Lurker.land - tag #inzynierprogramista

Zobacz: https://lurker.land/post/XBg3cVbTj
Data dodania: 4/7/2021, 6:58:59 PM
Autor: inzynierprogramista

Analiza konstrukcji wiaty na podstawie pomysłu Widza. Analiza konstrukcji w SolidWorks 3D

Ostatni etap krótkiej serii dotyczącej analizy projektu wiaty samochodowej wg pomysłu Widza w ramach poznawania modułu konstrukcji stalowych w programie SolidWorks.

Po etapie projektu i wykonaniu modelu przestrzennego konstrukcji, przychodzi pora na sprawdzenie projektu pod względem wytrzymałościowym.

Już po wstępnej analizie przemieszczeń można było zaobserwować niezbyt korzystną pracę kratownicy poprzez ryzyko wypychania jej do przodu zabudowy. Prawdopodobnie postawienie środkowego słupa oraz dodanie wzmocnienia spajającego przód z tyłem wiaty częściowo rozwiązałoby problem. Pomysł Widza zakładał inny eksperyment. Widz zastanawiał się, czy wsunięcie ceownika pod kratownicę byłoby wystarczającym rozwiązaniem. O ile dodanie dodatkowej belki do konstrukcji niewiele pomogło w usztywnieniu kratownicy, o tyle w takim rozwiązaniu zauważyłem inny, moim zdaniem bardzo groźny problem - ryzyko zbierania się wody - co znacząco mogłoby przyspieszyć proces korozji przy niewłaściwym zabezpieczeniu antykorozyjnym, co umówmy się, nie jest łatwe do wykonania w takim przypadku. A w trakcie omawiania konstrukcji natrafiono jeszcze na jeden problem, który dotyczył obciążenia śniegiem, co również powinno zostać jeszcze raz zweryfikowane, ponieważ może się okazać, że zaproponowana konstrukcja nie jest bezpieczna.

Niestety nie podejmuję się pełnej analizy konstrukcji i próby przekonstruowania jej tak, aby gwarantowała bezpieczeństwo, ponieważ nie pracuję w konstrukcjach budowlanych (ani nie mam takich uprawnień). Nie posiadam również wiedzy w projektowaniu konstrukcji budowlanych, przez co, jeżeli Widz rzeczywiście chciałby zrealizować taki projekt - powinien poprosić o pomoc w zweryfikowaniu konstrukcji doświadczonej osoby, ponieważ obawiam się, że taka pomoc może okazać się potrzebna.

Mam jednak nadzieję, że od strony technicznej programu, udało się przedstawić ciekawą funkcjonalność, która w rękach odpowiedniej osoby mogłaby przynieść znacznie więcej odpowiedni na poruszone problemy.

Zapraszam: https://youtu.be/eNcg5oVXLUo

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/BO-jejAnc
Data dodania: 4/2/2021, 12:54:24 PM
Autor: inzynierprogramista

Sprawdzenie obliczeń mechanizmu za pomocą narzędzia Analiza ruchu w programie SolidWorks

Przedstawiam podsumowujący odcinek dotyczący tematyki poświęconej teorii maszyn i mechanizmów. Na przykładzie mechanizmu korbowo-suwakowego, za pomocą metody graficznej z kilkoma prostymi obliczeniami analitycznymi wyznaczono poszukiwane wielkości jak prędkości i przyspieszenia dla wybranego punktu i członu mechanizmu.

W tym odcinku wykonano weryfikację otrzymanych wyników za pomocą analizy ruchu w układzie złożenia w programie SolidWorks i porównano wyniki z uprzednio otrzymanymi wynikami.

Wykreślono również wykresy przebiegu wybranych wartości w czasie celem zobrazowania rozkładu prędkości i przyspieszeń dla ustalonego zakresu pracy mechanizmu.

Zapraszam: https://youtu.be/oHCaJ8BwJlM

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/G_ZVAjHR2
Data dodania: 3/29/2021, 5:59:56 PM
Autor: inzynierprogramista

Mimośród hydrauliczny, krzywka hydrauliczna. Polski tutorial SolidWorks 3D

Tym razem pomysł na odcinek przyniosła awaria domowej sieci hydraulicznej. A powodem awarii było pęknięcie krzywki / mimośrodu hydraulicznego umożliwiającego zamontowanie baterii łazienkowej.

Na podstawie zdjęć nowo zakupionej części przygotowałem materiał, w którym staram się przedstawić swoje podejście na zamodelowanie detalu, przedstawiając krok po kroku wykonywane operacje. W ramach tego odcinka zostały omówione m.in. takie operacje jak: wykonywanie obrotu wykorzystując współdzielenie szkicu; tworzenie zależnych szkiców umożliwiających wykonywanie podstawy do automatycznie dostosowywanych operacji bryłowych; operacji kosmetycznych w postaci zaokrągleń oraz gwintów w wykonaniu czysto wizualnym.

Po wykonaniu wszystkich charakterystycznych cech odlewanego elementu, w ostatniej części materiału przyszła pora na nałożenie schematu kolorów, a zadaniem nakładanej kolorystyki było częściowe odzwierciedlenie charakteru obróbki detalu. Na samym końcu wykonano przekrój detalu za pomocą narzędzia Przecięcie oraz przedstawiono alternatywny sposób na pozycjonowanie współosiowych walców do ustawienia mimośrodowego. W tle, będzie można zaobserwować również ujęcie z kamery na pracę z manipulatorem SpaceMouse Enterprise z zestawu SpaceMouse Enterprise Kit.

