekiwać sądu i możemy mieć nadzieję, że i my wszyscy staniemy po prawicy Sędziego i usłyszymy owo, radością niebiańską darzące, wezwanie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, i posiądźcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”

#religia #katolicyzm #apokalipsa #antychryst #armagedon #religiakatolicka #trzydniciemnosci #swiatyniajerozolimska


Zobacz: https://lurker.land/post/kw93zWLGC
Data dodania: 10/5/2022, 11:36:36 AM
Autor: ed161

53 lata, panna, dziewica czekająca do ślubu... SERIO?!?!?!

Oglądam różne profile na Przeznaczeni.pl - jak to możliwe, że w tym wieku kobita nie ma jeszcze męża i dzieci? Nikt jej nie chciał ze względu na jej "wartości"? #randki #internet #katolicyzm #przeznaczeni