Lurker.land - tag #historiapolski

Czy Konstytucja 3 maja była nielegalna?

Zobacz: https://lurker.land/post/7qKDnEHq7
Data dodania: 5/3/2022, 9:31:06 AM
Autor: wiktor

Okoliczność, że większość posłów rozjechała się po kraju, postanowili wykorzystać inicjatorzy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Czas naglił, gdyż król i współautorzy nowego prawa wiedzieli, że kończy się dogodna sytuacja międzynarodowa do tak radykalnych zmian. Wojna rosyjsko-turecka zmierzała do końca, a to pozwalałoby Rosji na ewentualną interwencję w Polsce.

Wobec tego projekt nowej konstytucji został wniesiony pod obrady w drugim dniu wznowionego posiedzenia sejmu, czyli 3 maja. Obrady odbywały się na Zamku Królewskim w Warszawie. Miejsce obrad zostało otoczone przez oddziały wojskowe pod komendą księcia Józefa Poniatowskiego. By wśród zebranych posłów wywołać wrażenie zagrożenia Rzeczpospolitej, obrady rozpoczęto od sprawozdania Deputacji Interesów Zagranicznych.
[…]
Sprzeciwiał się mu poseł Jan Suchorzewski, który w teatralny sposób chciał za wszelką cenę zablokować prace nad Ustawą rządową. Zarzucił zwolennikom konstytucji, że przygotowali spisek, który ma zabrać wolność szlachecką na zgubę Rzeczpospolitej.

[…]

Wówczas znowu Suchorzewski w histeryczny, ale i groteskowy sposób chciał zapobiec pracy nad projektem. Oto wprowadził na salę swego syna i groził, że go zabije, byle nie dożył niewoli jaką ma przynieść nowe prawo. Jego występ biskup Adam Stanisław Krasiński skwitował słowami, by posłowi „ogolić głowę i odesłać do czubków.” Mimo, że nikt nie traktował Suchorzewskiego poważnie, to z przezorności zabrano od niego dziecko.

Dyskusje trwały nadal, więc król, by je przerwać po prostu wniósł do marszałka o poddanie projektu pod głosowanie. Małachowski wówczas zadał pytanie, czy posłowie zgadzają się na skrócony tryb obradowania Uchwały rządowej. Sprzeciw zgłosiło kilkunastu posłów. Była to jednak zdecydowana mniejszość spośród uczestników sejmu.

[…]

Istotnie doszło do kilku istotnych naruszeń. Przede wszystkim, gdy 2 maja wznowiono obrady sejmu, to zgodnie z regulaminem posłowie mieli pracować nad sprawami skarbowymi. Nie powinni uchwalać innego prawa, a tym bardziej zmian ustrojowych.

Prawa kardynalne i pacta conventa, które zaprzysiągł król nie pozwalały mu wyznaczyć następcy, a jednocześnie polski tron nie był dziedziczny. Tymczasem zgodnie z Konstytucją 3 maja po śmierci Poniatowskiego tron miał zostać przekazany Fryderykowi Augustowi I z dynastii Wettynów.

Dodatkowo, zgodnie z obyczajem i regulaminem, każdy projekt wnoszony pod obrady powinien zostać wydrukowany i rozdany posłom przynajmniej na trzy dni przed dyskusją. Tymczasem Konstytucja 3 maja została przyjęta w dniu jej przedłożenia.

Wreszcie w obradach uczestniczyło 182 posłów, z czego około 110 było zwolennikami Uchwały rządowej. Liczba posłów wynosiła jednak 500, przez co nie można być pewnym, że przy pełnym składzie zwolennicy Konstytucji 3 maja mieliby większość.

https://historia.org.pl/2021/05/02/czy-konstytucja-3-maja-byla-nielegalna-okolicznosci-jej-uchwalenia-byly-dramatyczne/

#konstytucja3maja #historiapolski #historiaprawa #prawowpolsce


Konstytucja 3 maja - nie wniosła nic dobrego

Zobacz: https://lurker.land/post/IMgAdb_v7
Data dodania: 5/3/2022, 8:26:45 AM
Autor: wiktor

PÓL ŚRODKI KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU
PRZEZ WIKTORA HELTMANA
POITIERS 1837
(fragmenty)

