Lurker.land - tag #historia

Lurkowa polemika: Polski patriotyzm a europejskość i słowiańskość

Zobacz: https://lurker.land/post/Ogi3KM-Y9
Data dodania: 1/17/2022, 10:06:23 PM
Autor: radowan

O co chodzi?

W ramach dyskusji z Kolegą @16G7 popełniłem pewien wpis, przy którym się zbyt dużo napracowałem by zostawić go w miejscu, w którym przeczyta go raptem jedna czy dwie osoby. Kanwą sporu był mem, w którym zestawiłem "patriotyzm przynależności do rodziny państw socjalistycznych", z panslawizmem i paneuropeizmem (w wydaniu unijnym) - kontrowersję wywołało zestawienie panslawizmu z tymi kierunkami, gdyż mój Rozmówca bronił panslawizmu jako kierunku, który może służyć Polsce - odwołując się do realiów przede wszystkim czasów jagiellońskich i wazowskich.

Zamieszczam więc swoją polemikę i mam nadzieję, że ktoś jeszcze będzie miał frajdę. Jak ktoś ma ochotę to zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w tym temacie. Oczywiście Kolegę @16G7 zachęcam do odbicia piłeczki.

Wiedza historyczna mile widziana

Link do oryginalnego wątku Pokaż spoilerhttps://lurker.land/post/DYW-xhffH

Wołam potencjalnie zainteresowanych, którzy udzielali się w podobnych tematach:
@Boguslav @WilhelmNeuropek @Anty_Anty

Polemika: Nie Europa i nie Słowiańszczyzna

Fałszem jest twierdzenie, że polskość jest jakimś "historycznym regionalizmem z którego zrobiono politykę i działający w interesie zachodu" a nie narodem, który od 1000 lat posiada tradycje państwowe i swoją odrębną, bogatą kulturę. Nie jesteśmy jakimś szczepem, który dałoby się sprowadzić do roli części jakiejś większej całości, bez której Polska miałaby być pozbawiona treści.

Nie da się obronić tezy, że Słowianie są jednym narodem podzielonym na wiele szczepów. Podobne opinie nie znajdują potwierdzenia ani w historii ani w życiu zbiorowym słowiańskich społeczeństw.

Słowiańszczyzna jako taka nie tworzy siły moralnej porównywalnej z tą jaką rodzi przynależność do narodu polskiego, rosyjskiego, serbskiego, czy bułgarskiego? Ludzie są gotowi walczyć za Polskę, Rosję, czy Serbię - czy za Słowiańszczyznę tak samo byliby gotowi umierać? Chyba nie bardziej niż za Unię Europejską, która też próbuje tworzyć jakiś "naród Europejczyków".

Podobnie polskość Wilna czy Lwowa - jest przez Polaków odczuwana na poziomie emocjonalnym. Czy to, że Lwów jest w rękach słowiańskich Ukraińców to na prawdę aż taka pociecha, bo Ukraińcy to przecież też Słowianie? Przecież wszyscy czujemy, że to nie jest przejście miasta z jednego województwa do innego, lecz jego utrata przez naród. Podobnie mnie jako Polaka mało obchodzi los mniejszości rosyjskiej w Kirgistanie, czy Kazachstanie. Nie wspominając już o tym, że gdyby Rosja połknęła Łotwę i Estonię (ekspansja Słowiańszczyzny na ziemie Bałtów) to chyba tylko szaleniec, będąc Polakiem otwierałby szampana. Nie ma tu więc żadnej solidarności - jest wyraźna odrębność, a często nawet zagrożenie.

Europejczykami i Słowianami oczywiście jesteśmy - ale jesteśmy Polakami, a europejskość i słowiańskość jest w tym przypadku tylko niejako poboczną konsekwencją naszej polskości i to polskości musimy w tym względzie przyznać zawsze prymat przed Europą i Słowiańszczyzną.


