Lurker.land - tag #kartkazkalendarza

Zobacz: https://lurker.land/post/vZ8SlM8Rd
Data dodania: 9/12/2021, 9:30:39 AM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza

12 września 1921 roku we Lwowie urodził się Stanisław Lem, prozaik, eseista, satyryk, najsłynniejszy polski autor literatury fantastycznonaukowej, członek PAU. Z wykształcenia był lekarzem, jednak nigdy nie pracował w wyuczonym zawodzie. Jego literacki debiut datuje się na 1946 rok. Powieści i opowiadania Lema przełożono na kilkadziesiąt języków. Jego najbardziej znane powieści to: Astronauci (1951) i Solaris (1961) oraz zbiory opowiadań: Dzienniki gwiazdowe (1957), Bajki robotów (1961), Cyberiada (1965), Opowieści o pilocie Pirxie (1968). Był również twórcą filozoficznych esejów jak np. Summa technologiae (1964), Filozofia przypadku. Literatura w świecie empirii (1968). Dość często Lem stosował w swej twórczości formę pastiszu oraz parodii, jak w dziele Doskonała próżnia (1971). Zmarł 27 marca 2006 roku.

#historia #polska #literatura


Zobacz: https://lurker.land/post/ePfsz2yu6
Data dodania: 7/31/2021, 12:15:06 PM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza
31 lipca 1853 roku, podczas nocnej operacji we lwowskim szpitalu na Łyczakowie po raz pierwszy publicznie zastosowano lampę naftową projektu Ignacego Łukasiewicza. Lampę, w której nafta mogła się bezpiecznie palić wykonał blacharz lwowski Adam Bratkowski.
Datę 31 lipca 1853 roku uważa się za datę powstania polskiego przemysłu naftowego, a także pierwszą na świecie „transakcję naftową”- tego dnia szpital zakupił od Mikolascha, Łukasiewicza i Zeha 500 kilogramów nafty.

#historia #polska #technika #nauka


Zobacz: https://lurker.land/post/nsp8LHwJ3
Data dodania: 7/27/2021, 6:29:26 PM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza
27 lipca 1924 roku w Paryżu zakończyły się VIII Igrzyska Olimpijskie. Były to pierwsze letnie igrzyska, w których wzięli udział sportowcy z Polski. Ze stolicy Francji Polacy przywieźli dwa medale. Kolarze w jeździe na 4 km Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk wywalczyli srebro, a por. Adam Królikiewicz brąz w jeździectwie.

Na fot.: Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz, Franciszek Szymczyk, Józef Lange.

Źrodło: fb/Historia-Wczoraj i Dziś

#historia #sport #polska #ciekawostki #igrzyskaolimpijskie


Zobacz: https://lurker.land/post/E0K4RcZym
Data dodania: 7/20/2021, 11:24:29 AM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza

20 lipca 1951 roku w Legnicy urodziła się Anna Dymna (z domu Dziadyk) - aktorka filmowa i teatralna, a także działaczka społeczna. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Orderem Uśmiechu, Orderem Ecce Homo, Medalem Świętego Brata Alberta , Medalem świętego Jerzego, Medalem "Milito Pro Christo" Medalem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Pani Anna jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Nieprzerwalnie związana jest z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej. Na chwilę obecną zagrała łącznie ponad dwieście pięćdziesiąt ról teatralnych i filmowych. Pani Ania Dymna pracuje jako pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Trzykrotnie nagradzano ją ,,Złotą Maską''; została laureatką „Złotego Ekranu”, ,,Złotej Kaczki'', Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza, „Superwiktora” i wielu innych prestiżowych nagród.

We wrześniu 2003 roku założyła i objęła funkcję prezeski Fundacji ,,Mimo Wszystko''. Fundacja pomogła blisko 20 tysiącom osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce.

Pani Anna ocaliła od śmierci wielu niepełnosprawnych ludzi.

#polska #film


Zobacz: https://lurker.land/post/jZE1rv4Kp
Data dodania: 7/1/2021, 10:28:26 AM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza

1 lipca 1569 roku na sejmie w Lublinie Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie zawarły unię, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Oba kraje były połączone unią personalną od końca XIV w. Unia Lubelska przekształciła istniejący od 1386r. związek obu państw w unię realną; Korona i Litwa miały od tej pory wspólnego władcę, sejm, senat i monetę. Prowadziły też jednolitą politykę zagraniczną i wojskową. Pozostały odrębne urzędy, skarb, sądownictwo i wojsko.