Zapraszam: https://youtu.be/M44YaItFpCo

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/mkz_TUuYw
Data dodania: 3/26/2021, 7:10:17 PM
Autor: inzynierprogramista

SpaceMouse Enterprise Kit - prezentacja zestawu firmy 3Dconnexion

Niniejszy odcinek poświęcony jest prezentacji zestawu SpaceMouse Enterprise Kit firmy 3Dconnexion. Zestaw SpaceMouse Enterprise Kit składa się z manipulatora, który oprócz kontrolera o 6 stopniach swobody, posiada 31 programowalnych przycisków. Dodatkowym atutem jest kolorowy wyświetlacz, który przedstawia skróty w postaci ikon reprezentujących przypisaną funkcję czy to w programie CAD, czy nawet samodzielnie utworzone makro przypisane do działania w systemowym eksploratorze, wywołującym pożądaną funkcję. Dzięki możliwości przypisania wielu różnych funkcji do jednego przycisku w zależności od aktualnie działającej aplikacji, ekran o regulowanej jasności pozwala na szybki podgląd wybieranej funkcji.

Uzupełnieniem manipulatora jest specjalnie zaprojektowana mysz CADMouse z laserowym sensorem i teflonowymi ślizgaczami, której zadaniem jest dodatkowe ułatwienie poruszania się w obsługiwanym przez zestaw programie. Aby dowiedzieć się jakie programy są wspierane przez zestaw, prezentuję w bardzo ekspresowym tempie główne działy strony internetowej firmy 3Dconnexion tak, aby każdy w bardzo łatwy sposób mógł odnaleźć najważniejsze informacje.

Jako ciekawostkę, w końcowym etapie materiału prezentuję krótki podgląd "na żywo" na działanie manipulatora w programie SolidWorks wraz z porównaniem gabarytów myszy z kilkoma innymi elektronicznymi gryzoniami.

Zapraszam: https://youtu.be/ySFmiT7-TBo

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/U3xZHy2eZ
Data dodania: 3/18/2021, 10:18:24 PM
Autor: inzynierprogramista

Problem połączeń węzłów a grupa połączeń. Ramy i kratownice w SolidWorks 3D

Konstrukcje ramowe w dowolnym środowisku CAD są doskonałym narzędziem do sprawdzania wytrzymałości, nośności czy weryfikacji założeń w projektowanej konstrukcji celem wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych węzłów.

Tworzenie szkieletów za pomocą szkiców i nakładania wstępnie zdefiniowanych profilów jest szybkim i łatwym zadaniem, które pozwala również na względnie prosty sposób przebudowy konstrukcji, czy też wygenerowania listy niezbędnych elementów konstrukcyjnych. Mając w pełni rozrysowany i "obelkowany" przez nas model konstrukcji, możemy przystąpić do sprawdzenia, wykonując symulację MES.

Niestety (albo i stety) zdarzają się sytuacje, kiedy z pewnych względów, zaprojektowany przez nas trójwymiarowy model konstrukcji nie liczy się poprawnie mimo prawidłowo narzuconych warunków brzegowych i prawidłowo wygenerowanej siatce. Problem może okazać się dość prozaiczny, bowiem będzie leżał w narysowanym przez nas szkicu, a skutkował będzie brakiem związania węzłów konstrukcji, które w rzeczywistości powinny być ze sobą powiązane. Jak się okazuje, nie zawsze musimy w takiej sytuacji od razu rezygnować z próby przeprowadzenia analizy. Okazuje się, że istnieje taka funkcjonalność jak Grupa połączeń. Narzędzie to znajdujące się w drzewie operacji związanych z warunkami symulacji pozwala na zmianę zakresu tolerancji odległości punktów, które mają ze sobą zostać powiązane. Idąc w innym kierunku - mądrze wykorzystując tę funkcjonalność, możemy uprościć sposób projektowania szkieletów projektowanych konstrukcji.

Zwracajmy zatem uwagę na kolory kropek symbolizujących stan węzłów.

Zapraszam: https://youtu.be/hQP-91jz3vU

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/16ktzN8wp
Data dodania: 3/16/2021, 7:17:07 PM
Autor: inzynierprogramista

Plan przyspieszeń - mechanizm korbowo-suwakowy. Teoria maszyn mechanizmów | TMM | SolidWorks

Kolejna część związana z tematyką Teorii Maszyn i Mechanizmów (TMiM / TMM), gdzie po wyznaczeniu planów prędkości dla mechanizmu korbowo-suwakowego zajęto się wyznaczeniem planu przyspieszeń. W pierwszej kolejności zaznaczono jak interpretować dana początkowe, tj. jak definicja prędkości kątowej oraz przyspieszenia kątowego wpływają na przebieg obliczeń.

Po wyznaczeniu początkowych wartości przyspieszenia normalnego (dośrodkowego) oraz przyspieszeń: normalnych i stycznych w przypadku zależności względnej wynikającej z charakterystycznego ruchu członu, przystąpiono do wykreślenia planu przyspieszeń.

