Lurker.land - tag #historia

Za spisek przeciwko Gomułce został skazany na śmierć

Zobacz: https://lurker.land/post/69IaulbLE
Data dodania: 2/26/2021, 7:06:22 PM
Autor: barcafan

https://prawy.pl/113001-za-spisek-przeciwko-gomulce-zostal-skazany-na-smierc/

#historia


Polska przed rokiem 966 – Zakazana Historia (Ariowie)

Zobacz: https://lurker.land/post/rUxcH4HSq
Data dodania: 2/26/2021, 6:50:22 PM
Autor: yfu

https://ariowie.com/polska-przed-rokiem-966-zakazana-historia/

#polska #historia #966 #polityka #nieznana #zakazana #praktycznyspisek #czaspatriotow


Zobacz: https://lurker.land/post/BsAW3bB0n
Data dodania: 2/26/2021, 5:17:09 PM
Autor: jfe

Podczas gdy delegaci szykowali się do rozmów w Poczdamie, na oddalonym o 10 tysięcy kilometrów niewielkim poligonie wojskowym na pustyni Jornada del Muerto w Nowym Meksyku amerykańscy naukowcy zaczynali eksperyment z bronią, która miała zmienić świat. Tuż przed świtem 1945 roku 16 lipca zajechała tam ciężarówka wioząca niepozorną metalową kulę o promieniu 1,5 metra, podobną do morskiej miny. Czterotonowy ładunek podniesiono dźwigiem i opuszczono na ziemię. Później z należytym namaszczeniem osłonięto ją namiotem, tworząc sterylne warunki pracy dla techników.

Wreszcie kula została podniesiona i umieszczona na 30-metrowej stalowej wieży. Detonacja bomby "Fat Man" nastąpiła dokładnie o godzinie 5.29 rano. Plutonowy ładunek całkowicie zniszczył wieżę i unicestwił wszelkie życie na pustyni w promieniu 800 metrów. Wybuch o mocy 20 kiloton spowodował falę ciepła odczuwalną w odległości 16 kilometrów, a błysk był tak jasny, że mógł na chwilę pozbawić wzroku. Julius Oppenheimer, kierownik naukowy prowadzących pod kryptonimem "Manhattan" prac nad bombą atomową, przyglądając się próbnej eksplozji, miał świadomość powagi chwili:

Wiedzieliśmy, że świat nie będzie już taki sam. Parę osób się śmiało. Parę płakało. Większość milczała. Przypomniał mi się werset ze świętej księgi hinduizmu: "Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów". Chyba wszyscy myśleliśmy o tym, w taki czy inny sposób.

https://images.axios.com/g9ZnChS299W5lwBciXXCsciyBUM=/0x0:3666x2062/1920x1080/2020/07/14/1594737940427.jpg

Fragment "Zimna wojna, historia podzielonego świata"
#jfe #historia


Zapomniana pierwsza wojna polsko-niemiecka?

Zobacz: https://lurker.land/post/O7XsLPCn7
Data dodania: 2/26/2021, 3:49:20 PM
Autor: juanesco

https://wielkahistoria.pl/pierwsza-inwazja-niemcow-na-polske-w-dziejach-najezdzcy-postarali-sie-by-nikt-o-niej-nie-pamietal/

Czyli o domniemanym sukcesie Mieszka I
#historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki


Zobacz: https://lurker.land/post/wP4qT1kwP
Data dodania: 2/26/2021, 3:47:57 PM
Autor: poliniak_z_polin

Zamek w Villandry (Château de Villandry), Francja.
#ciekawostki #francja #zamek #architektura #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/GP9BqYtEb
Data dodania: 2/26/2021, 3:41:44 PM
Autor: poliniak_z_polin

The Dinner at the Ball (Das Ballsouper), Adolph von Menzel.
#ciekawostki #malarstwo #sztuka #historia #traditionallifestyle


Intrygi komunistów w Argentynie przeciw wpuszczeniu Polaków

Zobacz: https://lurker.land/post/Vk9unoxmm
Data dodania: 2/26/2021, 1:37:56 PM
Autor: konfitura_

Nowojorski „Nowy Świat” ogłosił korespondencję M. Roli na temat możliwości przyjęcia żołnierzy polskich do Argentyny. Na wstępie „Nowy Świat” pisze o znanych oświadczeniach rządu argentyńskiego na tematy emigracyjne oraz omawia charakter i cele misji imigracyjnej ks. Józefa Silvy.