Nie dawno jeszcze uwielbieniem najwyższem otaczaliśmy ten akt ostatniego wysilenia pasującej się z najezdnikami Ojczyzny Ze czcią religijną czytaliśmy artykuły tego wielkiego testamentu przysięgaliśmy być wykonawcami woli która nam uroczystą całego narodu wolą być się zdawala chcieliśmy w takiej samej narodowej szacie powitać zmartwychwstalą. Polskę w jakiej do grobu zstąpiła. Dziś wśród tylu roztrąconych złudzeń i to złudzenie upadło. Zamiast uwielbień złorzeczenia posyłać musimy ojcom naszym za ich niedoleżność. Nieszczęśliwi sami własną ręką zamordowali Ojczyznę. Czy nie chcieli czy nie umieli sił narodowych wywołać leży na ich sumieniu okropny ciężar pięćdziesięcioletnich kajdan dwudziesto miljonowego narodu. Miejmy odwagę podnieść zasłonę pod którą zbyt długo straszna ukrywała się prawda Jeżeli kiedy to dziś potrzebną jest ta odwaga. […]

Koniec z wolną elekcją

Przed trzecim Majem król był to dożywotnie obieralny urzędnik na kandydata mógł być iw rzeczy samej bywał nieraz prosty szlachcic podawany i wybierany. Wybory te tłumnie przez szlachtę w jedno miejsce zebraną dokonywane wpływem obcych rządów i partjami osób kierowane nie małe na kraj ściągały klęski. Dla ich odwrócenia prawodawcy 3 Maja nie mogli znaleźć innego środka jak tron elekcyjny na dziedziczny zamienić. Niewiadomość skuteczniejszych rządów wymówić ich tu nie może.
Już wtenczas nie po raz pierwszy stany zjednoczone Ameryki północnej obierały prezydenta, a klęski jakich Polska doświadczała nie dotknęły ludu tego Spokojnie odbywały się tam elekcje jak się dotychczas odbywają. Był wzór należało go naśladować. Ale naśladownictwo wyprowadziłoby z półśrodków które nakazywały złożyć sąsiednim mocarstwom rękojmię iż Polska rewolucjne Francji pryncypja odpycha jakóbinizmu duchem nie jest ożywiona. Wolano więc węzeł gordyjski rozciąć - znieść elekcję jak do umiejętnego rozwikłania wielkiej myśli śmiało i szczerze przystąpić .

Król jako nadludzka istota, ale bez realnej władzy

Cel przeto prawodawców 3 Maja tych którzy w dobrej wierze dla zniszczenia wewnętrznej niemocy władzę wykonawczą by wzmocnić chcieli był zupełnie chybiony Art 7 konstytucji ogłasza że żaden rząd wykonawczy bez dzielnej władzy stać nie może. Cała dzielność jaką konstytucja władzy tej nadaje ogranicza się na tej jednej sentencji największy anarchji szlacheckiej stronnik nic więcej odkryć nie zdoła. Król mimo urojonej powagi jaką mu fikcje nadawały pozostał tem czem był dawniej - prostą machiną stanowi szlacheckiemu powolną.

Pogłębiona nierówność stanów - konflikt szlachty, mieszczan i chłopów

Po tak uroczystem zapewnieniu przywłaszczeń swoich cóż dać mogła szlachta dla reszty narodu czem siłę wydobyć w massach do zupełnej nicości egoizmem jej przywiedzionych Mieszczanie sami dopomnieli się o służące im niegdyś przywileje. Począwszy od Zygmunta I ciągłą gwałtowną przemocą usuwani od prawodawstwa od uchwalania podatków uznawania królów wystawieni na samowolność i chciwość szlacheckich urzędników przyszli ze skromnem przedstawienien smutnego położenia swego i najnaglejszych potrzeb. Po długiem wahaniu się i licznych ze strony patrjotów zabiegach głos ich w części przynajmniej wysłuchany zostnl. Nie małą wszakże do tego pobudką było to że miasta odtąd od króla samego zależące przy mniemanem władzy jego powiększeniu mogły by dla swobód szlacheckich stać się niebezpiecznemi. Szlachta przeto miała interes usamowolnić je a raczej odosobnić niezawisłemi od króla uczynić.