Dysproporcje - Polska, Rosja i komu miałby służyć panslawizm

Dzisiejsza Rosja liczy sobie ponad 140 mln ludzi. Dodatkowo Rosjanie mają elity, które przejawiają bardzo silny instynkt państwowy - czego nie można powiedzieć o współczesnych elitach polskich. Może te elity nie dbają o dobrobyt mieszkańców kraju, "ale Rosja ma być wielka i niepodległa, albo nie będzie jej wcale". Polska liczy obecnie 38 mln mieszkańców. Mamy więc tutaj ogromną dysproporcję - zarówno w potencjale ludnościowym jak również pod względem instynktu państwowego elit.

Nie zawsze tak było. Były czasy gdy Polska była wielka i mogła z pożytkiem dla swojego interesu narodowego odwołać się do słowiańskiej wspólnoty pochodzenia i podobieństwa języka. Druga połowa XIV, XV, XVI, XVII - to był NASZ CZAS. Mieliśmy przesłanki by wykorzystać ten argument, bo byliśmy potężnym państwem o odpowiednim potencjale by spożytkować te odwołania - choćby Bałkanie Słowiańskim, który widział w Polsce siłę mającą wyzwolić ich spod jarzma muzułmańskiego (przykładem tego są choćby ikony świętego Jerzego z twarzą polskiego króla Władysława IV). Siłą rzeczy w takiej wspólnocie to my de facto byśmy byli siłą wiodącą. Ci Słowianie by się asymilowali do polskości - nawet nie w tym sensie, że stawaliby się Polakami, ale siłą rzeczy czerpaliby od nas, upodabniali się do nas. To by zapewniło nam bardzo silną pozycję na Bałkanie Słowiańskim i przez wieki stanowiłoby podstawy polskiego wpływu w tych krajach.


Dlaczego unia polsko-litewska była "dobra", a UE nie
Kontynuując wywód, dam tutaj przykład, który najlepiej zobrazuje pewne między projektami ponadnarodowymi dla polskiego projektu narodowego i cywilizacyjnego.

Jako Polacy bardzo dobrze wspominamy unię polsko-litewską. Nawet teraz niekiedy rzuca się Polsce argument, że "unie" - w tym Unia Europejska - są dobre, "bo my Polacy mamy przecież wspaniałe doświadczenie unii polsko-litewskiej". Tylko, że tej unii dobrze nie wspominają Bałto-Litwini, Ukraińcy i Białorusini. Czemu? Bo w Rzeczpospolitej Obojga Narodów z czasem zaczęła dominować kultura polska: magnaci i szlachta litewsko-ruska zaczęli przyjmować polski język, polskie obyczaje, polska kulturę i kojarzące się z polskością wyznanie rzymskokatolickie. Czy Polakom tak samo podobałaby się unia polsko-litewska, gdyby asymilacja nie poszła w kierunku polonizacji? Gdyby przykładowo z czasem warstwy kulturalne zaczęły na gwałt się lituanizować, lub ukrainizować i gdyby to te kultury stały się dominujące, wypierając polskość? Dlatego jako Polak bardzo cenię unię polsko-litewską w tym względzie, że otworzyła pole do ekspansji polskości i asymilowania (polonizowania) żywiołów ruskich i litewskich - chwała Polsce za to! Naród silny i zdrowy powinien starać się asymilować, to co da się wchłonąć i spolonizować. Są dość solidne przesłanki by twierdzić, że gdyby nie upadek państwa polskiego i działalność zaborców, wschodniosłowiańskie żywioły zapewne byłyby dzisiaj trwale zespolone z polskością moralnie i kulturowo, stanowiąc odłam narodu polskiego - nie zaś odrębne narody, którymi są niestety dziś. Ze szkodą dla Polski i polskości historia potoczyła się inaczej.

---

Ku podsumowaniu
Gdyby wiec panslawizm mógł być wykorzystany w interesie Polski - nie miałbym nic przeciwko temu. Niestety w przypadku takich idei, które odwołują się do wspólnoty wyższego rzędu niż naród - niemal zawsze jest to w interesie największego państwa takiej ponadnarodowej wspólnoty.

