Lurker.land - tag #informatyka

Zobacz: https://lurker.land/post/iO_k5blcB
Data dodania: 6/11/2021, 3:33:20 PM
Autor: dyrygent

#ciekawostki #komputery #polska #informatyka

Dr inż. Ruta Barbara Maćkowiak. Urodziła się w 1932 roku w Pińsku. W latach 1940-1946 przebywała razem z matką na zesłaniu w Północnym Kazachstanie. Ukończyła tam sześć klas szkoły rosyjskiej. W 1951 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, a w roku 1957 studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Po studiach przez dwa lata pracowała w Instytucie Łączności we Wrocławiu, a w roku 1959 zatrudniła się we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych ELWRO na stanowisku konstruktora, a następnie kierownika działu przyrządów elektronicznych.
Zadaniem działu było wyposażenie przedsiębiorstwa w elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową krajową i zagraniczną dla potrzeb biur konstrukcyjnych oraz konstrukcja i wykonanie specjalistycznych przyrządów niezbędnych w procesie technologicznym produkcji wyrobów finalnych.
W 1971 roku otrzymała stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej. Istotną zasługą Ruty Barbary Maćkowiak było zorganizowanie i kierowanie działem elektronicznych przyrządów, w którym opracowano i wykonano oraz – w razie potrzeby – kupowano z zewnątrz serie zautomatyzowanych testerów technologicznych dla potrzeb produkcji i wstępnej eksploatacji podzespołów, bloków funkcjonalnych i całych procesorów do komputerów ODRA i RIAD (Odra 1003, ODRA 1204, ODRA 1304, ODRA 1305, R-32 i R-34) oraz procesora telekomunikacyjnego i systemu TELE JS. Pozwalało to utrzymać wysoki poziom jakości wyrobów informatyki wytwarzanych w ELWRO.
W 1973 roku podjęła pracę w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu na stanowisku kierownika Zakładu Prognozowania i Współpracy z Zagranicą a następnie kierownika Zakładu Systemów Pilotowych i Sekretarza Naukowego. Po przejściu na emeryturę w roku 1991 podjęła pracę w wydzielonym z ELWRO, a następnie sprywatyzowanym, Zakładzie Elektroniki TEL – EKO na stanowisku Głównego Specjalisty do spraw współpracy z zagranicą i kontynuowała ją do czasu likwidacji przedsiębiorstwa w 1998 roku.


Zobacz: https://lurker.land/post/xKAarevni
Data dodania: 6/11/2021, 1:54:03 PM
Autor: filigranowygucio

Przypadek, ze teraz IBM wprowadza paszport covidovy? IBM i holocaust: strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją (IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation) Wiki. #teoriespiskowe #ibm #informatyka https://www.ibm.com/products/digital-health-pass?cm_sp=Scheduler--CopyChng2--V


Hakerzy polegli w starciu z procesorem Morpheus

Zobacz: https://lurker.land/post/plxr94zJI
Data dodania: 5/27/2021, 4:35:08 PM
Autor: jacman

https://www.geekweek.pl/news/2021-05-27/setki-najlepszych-hakerow-darpa-polegly-w-starciu-z-procesorem-morpheus/
#technologia #informatyka #nauka


Zobacz: https://lurker.land/post/hN1lI8vK-
Data dodania: 5/23/2021, 8:27:38 PM
Autor: kafar

Obywatelki i obywatele Lurkerlandu! Jest sprawa - poszukuję zewnętrznego dysku twardego, celem trzymania kopii zapasowych. Co możecie polecić i w jakich cenach? Pojemność dowolna, ale myślę że nie większa niż 1TB, bo jeden dysk i tak chcę wrzucić w macierz z lustrzaną kopią. Najlepsze doświadczenia w przypadku talerzowych i SSD wewnętrznych mam z firmą WD, ale w przypadku zewnętrznych nie znam się na dyskach.
#informatyka #IT #komputery #pomocy


