Lurker.land - tag #internowanie

Luksusowa niewola. Jaka jest prawda o internowaniu Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu?

Zobacz: https://lurker.land/post/rI_zX1PKu
Data dodania: 5/9/2022, 3:33:22 PM
Autor: lcoyote

#historia #pilsudski #internowanie #luksusy #niewola #wiedzaukryta
https://wielkahistoria.pl/luksusowa-niewola-jaka-jest-prawda-o-internowaniu-jozefa-pilsudskiego-w-magdeburgu/