Zapraszam: https://youtu.be/9wSvh4pqQ-Q

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/TOWJZJYJO
Data dodania: 3/13/2021, 10:33:24 AM
Autor: inzynierprogramista

Rączka wkrętaka czy flakon? Modelowanie powierzchniowe 3D SolidWorks

Kontynuacja odcinka z modelowaniem powierzchniowym rączki wkrętaka. W poprzednim odcinku udało się odtworzyć przybliżony zarys rzeczywistej rączki wkrętaka przy pomocy modelowania hybrydowego. Jednakże z tak utworzonym modelem związany jest jeden poważny problem. O ile walory wizualne odzwierciedlają finalny produkt, to przygotowany model uniemożliwia w tym momencie wykorzystanie go pod względem technologicznym. Aby oblanie pewną warstwą gumy było możliwe, musi zostać wykonane pogłębienie.

Zastosujemy w tym odcinku czyste modelowanie powierzchniowe wracając do samego początku, czyli do miejsca gdzie wykonywaliśmy wyciągnięcie po profilach. To wyciągnięcie zostanie również zastąpione powierzchnią. Ponownie skupimy się na splajnach, liniach podziałowych, docinaniach, ale również użyjemy nowego narzędzia: Odsunięcie powierzchni.

Postaram się przybliżyć kilka problemów jakie możemy napotkać oraz w jaki sposób połączyć ze sobą powierzchnie z przerwami, nawet o bardziej skomplikowanych kształtach krawędzi za pomocą narzędzia: Powierzchnia według granicy. Zobaczymy ponadto jak bardzo pomocna jest funkcja: Krzywa kompozytowa.

W trakcie przygotowania modelu zobaczymy, że modelowanie powierzchniowe w porównaniu do modelowania bryłowego wymaga od operatora nieco więcej zmysłu związanego z wzornictwem celem lepszego wyczucia wpływu poszczególnych operacji na efekty wizualne detalu, przejścia powierzchni, rozejścia czy załamania światła padającego na uformowane powierzchnie.

Zapraszam: https://youtu.be/NitGsauy8N8

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/4Elv_H3LW
Data dodania: 3/10/2021, 5:41:31 PM
Autor: inzynierprogramista

Hybrydowe modelowanie - rączka wkrętaka z ciekawym kształtem

Niniejszy poradnik przedstawia przykład wykonania rączki wkrętaka z użyciem modelowania hybrydowego. Modelowanie hybrydowe oznacza, że do uzyskania założonego kształtu naszego modelu używamy zarówno modelowania bryłowego jak i modelowania powierzchniowego.

W pierwszej kolejności skupimy się na zgrubnym ukształtowaniu uchwytu - rączki za pomocą odpowiednio zwymiarowanych profili o kształcie sześciokąta. Następnie za pomocą narzędzia przeciągnięcia po profilach, pamiętając o pewnych warunkach, uzyskamy wstępny kształt.

Najtrudniejszym zagadnieniem będzie odtworzenie kształtu powierzchni gumowanej, poprawiającej ergonomię korzystania z wkrętaka poprzez zmniejszenie poślizgu w trakcie operowania narzędziem. Na podstawie zdjęcia rzeczywistej rączki, staramy się znaleźć pewną właściwość, którą będziemy mogli przenieść do szkicu. Pozwoli ukształtować powierzchnię generującą zarys poszukiwanego kształtu, który przedstawia obszar występowania powierzchni oblanej gumą. Do tego celu użyjemy modelowania powierzchniowego.

Jak się okaże, modelowanie powierzchniowe w niektórych zagadnieniach może pozwolić na uzyskanie nieco bardziej skomplikowanego kształtu w bardzo szybkim czasie.

Zapraszam: https://youtu.be/GOYEXKFaWDA

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/ks78uXu1I
Data dodania: 3/2/2021, 10:36:25 PM
Autor: inzynierprogramista

Konstrukcje spawane - ciąg dalszy projektu wiaty w SolidWorks

Kontynuacja odcinka nr 174 związanego z pomysłem Widza na projekt wiaty samochodowej. W pierwszej kolejności skupimy się na wprowadzeniu zmian do etapu wykonanego w poprzednim odcinku. Zmiany te pokażą w jaki sposób zmienić profil oraz długość głównego przęsła i jak te zmiany wpłyną na przebudowę konstrukcji. O ile zmiana profilu jest stosunkowo łatwym zabiegiem, o tyle w przypadku zmiany długości głównego przęsła założono inny scenariusz. Niech będzie, że ze względów logistycznych, nie ma możliwości przewiezienia niemal 10 m odcinka kształtownika, a krótszych odcinków nie chcemy spawać - takie wymyślone założenie. Zatem wydłużamy słup środkowy, tniemy na pół główne przęsło i sprawdzamy co na to SolidWorks…

A w kolejnym kroku robimy automatyzację dla naszej konstrukcji. Pomysłodawca zaproponował, aby na dwa przednie słupy wiaty posadzić kratownicę. Ale na razie nie wiemy ile belek (krzyżulców) damy pomiędzy pasami (górną i dolną belką kratownicy), nie wiemy nawet jaki dystans będzie oddzielał te belki. Zróbmy zatem tak kratownicę, aby za pomocą narzędzia Równania, SolidWorks pomógł nam w przebudowie naszej kratownicy, a my skupimy się tylko na operacjach związanych z docinaniem naszych belek.

Zapraszam: https://youtu.be/xX6VL9L493U

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/GY8ibgyBu
Data dodania: 2/25/2021, 10:22:32 PM
Autor: inzynierprogramista

Teoria maszyn i mechanizmów - analiza prędkości z programem SolidWorks

Kontynuacja materiału rozpoczętego w odcinku nr 173, w którym rozpoczęliśmy analizę prostego mechanizmu korbowo - suwakowego.

