Lurker.land - tag #jffe

Zobacz: https://lurker.land/post/5yCP4vEH6
Data dodania: 1/11/2022, 2:01:33 PM
Autor: jfe

Adolf Hitler o przenoszeniu rynku poza Europę, fragment książki Zweites Buch

Obecny rynek światowy jest ograniczony (książka pisana w 1929 roku). Liczba narodów aktywnych przemysłowo powiększyła się. Prawie wszystkie narody europejskie cierpią z powodu nieodpowiedniej i niezadowalającej relacji pomiędzy ziemią a populacją. Dlatego są uzależnione od światowego eksportu. W ostatnich latach Ameryka oraz Japonia także zaczęły eksportować. W ten sposób automatycznie rozpoczyna się walka o ograniczone rynki. Podczas gdy z jednej strony mamy narody walczące o wzrost rynków światowych, sam rynek towarowy powoli kurczy się, częściowo w wyniku procesu samoindustrializacji opartej na własnych zasobach, częściowo przez oddziały przedsiębiorstw, które coraz więcej inwestują w krajach zagranicznych.

Dlatego powinniśmy zapamiętać, co następuje: na przykład Naród niemiecki ma interes w budowie statków dla Chin w niemieckich stoczniach, ponieważ tym samym pewna liczba osób naszej narodowości dostaje szansę, by otrzymać to, czego nie miałaby z własnej ziemi, gdyż obecnie jest jej za mało. Jednakże Naród niemiecki nie ma żadnego interesu, w otworzeniu przez niemiecką grupę kapitałową lub niemiecką fabrykę, oddziału stoczni w Sznghaju, która miałaby budować statki dla Chin z chińskimi pracownikami i zagraniczną stalą, nawet gdy korporacja przynosi wyraźny zysk w formie udziałów lub dywidend. Przeciwnie, skutkiem tego będzie tylko to, że niemiecka grupa finansowa zarobi dużo, ale w wyniku straconych zamówień wielokrotność tej sumy jest stracona dla niemieckiej gospodarki narodowej.

Im bardziej wyłącznie kapitalistyczny interes zaczyna determinować współczesną gospodarkę, im bardziej ogólne punkty widzenia świata finansów i giełdy papierów wartościowych osiągają decydujący wpływ, tym bardziej rozprzestrzenia się proces zakładania oddziałów i w ten sztuczny sposób dokonuje się industralizacja byłych rynków zbytu, co wyjątkowo ogranicza możliwość eksportu przez kraje europejskie. Dzisiaj wiele osób może sobie nadal pozwolić na uśmiech wobec tych prognoz, ale proces ten posuwa się wielkimi krokami, a w konsekwencji ludzie w Europie w ciągu trzydziestu lat będą z tego powodu cierpieć. Wraz ze wzrostem trudności rynkowych, walka o rynki będzie coraz bardziej zacięta. Chociaż początkowo środkami tej walki są cena i jakość dóbr, a narody próbują konkurować obniżając ceny, to ostatecznym środkiem jest miecz.

https://image.ceneostatic.pl/data/products/81573241/i-zweites-buch-hitler-adolf.jpg
#jffe #fuhrer #zweitesbuch