„Ks. Silva oświadczył, że pierwszeństwo w otrzymaniu wiz argentyńskich będą mieli wychodźcy włoscy, hiszpańscy oraz żołnierze gen. Andersa w liczbie 50 tysięcy osób” – pisze Nowy świat.”

Pismo stwierdza dalej, że argentyńscy komuniści i Żydzi protestują przeciw sprowadzaniu Polaków. Delegacje żydowskie dwukrotnie odwiedzały gen. Perona, prezydenta Argentyny i dra Peralta, dyrektora urzędu imigracyjnego „przestrzegając przed groźnymi antysemitami polskimi.”

Komuniści ze swej strony prowadzą kampanie przeciw Polakom, nazywając ich obelżywie „gangsterami i najemnikami nie mającymi ojczyzny.”

Tym większym jest triumf polskich czynników w Argentynie, które zdołały sparaliżować te niecne intrygi i przekonać rząd gen. Perona, iż żołnierze gen. Andersa nie są żadnymi antysemitami ani „gangsterami,” a stanowią element pożądany dla Argentyny. Nie ulega kwestii, że na postanowienia władz argentyńskich wpłynęło zdecydowane antykomunistyczne stanowisko tutejszej Kolonii Polskiej, która nie uczestniczyła w t. zw. Kongresie Słowiańskim i nadal bojkotuje solidarnie emisariuszy reżymu warszawskiego – stwierdza „Nowy Świat.”

http://retropress.pl/dziennik-polski-i-dziennik-zolnierza/intrygi-komunistow-w-argentynie-przeciw-wpuszczeniu-polakow/

#polska #argentyna #zydzi #historia #ciekawostki #komunizm #polityka #informacje


Rocznica hymnu Polski

Zobacz: https://lurker.land/post/R-B8prBoY
Data dodania: 2/26/2021, 12:18:51 PM
Autor: konfitura_

26 lutego 1927 roku, minister spraw wewnętrznych i administracji Felicjan Sławoj Składkowski rozporządzeniem wprowadził nowy hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego. W latach dwudziestych do miana hymnu polskiego pretendowały cztery pieśni: Bogurodzica /pierwszy polski hymn/, Rota, pieśń Boże coś Polskę i Mazurek Dąbrowskiego. Piłsudczycy bez wątpliwości byli za ostatnią opcją.

W sejmie na ten temat nie odbyła się debata ani głosowanie. Ustanowiono hymn rozporządzeniem ministra. Gdyby w latach 1919 - 1922 odbyło by się na ten temat głosowanie w sejmie, to najpewniej wybrano by na hymn pieśń "Boże coś Polskę", ponieważ to stronnictwa narodowo-demokratyczne i centrowo-prawicowe miały przewagę. Polska i Naród Polski Katolicki w większości, do dziś nie ma odwołania do Boga, podobnie w godle Polski i Konstytucji.

http://bilgoraj.com.pl/rocznica-hymnu-polski-krzyz-w-herbie-powiatu-bilgorajskiego,,4,11,11,1,26687,n.html

#polska #historia #polityka #ciekawostki #rocznica #hymn #iirp #wydarzenia


Zobacz: https://lurker.land/post/YW4HskZU6
Data dodania: 2/26/2021, 9:09:22 AM
Autor: harmideron