Unia lubelska wzmocniła autorytet połączonych państw i ich siłę militarną.
Wielkie Księstwo Litewskie zyskało wsparcie w obronie przed ekspansją moskiewską, zaś szlachta z Korony zyskała możliwość zasiedlenia słabo rozwiniętych gospodarczo ziem litewskich. Unia lubelska miała znaczny wpływ na rozwój kultury obu państw.

Unię Litwy i Korony zakończyła Konstytucja 3 Maja, która scaliła je w jeden organizm.

#polska #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/ezDDGaMCm
Data dodania: 6/27/2021, 10:07:03 AM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza

27 czerwca 1908 roku w Dyneburgu, dziś na Łotwie, przyszedł na świat przyszły dowódca bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 roku odcinka umocnionego Wizna, kpt. Władysław Raginis.

#polska #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/sZ0Dl0r0Y
Data dodania: 4/1/2021, 9:54:50 AM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza
1 kwietnia 1656 roku (podczas wojny ze Szwecją, Moskwą i Kozakami) w katedrze lwowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, król Jan Kazimierz Waza, w obecności wysokich dostojników Kościoła i Państwa, znacznej liczby kapłanów i wiernych, ogłosił przed obrazem matki Bożej Łaskawej śluby, poddając Kraj pod opiekę Matki Bożej.

Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola.
Rzeczpospolita była prawie w całości opanowana przez Szwedów i Moskali. Przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki z najeźdźcami całe społeczeństwo. Król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Korony Polskiej i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod obcej okupacji.

Po ślubowaniu króla, w imieniu senatorów i szlachty, podobną rotę odczytał podkanclerzy koronny biskup krakowski Andrzej Trzebicki, zaś wszyscy obecni powtarzali słowa jego ślubowania. Obietnice wobec niższych stanów nie zostały zrealizowane z powodu stanowczego sprzeciwu magnatów i części szlachty, choć rzeczywiście mogły zmienić wizerunek i losy Rzeczypospolitej.

Ślubów tych dokonano z inicjatywy królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi, wzorowane były na ślubach kardynała Armand Jean Richelieu, który dwadzieścia lat przedtem, po pokonaniu swoich wrogów, oddał Francję pod opiekę Matki Bożej.

#historia #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/I0eq17x27
Data dodania: 3/17/2021, 4:47:14 PM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza

212 lat temu, 17 marca 1809 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III wydał zarządzenie rozkazujące rozbić i przetopić polskie regalia królewskie

#polska #historia #ciekawostki


Zobacz: https://lurker.land/post/Ssfu8MHiR
Data dodania: 1/13/2021, 5:56:47 PM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza
13 stycznia 1944 roku ze szpitala obozowego w Stryju na Ukrainie uciekł Dragan Mihajlo Sotirović (zdjęcie) Serb, kapitan Armii Jugosłowiańskiej, późniejszy zastępca dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej porucznika Andrzeja Chołoniewskiego. Do niemieckiej niewoli trafił w Jugosławii jako audiutant generała Dragoljuba Mihajlovica. Uwięziony został w obozie jenieckim w Rawie Ruskiej, a następnie w Stryju. Po ucieczce ze szpitala nawiązał kontakt z Armią Krajową i tymczasowo został skierowany na przechowanie do Zubrzy pod Lwowem. Po przejściu weryfikacji trafił do do tworzonych właśnie oddziałów leśnych Okręgu Lwów AK. Brał udział w walkach z UPA i Sowietami. 27 lipca 1944 roku pułkownik Władysław Filipkowski odznaczył go Orderem Virtuti Militari.

#polska #serbia #historia #iiwojnaswiatowa #ciekawostki


Zobacz: https://lurker.land/post/N0B_IN6Ao
Data dodania: 1/9/2021, 10:45:58 AM
Autor: felix_felicis

9 stycznia 1920 roku w Żytomierzu urodził się Mieczysław Pawlikowski, odtwórca roli Imć Onufrego Zagłoby w "Panu Wołodyjowskim". W czasie II wojny światowej służył jako bombardier w dywizjonach 300 i 301. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Wielki człowiek i wspaniały aktor. Zmarł w roku 1978 w Warszawie.