W tym odcinku staram się wyjaśnić, jak za pomocą dwóch metod znaleźć prędkość wybranego punktu w badanym mechanizmie.

Z góry przepraszam za ewentualne przejęzyczenia, a gdybym popełnił jakiś błąd, którego nie wychwyciłem, proszę o komentarz. Wówczas jeżeli będzie taka potrzeba, przygotuję sprostowanie. Wasza opinia na temat jakości tego materiału pozwoli zdecydować o kontynuacji bądź zaprzestaniu nagrywania takich materiałów do momentu nabycia lepszej wprawy w tłumaczeniu zagadnienia, gdyż jest to dla mnie dość trudne wyzwanie.

Zapraszam: https://youtu.be/5B1DW8yUGbk

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/bKSeS7Qap
Data dodania: 2/22/2021, 5:42:50 PM
Autor: inzynierprogramista

Jak zmodyfikować bibliotekę i dodać własny profil? Moduł konstrukcji spawanych SolidWorks 3D

Wracamy do modułu konstrukcji stalowych (konstrukcji spawanych) który pierwszy raz na moim kanale pojawił się w odcinku nr 88.

Jeden z Widzów zaproponował pomysł na wykonanie prostej wiaty, np. samochodowej tak, by na podstawie tego pomysłu pokazać w jaki sposób podszedłbym do kolejnych etapów tworzenia konstrukcji od szkieletu do kompletnego modelu. Jednym z kolejnych kroków byłoby sprawdzenie, czy pod tą wiatą bezpiecznie by było zaparkować. A jeżeli byłoby to zbyt ryzykowne to jak znaleźć krytyczne miejsca w konstrukcji i spróbować je poprawić. Generalnie cały zamysł tej serii będzie wyglądał tak, że to Widz będzie decydował o zmianach, a ja w kolejnych materiałach będę pokazywał jak te zmiany wprowadzić, jakich narzędzi używać, by inni również mogli poeksperymentować, poznając jednocześnie narzędzia wbudowane w program.

W tym odcinku skupimy się głównie na nanoszeniu członów konstrukcyjnych na przygotowany szkic szkieletu konstrukcji (wymiary początkowe wiaty oraz podstawowe zasady będą pokazane w kolejnym odcinku tej serii). Ze względu na brak wymaganego przekroju w bibliotece programu, wprowadzimy modyfikację domyślnej biblioteki profilów używając tabeli konfiguracji. W drugim etapie zaprezentowany został sposób wygenerowania własnej, nowej biblioteki oraz wprowadzenie profilu wygenerowanego na podstawie zarysu pobranego z dowolnego, gotowego pliku STEP.

Zapraszam: https://youtu.be/wQGYV1hHSpI

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/AhjO3QnT0
Data dodania: 2/17/2021, 11:06:57 PM
Autor: inzynierprogramista

Teoria maszyn i mechanizmów z wykorzystaniem pakietu SolidWorks

W odcinku nr 164 pojawił się komentarz z prośbą o poruszenie tematu związanego z teorią maszyn i mechanizmów. Zastanawiając się nad realizacją pierwszego materiału wspomnianego zagadnienia pomyślałem, aby wyjść od ogólników po co to jest i gdzie jest to potrzebne. W związku z tym, że temat związany jest z zakresem poznawanym na studiach, gdzie zadania z analizy schematów kinematycznych mechanizmów rozwiązywane są w sposób analityczny lub grafoanalityczny, warto znaleźć alternatywny sposób, by móc w łatwy sposób zweryfikować, czy dokonane przez nas obliczenia są poprawne. W tym celu, druga część materiału niniejszego odcinka przedstawia wyjaśnienie jak użyć możliwości SolidWorksa do analizy mechanizmów.

Takie podejście do materiału pozwoliło moim zdaniem poznać wstępnie narzędzie, by najpierw możliwe było bardzo proste zbudowanie schematu mechanizmu, nadanie początkowych parametrów związanych z jego ruchem, by w późniejszym etapie realizowania przykładowych rozwiązań, można było wykonane obliczenia zweryfikować.

Ponadto, przedstawiony został sposób na wykonanie schematów mechanizmów oraz ich eksportu, np. do pliku pdf, co umożliwia umieszczenie schematu, np. w sprawozdaniu lub projekcie, w którym prowadzone były obliczenia.

Zapraszam: https://youtu.be/kiSKq61XCDw

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/PuaDNdwUf
Data dodania: 2/10/2021, 10:28:01 PM
Autor: inzynierprogramista

Eksport rozwinięcia modelu blachowego do DXF w SolidWorks

Nawiązując do komentarza jednego z Widzów, przygotowałem uzupełnienie do odcinka nr 171 w związku z brakiem uwzględnienia w materiale jak wyeksportować rozwinięcie modelu blachowego do formatu *.dxf.

W tym odcinku uzupełniam brakującą treść. Ponadto, dla osób które chcą trochę lepiej zorientować się w technologii obróbki blach, na stronie internetowej kanału przygotowałem nowy rozdział o nazwie Technologia obróbki blach - przykłady. Zestawiłem tam kilka materiałów video dostępnych na YouTube, gdzie zobaczymy m.in. sposób działania pras krawędziowych, przykłady oprzyrządowania do gięcia, zaawansowane maszyny CNC do obróbki blach jak: tłoczenie, wykrawanie, wycinanie (w tym wycinanie laserowe), obróbkę krawędzi oraz kształtowanie przyrostowe.

