Lurker.land - tag #jgiertych

Zobacz: https://lurker.land/post/9M0r5cLCQ
Data dodania: 5/13/2022, 6:42:36 PM
Autor: jfe

Bardzo miłe słowa autorstwa angielskiego pisarza katolickiego, G.K. Chestertona, z roku 1922

Zawsze byłem stronnikiem polskiego ideału, nawet wtedy, gdy moja sympatia opierała się głównie na instynkcie. Mój instynkt nie wynikał z uprzedzenia, ani z sentymentu. Nie był również stronniczy: bo nie słyszałem prawie nic z polskiej strony. Nie był on oparty na pochwałach Polski, bo pochwały Polski są w naszym kraju nienaturalnie rzadkie. Był on prawie całkowicie oparty na oskarżeniach Polski, które wcale nie są rzadkie. Wyrobiłem sobie osąd o Polsce wedle jej nieprzyjaciół. I przekonałem się, że było to prawdą niemal zawsze niezawodną, że jej wrogowie byli wrogami wielkoduszności i męstwa. Jeśli ktoś kochał niewolnictwo, kochał lichwę, kochał terroryzm i całe błoto materialistycznej polityki, zawsze przekonywałem się, że on do tych zamiłowań dołączał namiętną nienawiść do Polski.

https://tertuliaabierta.files.wordpress.com/2022/02/gilbert-and-frances-chesterton.jpg
Fragment książki Jędrzeja Giertycha "Tysiąc lat historii polskiego narodu"
#jgiertych #polska #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/KzXqOMMMP
Data dodania: 5/11/2022, 7:59:43 PM
Autor: jfe

Stara niemiecka taktyka

Niemiecki historyk Fritz Rhode pisał "Odkąd to państwo (brandebursko-pruskie) wzmocniło się po wstrząśnięciach wojny trzydziestoletniej, zaczęli jego władcy brać współwyznawców (w Polsce) pod swoją opiekę." Z zadziwiającą dokładnością pokrywa się ta polityka protektoratu (Schutzpolitik), uprawiana przez półtora stulecia z polityką protektoratu Rzeszy Niemieckiej nad Volksdeutschami w Polsce odrodzonej.
Rhode kontynował: "Zasadą brandeburskiej polityki było i być musiało, aby nie pozwolić wschodniemu sąsiadowi zamienić się w spoiste państwo, które byłoby w stanie Braneburgię zgnieść. Zachowanie wolności stanowych w Polsce było dlatego dla Wielkiego Elektora rzeczą konieczną, w tym celu potrzebował mieć w Polsce - i miał - stale własną partię, na której mógł się opierać."

https://m.natemat.pl/078e58488201ab0dbae753c2bad67326,0,0,0,0.jpg
Jędrzej Giertych, fragment książki "Tysiąc lat historii polskiego narodu"
#polityka #niemcy #jfe #jgiertych


Zobacz: https://lurker.land/post/IpS63Dgok
Data dodania: 5/4/2022, 7:44:48 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski wychowawcą narodu polskiego

Nie zrozumie istoty polityki Dmowskiego, ani sekretu jej powodzenia ten, kto nie zda sobie z tego sprawy, że Dmowski w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej robił przede wszystkim jedno: prowadził naród. W owej chwili osobliwej, gdy pękła solidarność państw zaborczych i gdy starły się one ze sobą w straszliwej wojnie, naród polski nie był bezwładną masą, ale szedł świadomie, czynni i sprawnie w jednym kierunku: pod komendą Dmowskiego przeciwko Niemcom. Grupki, które w tej postawie i w tym działaniu narodu nie uczestniczyły, były nie tylko drobną mniejszością; były one wręcz poza narodem. Szły wbrew jego instynktowi, sumieniu i miały charakter rebelii przeciwko temu, co naród uważał za nakaz obowiązku.