#polska #film #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/dRzJpnv0s
Data dodania: 12/12/2020, 11:24:09 AM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza
12 grudnia Roku Pańskiego 1586 w Grodnie, w wieku 53 lat, zmarł król Polski Stefan Batory.
Przeszedł do historii jako władca pozytywnie przez historiografię oceniany. Okazał się politykiem twardego charakteru, umiał przeciwstawić się przesadnym swobodom szlachty, realizował interesy Rzeczpospolitej. Uspokoił pretensje Gdańska, uchylając statuty Karnkowskiego, oraz podniósł jezuickie Kolegium w Wilnie do godności Akademii, nazwanej później jego imieniem. Zreformował wojsko i trzykrotnie też pokonał cara Rosji. Ostatnie miesiące życia zeszły mu na przygotowywaniu do kolejnej wielkiej wyprawy na Moskwę, którą chciał podporządkować sobie i wciągnąć do ligi antytureckiej chociażby siłą. W ich trakcie zmarł, jak chcą niektórzy za sprawą trucizny.

#polska #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/SUQESD4aM
Data dodania: 11/21/2020, 6:21:16 PM
Autor: felix_felicis

21 listopada 1708 roku pod Koniecpolem miała miejsce bratobójcza bitwa, w której po jednej stronie stanęły połączone wojska zwolenników konfederacji sandomierskiej założonej w 1704 roku przez Augusta II Sasa, zaś po drugiej stronie wierne królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu oddziały dowodzone hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego.
Bitwa zakończyła się klęską wojsk Potockiego, które straciły 1380 ludzi, z czego 1000 w czasie ucieczki przed konfederatami, którzy stracili 200 żołnierzy.

#polska #historia #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/Jp2KYkiC1
Data dodania: 11/5/2020, 12:26:33 PM
Autor: felix_felicis

5 listopada 1370 roku zmarł ostatni król Polski z dynastii Piastów - Kazimierz III Wielki.
Kazimierz Wielki rządy w Polsce objął po śmierci ojca Władysława Łokietka w 1333 roku. Swoje panowanie rozpoczął od zażegnania konfliktu z Czechami i Zakonem Krzyżackim. W 1333 roku zawarł układ pokojowy z Brandenburgią, a w 1335 roku w Wyszehradzie udało mu się skłonić Jana Luksemburskiego do rezygnacji z pretensji do polskiego tronu. Za astronomiczną wówczas sumę 20 tysięcy kop groszy praskich król czeski zrzekł się pretensji do korony polskiej.
Kolejnymi sukcesami na arenie międzynarodowej było zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu w 1343 roku, na mocy którego Polska odzyskała Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, a pokój ten przetrwał aż do 1409 roku.
Kazimierz Wielki powiększył również granice Królestwa Polskiego na wschodzie o tzw. Ruś Halicko - Włodzimierską. W granicach naszego kraju znalazły się takie miasta jak: Lwów, Halicz, Włodzimierz czy Trembowla.
Warto również podkreślić, że Kazimierz III Wielki był wielkim reformatorem w kraju. Przeprowadził reformę monetarną, podatkową, zmodernizował wojsko, rozwijał handel i górnictwom, a także wzmocnił obronę granicy polskiej zwłaszcza z Królestwem Czech. To właśnie większość zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej są dziełem Kazimierza Wielkiego. Król Polski wpierał także osadnictwo żydowskie i ormiańskie oraz działalność kupców, jak również rozwijał naukę, fundując w 1364 roku Akademię Krakowską.

Źródło: FB/"Mój historyczny blog"

#polska #historia #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/odvIEMt8J
Data dodania: 10/28/2020, 12:31:23 PM
Autor: felix_felicis

28 października 1942 roku do obozu w Bełżcu przybył transport 4,5 tysiąca Żydów przesiedlonych z krakowskiego getta.
Podczas tego wysiedlenia żandarmi odbierali rodzicom ich dzieci, wprowadzono również tzw. selekcję osób "uprzywilejowanych " wyjazdem do Bełżca. Osoby niepełnosprawne i chore zostały zabite lub wywiezione do obozu pracy. Dzieci z sierocińca działającego przy krakowskim getcie oraz ich opiekunowie, którzy zdecydowali się z nimi pozostać, zostali wymordowani w pobliżu miasta. Podczas tego masowego wysiedlenia na miejscu zastrzelono około 600 osób.