Zaraz po proklamowaniu powszechnej, obowiązkowej mobilizacji do Armii
Czerwonej (rok po hasłach: „Precz z wojną! Bagnet w ziemie! Wszyscy do do-
mów!”) w samej tylko guberni riazańskiej w okresie poprzedzającym wrzesień 1919
roku „wyłapano i odesłano na front 54.697 dezerterów” (a iluż to zastrzelono na
postrach na miejscu!) Je-w zaś wcale nie był dezerterem, tylko otwarcie odmówił
pełnienia służby wojskowej z uwagi na swoje przekonania religijne. Zostaje prze-
mocą wzięty do wojska, ale w koszarach wzbrania się przed wzięciem broni do
ręki, nie chodzi na ćwiczenia. Oburzony komisarz jednostki przekazuje go do dys-
pozycji Czeki z meldunkiem, że „nie uznaje władzy sowieckiej”. Przesłuchanie. Przy
stole siedzi trzech czekistów, przed każdym leży nagan. „Znamy takich bohaterów,
zaraz tu będziesz klękał przed nami! Zgódź się natychmiast, masz walczyć
w szeregach, inaczej tu cię zastrzelimy!” Ale Je–w nie ustępuje, nie może walczyć
bo jest wolnym chrześcijaninem. Jego sprawę przekazują do rewtrybunału miasta
Ria–zania.
Proces pokazowy, ze stu ludzi na sali. Stary obrońca o miłych manierach.
Wykształcony oskarżyciel (słowo „prokurator” zabronione jest aż do 1922 roku) –
Nikolski, również stary prawnik. Jeden z ławników stara się dowiedzieć od oskarżo-
nego, jakie są jego przekonania (, jak to się dzieje, że wy, przedstawiciel mas pra-
cujących, uznajecie poglądy arystokraty, hrabiego Tołstoja?”) przewodniczący
trybunału przerywa i nie pozwala oskarżonemu na odpowiedź. Powstaje spór.
Ławnik: – Nie chcecie więc zabijać ludzi i namawiacie innych, żeby tego nie
robili. Ale biali zaczęli tę wojnę, wy zaś przeszkadzacie nam się bronić przed nimi.
No to poślemy was do Kołczaka, tam możecie głosić swoje hasła niesprzeciwiania
się złu!
Je–w: – Gdzie mnie poślecie, tam pojadę.
Oskarżyciel: – Trybunał powinien zajmować się rozpatrzeniem nie wszystkich
działań przestępczych, lecz tylko skierowanych przeciw rewolucji. Ze względu na
znamiona występku, który tu rozpatrujemy, żądam przekazania tej sprawy pod ob-
rady sądu ludowego.
Przewodniczący: Hę! Znamiona! Ale prawnik – widział go kto! My kierujemy
się nie paragrafami, tylko naszym rewolucyjnym sumieniem!
Oskarżyciel: – Domagam się, aby żądanie moje zostało zaprotokołowane.
Obrońca: – Przyłączam się do opinii oskarżyciela. Sprawa powinna być roz-
patrywana przez sąd powszechny.
Przewodniczący: – A to stary dureń! Gdzieście takiego wytrzasnęli?
Obrońca: – Przez czterdzieści lat czynny jestem jako adwokat, ale takie obe-
lgi słyszę po raz pierwszy. Proszę o wpisanie do protokołu.
Przewodniczący (ryczy ze śmiechu): – A wpiszemy! Wpiszemy!
Śmiech na sali. Sąd oddala się na naradę. Z sali narad dochodzą odgłosy
kłótni. Wschodzą, wyrok gotów: rozstrzelać!
Na sali hałas, ludzie są oburzeni.
Oskarżyciel: Zakładam protest przeciw sentencji i odwołam się do komisaria-
tu sprawiedliwości!
Obrońca: – Podpisuję się pod słowami oskarżyciela!
Przewodniczący: – Usunąć wszystkich z sali!
Konwojenci prowadzą Je–wa do więzienia i pogadują: „Gdyby to wszyscy
byli tacy, jak ty, bratku, dopiero by dobrze było! Nie byłoby żadnych wojen, nie
byłoby ani białych, ani czerwonych!” Wrócili do swoich koszar, zwołali wiec żoł-
nierski. Wiecujący potępili wyrok. Napisali protest, posłali go do Moskwy.
Oczekując z dnia na dzień śmierci i widząc przez okno, jak rozstrzeliwuje się
innych, Je–w przesiedział tak 37 dni. Nadeszła w końcu rezolucja: 15 lat surowej
izolacji.
#historia #ciekawostki #religia
źródło: ,,archipelag gułag"