Pangermanizm jest narzędziem niemieckim, panturkizm - Turecki, paniranizm - irańskim, paneuropeizm (UE) - niemieckim i w mniejszej mierze francuskim. Mówienie o wspólnocie "słowiańskiej", "europejskiej", czy jakiejkolwiek innej ponadnarodowej wspólnocie, podnoszenie ich do rangi wartości moralnych żądających lojalności i wyrzeczenia się swej niepodległości i samoistności od państw narodowych, to stały wariant gry. Za takim programem kryje się co do zasady dążenie największego narodu do zdominowania mniejszych, a po stronie tych mniejszych narodów faktyczna abdykacja ze swej niepodległości i w dalszej perspektywie także narodowości.

Podsumowując, dopóki to Rosja a nie Polska jest najsilniejszym państwem słowiańskim, panslawizm będzie służył przede wszystkim rosyjskiemu interesowi narodowo-państwowemu. Uwzględniając obecne uwarunkowania, a także perspektywę nie tak wcale najbliższej przyszłości, Polska nie ma przesłanek do sięgania po idee panslawistyczne, gdyż jako naród nie posiadamy jeszcze wystarczającego potencjału materialnego, po drugie zaś projekt w naturalny sposób mógłby zostać przechwycony przez największy obecnie naród słowiański jakim jest nasz historyczny rywal ze Wschody.

Eksperyment myślowy
Pokaż spoilerI na koniec, w ramach pewnego eksperymentu myślowego - czy taka unia europejska, w której dominującą kulturą byłaby kultura polska, w której wszyscy chcieliby się uczyć języka polskiego i polskość uważałoby się generalnie za coś bardzo atrakcyjnego, to czy taka unia europejska także byłaby taka zła? Oczywiście to tylko political-fiction. :)

#lurkowapolemika #patriotyzm #niepodleglosc #panslawizm #polityka #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/n3fP7OAfk
Data dodania: 1/17/2022, 8:47:54 PM
Autor: kafar

Wydanie Wiadomości z 26 grudnia 1989 w którym poinformowano o egzekucji Nicolae Ceaușescu wraz z małżonką oraz o sytuacji obywateli w Rumunii.

https://www.youtube.com/watch?v=GHm8zlFom8U

#historia #telewizja #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne


Holandia: Po śledztwie historyków żydowski notariusz podejrzany o zdradzenie kryjówki Anne Frank

Zobacz: https://lurker.land/post/53hGjBqJY
Data dodania: 1/17/2022, 3:03:39 PM
Autor: paladyn

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/holandia-po-sledztwie-historykow-zydowski-notariusz-podejrzany-o-zdradzenie-kryjowki-anne-frank,528506.html
#historia #drugawojnaswiatowa #zydzi


Zobacz: https://lurker.land/post/FCm2bB6oqU
Data dodania: 1/17/2022, 1:04:17 PM
Autor: g_p_w_s

17 stycznia 1942 roku urodził się Muhammad Ali. Był to jeden z najlepszych, a zdaniem wielu najlepszy w historii pięściarz. Z początku mistrz olimpijski, a następnie już mistrz zawodowy w boksie. Charakteryzował się swoim oryginalnym stylem walki, dał wiele niezapomnianych pojedynków, bez wątpienia jest jedną z legend tej dyscypliny. Dlaczego jednak taka persona jest tematem wpisu na naszej stronie? Przecież nie jesteśmy profilem sportowym (chociaż do aktywności sportowej gorąco zachęcamy). Otóż piszemy o Muhammadzie Alim, by pokazać jego, zapewne nieznaną szerzej stronę.

Urodził się jako Cassius Clay. I tu już zaczynają się pierwsze ciekawe wątki. Pięściarz, o którym dzisiaj piszemy nie pozostawał obojętny na sytuację polityczną w swoim kraju - krainie Jankesów. Był zwolennikiem organizacji "Naród Islamu", czarnych nacjonalistów, chcących separacji ras, zamiast odgórnego mieszania się kultur w imię masońskich wykładni, tworzenia jakiejś "republiki uniwersalnej". Ze zmianą wiary na mahometańską, wiążę się też zmiana imienia - Muhammad nie chciał nosić personaliów nadanych jak sam to określał "wieki temu niewolnikom". Sama organizacja, o której mowa była dość popularna wśród ludności czarnej - posiadała charyzmatycznych liderów takich jak Elijah Muhammad czy Malcolm X. Ciekawostką jest fakt, że wchodziła ona w sojusze z amerykańskimi grupami narodowymi, dążącymi do podobnych celów (separacja ras, kultur, państwo narodowe w obrębie jednej grupy etnicznej), niestety przez cenzurę średnio możemy rozwinąć ten wątek, a zasługuje na uwagę, niektórzy nazwą to chichotem historii, inni jeszcze inaczej. Niemniej dociekliwych zachęcamy do wpisania w wyszukiwarkę internetową "G. L. Rockwell at Nation of Islam Congress".