#polska #historia #iiwojnaswiatowa #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/HffuTHsDj
Data dodania: 10/21/2020, 4:38:03 PM
Autor: felix_felicis

"Brzydka, chuda i niezdolna" - tak 17-letnią Jadwigę Barańską scharakteryzował podczas egzaminów na studia Jerzy Antczak.
Kilka lat później zostali małżeństwem.
21 października 1935 roku w Łodzi urodziła się Jadwiga Barańska - aktorka. W 1958 ukończyła studia w PWST w Łodzi. Karierę w teatrze rozpoczęła na deskach Teatru Klasycznego w latach 1959–1966. Następnie grała w Teatrze Polskim w Warszawie do 1972. Odniosła sukces jako aktorka filmowa, występując głównie w filmach swojego męża, Jerzego Antczaka. Największą sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w nominowanej do Oscara ekranizacji powieści ,,Noce i dnie'' Marii Dąbrowskiej - za tę rolę otrzymała w 1976 roku w Berlinie nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia - jak również w kreacji tytułowej w filmie Hrabina Cosel, którą nagrodzono Złotą Apsarą w Phnom Penh.
Obecnie Jadwiga Barańska mieszka wraz z mężem i synem Mikołajem w Los Angeles.

#polska #filmy #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/jFLSAGl8e
Data dodania: 10/16/2020, 10:55:54 AM
Autor: felix_felicis

16 października 1941 roku w KL Auschwitz zmarł błogosławiony ojciec Wojciech Anicent Kopliński (właściwie Albert Antoni Koplin) - polski duchowny katolicki pochodzenia
niemieckiego.

Anicent Kopliński urodził się 30 lipca 1875 we Frydlandzie (obecnie Debrzno). Wychowywał się w zgermanizowanej rodzinie. Jego ojciec Lorenz był Niemcem o polskich korzeniach, a matka Berta była z pochodzenia Niemką. Pełniąc posługę zakonną działał w środowisku Polaków mieszkających w Niemczech. Zasłynął jako doskonały organizator działalności charytatywnej oraz gorliwy spowiednik - do jego konfesjonału przychodził spowiadać się Ambrogio Damiano Achille Ratti, czyli przyszły papież Pius XI. W nocy z 26 na 27 czerwca 1941 został aresztowany przez Gestapo razem z innymi kapucynami warszawskiego klasztoru na Miodowej m.in. z powodu pomocy udzielanej Żydom. W czasie przesłuchań na Pawiaku miał powiedzieć „wstydzę się, że jestem Niemcem”. Przewieziony na początku września 1941 do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, otrzymał numer obozowy 20376 oraz oznaczenie „P” ( Pole). Uznany za „nieproduktywnego więźnia”, pobity pierwszy raz już przy wysiadaniu z transportu, skonał w połowie października w komorze gazowej.

Podczas pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1999 roku, papież Jan Paweł II, w gronie 108 męczenników, wyniósł do chwały ołtarzy Sługę Bożego o. Aniceta Koplińskiego.

#polska #historia #iiwojnaswiatowa #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/kYKWucRBy
Data dodania: 10/13/2020, 5:31:01 PM
Autor: felix_felicis

13 października 1982 roku, w kolejną miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego, doszło w Krakowie do manifestacji ulicznych. Pokojowe demonstracje w Nowej Hucie zostały brutalnie zaatakowane przez ZOMO, co doprowadziło do wielogodzinnych walk ulicznych. Przy kościele w Bieńczycach, który pozostawał poza obszarem starć, śmiertelnie postrzelony został Bogdan Włosik (zdjęcie) - 20-letni elektryk pracujący w Hucie im. Lenina. Śmiertelny strzał w kierunku chłopaka oddał funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa kapitan Andrzej Augustyn. Bogdan Włosik trafił z obrażeniami wątroby, żyły wrotnej, trzustki, poprzecznicy i śledziony na stół operacyjny. Zmarł podczas operacji w Szpitalu Wojskowym w Krakowie. Dzięki staraniom rodziców — Ireny i Juliana Włosików kapitan Augustyn został w 1992 r. skazany na 10 lat więzienia. Zwolniono go po odbyciu pięciu i pół roku kary.

#historia #polska #prl #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/EcR_Rq5MWO
Data dodania: 10/9/2020, 12:04:58 PM
Autor: felix_felicis

9 października 1948 roku w Berlinie porwany został, a następnie osadzony w więzieniu na Mokotowie Tadeusz Bejt - były żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, kurier KG AK, agent do zadań specjalnych.