Tajemnicą sekretu powodzeń akcji Dmowskiego i zwycięstwa jego polityki był fakt, że Dmowski stał na czele potężnej organizacji politycznej, która swoim bezpośrednim lub pośrednim wpływem ogarnęła niemal cały polski naród, docierając do najbardziej zapadłych zakątków kraju i do wszystkich warstw ludności i była w stanie kierować polską opinią publiczną, oraz dyktować postawę i czynne działanie wszystkim co ważniejszym ośrodkom społeczeństwa. Rdzeniem tej organizacji był Liga Narodowa, założona w roku 1893 przez Dmowskiego, który dokonał przewrotu w starszej, bo założonej w roku 1887 tajnej organizacji, noszącej nazwę Ligi Polskiej. Liga Narodowa była organizacją elitarną, grupującą czołowych działaczy i polityków, przewinęło się przez jej szeregi około tysiąc ludzi. Stworzyła ona szereg organizacji pomocniczych spośród których najważniejszą było jawne Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe we wszystkich trzech zaborach.

https://e-civitas.pl/assets/2020/11/dmowski_w_paryzu__ScaleWidthWzgyMF0.jpg
Jędrzej Giertych
#dmowski #jgiertych #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/manCXoKpk
Data dodania: 4/22/2022, 1:51:37 PM
Autor: jfe

Józef Piłsudski wyrzekł się wiary katolickiej.
Piłsudski był odstępcą od Kościoła katolickiego. W dniu 12 maja 1899 roku przystąpił do kościoła ewangelickiego, podpisując przy świadkach akt, w którym oświadczył, że po dostatecznym przygotowaniu i pełnym wewnętrznego przekonania przeszedł z wyznania rzymsko-katolickiego na wyznanie ewangelicko-augsburskie. Uczynił to, aby móc się ożenić z rozwódką Marią Kazimierą z Kopiewskich Juszklewiczową. Wbrew odmiennym twierdzeniom nie jest prawdą, że w roku 1916 powrócił na łono kościoła katolickiego, brak dokumentów które by to potwierdziły. Jego ślub w dniu 25 października 1921 roku w katolickim kościele z Aleksandrą Szczerbińską, matką jego córek (Wandy urodzonej w roku 1918 8 Jadwigi urodzonej w roku 1920) nie był aktem przejścia na katolicyzm; ślub w kościele katolickim z katoliczką może zawrzeć również ewangelik.

Nie jest prawdą mniemanie, że Piłsudski pojednał się z Kościołem katolickim na łożu śmierci. Nie wzywał on do swego łoża księdza ani nie wyraził zgody na sprowadzenie go. Ksiądz Komiłowicz przybył do niego, gdy był on już nieprzytomny; udzielił mu, nieprzytomnemu, ostatniego namaszczenia w sposób warunkowy. Przez całe życie Piłsudski żył jako odstępca od Kościoła katolickiego. To nie znaczy jednak, że był naprawdę ewangelikiem. W rozmowie z generałem Józefem Hallerem powiedział: "Jestem bezwyznaniowy", co Haller zapisał w swoich pamiętnikach. Piłsudski był człowiekiem w istocie niewierzącym.

Nie przeczy temu fakt, że żywił on rodzaj kultu do wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej. Nie był to akt wiary katolickiej, lecz rodzaj irracjonalnego traktowania tego wizerunku jako szczęśliwego amuleta.

Fragment książki Jędrzeja Giertycha "O Piłsudskim"
https://img.wprost.pl/_thumb/6b/f5/a15f3f0538c6658f28e9cf39c27f.jpeg
#jgiertych #piłsudski #katolicyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/6fr_9RPsO
Data dodania: 4/21/2022, 9:32:15 PM
Autor: jfe

Jędrzej Giertych "My, nowe pokolenie", 1928 rok

Jest rzeczą znaną, że Żydzi stanowią element wyjątkowo niepodatny do asymilacji. Pominąwszy całą przyrodniczo-rasową doktrynę obozu hitlerowskiego, z którą zgodzić się niepodobna, trzeba hitlerowcom przyznać, że słuszny jest ich pogląd, iż nawet w ludziach, w których żyłach krew żydowska ulega rozcieńczeniu wskutek kilkakrotnych małżeństw ich przodków z nie Żydami, cechy żydowskie nie ulegają zatraceniu. Rozwiązanie kwestii żydowskiej, polegającej na zorganizowaniu masowej emigracji Żydów z Polski, jest nieodzownym dokończeniem budowy niepodległości. Nasza niezależność, połączona z obecną rolą Żydów w Polsce, jest niezależnością niepełną.

#żydzi #jgiertych #4konserwy