Zobacz: https://lurker.land/post/qIxmbRHuq
Data dodania: 5/12/2021, 1:22:05 PM
Autor: dyrygent

#ciekawostki #informatyka #komputery


Zobacz: https://lurker.land/post/2ocBFD6K2
Data dodania: 5/3/2021, 8:23:48 PM
Autor: lcoyote

#porady #informatyka #linuxdlapoczatkujacych #konsola #polecenia
Czyszczenie przestrzeni Swap w systemie Linux
Aby wyczyścić obszar Swap należy wydać następujące polecenie:

swapoff -a && swapon -a

Aby pokazać zajętość pamięci fizycznej, a także użycie swapu:
free -h
oraz szczegółowe zużycie z podaniem nazw aplikacji
sudo ps_mem

https://blog.kowalsio.com/2016/02/29/czyszczenie-pamieci-podrecznej-buforow-i-swap-w-linuksie/


Zobacz: https://lurker.land/post/XL54UvZun
Data dodania: 5/3/2021, 7:36:53 PM
Autor: lcoyote

#porady #informatyka #linuxdlapoczatkujacych #mabox #swap
Swap plik tworzenie

https://wiki.archlinux.org/title/swap#Swap_file

Alternatywą dla tworzenia całej partycji jest plik wymiany, który umożliwia zmianę rozmiaru w locie i jest łatwiejszy do całkowitego usunięcia. Może to być szczególnie pożądane, jeśli miejsce na dysku jest na wagę złota (np. Dysk SSD o niewielkich rozmiarach).

Ręcznie
Tworzenie pliku wymiany

Użyj dd, aby utworzyć plik wymiany o wybranym rozmiarze. Na przykład tworzenie pliku wymiany o wielkości 1000 MB:
# sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1000 status=progress
Uwaga: użycie dd do przydzielenia pliku wymiany jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem.

Ustaw odpowiednie uprawnienia (plik wymiany do odczytu w całym systemie, bo to ogromna lokalna luka systemowa
# sudo chmod 600 /swapfile

Po utworzeniu pliku o prawidłowym rozmiarze sformatuj go, aby zamienić:
# sudo mkswap /swapfile

Aktywuj plik wymiany:
# sudo swapon /swapfile


Technologiczny wyścig – sztuczna inteligencja i kwantowe pierwszeństwo

Zobacz: https://lurker.land/post/tzeX9Bo1F
Data dodania: 5/2/2021, 11:21:00 AM
Autor: gpspox

https://www.nowoczesnamysl.pl/2021/02/19/technologiczny-wyscig-sztuczna-inteligencja-i-kwantowe-pierwszenstwo/ #nauka #technika #technologie #informatyka #SI #komputerKwantowy

„Żyjemy w społeczeństwie fundamentalnie uzależnionym od nauki i technologii, w którym mało kto ma jakiekolwiek pojęcie o nauce i technologii”.

"Oprócz ekspertów i ignorantów, jeśli chodzi o naukę i technologię, są ludzie dostatecznie świadomi ich wagi, zdolni docenić rolę i znaczenie nauki i techniki. Podobna świadomość to niestety od dekad rzadkość w polskiej klasie politycznej. Obserwując poczynania naszego rządu, a także biorąc pod uwagę długotrwałe zaniedbania w sferze szkolnictwa wyższego i na polu innowacyjności (od dziesięcioleci zawłaszczanej przez propagandę), można odnieść wrażenie, że nauka i technika stały się domeną głównie szeregowych inżynierów chcących zaistnieć na rynku lub ambitniejszych profesorów z coraz słabszych kadrowo badawczo-rozwojowych instytutów uniwersyteckich. Rzadko kiedy mamy tu do czynienia z korzystnym sprzężeniem zwrotnym i harmonijną współpracą poszczególnych jednostek badawczych i przemysłowych. A współpracę rozpoczętą najczęściej hamuje potężna ściana biurokratyczna, która krępuje działanie i pozyskiwanie środków."