Zapraszam: https://youtu.be/TvW5cB12NbU

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/XCdwqmVK5
Data dodania: 1/31/2021, 6:51:23 PM
Autor: inzynierprogramista

Moduł blachowy w SolidWorks, przykład wykonania modelu z blachy

W odcinku nr 163 jeden z Widzów zadał pytanie związane z modułem blachowym w SolidWorks. Technologia obróbki plastycznej, gięcia blach, wykrawania czy tłoczenia nie jest pojęciem, z którym często się spotykam. Natomiast jeżeli już nadejdzie taka sytuacja, wówczas mam do czynienia z bardzo prostymi detalami, które nie wymagają specjalnej wiedzy wykraczającej poza informacje możliwe do zdobycia z różnych poradników do mechaniki, tak też bardzo skrótowo i minimalistycznie próbuję na te pytania odpowiedzieć.

Jak będzie w niniejszym materiale można zauważyć, powyższa informacja doskonale da się odczuć poprzez obserwację, że również moja płynność korzystania z modułu blachowego nie dorównuje szybkości budowania modeli 3D przy używaniu tradycyjnych narzędzi programu, czego konsekwencją jest przygotowywanie detali pod obróbkę metodą skrawania.

W związku z powyższym, niniejszego odcinka nie można traktować jako odcinka, w którym próbuję przedstawić najlepsze podejście w metodyce na zamodelowaniu detalu w taki sposób, aby jego późniejsza modyfikacja była możliwie najprostsza i najszybsza. Należy ten odcinek traktować jako informację oraz pogląd na sposób wykorzystania, użycia kilku narzędzi z modułu blachowego, metody wykonywania zagięć oraz sposobu ich parametryzowania, czy w końcu jak wykonać przykładowe narzędzie, pozwalające na wykonanie niestandardowej operacji - i tutaj z kolei wykorzystamy odrobinę modelowania powierzchniowego. Najważniejsze w materiale jest to, że konstruowany detal jest odzwierciedleniem rzeczywistego elementu, który udało mi się znaleźć w zakamarkach na potrzeby niniejszego odcinka.

Zapraszam: https://youtu.be/WfN4lX9O844

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/68zYioqnA
Data dodania: 1/28/2021, 11:13:08 PM
Autor: inzynierprogramista

Dogrywka: O programach CAD 3D ponownie - SolidWorks vs Inventor

Pod ostatnim filmem o numerze 169, pojawiło się kilka komentarzy, na które bardzo chciałem odpowiedzieć. Ponieważ słowami nie byłbym w stanie oddać całego przekazu, który chciałem w tych odpowiedziach napisać postanowiłem, że przygotuję szybkie nagranie, by podzielić się swoją opinią, która też nawiązuje do własnych obserwacji w styczności z różnymi programami, oraz reakcją innych, gdy dochodzi do zmian oprogramowania, aktualizacji.

Poruszyłem również kwestię związaną z umieszczeniem w statystykach programu AutoCAD oraz Fusion 360.

Zapraszam: https://youtu.be/LDGkZm7orHc

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/UU4HROOdb
Data dodania: 1/27/2021, 10:04:15 PM
Autor: inzynierprogramista

O programach CAD 3D ponownie - SolidWorks vs Inventor

Bardzo często pojawiają się pytania, którego programu się uczyć, jaki program polecam, jakie są różnice między programem SolidWorks a Inventor.

W związku z tym, że nie mam zainstalowanego programu Inventor, ciężko mi w sposób jawny przedstawić główne różnice pomiędzy jednym i drugim, jednakże na kwestię różnic pomiędzy dowolnymi programami chciałbym spojrzeć nieco w inny sposób, z punktu widzenia osoby, która zostaje zatrudniona w firmie pod pojęciem wymagania znajomości wybranego oprogramowania CAD.

Niezależnie czy to będzie SolidWorks czy Inventor, czy dowolny inny CAD, każdy z nich będzie nieco inaczej wyposażony w zależności od strategii przyjętej przez producenta oprogramowania i głównego ukierunkowania na zastosowanie w określonych branżach. W każdym z programów, zapewne każdy ich użytkownik potrafiący posługiwać się kilkoma programami CAD będzie w stanie wyróżnić mocne i słabe strony danego oprogramowania. Ale to i tak wiele nam nie da, ponieważ, jak często to podkreślam, zwykle wybór pracy nie wynika z wyboru oprogramowania, w którym chcemy pracować. Wniosek tego jest taki, że jeżeli są ku temu możliwości, to najlepiej poznać grupę programów, których znajomość jest żądana przez firmy oferujące pracę, czy to w obszarze kraju, województwa czy miasta, gdzie staramy się o zatrudnienie. Wówczas, w zależności od branży, możliwe, że uda nam się trafić na sytuację, gdzie specyfika i zakres pracy będzie stricte odpowiadał konfiguracji programu, dzięki czemu wykorzystamy dobrze rozwinięte moduły (niezależnie od programu) i praca z punktu widzenia uzyskania zamierzonego rezultatu w 3D będzie bardzo prosta, tak też trafią się przypadki, gdzie z innych względów, np. ekonomicznych, będziemy musieli wykonać projekt, który będzie posiadał elementy niemożliwe do wygenerowania w sposób automatyczny lub półautomatyczny w ramach oprogramowania na którym pracujemy. Wówczas jesteśmy zdani na własne umiejętności i uzyskanie tego efektu w sposób uniwersalny.