Lud wiejski przed 3 Maja był własnością szlachty pozostał nią i po 3 Maja trzy wierne najzupełniejsze ujarzmienia w niczem zmienione nie zostały. Szlachta zawarowąwszy art 2 iz żadnej nie dozwoli zmiany która by w jakikolwiek sposób własność jej naruszać miała położyła tem samem nieprzebytą do usamowolnienia ludu tamę. Umieszczamy tu dosłownie art 4 konstytucji pod napisem chłopi włościanie 1 Lud rolniczy z którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło który najliczniejszą kraju siłę tak przez sprawiedliwość i obowiązki chrześciańskie jako i własny interes dobrze zrozumiany pod opiekę prawa i rządu krajowego.

Oto jest co szlachta polska zrobiła dla ludu dla tej massy z której jak sama wyznaje najobfitsze bogactw krajowych płynie źródło która najliczniejszą stanowi ludność najdzielniejszą kraju siłę. Szyderstwem są u niej wyrazy sprawiedliwość obowiązki chrześciańskie szyderstem opieka prawa zatwardziałym ślepym egoizmem dobrze zrozumiany interes Dla cudzoziemców dla włóczęgów dla zbiegów ziemię polską zrobiono ziemią wolności dla własnych jej synów więzieniem okropnem.

Prawo 3 Maja które miało spółeczny porządek naprawić potrzebne siły do zrucenia obcej przemocy wywołać węgielną odrodzenia ojczyzny być podstawą stało się grobowym jej kamieniem. Długo stojący na nim napis umiarkowanie i mądrość zetrzeć powinniśmy napisać niedołężność i nierozum.

źródło: https://books.google.pl/books?id=07ZbAAAAcAAJ&dq=konstytucja%201791&hl=pl&pg=PA65#v=onepage&q&f=false

#konstytucja3maja #historia #wiktorheltman #historiapolski


Całkiem ciekawy projekt.

Zobacz: https://lurker.land/post/-xqtuAEKs
Data dodania: 1/18/2022, 9:32:25 PM
Autor: tolexb

https://www.warstwypamieci.pl
#ciekawostki #polska #historia #historiapolski #drugawojnaswiatowa #drugawojnaświatowa #iiwojnaswiatowa


Jak nasi przodkowie zbierali miód? Zarabiali na tym tyle, że złodziejom groziła nawet kara śmierci

Zobacz: https://lurker.land/post/0WtRwK2ZU
Data dodania: 9/26/2021, 3:02:47 PM
Autor: minral

https://www.focus.pl/artykul/jak-nasi-przodkowie-zbierali-miod-i-zbijali-na-nim-majatki

#ciekawostki #historia #historiapolski #świat #pszczelarstwo


🇵🇱 Zbiórka - Kręcimy film dokumentalny odkłamujący tragedię w Jedwabnem - prace już trwają!

Zobacz: https://lurker.land/post/3SOYxEulq
Data dodania: 7/12/2021, 5:21:53 PM
Autor: nightshock

Link do zbiórki

KRĘCIMY FILM DOKUMENTALNY ODKŁAMUJĄCY TRAGEDIĘ W JEDWABNEM!
Start zdjęć: 10 lipca - prace już trwAJĄ!

Pięć lat temu, grupa naukowców i filmowców związana ze środowiskiem "Najwyższego Czasu!" wpadła na pomysł nakręcenia filmu fabularnego dotyczącego zbrodni w Jedwabnem. W 2017 roku powstał scenariusz tego filmu, prace nad nim były mocno zaawansowane, ale zabrakło pieniędzy na jego stworzenie. Prace przygotowawcze zaowocowały jednak udostępnieniem nam materiałów archiwalnych, które stały się kanwą książki "Jedwabne. Historia prawdziwa", która powstawała przez trzy lata od 2019 roku.

Na film fabularny ciągle nas nie stać. Jednak postanowiliśmy nakręcić dokumentalny, który przybliży zbrodnię w Jedwabnem szerokiemu gronu odbiorców.

Na żywo - Tomasz Sommer EXTRA

#TomaszSommer #Jedwabne #Historia #HistoriaPolski #Polska #Zbiórka #ŻydowskieKłamstwa


Zobacz: https://lurker.land/post/bHbhmI3Yq
Data dodania: 7/11/2021, 9:43:43 PM
Autor: dust_mephit

Pieśń wojów Bolesława Krzywoustego spisana przez Galla Anonima.