"Istotne osiągnięcia naukowe i wynalazki odcisnęły trwałe piętno na ludzkiej egzystencji ostatnich pokoleń. W końcu nikogo już nie dziwi, że czytany właśnie artykuł może docierać na ekrany komputerów czy smartfonów Czytelników w każdym miejscu globu w czasie liczonym w sekundach i ułamkach sekund, a kilkadziesiąt lat wstecz dało się zestawić co najwyżej kilkadziesiąt jednoczesnych połączeń telefonicznych między Europą a Ameryką."

" Istotne staje się także efektywne gospodarowanie ogromnymi zasobami danych (zagadnie tzw. big data) oraz rozpoznawanie i przetwarzanie informacji, jakie dotąd potrafił zinterpretować wyłącznie człowiek (rozpoznawanie i identyfikacja twarzy, treści obrazów, mowy ludzkiej itp.). Zgodnie z raportem WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej)3, liczba publikacji naukowych dotyczących sztucznej inteligencji dynamicznie rośnie od blisko 40 lat."

"Wymienione metody oparte na sztucznej inteligencji i sposoby eksploracji danych są istotne z punktu widzenia bieżących tendencji globalnych, które za cel mają wprowadzenie do powszechnego użytku – z aprobatą ogółu bądź bez aprobaty – takich technologii (w jakimś zakresie już z nich korzystamy), jak bezprzewodowa identyfikacja (z ang. RFID: radio-frequency identification), robotyka i automatyzacja nowej generacji (mowa najczęściej o rewolucji zwanej „przemysł 4.0”), standardowa sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G), Internet rzeczy (z ang. IoT- Internet of things) czy inteligentne miasta i sieci energetyczne (ang. smart grid), wreszcie elektromobilność, w tym pojazdy autonomiczne. Wszystkie te technologie łączy jeden wspólny mianownik: konieczność bardzo szybkiego przekazywania informacji (często dużej ilości danych), wysyłanych nieraz daleko. Sprostają owej konieczności ci, co przejdą od elektronowego (opartego na przewodach miedzianych) do bezprzewodowego (naziemnego lub satelitarnego) przesyłania informacji, a jeszcze efektywniejsze okażą się światłowody (osiągnięcie współczesnej inżynierii fotonicznej)."

" Uniwersytety i koncerny technologiczne ścigają się dziś o „kwantowe pierwszeństwo” i uzyskanie tzw. „supremacji kwantowej” (przewagi kwantowej), co oznaczałoby, że oparty na nowej technologii komputer dokona obliczeń niemożliwych dla klasycznego superkomputera. Obecnie przewodzą tu firmy i instytucje amerykańskie oraz chińskie. W grudniowym wydaniu prestiżowego magazynu Science4 chińscy konstruktorzy chwalą się, że ów cel osiągnęli. Ich komputer kwantowy Jiuzhang miał wykonać w 180 sekund obliczenia, które najszybszemu klasycznemu superkomputerowi Fugaku zajęłyby 600 mln lat."

"Warto wspomnieć, że od strony technicznej konstrukcja komputera kwantowego jest nadzwyczaj skomplikowana ze względu na wrażliwość zachodzących w nim procesów na towarzyszące zjawiska fizyczne. Nawet najdrobniejsze wahania temperatury, poziomu dźwięku, ciśnienia czy pola magnetycznego prowadzą do tzw. dekoherencji układów kwantowych, co powoduje błędy w obliczeniach, dlatego urządzenie schładza się do poziomu bliskiego zera bezwzględnego oraz umieszcza w wysokiej próżni (ciśnienie 10 mld razy niższe od ciśnienia atmosferycznego). Wysoki stopień komplikacji i w konsekwencji spora kwota potrzebnego dofinansowania powodują – co nie dziwi – że polski zespół badawczy nie zajmie się budową takiego urządzenia wprost. Jeżeli jednak projekt badawczy realizowany nawet w tak ograniczonym zakresie da przełomowe, a przynajmniej znaczące wyniki naukowe, to zapewne odpowiednie ministerstwo uzna osiągnięcie za swoje i odtrąbi w mediach kolejny sukces. W końcu, jak mówi przysłowie, sukces ma wielu ojców, porażka zawsze jest sierotą."