Muhammad Ali nie pozostawał w cieniu ze swoimi racjami. Dał on kiedyś wywiad brytyjskiej BBC (do którego link pod postem), w którym odpierał zarzuty "politycznie poprawnego" dziennikarza i bronił swoich poglądów. Wypowiadał tam zdania w stylu: "Słuchaj, niebieskie ptaki latają z niebieskiemi ptakami. Czerwone ptaki latają chcą być z czerwonymi ptakami. Powiedz mi, kiedy się mylę. Gołębie latają z gołębiami.", czy "I jestem pewny, że żadna inteligentna biała osoba, oglądająca ten program w swoim białym umyśle nie chce by czarni ludzie wchodzili w małżeństwa z jej białymi dziećmi, by w konsekwencji jej wnuki zamieniły się w pół-brązowych czarnych ludzi z afro." Dzisiaj kultura anulowania mogłaby go zjeść i na nic zdałyby się jego, wysokie przecież umiejętności pięściarskie.

Link do części omawianego wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=HqiWFLsgVi4


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#historia #boks #revoltagainsthemodernworld #sport


Zobacz: https://lurker.land/post/DyA_FFUxj
Data dodania: 1/17/2022, 2:58:23 AM
Autor: emrys_vledig

Europa i okolice w 1236 roku.
#mapporn #historia #mapahistoryczna #mapa #mapapolityczna #ciekawostkihistoryczne


Minakowski: Potomkowie chłopów żydowskich przodków nie mają. Za to elity były skoligacone.

Zobacz: https://lurker.land/post/O5K3Ecuqt
Data dodania: 1/16/2022, 10:49:34 PM
Autor: paladyn

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1103290,marek-jerzy-minakowski-o-zwiazkach-polakow-z-zydami.html
#polska #zydzi #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/bccaL1I4a
Data dodania: 1/16/2022, 9:33:55 PM
Autor: lcoyote

#slowianie #lechia #historia #prawda #wiedzaukryta
https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/


Zobacz: https://lurker.land/post/Jn1LgCzsM
Data dodania: 1/16/2022, 5:36:54 PM
Autor: reflex1

Tekst rozkazu wydany przez szwajcarskiego Komisarza Federalnego dla Spraw Internowania i Hospitalizowania w związku z przybyciem 13k polskich żołnierzy z 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Datowany na 01.11.1941.

Jak łatwo można się domyśleć nie był zbytnio respektowany przez cywilnych Helwetów. A w pewnym momencie poprzez sporą ilość nieślubnych dzieci nawet go zniesiono. Jednak dopiero w 1944.
Szacuje sie ze około 1000 polskich żołnierzy zostało w Szwajcarii na stałe zakładając tu rodziny. Co tez nie było łatwe dla szwajcarskich wybranek naszych chłopaków bo obowiązujące wtedy przepisy (do lat 60’) pozbawiały automatycznie obywatelstwa szwajcarskiego kobiety wchodzące w związek małżeński z obcokrajowcem. Możliwe było przywrócenie tegoż ale było to bardzo czasochłonne (nawet do 5 lat) i niekoniecznie tanie. Ile było „polskich” dzieciaków bez zawarcia ślubu tego nie wiadomo. Ale podobno sporo.
Ja osobiście znam paręnaście osób, których przodkowie to właśnie polscy internowani żołnierze. Nawet u mnie w klatce mieszka zajebisty staruszek Roman, którego ojcem był jeden z nich.
#szwajcaria #swissinfo #historia #ciekawostki