Zaskakująco aktualna.

https://www.youtube.com/watch?v=IAcNN1HHDYI

#historiapolski #muzykapatriotyczna #pieśń #przodkowie


Tajemnice Jedwabnego. Tak było naprawdę. Sommer UJAWNIA kłamstwo założycielskie

Zobacz: https://lurker.land/post/zw_F4uukD
Data dodania: 7/10/2021, 12:06:28 PM
Autor: nightshock

Link do artykułu

#Jedwabne #Polska #Historia #HistoriaPolski


Magdalenka

Zobacz: https://lurker.land/post/U_lRxky0o
Data dodania: 6/25/2021, 2:56:14 PM
Autor: shaman

https://www.polishnews.com/kaczyski-z-kiszczakiem-w-magdalence #polityka #polska #historiapolski


Masońskie korzenie 3 maja według Pana Adama Doboszyńskiego

Zobacz: https://lurker.land/post/1d2xU8P0Y
Data dodania: 5/3/2021, 10:23:19 AM
Autor: orlonok_ns

https://www.nacjonalista.pl/2020/05/05/adam-doboszynski-konstytucja-3-maja-a-masoneria/

Radziłbym przeczytać całe i zastanowić się czy obchodzenie święta związanego z masonerią jest rozsądne.

#historiapolski #polityka #masoneria #3maj


Polska międzywojenna bez Górnego Śląska byłaby gospodarczo dużo słabsza

Zobacz: https://lurker.land/post/xORU9F6X7
Data dodania: 5/2/2021, 11:31:29 AM
Autor: clistwood

Wpływ potencjału Śląska na sytuację gospodarczą i społeczną odrodzonej Polski był niezwykle istotny. Polska międzywojenna bez Górnego Śląska byłaby gospodarczo dużo słabsza, możliwości inwestycyjne, rozwojowe byłyby znacznie skromniejsze.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8154539,prof-leszczynska-polska-miedzywojenna-bez-gornego-slaska-bylaby-gospodarczo-duzo-slabsza-wywiad.html #polska #historiapolski #górnyśląsk


Zobacz: https://lurker.land/post/M8B77-cX4
Data dodania: 4/24/2021, 7:15:54 PM
Autor: turtelian

Lureczki natrafiłem na zajebistą książke, a właściwie serie książek :
"Opowieści Piastowskie" Karola Bunscha przesłuchałem całość 2giej części - Ojciec i Syn, a obecnie jestem w 3/4 pierwszej - Dzikowy Skarb.
Mocno osadzone historycznie powieści, oprócz śledzenia historii prawdziwych postacii jak Mieszko I czy Bolesław Chrobry piojawiają się mniej lub bardziej poparte faktami historycznymi postacie. Takie "Ogniem i Mieczem" pod tym względem.

#ksiazka #literatura trochu #historia #historiapolski i dodam #sladamirzeczpospolitej


Niemiecki obóz koncentracyjny w centrum okupowanej Warszawy - walka z pamięcią trwa

Zobacz: https://lurker.land/post/PpfwWzv6z
Data dodania: 4/15/2021, 10:01:55 AM
Autor: wiktor

Niemcy, Rosjanie i Żydzi nie chcą, aby Świat wiedział o udziale ofiar polskich w zawłaszczonej przez jedną nację hekatombie niemieckiej.

Tak jednak się stało, że dzięki wysiłkowi sędzi Marii Trzcińskiej i skupionych wokół niej niezłomnych wojowników o prawdę sprawa KL Warschau wybiła się na światło dzienne. Choć historia dalej jest fałszowana przez pachołków opłacanych przez obce służby, to nowe pokolenia podtrzymują płomień na zniczu pamięci o wielkiej zbrodni dokonanej na ludności Warszawy.

W tę niedzielę 11 kwietnia 2021 z lasku na Kole skradziony został głaz upamiętniający ofiary KLW! Tego haniebnego czynu dokonał osobnik głoszący, że żaden taki obóz nie istniał. O sprawie powiadomiono policję.