Zobacz: https://lurker.land/post/WUqToO1lH
Data dodania: 4/30/2021, 9:38:42 AM
Autor: kwarcpl

https://www.youtube.com/watch?v=ZzFObZq3RTc

#it #informatyka #praca #pracbaza #pieniadze


Jak często ludzie kopiują coś ze StackOverflow?

Zobacz: https://lurker.land/post/X7rTfy51r
Data dodania: 4/26/2021, 11:03:37 AM
Autor: kwarcpl

Jeden na czterech użytkowników, którzy odwiedzili pytanie dotyczące przepełnienia stosu, kopiuje coś w ciągu pięciu minut od odwiedzenia strony. Ludzie kopiują odpowiedzi około dziesięć razy częściej niż z pytań i około 35 razy częściej niż z komentarzy. Kopiowanie z bloków kodu to zjawisko występujące ponad dziesięć razy częściej niż kopiowanie z otaczającego go tekstu. Większość kopii miała miejsce w ciągu tygodnia pracy oraz w godzinach pracy. Główne obszary geograficzne to Azja (33%), Europa (30%) i Ameryka Północna (26%).

https://teamquest.pl/blog/2094_jak-czesto-ludzie-kopiuja-cos-ze-stackoverflow

#it #komputery #informatyka #programowanie #ciekawostki


Windows 10 uruchomi linuksowe aplikacje również w trybie graficznym

Zobacz: https://lurker.land/post/ab9qXLown
Data dodania: 4/22/2021, 9:31:49 AM
Autor: kwarcpl

Microsoft właśnie pokazał demo. Funkcja jest dostępna w najnowszej kompilacji dla Insiderów.

https://www.dobreprogramy.pl/windows-10-uruchomi-linuksowe-aplikacje-rowniez-w-trybie-graficznym,6631631537056704a

#it #informatyka #pc #komputery #windows #linux


Discord pozostaje niezależny. Microsoft z negocjacji wraca na tarczy

Zobacz: https://lurker.land/post/vReaNDhPG
Data dodania: 4/21/2021, 10:59:20 AM
Autor: kwarcpl

W zależności od źródeł Microsoft miał wyłożyć na stół od 10 miliardów do 12 dolarów, żeby przejąć Discorda. Ewentualny zakup miał z perspektywy twórców Xboksa mnóstwo sensu. Komunikator mógłby zostać wykorzystany do wsparcia Game Passa, a sam ekosystem skorzystać na jego wdrożeniu.Z drugiej strony wszyscy pamiętamy Mixera, który miał być konkurencją dla Twitcha, a ostatecznie trafił do kosza.

Sytuacja rozwiązała się jednak sama. Jak możemy przeczytać w Wall Street Jorunal, rozmowy zakończyły się fiaskiem, a właściciele Discorda postanowili zostać niezależnymi.

https://www.dobreprogramy.pl/discord-niezalezny-microsoft-z-negocjacji-wraca-na-tarczy,6631384206580544a

#it #informatyka #internet #discord


Zobacz: https://lurker.land/post/YeB5Y5BZa
Data dodania: 4/10/2021, 6:07:35 PM
Autor: lcoyote

#porady #informatyka #libreoffice
Wyświetlanie dokumentu w edytorze tekstu Libre Office


Zobacz: https://lurker.land/post/Y4ILFWIY0
Data dodania: 4/8/2021, 8:24:26 PM
Autor: dyrygent

humor hermetyczny

"My email password has been hacked again. That's the third time I've had to rename the cat."