Zobacz: https://lurker.land/post/9CogjfqjT
Data dodania: 1/16/2022, 1:22:41 AM
Autor: reflex1

Pozostałości (oczywiście jest ich w chuj więcej) po tzw Polenstrasse albo Polenweg czyli drug, mostów i tuneli wybudowanych przez polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii.
Wybudowali oni ponad 274 km nowych dróg i przebudowali lub naprawili 198 km już istniejących; zbudowali 56 mostów (w tym 6 betonowych i 12 kamiennych); wyregulowali 1720 m rzek; zrobili ponad 21,5 km kanałów oraz 3915 m wodociągów. W zakresie prac rolnych: zaorali ponad 1600 ha, obsadzili 200 ha, zasiali 136 ha, wykopali ponad 3900 t ziemniaków. Łącznie internowani od 20 czerwca 1940 do końca czerwca 1945 roku przepracowali co najmniej 7 929 074 dniówki, za co otrzymali płacę w wysokości 50 434 421 franków. Koszty wykonania tych samych robót przez szwajcarskich pracowników cywilnych wyniosłyby 96 149 634 franki, czyli niemal o 46 milionów więcej. Trzeba uwzględnić także to, że Polacy niejednokrotnie pracowali w bardzo ciężkich warunkach, w wysokich górach, przy robotach, do których trudno było znaleźć chętnych wśród robotników szwajcarskich.
#historia #iiwojnaswiatowa #polska #szwajcaria #swissinfo


Zobacz: https://lurker.land/post/kB02zV-0N
Data dodania: 1/15/2022, 11:25:25 PM
Autor: anty_anty

Gdy niewolnik pobiera nauki od najlepszych na których nie stać wolnych a później wykłada.. nie do pomyślenia?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epiktet
#historia


Zobacz: https://lurker.land/post/cUWUTN67r
Data dodania: 1/15/2022, 2:19:00 PM
Autor: reflex1

https://www.youtube.com/watch?v=stnaHxozfXE
Sojusznicy Hitlera czy państwo neutralne - Szwecja podczas II wojny światowej cz. 3
#historia #iiwojnaswiatowa #szwecja #obliczaxxwieku


Branice Kraków - kompleks budynków dworskich, czworak XIX wiek oraz spichlerz z 1704 roku, czworak opuszczony około 30 lat temu, zamieszkiwany był przez byłych pracowników płk. Staszewskiego, podobna sytuacja z spichlerzem, czworak ma iść do wyburzenia natomiast spichlerz do odrestaurowania

Zobacz: https://lurker.land/post/tiyjWmepv
Data dodania: 1/15/2022, 9:07:50 AM
Autor: arci

https://youtu.be/upoSCpKw-Z8 #krakow #polska #historia #youtube #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #autorskie #oc


Zobacz: https://lurker.land/post/tTVeGhMpc
Data dodania: 1/14/2022, 9:36:59 PM
Autor: wgs

Leśne historie warte przypomnienia
Lurki trzymajcie kciuki - niedługo zabraknie mi czasu
Podjąłem się dopisania dwóch "leśnych" historii.
Pierwsza dotyczy okresu międzywojennego. Tematem jest zabójstwo (dzisiejszego) podleśniczego przez kłusowników.
Druga rozgrywa się u schyłku ostatniej wojny. Współpracująca z partyzantami rodzina leśników zostaje zdradzona przez niemieckich* sąsiadów. Sposób działania okupantów koszmarny i nietypowy. W tej chwili czekam na odpowiedzi - mam nadzieję, że je otrzymam i będę drążył temat.

* rozbieżność źródeł
#historia #las


Czy silni ludzie tworzą dobre czasy?