Zobacz: https://lurker.land/post/M1ifUIsNW
Data dodania: 2/25/2021, 10:37:09 PM
Autor: opel

#ciekawostki #historia #iiwojnaswiatowa


W Słupsku będzie Rondo gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Radni PO mieli wątpliwości

Zobacz: https://lurker.land/post/fhPF05rz6
Data dodania: 2/25/2021, 8:43:23 PM
Autor: konfitura_

Generał Tadeusz Rozwadowski, obrońca Lwowa i jeden z architektów zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, będzie miał rondo swojego imienia w Słupsku. Czworo radnych Platformy Obywatelskiej nie poparło uchwały w tej sprawie wysuwając wobec generała absurdalne zarzuty.

https://kresy.pl/wydarzenia/polska/w-slupsku-bedzie-rondo-gen-tadeusza-rozwadowskiego-radni-po-mieli-watpliwosci/

#polska #slupsk #polityka #historia #tadeuszrozwadowski #informacje #wydarzenia #po


Rosja pod przywództwem autokraty Putina jest najsłabsza od wielu wieków.

Zobacz: https://lurker.land/post/CTCdsO5Fg
Data dodania: 2/25/2021, 6:50:02 PM
Autor: johny11palcow

Analiza pokazująca zmiany demograficzne, problemy gospodarcze, polityczne, uzależnienie od eksportu surowców energetycznych, siła militarna rosyjskiego państwa, porównanie do Polski i ewentualne perspektywy na przyszłość.

https://youtu.be/ITbyOaeE4Lo?t=46

#rosja #gospodarka #politykazagraniczna #putin #historia #azja


„Polskę należy zamordować, bo jest nieszczęściem”. Prof. Nowak ostro o kondycji „elit” tego kraju

Zobacz: https://lurker.land/post/VFWqRtlwt
Data dodania: 2/25/2021, 6:46:52 PM
Autor: konfitura_

Interpretacja rzezi galicyjskiej dokonywana w środowisku „Gazety Wyborczej” zmierza do tego, żeby ludzie wywodzący się po iluś pokoleniach ze środowisk chłopskich wrócili do stanu świadomości sprzed roku 1846. Żeby idolem stał się dla nas skrwawiony krwią swoich bliźnich zbrodniarz Jakub Szela. Wszystko, by pokazać, że Polskę należy zamordować, bo Polska jest wyzyskiem, nieszczęściem. Tego rodzaju straszliwa retrogradacja, cofnięcie nas do tego poziomu to program ideologiczny zrodzony z nienawiści do Polski – mówi w rozmowie z PCh24 TV prof. Andrzej Nowak

https://www.m.pch24.pl/polske-nalezy-zamordowac--bo-polska-jest-nieszczesciem--prof--nowak-ostro-o-kondycji-elit-tego-kraju,82224,i.html

#polska #historia #elity #gazetawyborcza #antypolonizm #informacje #wydarzenia #polityka


Zobacz: https://lurker.land/post/VwfQN4i2A
Data dodania: 2/25/2021, 4:59:22 PM
Autor: paladyn

Pierwsze transmisje telewizyjne BBC.
https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/history-of-british-television-timeline/
#historia #telewizja #ciekawostki #wielkabrytania


„Magazyn śledczy Anity Gargas”: Schemat likwidacji zabytków w Warszawie

Zobacz: https://lurker.land/post/5LWDhj88w
Data dodania: 2/25/2021, 4:46:42 PM
Autor: konfitura_

Supermarket zamiast XIX-wiecznej parowozowni czy gigantyczny biurowiec wciśnięty w pobliżu placu Zamkowego. Dlaczego nikt nie rozliczył osób odpowiedzialnych za nieodwracalne straty na zabytkowej mapie Warszawy? Dlaczego warszawskie zabytki przegrywały z bezczelnością deweloperów i bezczynnością urzędników? – pytają autorzy programu „Magazyn śledczy Anity Gargas”. Emisja w czwartek o 22:30 w TVP1.