#heheszki #informatyka #bezpieczenstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/wxdMPFX26
Data dodania: 4/8/2021, 5:20:21 PM
Autor: enviador

"Bardzo ciekawy raport o najważniejszych autorach ataków ransomware"
https://twitter.com/Zaufana3Strona/status/1380175284536815619

Bezpośrednio:
https://analyst1.com/file-assets/RANSOM-MAFIA-ANALYSIS-OF-THE-WORLD%E2%80%99S-FIRST-RANSOMWARE-CARTEL.pdf

#itsecurity #ciekawostki #informatyka #ransomware


Google Analytics a prawdziwa oglądalność bloga

Zobacz: https://lurker.land/post/1beS2C4sZ
Data dodania: 3/31/2021, 1:25:33 AM
Autor: enviador

Jak wiarygodne są statystyki Google Analytics? Wiadomo, że zaniżają liczbę odwiedzin, ale do jakiego stopnia? Aby się przekonać, sięgnąłem po logi serwera Apache i policzyłem wszystko samodzielnie. Czego się dowiedziałem?

Artykuł: https://informatykzakladowy.pl/google-analytics-a-prawdziwa-ogladalnosc-bloga/

Pokaż spoilerŹródło opisu: https://twitter.com/InfZakladowy/status/1377034840470589442>

#informatyka #programowanie #it #serwer #blog #ciekawostki #statystyka


Alan Turing na angielskim banknocie o nominale 50 funtów. Agencja wywiadu ukryła 12 zagadek na jego cześć

Zobacz: https://lurker.land/post/g2y4QPRw8
Data dodania: 3/28/2021, 2:10:14 PM
Autor: wilku

Za przygotowanie "Wyzwania Turinga" odpowiada agencja wywiadowcza nazywana Centralą Łączności Rządowej (Government Communications Headquaters, GCHQ). To instytucja, w której w czasie wojny pracował wybitny matematyk Alan Turing. Jego prace nad złamaniem szyfrów niemieckiej enigmy nie tylko zmieniły losy drugiej wojny światowej, lecz także w trudnym do przecenienia stopniu przyczyniły się do rozwoju informatyki.
Nowy banknot trafi do obrotu 23 czerwca 2021, w rocznicę urodzin Turinga.

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-alan-turing-na-angielskim-banknocie-agencja-wywiadu-ukryla-1,nId,5128932

#informacje #ciekawostki #historia #informatyka #zagadka


Nowe zastosowanie deepfake, czyli pizza, która nie istnieje

Zobacz: https://lurker.land/post/2NzMIyn3l
Data dodania: 3/28/2021, 1:32:17 PM
Autor: kwarcpl

Zespół badaczy z Rutgers University i Samsung AI Center postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję do dość nietypowego celu, a mianowicie do wygenerowania apetycznej pizzy. Rezultatem tych prac jest narzędzie o nazwie Multi-ingredient Pizza Generator (MPG). Choć generowanie pizzy może wydawać się dość zabawnym pomysłem, okazuje się całkiem poważnym wyzwaniem. Wszystko za sprawą faktu, że stosowane dotychczas algorytmy miały z tym poważny problem – pizza wychodziła nierealistyczna, a generowane obrazy przypominały raczej rozbabrany śmietnik polany jakąś breją niż apetyczny, włoski przysmak.

https://www.dobreprogramy.pl/Pizza-ktora-nie-istnieje.-Zamiast-porno-z-gwiazdami-deepfake-generuje-placki-z-serem,News,114152.html

https://youtu.be/x3XKXMd1oC8

#it #informatyka #sztucznainteligencja #pizza #gotujzlurkerem


Windows 10 po 30 latach doczekał się przełomowej zmiany w swoim interfejsie. Pasek zadań oddzielony został od programu Explorer.exe!!!