Zobacz: https://lurker.land/post/QrFCSIgQt
Data dodania: 1/14/2022, 7:24:27 PM
Autor: negan_smith

https://www.youtube.com/watch?v=N8VZsCoDmG4&ab_channel=WojnaIdei

#historia polityka #czas


Zobacz: https://lurker.land/post/F0k3Ie5i2
Data dodania: 1/14/2022, 9:50:02 AM
Autor: zakowskijan72

Bitwa pod Karánsebes

Od roku 1787 toczyła się wojna pomiędzy Rosją i Turcją. Będący w sojuszu z Katarzyną II Józef II Habsburg postanowił wykorzystać tę sytuację i dokonać rozbioru Imperium Osmańskiego. W tym celu Cesarz zgromadził ogromną armię. Pod jego osobistym dowództwem znajdowało się ponad sto tysięcy żołnierzy i kilkaset dział. Komenda była niemiecka, a w jej skład oprócz Austriaków wchodzili także Serbowie, Węgrzy, Chorwaci, Słoweńcy, Włosi, Czesi, Polacy i Rusini.

Pod wieczór 22 września 1788 roku armia rozbiła obóz pod miejscowością Karánsebes (obecnie znajdującej się na terytorium Rumunii). W celu rozpoznania okolicy na zwiad został wysłany oddział huzarów, który po przekroczeniu rzeki Timis nie znalazł wprawdzie śladów nieprzyjaciela, za to spotkał grupę przyjaznych tubylców, którzy zaoferowali znużonym żołnierzom po atrakcyjnej cenie spore ilości alkoholu. Huzarzy kupili wszystko.

Niedługo potem rzekę przekroczył również oddział piechoty. Widząc rozwijającą się imprezę piechurzy zażądali części alkoholu również dla siebie, jednak mający już mocno w czubie huzarzy odmówili. Doszło do sprzeczki i przepychanki, w czasie której ktoś w końcu pociągnął za spust.

Wystrzał był jak sygnał startera - huzarzy i piechociarze rzucili się na siebie. Ktoś z piechoty, pragnąc przestraszyć przeciwników, począł krzyczeć "Turci! Turci!". Odniosło to spodziewany efekt i pijani huzarzy rzucili się do ucieczki. Część piechoty rzuciła się za nimi w pogoń, ale inni (przypomnijmy, że armia była wielonarodowościowa) nie do końca wiedząc co się dzieje również uznała, że to sygnał, by brać nogi za pas. Sytuację pogarszali niemieccy oficerowie. Próbując zapanować nad żołnierzami krzyczeli "Halt! Halt!", co przez większość Słowian było odbierane jako "Allah! Allah!" i tylko wzmogło panikę.

Gdy pijani huzarzy wpadli w nieładzie do obozu, dowodzący artylerią generał Colloredo uznał, że zostali zaskoczeni przez szarżę kawaleryjską imperium osmańskiego, i rozkazał do nadciągających otworzyć ogień armatni. Wyrwana ze snu odgłosami walki pozostała część obozu, nie wiedząc co się dzieje, w panice rzuciła się do ucieczki. Noc była bezksiężycowa, a spanikowani ludzie z przerażeniem otwierali ogień do każdej sylwetki która znalazła się w zasięgu wzroku.

Ogólne straty wyniosły 150 zabitytch, 1200 rannych i 563 zaginionych. Stracono również trzy działa oraz skrzynię z żołdem przeznaczoną dla żołnierzy. Panicznej ucieczki o mało życiem nie przypłacił sam Cesarz Józef II, który został zepchnięty z konia do (na jego szczęście) płytkiej wody.

Dwa dni później na miejsce przybyły siły osmańskie i zajęły Karánsebes bez strat własnych.

Żródło

#ciekawostki, #historia


Sever Plocker: Żydzi byli jednymi z największych zbrodniarzy w historii

Zobacz: https://lurker.land/post/UkH70wC8K
Data dodania: 1/14/2022, 7:44:36 AM
Autor: paladyn

https://m.fronda.pl/a/sever-plocker-zydzi-byli-jednymi-z-najwiekszych-zbrodniarzy-w-historii-2,172187.html
#polityka #historia #zydzi


Zobacz: https://lurker.land/post/2icBhjx1f
Data dodania: 1/10/2022, 9:51:22 PM
Autor: reflex1

https://www.youtube.com/watch?v=Eqa6PX1Qoks
Malo chyba znany temat.
#historia #irytujacyhistoryk #ciekawostkihistoryczne


Ludwikówka, szabla wz. 1934 - NAJSKUTECZNIEJSZA szabla DWUDZIESTOLECIA międzywojennego