https://www.tvp.info/51905768/magazyn-sledczy-anity-gargas-przegrana-warszawskich-zabytkow-z-deweloperami-i-bezczynnoscia-urzednikow-tvp-info

#polska #warszawa #zabytki #deweloperka #polityka #wydarzenia #informacje #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/0qPSCRDTI
Data dodania: 2/25/2021, 4:44:09 PM
Autor: paladyn

#historia #ciekawostkihistoryczne #drugawojnaswiatowa


Posejdon - pogromca fal

Zobacz: https://lurker.land/post/88986MvON
Data dodania: 2/25/2021, 4:33:47 PM
Autor: poeta

Posejdon zna­ny z mi­to­lo­gii kla­sycz­nej przede wszyst­kim jako wład­ca mórz, na­le­żał do dwu­nast­ki bo­gów olim­pij­skich. Jego do­me­ną były gwał­tow­ne fale, po­wo­dzie, sztor­my, trzę­sie­nia zie­mi i dzi­kie ko­nie (epi­te­ty: Mor­ski (Πελάγιος), "Oto­czo­ny ro­ślin­no­ścią mor­ską" (Φύκιος), „O ciem­nych wło­sach” (jak mor­ska toń, Κυανοχαίτης), Koń­ski (ἲππειος).

https://poezja.org/wz/a/Posejdon/

#starozytnosc #grecja #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/UYj9gNsoy
Data dodania: 2/25/2021, 1:51:03 PM
Autor: jfe

Rudolf Hess zamordowany przez Brytyjczyków
Po opuszczeniu murów Spandau przez Baldura von Schiracha i Alberta Speera 1 października 1966 roku, Rudolf Hess został jedynym więźniem w placówce. W tym samym dniu jego bliscy opublikowali "Odezwę do wszystkich myślących ludzi świata", w której apelowali o unieważnienie wyroku po dwudziestu pięciu latach odbywania kary, twierdząc, że tak długie uwięzienie Hessa jest „okrutną, nienotowaną w czasach nowoczesnego prawodawstwa sytuacją, której norymberski sąd nie przewidział i której by nie pochwalił”.

Zona Ilse oraz syn Wolf wysłali swą prośbę do papieża, do rządów czterech państw alianckich, Komisji Praw Człowieka ONZ i Światowej Rady Kościołów. „Nadszedł czas na stworzenie organizacji” – wspominał Wolf. „Nadszedł czas, by przestać siedzieć cicho i wkroczyć na ścieżkę prawa”. Papież, Światowa Rada Kościołów i radziecki rząd zignorowali odezwę. Komisja Praw Człowieka ONZ oświadczyła, że to wykracza poza jej kompetencje. Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania odpowiedziały, że rozważą prośbę. Wolf dodatkowo utworzył w styczniu 1967 roku Hilfsgemeinschaft Freiheit für Rudolf Hess (Ruch Pomocy Wolność dla Rudolfa Hessa), międzynarodową organizację wspierającą wypuszczenie ojca.

Ostatecznie udało się zebrać aż czterysta tysięcy podpisów w czterdziestu krajach. Wśród sygnatariuszy znalazł się Hartley William Shawcross, brytyjski oskarżyciel w Norymberdze, lord Geoffrey Lawrence, przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Bernard Levin, słynny brytyjski dziennikarz pochodzenia żydowskiego, a nawet słynny łowca nazistów Szymon Wiesenthal, który stwierdził, że Hess nigdy nie znalazłby się na jego liście.