Bejt organizował drogi kurierskie i punkty przerzutowe na granicy polsko-niemieckiej, a także
przerzuty z kraju na Zachód osób ściganych przez służby bezpieczeństwa i rodzin pozostających
za granicą oficerów 2. Korpusu gen. Władysława Andersa.

W nocy 9.10.1948 r. został porwany ze swego mieszkania w Berlinie,w piżamie przewieziony do Warszawy i osadzony w więzieniu mokotowskim. 18.11.1948 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem mjr. Józefa Badeckiego (zdjęcie) skazał go w procesie WSR Warszawa 1356 nr sprawy S.3508/48 na podstawie art. 7 Dekr. z 13.06.1946 na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Tadeusz Bejt został stracony 11 lutego 1949 r.

#polska #historia #iiwojnaswiatowa #prl #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/Fh6L5y7El
Data dodania: 10/7/2020, 10:47:19 AM
Autor: felix_felicis

7 października 1620 zginął podczas odwrotu spod Cecory hetman i kanclerz wielki koronny Stanisław Żółkiewski, jeden z najwybitniejszych dowódców polskich przełomu XVI i XVII wieku.

Stanisław Żółkiewski od 1566 roku przebywał na dworze króla Zygmunta II Augusta, brał udział w walkach przeciwko Moskwie w latach 1579 – 1581, kampanii przeciwko Maksymilianowi Habsburgowi, który walczył o koronę polską z Zygmuntem III Wazą, w tym w bitwie pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku, która przesądziła o zwycięstwie Zygmunta III.

Stanisław Żółkiewski uczestniczył również w wojnach ze Szwecją, zdobywając Wolmar w 1601 roku czy Biały Kamień w 1602 roku, a także pokonał siły szwedzkie pod Rewlem. Zasłynął jednak w 1610 roku kiedy rozgromił 4 lipca siły rosyjskie pod Kłuszynem, zajął Moskwę i zawarł porozumienie z bojarami rosyjskimi, na mocy którego syn Zygmunta III Wazy – Władysław miał zostać carem Rosji.

Po niepowodzeniach w Rosji spowodowanych niechęcią króla polskiego do przyjęcia przez syna prawosławia i wojnie z Rosją, która zakończyła się rozejmem w Dywilinie w 1618 roku, Stanisław Żółkiewski podjął walki przeciwko Tatarom i Turkom na południowej granicy Rzeczypospolitej. Wobec spodziewanego ataku Turków w sierpniu 1620 roku Żółkiewski podjął wyprawę przeciwko Turkom i skierował się z wojskami do Mołdawii. Tam jednak został pokonany przez wojska Iskandera paszy pod Cecorą, a w czasie odwrotu zginął 7 października kilka kilometrów od granicy na Dniestrze w Mołdawii. Głowę hetmana osadzoną na pice odesłano sułtanowi, które wystawiono w Stambule jako trofeum.

#polska #historia #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/0heybMMe1
Data dodania: 10/6/2020, 10:16:28 AM
Autor: felix_felicis

6 października 1862 roku władze Królestwa Polskiego zapowiedziały przeprowadzenie branki, czyli poboru do wojska na zimę 1862/1863 r. Miała ona zostać przeprowadzona na podstawie imiennych list, w odróżnieniu od wcześniejszych, które odbywał się na drodze losowania. Celem władz było wzięcie do wojska carskiego polskiej młodzieży zaangażowanej w działalność patriotyczną.

#polska #historia #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/zaqhZQMum
Data dodania: 10/2/2020, 2:32:49 PM
Autor: felix_felicis

2 października 1413 w Horodle zawarto unię potwierdzającą ścisły związek między Królestwem Polski a Wielkim Księstwem Litewskim. Było to kolejne po unii w Krewie (14 sierpnia 1385 roku) oraz umowie w Wołkowysku (11 stycznia 1386 roku) porozumienie między dwoma państwami.
Celem unii w Horodle zawartej przez króla Władysława Jagiełłę i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda było zawarcie porozumienia mającego na celu zabezpieczenie Korony i Litwy przed Zakonem Krzyżackim, a także ułożenie stosunków między dwoma władcami. Zgodnie z postanowieniami unii w Horodle rody rycerstwa polskiego adoptowały 47 rodów bojarskich, a szlachta litewska otrzymała przywileje i prawa własności, które jej status upodabniały do polskiej szlachty. Ponadto unia horodelska wprowadziła instytucję odrębnego wielkiego księcia na Litwie, wybieranego przez króla Królestwa Polskiego za radą i wiedzą bojarów litewskich oraz panów polskich, jak również postanowiono, że dla omawiania ważnych spraw dotyczących Korony i Litwy odbywać się będą wspólne zjazdy.
Unia w Horodle miała na początku XV wieku ogromne znaczenie dla przyszłości obydwu państw i stanowiła ważny krok w drodze do zjednoczenia Polski i Litwy.