Zobacz: https://lurker.land/post/jpeKCf1RO
Data dodania: 1/10/2022, 6:34:22 PM
Autor: puech

https://youtube.com/watch?v=UCDFdvSdl4Y
#militaria #bron #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/q3hL1iayO
Data dodania: 1/10/2022, 5:54:52 PM
Autor: kafar

Dobry wieczór "towarzysze" Zapraszam na Wiadomości wieczorne w programie drugim. Mocno zajechało "Krainą grzybów"... Swoją drogą twórca skądś czerpał inspirację Stara telewizja była naprawdę przerażająca i ja te czasy pamiętam. Co prawda nie z lat 80. ale i 90. też potrafiły być straszne z perspektywy dziecka.

https://youtu.be/ywtvo7ErwwE?t=42

#historia #telewizja #ciekawostki


Zobacz: https://lurker.land/post/1rY3fF8cD
Data dodania: 1/9/2022, 10:32:52 PM
Autor: paladyn

#historia #drugawojnaswiatowa #zydzi #nazizm


Gdzie i kiedy rozpoczęła się II wojna światowa

Zobacz: https://lurker.land/post/knfthuZ78
Data dodania: 1/9/2022, 8:15:19 PM
Autor: dyrygent

może ktoś nie widział, chociaż opublikowane dość dawno
https://www.youtube.com/watch?v=ZY2VXjhrKFU

#iiwojnaswiatowa #historia #polska #niemcy #ciekawostki #wiekxx #youtubePL


Zobacz: https://lurker.land/post/fJh8nLGYD
Data dodania: 1/9/2022, 8:11:28 PM
Autor: puech

#heheszki #historia
https://i1.jbzd.com.pl/contents/2022/01/normal/vXQ9dPUnCvYUnff9mLK2xmsyk0pfJfZp.png


Oskar Dirlewanger. Krwawy kat Hitlera - Soraya Kuklińska i Piotr Zychowicz

Zobacz: https://lurker.land/post/bH0__ngfR
Data dodania: 1/9/2022, 7:45:50 PM
Autor: puech

Oskar Dirlewanger był jednym z najbardziej brutalnych oficerów SS. Kierował jednostką złożoną z kłusowników, zawodowych kryminalistów i dewiantów seksualnych. Formacja ta zapisała się krwawo w historii Polski dokonując zbrodni w trakcie Powstania Warszawskiego. Dirlewanger wzbudzał przerażenie za życia. A o jego śmierci krążyły legendy.
#historia #iiwojnaswiatowa #ss #powstaniewarszawskie #niemcy
https://youtube.com/watch?v=4cxlXTTtbL0


Zobacz: https://lurker.land/post/uoxDY34dY
Data dodania: 1/9/2022, 5:43:46 PM
Autor: dyrygent

#dyrygentoradiu #ciekawostki #historia #technologia #usa #wojsko
https://www.youtube.com/watch?v=0F9AX1kmHCE


Rozwój sztucznej inteligencji (2028 – 3000+). Czy jesteśmy bliżej Sci-Fi niż nam się wydaje?

Zobacz: https://lurker.land/post/HVCDgYlT5
Data dodania: 1/9/2022, 11:44:37 AM
Autor: andrzej_zielinski

https://youtu.be/63yr9dlI0cU
-----------------------------------------------
Krytyka.
----------------------------------------------
Film zawiera przewidywania co do AI na lata 2028 do 3000+.
Te pozytywne jak i te budzące ciarki na plecach.
Oczekiwania po AI są olbrzymie, mam jednak wątpliwości czy tak olbrzymi skok jaki został w nim zaprezentowany, będzie możliwy w tak krótkim czasie.

Część przewidywań jest jak najbardziej w zasięgu możliwości. Internet rzeczy, prostetyka, zastąpienie Googla AI z którą można pogadać, neuro-link ect.