Przez lata Brytyjczycy, Amerykanie i Francuzi twierdzili, że chętnie wypuściliby Hessa, ale nie zgadzają się na to Sowieci. Bajka ta została bardzo szybko zweryfikowana, gdy Rosja, pod rządami Gorbaczowa, zaczęła wysyłać sygnały, że może zmienić w tej kwestii zdanie. 17 sierpnia 1987 stał się cud. Rudolf Hess odpoczywając w swoim letniskowym domku na tyłach więzienia postanowił popełnić samobójstwo.
Brytyjczycy postanowili wmówić całemu światu, że 93 letni starzec nie będący w stanie samodzielnie zawiązać sznurówek, niedowidzący i mający problemy z chodzeniem, potrafił powiesić się na kablu od lampki do czytania. Brytyjczycy oczywiście w dwa dni po całym zajściu zniszczyli "kabel śmierci" a następnie zrównali z ziemią całe Spandau.

Za drugą sekcję zwłok zabrał się niemiecki patolog profesor Wolfgang Spann. Doszedł do zupełnie innych wniosków niż brytyjski lekarz, profesor James Malcolm Cameron. Oba raporty w wielu punktach znacznie się różniły. Podczas gdy alianci obstawali przy tym, że doszło do samobójstwa, niemiecki lekarz uznał, że Rudolf Hess został zamordowany. Doktor Hugh Thomas, były brytyjski lekarz wojskowy, który w 1973 roku badał Hessa w Spandau, przestudiował fotografie zwłok.

On również doszedł do wniosku, iż Hessa zamordowano, o czym napisał w swoim raporcie. „Jeżeli ktoś się wiesza, należy oczekiwać, że ślad sznura będzie biegł ukośnie w stronę karku. Ale na fotografiach wykonanych przez profesora Spanna widać ślad biegnący równo w poprzek szyi. Linia widoczna jest też z przodu, co sugeruje, że raczej został przez kogoś uduszony, niż zmarł w wyniku powieszenia”.

Na zdjęciu Wolf Hess wpatruje się w ciało zmarłego ojca.
Fragment "Siedmiu ze Spandau"
#jfe #trzeciarzesza #historia


Jak wygląda scena polityczna we Francji? Kto z szeroko pojętej prawicy jest najlepszym kandydatem na nadchodzące wybory? O konflikcie i podziałach na tamtejszej prawicy.

Zobacz: https://lurker.land/post/turg8YxdL
Data dodania: 2/25/2021, 12:28:36 PM
Autor: poliniak_z_polin

https://nlad.pl/le-pen-vs-zemmour-francuska-prawica-na-rok-przed-wyborami-wideo/

https://www.youtube.com/watch?v=4ouSjnJh0TY

Już za nieco ponad rok we Francji odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Jakie idee głosi dziś francuska prawica? Na czym polega rywalizacja Marine Le Pen oraz Érica Zemmoura – pisarza i publicysty, który być może rzuci tej pierwszej wyzwanie w walce o prymat po prawej stronie sceny politycznej? Jakie pozycje w tej rywalizacji mogą zająć Republikanie? O tym rozmawiali Konrad Smuniewski i Kacper Kita z redakcji Nowego Ładu.

Ciekawa rozmowa na temat podstaw polityki francuskiej, francuskiej prawicy, francuskiego nacjonalizmu, poruszona została też w niewielkim stopniu historia tego kraju.

#polityka #4konserwy #francja #historia #nacjonalizm #prawica #liberalizm


Kolejny antypolski spęd we Francji

Zobacz: https://lurker.land/post/oFalmSpUT
Data dodania: 2/25/2021, 10:42:03 AM
Autor: konfitura_

Znany kłamca Grabowski i Engelking planują zorganizować w Paryżu debate gdzie będą oczerniać nasz kraj i żalić się jak to bardzo są prześladowanymi historykami. Spotkanie odbędzie sie 23 marca 2021 o godzinie 19:30. W muzeum Holokaustu na ulicy 17 rue Geoffroy L'Asnier
75004 Paris.

https://quefaire.paris.fr/114801/pologne-l-histoire-de-la-shoah-dans-le-pretoire

#francja #zydzi #historia #antypolonizm #polityka #wydarzenia #informacje #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/eFG8kt0M6
Data dodania: 2/24/2021, 7:25:39 PM
Autor: paladyn

Strzelaliście kiedykolwiek z broni?
#historia #wojsko #fotografia #bron


Hiszpania: usunięto ostatni pomnik gen. Franco

Zobacz: https://lurker.land/post/7ks1sKY2v
Data dodania: 2/24/2021, 6:31:05 PM
Autor: konfitura_