Przygotowałem w związku z tym kolejny moduł na stronie kanału, na której zamieściłem kilka stron z opisem najczęściej wykorzystywanych programach CAD oraz gotowe odnośniki do portalu Pracuj.pl, gdzie będziemy w stanie szybko zauważyć, które programy cieszą się największym zainteresowaniem. A to z kolei podpowie nam, na jakie programy szczególnie zwrócić uwagę i poświęcić im więcej czasu na przygotowanie się do pracy.

Zapraszam: https://youtu.be/72kaILwUsX0

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/VBHQxjaZ-
Data dodania: 1/20/2021, 10:10:56 PM
Autor: inzynierprogramista

Podstawy rysunku, najmniejsza liczba rzutów, rysunek w SolidWorks 2D dla początkujących

Pierwsze zderzenie z rysunkiem technicznym dla wielu osób jest wielkim wyzwaniem i w początkowych fazach nauki sprawia bardzo wiele problemów. Widzimy to często sami, chociażby po bardzo dużej liczbie zapytań z prośbą o pomoc w tym, jak zwymiarować jakiś rysunek albo jak przedstawić rzuty jakiegoś detalu.

Podobna sytuacja przedstawia się w przypadku tego materiału. Postawiony problem polegał na przedstawieniu bryły w możliwie najmniejszej liczbie rzutów tak, aby przedstawić wszystkie cechy detalu i jednoznacznie tę bryłę zwymiarować.

Detal oczywiście stanowi obiekt zamodelowany w poprzednim (167) odcinku, który został wprawdzie zmodernizowany w porównaniu do oryginalnego wyglądu bryły z zapytania Widza, ale zachowujący ten sam sens problemu postawionego do rozwiązania. Ponieważ temat dotyczy kompletnych podstaw, nie uwzględniam kwestii związanej z tolerowaniem geometrycznym, co też na początku materiału staram się wytłumaczyć, ponieważ w przeszłości zdarzały się sytuacje wątpliwe w tej kwestii.

Oczywiście przedstawiony sposób nie jest jedyny. Bryła jest na tyle "elastycznym" obiektem, że bez określenia konkretnych wymagań z punktu widzenia pełnionej funkcji przez ten detal, sposobów na wymiarowanie tego elementu jest co najmniej kilka i zapewne będą one równie poprawne.
Zapraszam: https://youtu.be/Vflc-azWXQg
#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/6UOY4ztXb
Data dodania: 1/16/2021, 10:38:45 AM
Autor: inzynierprogramista

Poradnik modelowania CAD 3D dla początkujących - SolidWorks

Zgodnie z harmonogramem, kolejne oczekiwane zagadnienie dotyczy podstaw rysunku technicznego, szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczynają, np. zajęcia z rysunku technicznego lub grafiki inżynierskiej.

Aby przygotować materiał z rysunku, w dobie dzisiejszej techniki pracy w oprogramowaniu CAD 3D, niezbędny jest wsad w postaci bryły 3D. Ze względu na bardzo prosty model, próbuję przedstawić porady dotyczące tworzenia poszczególnych operacji tak, aby późniejsza modyfikacja parametrów wymiarowych geometrii należała do tych łatwiejszych. Przedstawione porady i wskazówki oczywiście nie są obligatoryjne i przedstawiona metodyka modelowania może zostać zastąpiona równie dobrym innym podejściem, jednakże zasugerowane kroki z pewnością będą przydatne dla osób chcących poprawić swoje umiejętności w postrzeganiu realizowania etapów modelowania 3D.
Zapraszam: https://youtu.be/pyAvfnPqmfs
#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/Dzddj5XP9
Data dodania: 1/11/2021, 5:26:17 PM
Autor: inzynierprogramista

CSWA, CSWP(A), CSWE - o egzaminach SolidWorks
W jednym z komentarzy pod moim filmem pojawiło się pytanie czy posiadam certyfikat z programu SolidWorks i czy coś o tym opowiem.
Z tego powodu, że nie posiadam certyfikatu z programu SolidWorks, trudno też opowiedzieć mi jakieś konkrety jak ten egzamin przebiega i jak wygląda.
Wychodząc na przeciw, postarałem się przygotować chociaż odrobinę informacji, w których przedstawię główne grupy egzaminów - certyfikatów oraz ich poziomy i przykłady zadań ze sposobem ich oceny.
To jeszcze nie wszystko. W tej sytuacji chyba najlepszym sposobem na rozeznanie tematu jest przygotowana przeze mnie podstrona pt. "Egzaminy SolidWorks" na mojej stronie internetowej ipc.ct8.pl.
Przygotowałem zestawienie kilku adresów do stron internetowych, na których również znajdują się informacje oraz opisy do certyfikatów, egzaminów i szkoleń. Mam nadzieję, że prace poczynione nad tą podstroną pozwolą utrzymać ją aktualną i będzie taką prostą bazą, na podstawie której zainteresowane osoby będą mogły samodzielnie przybliżyć interesujące kwestie dotyczące certyfikatów i egzaminów.

Zapraszam: https://youtu.be/sPdhkib4Ywg

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/8aTX-MtwZ
Data dodania: 1/6/2021, 7:35:05 PM
Autor: inzynierprogramista

Niebo o północy - sterujemy statkiem kosmicznym za pomocą manipulatora 3D?