Zobacz: https://lurker.land/post/uXPbpivVV
Data dodania: 3/26/2021, 3:19:23 PM
Autor: ed161

Wbrew pozorom jest to bardzo ważna zmiana. Porównywalne grzebanie w kodzie źródłowym w przypadku linuxowych środowisk możliwe jest każdorazowo co wydanie (6 miesięcy GNOME, 4 miesiące KDE Plasma) https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Pasek-zadan-przestaje-byc-obslugiwany-przez-Explorerexe-i-zyskuje-wlasny-DLL
#windows #windows10 #heheszki #informatyka #komputery


Zagadka-Kto choduje rybki?

Zobacz: https://lurker.land/post/0miWjaW2v
Data dodania: 3/26/2021, 11:57:03 AM
Autor: filigranowygucio

https://m.youtube.com/watch?v=aNB6DNDqKnI #zagadka #alberteinstein #informatyka #yt


Zobacz: https://lurker.land/post/koDmJw4Ja
Data dodania: 3/20/2021, 7:40:57 PM
Autor: lsh

Lurki widziały co Intel odwalił?
Boli ich tyłek o te chipy M1.

https://www.youtube.com/watch?v=rvDDC6ktCUg&list=PLk2sjg_-F-MfQL0aUbKyDX909ZfKCUq1c

#intel #it #apple #informatyka #komputery #heheszki


Francuskie szkoły chronią dane uczniów dzięki Linuksowi

Zobacz: https://lurker.land/post/jpLqw-uC3
Data dodania: 3/19/2021, 4:04:51 PM
Autor: r20_swap

https://www.linux.pl/2021/03/03/francuskie-szkoly-chronia-dane-uczniow-dzieki-linuksowi/
#komputery #szkola #linux #francja #informatyka
miasto Fontaine, w którym ponad 200 szkolnych komputerów wyposażonych zostało w systemem elementary OS. Inicjatorem porzucenia systemów Windows przez placówki edukacyjne, jest Nicolas Vivant – naczelnik do spraw informatyzacji, który od 10 lat działa na rzecz otwartego oprogramowania w instytucjac


Rozmowa Kontrolowana - Odcinek 50 - Wojciech Reguła

Zobacz: https://lurker.land/post/J_07foqrS
Data dodania: 3/16/2021, 12:03:20 AM
Autor: strumien

Czy da się skutecznie szukać błędów w tak zamkniętych systemach jak iOS? Wojtek od dawna udowadnia, że jest to możliwe. Bada także macOS-a, lista odkrytych przez niego błędów jest całkiem interesująca, a tytuł MVP na Bugcrowd sam się nie zrobił.

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wojtek-regula-gosciem-rozmowy-kontrolowanej-w-niedziele-o-21/

https://www.youtube.com/watch?v=7ejKHjGVq3M

#cybersecurity #internet #apple #macos #ios #cyberbezpieczenstwo #informatyka #it


Zobacz: https://lurker.land/post/qQAJb7uGc
Data dodania: 3/10/2021, 6:08:59 PM
Autor: psychopata

Kliknąłem jakąś kombinacje klawiszy i w libre office writer przestało mi podkreślać błędy na bieżąco, ale tylko w tabelach, poza nimi jest ok. Automatyczne sprawdzanie pisowni mam zaznaczone, ktoś wie o co chodzi?
#komputery #informatyka #libreoffice


Komponenty front-endowe do wykorzystania na produkcji

Zobacz: https://lurker.land/post/BpCSAqL_a
Data dodania: 3/10/2021, 7:33:03 AM
Autor: psmyrdek

https://youtu.be/2LC5vFx3Djw

Zobacz 5 kluczowych elementów aplikacji produkcyjnych, dzięki którym użytkownik będzie lepiej rozumiał co dzieje się w produkcie z którego korzysta.

#frontend #webdev #informatyka #programowanie #technologia #przeprogramowani