#klwarschau #KonzentrationslagerWarschau #żydzi #antypolonizm #historiapolski #ww2 #obozykoncentracyjne #niemcy


LESZEK ŻEBROWSKI. Krótki wykład o tym, jak umiejętnie bronić dobrego imienia

Zobacz: https://lurker.land/post/ofIqAesWA
Data dodania: 4/4/2021, 2:10:57 PM
Autor: tonymasy

https://www.youtube.com/watch?v=HafbJ74XHbM #historiapolski #polska #zydokomuna #wyklady #walkainformacyjna #odklamywanie


Wielkanoc 1943

Zobacz: https://lurker.land/post/oBw23FZHc
Data dodania: 4/3/2021, 10:29:29 PM
Autor: tonymasy

https://www.youtube.com/watch?v=saISAtng6CI #wielkanoc #historiapolski #historia #iiwojnaswiatowa #katyn #wołyń


Reakcja Irlandczyków na Powstanie Styczniowe

Zobacz: https://lurker.land/post/deFKxjS3U
Data dodania: 1/26/2021, 9:50:08 PM
Autor: hrabiaeryk

http://hrabiaeryk.blogspot.com/2021/01/reakcja-irlandczykow-na-powstanie.html
#irlandia #historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #historiapolski #powstaniestyczniowe


Historia Polski(rybactwo śródlądowe). "Połów ryb niewodem" film Państwowego Muzeum Etnograficznego.

Zobacz: https://lurker.land/post/JsAI20Eri
Data dodania: 1/24/2021, 3:48:36 AM
Autor: karaluszek

https://youtu.be/zbdZZLTThJ4 #historia #historiapolski #ciekawostki #rybactwo #wedkarstwo


Skrzydlata husaria z USA broni Lwowa. Ci Amerykanie nie znali litości dla bolszewików

Zobacz: https://lurker.land/post/M50ZaCIs1
Data dodania: 1/9/2021, 9:22:20 PM
Autor: clistwood

Amerykańscy piloci wsparli Polaków w wojnie 1920 roku. Ich maszyny siały postrach wśród słynnej Konarmii, która stanowiła śmiertelne zagrożenie dla polskich wojsk.
https://superhistoria.pl/dwudziestolecie-miedzywojenne/168111/skrzydlata-husaria-z-usa-broni-lwowa-ci-amerykanie-nie-znali-litosci-dla-bolszewikow.html #historiapolski #1920 #bolszewicy


Zapomniana lekcja Poznańczyków

Zobacz: https://lurker.land/post/ej2QweCHC
Data dodania: 12/26/2020, 5:01:57 PM
Autor: starszyoborowy

https://www.tvp.info/51505603/wojciech-wybranowski-zapomniana-lekcja-poznanczykow
102 lata temu w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, a męstwo powstańców w szeregu krwawych bitew doprowadziło do polskiego zwycięstwa przypieczętowanego Traktatem Wersalskim. Powiodło się tylko dlatego, że Poznańczycy uprzednio przygotowali coś – czego dzisiejsza prawica nie rozumie i robić nie potrafi. Przez lata zbudowali oddolne mechanizmy społeczne, kulturowe i gospodarczo-finansowe, wspierające ważne dla nich wartości.
#polska #historiapolski #powstanie


Jak wyglądało Boże Narodzenie na Kresach

Zobacz: https://lurker.land/post/aWeaahe-R
Data dodania: 12/25/2020, 10:11:33 AM
Autor: starszyoborowy

https://kresy24.pl/teresa-zachara-jak-wygladalo-boze-narodzenie-na-kresach/
Odzwierciedleniem zamożności domu była liczba przygotowanych potraw: u chłopów – 7, u średniozamożnej szlachty – 9, u bogatej szlachty – 11, u magnatów – 13. Dbano o to, by liczba potraw była nieparzysta, natomiast liczba biesiadników przy stole powinna być parzysta, gdyż wierzono, że nieparzysta liczba osób wróży śmierć jednej z nich. Wszystkie potrawy były postne – jest to typowo polski zwyczaj, zachowywany jeszcze w wielu domach. W domach szlacheckich i magnackich często dla dzieci ustawiano osobny stół w tym samym pokoju, w którym wieczerzali dorośli; czasem dzieci siadały z tzw. niższego końca stołu.
#sladamirzeczpospolitej #polska #historiapolski #swieta


Zobacz: https://lurker.land/post/-Yg4LCzBV
Data dodania: 12/23/2020, 7:57:20 PM
Autor: starszyoborowy