Na rozpoczęcie nagrywania w nowym, 2021 roku, przygotowałem prosty odcinek w formie ciekawostki dotyczącej filmu, który ukazał się z końcem poprzedniego roku, pt. "Niebo o północy".

Aby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów w niniejszym opisie, ciekawostka dotyczy urządzeń, które służą załodze do sterowania statkiem kosmicznym.

Ponadto, ponownie nawiązuję do mojej nowej strony internetowej: ipc.ct8.pl, napisanej na potrzeby kanału, której zadaniem będzie skondensowanie informacji związanych z kanałem, która mam nadzieję, będzie powoli się rozbudowywać, co być może pomoże mi w publikowaniu materiałów, a Wam do prostego śledzenia tego, co dzieje się na kanale.

W chwili obecnej działa już w formie dynamicznej narzędzie do organizowania tematów materiałów, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Kolejne narzędzie będzie pozwalało mi generować treści na te portale, na których standardowo publikuję wpisy.

Zapraszam: https://youtu.be/5Wtg5bXj6ro

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/ktNwUL2QK
Data dodania: 12/29/2020, 4:24:05 PM
Autor: inzynierprogramista

Puzzle CAD 3D: Podsumowanie i prezentacja gotowego złożenia w SolidWorks

Niniejszym odcinkiem kończymy serię Puzzle CAD 3D, prezentując finalne złożenie. W materiale prezentuję również wszystkie podzłożenia, których widok powinien pozwolić na bezproblemowe złożenie projektu w całość. Projekt powinien być przydatny szczególnie dla osób, które pierwszy raz zderzają się z nauką modelowania 3D w programie SolidWorks. We wszystkich odcinkach oprócz pokazania sposobu na wykorzystanie konkretnych operacji i narzędzi w programie SolidWorks, starałem się również dzielić pewnymi wskazówkami związanymi z przygotowaniem modeli, co powinno pozwolić w przyszłości na łatwiejsze przekonstruowanie lub modyfikację modeli. Ze względu na użycie tylko podstawowych operacji, projekt możliwy jest do zrealizowania, tak naprawdę w dowolnym środowisku CAD 3D.

Oprócz prezentacji kompletnej konstrukcji, w związku z prawdopodobnie ostatnim odcinkiem publikowanym w roku kalendarzowym 2020, przedstawiam kilka planów związanych z prowadzeniem kanału. W moim ostatnim wpisie poprosiłem o pomoc we wskazaniu hostingu, który umożliwia założenie darmowej strony internetowej. Strona jest w fazie przygotowania, dlatego proszę nie dziwić się sytuacją, gdy coś nie do końca działa i jeszcze nie można zbyt wiele z niej wynieść. Generalny zamysł prowadzenia tej strony jest taki, aby ułatwić sobie organizację tematów przygotowanych na kanał, co powinno wyeliminować problem z pomijaniem - zapominaniem o tematach, które pojawiały się w korespondencjach Widzów.

Dzięki harmonogramowi, możliwy będzie podgląd nad czym pracuję oraz jaki jest stopień zaawansowania. A w przyszłości, być może będą pojawiać się narzędzia usprawniające proste czynności związane z obliczeniami inżynierskimi. Strona oparta będzie o własny, bardzo prosty silnik napisany w PHP z wykorzystaniem bazy danych SQL, co powinno pozwolić utrzymać stronę w ładzie i porządku i samodzielnie rozwijać jej funkcjonalność. Strona powinna być również zjadliwa dla urządzeń mobilnych. Adres strony: https://ipc.ct8.pl/

Zapraszam: https://youtu.be/hXvKSFWN6oc

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/eowVyAWF0
Data dodania: 12/25/2020, 9:49:05 AM
Autor: inzynierprogramista

Harmonogram materiałów na kanale Inżynier Programista

W związku z dalszą możliwością prowadzenia kanału z użyciem programu SolidWorks, od nowego roku chciałbym dodać pewne usprawnienie do publikowanych treści, wprowadzające niejako porządek w organizowaniu materiałów.
Powyższe zdanie może brzmi zawile, ale w prostych słowach chodzi mi o taką sprawę: oprócz czasu potrzebnego do przygotowania materiału, pojawiają się komentarze Widzów (z czego bardzo się cieszę i doceniam) dotyczące różnych tematów związanych z tematyką prowadzonego przeze mnie kanału. Niestety, gdy pewien temat zajmuje mi zbyt wiele czasu, to albo moja reakcja jest mocno opóźniona w odpowiedziach, albo finalnie temat mi umyka i temat pozostaje bez mojej odpowiedzi, co rozumiem - nie wygląda za dobrze, co właśnie chciałbym zmienić.
Chciałbym to zmienić w sposób następujący (czy sposób jest idealny, to kwestia wtórna, ale chciałbym zaryzykować takie rozwiązanie): na najprostszym hostingu PHP + SQL (pytanie jakim? Co polecacie?) chciałbym utworzyć bardzo prostą stronę internetową, w której zawierałbym kolejne tematy wynikające z moich pomysłów, lub pomysłów / problemów, które pojawiły się w komentarzach ze strony Widzów. W ten sposób utworzyłby się pewien system kolejkowania oraz podglądu na to, nad czym aktualnie pracuję, jak wygląda postęp nad pracami i tym samym informacja o tym, kiedy mniej więcej dany temat będzie zrealizowany.
Strona byłaby dostępna dla wszystkich, zawierałaby podstawowe informacje o kanale, wszelkich namiarach, może w przyszłości jakieś proste narzędzia, które pozwolą coś na szybko policzyć…
Pytanie jest następujące:
Jaki darmowy hosting z obsługą SQL mi polecacie do takiego założenia? Nie potrzebuję specjalnych narzędzi oprócz dostępu do phpMyAdmin, możliwość obługi .htaccess? Obecność reklam nie będzie dla mnie problemem, w końcu i tak na razie chcę zaryzykować, i mając na uwadze darmowe rozwiązania - jestem tego świadomy.
Z prostą stroną PHP + SQL jestem w stanie samodzielnie sobie poradzić.