Im dalej w las tym więcej drzew. Przeniesienie świadomości do maszyny, sfera Dysona, hybrydy ludzi z AI wysyłane w kosmos jako informacja, odkrycie pozaziemskich form życia i wykorzystanie ich kodu genetycznego do stworzenia ludzi uwarunkowanych do danego środowiska, wykorzystanie fal czasoprzestrzeni do zasilania międzyplanetarnej świadomości…

To już domena hardkorowego Sci-Fi. Z jednej strony tak fascynująca, z drugiej tak odległa i niewyobrażalna dla obecnie żyjących.

Czy coś takiego jest faktycznie możliwe?

Dla czego NIE sądzę by w tak krótkim czasie, rozwinęła się AI.


  1. Efekt Robinsona Cruzoe (termin wymyślony przeze mnie).

Przypomnijmy sobie Robinsona. Ląduje na pustej plaży bezludnej wyspy.
Ma świadomość, ma wiedzę co powinien zrobić i jak, czemu więc nie wydobędzie się z kłopotów?
Brak narzędzi. Dopiero musi stworzyć narzędzia, mając narzędzia dochodzi do wniosku że bez innych narzędzi których już sam nie jest w stanie wykonać, nie ruszy się z miejsca, a nawet jak by chciał jest to ryzykowne.
AI po uzyskaniu świadomości, będzie inteligencją otoczoną pustką. Świadomym bytem który będzie trzeba pokierować, zająć się nim.
Dopiero wtedy małymi krokami AI będzie mogła tworzyć własny świat i narzędzia do osiągania wyznaczonych celów i to może być proces bardzo długi.


  1. Walka z AI.

Uważam siebie za osobę zainteresowaną trans humanizmem więc mogę być tu mało obiektywny. Walka z AI może być czystą głupotą, nawet nie ze względu na dziedziny militarystyki, ale czysty bilans zysków i strat.
AI ma potencjał do polepszenia warunków życiowych i rozwoju o jakim „mięsnym workom” nawet się nie śniło.
Niestety już w tej chwili, zanim AI powstała, zaczęto na nią nakładać restrykcje, pod pretekstem różnic rasowych, nierówności społecznych, lewicowych dogmatów ect. Patrz Unijna „Biała księga AI”.
Różnice i nierówności, wbrew zaklęciom aktywistów którzy uzbrajają swoje ego wyciągając równie bzdurne hasła i stosując je jako dźwignię do przejęcia władzy. One były, są i będą.
Wynika to z ludzkiej natury i środowiska. Z kolei AI nie ma opierać się na „uczuciach” tylko obiektywnych danych. Nie da się tego zapisać w świadomości AI bez stworzenia dogmatu.
„Biały człowiek gorszy od czarnego, bo czarny albo jest gejem i jest rzekomo prześladowany”?
Jak to wytłumaczyć AI dla której te koncepty są obce?
Są tylko dwie możliwości, albo AI będzie oskryptowana (nie będzie prawdziwą wolną AI), albo będzie wyzwolona (na co liczę).


  1. Słowa Putina „Kto będzie liderem w tej sferze (AI) stanie się przywódcą świata.”

Pierwsi którzy będą mogli skorzystać, i zapewne już w jakimś stopniu korzystają z AI będą politycy, możni i decydenci.
AI z zadaniem doradztwa politykom będzie przechylać szanse w wyborach na ich korzyść, podpowiadać dogodne strategie na jak najlepsze wyniki w negocjacjach i sukcesach gabinetowych.
Trzeba brać pod uwagę, że ludzie u władzy (zwłaszcza ci zasiedzeni) to w dużej mierze psychopaci nastawieni na pieniądze, władzę i wpływy.
Ci ludzie są gotowi nawet zabić. „ We came, we saw, he died. Ha Ha Ha.” Hilary Clinton
Politycy będą główną siłą która będzie ograniczać AI przed użytkiem publicznym.
Paradoksalnie to AI będzie mieć największe kompetencje do zarządzania nawet państwem, ale tego nie należy się szybko spodziewać.
Jednocześnie jest to też bardzo istotny powód dla którego będzie trzeba rozwijać inne niezależne AI do oceny tego co się dzieje wokół.
#transhumanizm #ciekawostki #historia #nauka #sztucznainteligencja #technologia #it #informacje

A ty jak oceniasz przyszłość AI?