Melilla to niewielka jednostka administracyjna Hiszpanii, leżąca na wschodnim wybrzeżu Maroka. To tutaj znajdował się ostatni na hiszpańskiej ziemi pomnik generała Francisco Franco. Został on usunięty we wtorek (23.02) po decyzji lokalnych władz

https://wiadomosci.poinformowani.pl/artykul/28461-hiszpania-usunieto-ostatni-pomnik-gen-franco

#hiszpania #franco #polityka #informacje #wydarzenia #historia #faszyzm #pomnik


Zobacz: https://lurker.land/post/cMxnoXXp1
Data dodania: 2/24/2021, 4:08:45 PM
Autor: felix_felicis

Dojście do władzy po trupach najbliższych? Tak zaczęło się panowanie jednego z największych chińskich cesarzy złotej ery.

Taizong (599-649) był młodym wojownikiem wywodzącym się z rodziny urzędniczej. Już na początku swojej kariery uwolnił z niewoli cesarza Sui Yangdi (569-618), który był nie tylko jego panem, ale i bliskim krewnym. Babcia Taizonga była bowiem siostrą cesarskiej matki.
Później jednak Taizong namówił własnego ojca, Gaozu (566-635), do buntu przeciw Sui Yangdi. Yangdiego zamordowała jego własna gwardia, a na tron wstąpił Gaozu jako założyciel dynastii Tang.
Jeszcze przed ukończeniem 20 lat Taizong wyróżnił się dzielnością w walkach, które umocniły władzę jego ojca w całych Chinach. Opowiadano, że o wiele lepiej radził sobie z nieprzyjacielską konnicą i łucznikami niż z własną rodziną. Choć jego wysiłek miał znaczący wpływ na dojście rodziny do władzy, jako średni syn cesarza wcale nie miał zapewnionej sukcesji. Ani nawet bezpieczeństwa…
Mógł sobie to uświadomić w pełni, gdy na rodzinnej uczcie zaczął krztusić się krwią. Zorientował się wtedy, że starszy brat Yin próbował go otruć. Taizong wyzdrowiał, ale wypowiedział obu rodzonym braciom wojnę. Zasadził się na nich w 626 roku w Bramie Mrocznego Wojownika, pierwszego zabił strzałą z łuku, po czym ruszył do walki wręcz z drugim. Potyczka przybrała niekorzystny dla niego obrót i kto wie, jak by to się skończyło, gdyby nie pomoc zaufanego przybocznego, Weichi Jingde. Sługa zdążył przybyć na czas i przebił drugiego brata Taizonga kopią.
Po zasadzce w Bramie Mrocznego Wojownika 27-letni Taizong „przekonał” swego ojca do oddania władzy i zajął jego miejsce. Tak zaczęły się jego rządy – od wymordowania rodzonych braci.

Źródło: facebook/Ciekawostki z dziejów rodów panujących

#historia #ciekawostki #chiny


Zobacz: https://lurker.land/post/wBb9o0fNo
Data dodania: 2/24/2021, 3:08:44 PM
Autor: immortal_emperor

Dzisiaj Sanepid natychmiast zamknąłby taki punkt sprzedaży. Był on pokryty od góry do dołu tuszami zwierząt, ale w latach 30. było to zupełnie powszechne. Ludzie na początku XX wieku nie wyobrażali sobie swojej diety bez mięsa w dużych ilościach, więc wszystkie tusze wywieszone na sklepie sprzedawały się w ciągu dnia.

Sklep rzeźnika (taki dzisiejszy mięsny), Wielka Brytania, lata 30. XX wieku

#ciekawostki #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/CX4xx1UJZ
Data dodania: 2/24/2021, 2:46:02 PM
Autor: kwarcpl

Jakby ktoś potrzebował kontekst do https://lurker.land/post/Tsvqkj747

https://twitter.com/KasiaMarkusz/status/1364127680577359875

#iiwojnaswiatowa #historia