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/2ZRwwmsou
Data dodania: 12/23/2020, 11:48:45 PM
Autor: inzynierprogramista

GeForce GTX i ponad 800 elementów w SolidWorks 3D

Nie ulega wątpliwości, że dla użytku profesjonalnego w branży CAD, mamy do czynienia głównie z rodziną stacji roboczych o konfiguracjach zależnych od ich przeznaczenia i tego, w jaki sposób są wykorzystywane. Najczęściej spotykane stacje robocze oparte są o procesory Intel z rodziny Xeon, coraz częściej również procesory z rodziny Core.
Podobnie z układami graficznymi. Najczęściej spotykane stacje robocze oparte są o rodziny kart z serii Quadro.
Tak samo było z moją stacją roboczą, na której prowadziłem mój kanał z obsługi programu SolidWorks. Niestety wszystko kiedyś się kończy. Ze względu na wygaśnięcie licencji na SolidWorks 2018 - 2019 oraz uzyskanie dzięki firmie SOLIDEXPERT dalszej możliwości prowadzenia kanału w oparciu o nowszą wersję programu SolidWorks 2020 - 2021, postanowiłem również wymienić mój sprzęt, który spędził ze mną najwięcej czasu spośród dotychczas używanych przeze mnie sprzętów komputerowych. Tym razem jednak nie poszedłem w ślady poprzedniej jednostki i nie wybrałem stacji roboczej. Zależało mi na zupełnie nowej jednostce, ale z jednoznacznie ograniczonym budżetem. W końcu udało skonfigurować się cywilną jednostkę, tradycyjnego "peceta", by również na takiej jednostce przedstawić jak pracuje SolidWorks i na co możemy liczyć przy takiej konfiguracji. Co do podzespołów - część informacji pojawiła się w materiale. A to czego brakuje - odpowiem jeżeli takowe pytania się pojawią. Na początku testuję moje projekty wykonane dotychczas w ramach prowadzenia kanału, a w ostatnim etapie, próbuję odpalić złożenie motocykla z ponad 800 elementami, pobrane ze strony GrabCAD, co w przypadku hobbystycznego, czy edukacyjnego korzystania z programu - z pewnością jest wystarczające.
Zapraszam:
https://youtu.be/39t7LCUzcb0

#inzynierprogramista


Zobacz: https://lurker.land/post/juwyYgD-k
Data dodania: 12/13/2020, 6:59:58 PM
Autor: inzynierprogramista

MBD - Model-Based Definition - wprowadzenie do MBD w SolidWorks CAD 3D

Czy tradycyjnie wykonywana dokumentacja techniczna zostanie kiedyś zastąpiona wymiarowaniem na plikach 3D?
Przedstawiam narzędzie, które świetnie nadaje się do etapu prototypowania, oszczędzając czas potrzebny na analizę płaskiej dokumentacji rysunkowej, przy odpowiednio rozwiniętej infrastrukturze cyfrowej i parku techniczno - maszynowym.
Do tego ciekawostka - czy manipulator SpaceMouse umożliwia precyzyjne manipulowanie przy unieruchomionej dłoni i unieruchomionym kciuku?
Zapraszam: https://youtu.be/S_QlzLd5Aqs

Dziękuję i zapraszam do odwiedzenia strony i zapoznania się z ofertą firmy SOLIDEXPERT: dostawcy oprogramowania SolidWorks oraz innych narzędzi wspierających pracę inżynierów: https://solidexpert.com/

#inzynierprogramista


Simulation - domyślne ustawienia - polski tutorial SolidWorks 3D

Zobacz: https://lurker.land/post/YrGMcK_TK
Data dodania: 12/7/2020, 11:09:08 PM
Autor: inzynierprogramista

W trakcie wykonywania symulacji niejednokrotnie korzystamy z domyślnych ustawień programu, jakie otrzymujemy po zainstalowaniu aplikacji. W przypadku sporadycznej ilości symulacji jakie wykonujemy, nie jest to zwykle kłopotliwe, ponieważ pewne ustawienia sposobu wyświetlania wyników jesteśmy w stanie szybko "wyklikać". Ale w momencie, gdy wykonujemy bardzo wiele symulacji i nie chcemy tracić czasu na dostosowanie sposobu reprezentacji wyników, jednorazowe poświęcenie czasu na skonfigurowanie modułu Simulation, z pewnością zaoszczędzi nam wiele czasu w kontekście późniejszego opracowania wyników. Jakie ustawienia i w jaki sposób możemy szybko dostosować do własnych potrzeb - o tym dowiecie się w tym krótkim odcinku. Ale żeby dodatkowo zachęcić do obejrzenia, w materiale przedstawiłem dla przypomnienia jeszcze jeden trick, który może być przydatny w pewnych okolicznościach, ale o tym... Zobaczcie sami.

Zapraszam: https://youtu.be/sKovjNwO4n8

#inzynierprogramista #ciekawostki