#polska #historia #litwa #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/qcUTyOWCj
Data dodania: 10/1/2020, 3:09:50 PM
Autor: felix_felicis

1 października 1983 roku w Warszawie przy zbiegu ulic Podwale i Wąski Dunaj odsłonięto Pomnik Małego Powstańca.
Monument, który już w 1946 roku został zaprojektowany przez rzeźbiarza Jerzego Jarnuszkiewicza, powstał z inicjatywy i składek harcerzy Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy.

#historia #polska #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/QkdRpQv0s
Data dodania: 9/29/2020, 12:34:35 PM
Autor: felix_felicis

29 września 1944 roku pod Jaktorowem siły niemieckie zdołały rozbić przebijającą się Grupę Armii Krajowej „Kampinos”. W trakcie krwawej bitwy poległ polski dowódca mjr Alfons Kotowski „Okoń”, a jego zgrupowanie praktycznie przestało istnieć.
Po wybuchu Powstania Warszawskiego wschodnie i centralne tereny Puszczy Kampinoskiej stały się bazą silnego zgrupowania partyzanckiego Armii Krajowej. 27 września 1944 roku Niemcy rozpoczęli w tym rejonie zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwpartyzancką, oznaczoną kryptonimem "Sternschnuppe". Grupa „Kampinos” przystąpiła wówczas do odwrotu w kierunku Gór Świętokrzyskich. Początkowo polskie zgrupowanie skutecznie wymykało się obławie, lecz na skutek błędów dowództwa zostało w drugim dniu odwrotu okrążone przez Niemców pod Jaktorowem. Po blisko całodziennej walce z przeważającymi siłami nieprzyjaciela Grupa „Kampinos” została rozbita, tracąc ok. 150–200 poległych, ok. 120 rannych i 150 wziętych do niewoli. Wielu żołnierzom AK, w tym kilku zwartym oddziałom, udało się jednak wyrwać z okrążenia.
Bój pod Jaktorowem był prawdopodobnie największą bitwą partyzancką stoczoną w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich leżących na zachód od linii Wisły.
Części partyzantów przybyli z pomocą żołnierze węgierscy, którzy pozorując branie Polaków do niewoli, uratowali ich z rąk Niemców.

#polska #historia #iiwojnaswiatowa #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/3pgPZiI-r
Data dodania: 9/28/2020, 10:22:12 AM
Autor: felix_felicis

28 września 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej miała miejsce bitwa pod Krwawym Borem (obecnie Białoruś).

Przeciwko sobie stanęły oddziały polskie w postaci I Dywizji Litewsko-Białoruskiej pod dowództwem Jana Piotra Rządkowskiego (zdjęcie) i III Armia Radziecka dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego.

Polacy skutecznie powstrzymali bolszewików nacierających od strony Lidy, a następnie wykonali manewr oskrzydlający, który obowiające się okrążenia wojska rosyjskie zmusił do odwrotu.

#historia #polska #kartkazkalendarza


Zobacz: https://lurker.land/post/9QirRPgRx
Data dodania: 9/27/2020, 11:38:15 AM
Autor: felix_felicis

27 września 1605 roku pod Kircholmem (obecnie Salaspils na Łotwie) dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza wojska polskie rozgromiły wojska szwedzkie pod dowództwem Karola IX Sudermańskiego.
Bitwa pod Kircholmem była częścią polsko-szwedzkiej wojny o Inflanty zakończonej w 1611 roku.
Odniesione wtedy polskie zwycięstwo jest jedną z najważniejszych dat w historii polskiego Oręża.
Warto dla porównania proporcji sił dodać, że po stronie polskiej walczyło około 3600 żołnierzy, z których poległo 100, a po stronie szwedzkiej 11 tysięcy żołnierzy, z których zginęło 9 tysięcy.

#polska #historia #kartkazkalendarza