23 grudnia 1596 – w Brześciu Litewskim zawarto tzw. unię brzeską.W wyniku unii powstał Kościół unicki. Unici zobowiązali się uznać dogmaty Kościoła katolickiego i zwierzchnictwo papieża, w zamian za to zachowali swój obrządek, kalendarz juliański i organizację kościelną.
#polska #historiapolski #sladamirzeczpospolitej #kosciol #cerkiew


Zobacz: https://lurker.land/post/tz1A3IISu
Data dodania: 12/19/2020, 5:28:18 PM
Autor: starszyoborowy

19 grudnia 1805 r. powstało Liceum Krzemienieckie założone przez Tadeusza Czackiego – ważny ośrodek edukacji i kultury polskiej na Kresach.
Pierwszym dyrektorem mianowano matematyka Józefa Czecha, który walnie przyczynił się do późniejszej sławy tej placówki. Gimnazjum mogło pochwalić się znakomitą kadrą naukową, w której skład wchodzili także filolog polski Euzebiusz Słowacki, poeta Alojzy Feliński, literaturoznawca Alojzy Osiński oraz historyk Joachim Lelewel. Ponadto szkoła miała bogatą bibliotekę, po części pochodzącą ze zbioru Stanisława Augusta, a także ogród botaniczny z około 12 tys. gatunkami roślin
Nauka w Liceum Krzemienieckim, traktowanym przez twórców jako zalążek przyszłego uniwersytetu, trwała 10 lat (4 roczne „klasy” i 3 dwuletnie „kursy”), rozpoczynała się na poziomie elementarnym, a kończyła na poziomie znacznie przewyższającym poziom ówczesnych szkół średnich.
1832 po upadku powstania listopadowego zostało zlikwidowane, a jego majątek oraz część wykładowców przeniesiono do tworzącego się rosyjskiego uniwersytetu w Kijowie.
#polska #historiapolski #sladamirzeczpospolitej


Zobacz: https://lurker.land/post/jJcW-k6Dg
Data dodania: 12/16/2020, 7:49:41 PM
Autor: starszyoborowy

16 grudnia 1922 r. pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz został zastrzelony w warszawskiej galerii Zachęta przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego, zaledwie pięć dni po zaprzysiężeniu na swój urząd.
#polska #historiapolski #prezydent #zamach


Zobacz: https://lurker.land/post/x5srP9drA
Data dodania: 12/14/2020, 7:32:38 PM
Autor: starszyoborowy

14 grudnia 1547 r. ród Radziwiłłów uzyskał tytuł książęcy od Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego Ferdynanda I Habsburga, stając się najpotężniejszy na Litwie.
W Rzeczpospolitej tylko nieliczne rody mogły nazywać się książęcymi. W kraju, w którym tytułów arystokratycznych nie uznawano, a każdy szlachcic – niezależnie czy władał wielkimi latyfundiami czy jedyne co posiadał to tytuł rycerski odziedziczony po przodkach – był w świetle prawa równy, starano się, aby godność książęca przysługiwała w zupełnie wyjątkowych przypadkach. Książętami mogli nazywać się potomkowie wielkiego księcia litewskiego Giedymina, ruskie rody, które swoją genealogię wywodziły od Rurykowiczów, oraz te rodziny, których przedstawiciele od niepamiętnych czasów nazywani byli kniaziami.
#polska #historiapolski #sladamirzeczpospolitej #ciekawostki


Zobacz: https://lurker.land/post/f8lD1jnkd
Data dodania: 12/13/2020, 9:33:18 AM
Autor: starszyoborowy

#historiapolski #stanwojenny


Zobacz: https://lurker.land/post/oyDlGTAEQ
Data dodania: 12/2/2020, 11:29:35 AM
Autor: starszyoborowy

2 października 1938 roku na Zaolzie wkroczyły polskie oddziały. Zaanektowany obszar obejmował 906 km2 i liczył ok. 258 tys. mieszkańców;
Wojsko Polskie zajmowało teren Zaolzia stopniowo. W kolejnych miejscowościach zamieszkanych przez Polaków następne dni upływały pod znakiem uroczystości powitalnych. Było to autentyczne święto, towarzyszyła mu ogromna fala entuzjazmu.
#polska #wojna #czechy #slowacja #historiapolski #ciekawostki