Lurker.land - tag #gazziemny

Zobacz: https://lurker.land/post/4p4LMJiNc
Data dodania: 1/10/2022, 12:42:21 PM
Autor: emrys_vledig

#humorobrazkowy #gazziemny #inflacja #zielonylad


Gazprom odda PGNiG 1,5 mld dolarów. Podpisano aneks do kontraktu jamalskiego

Zobacz: https://lurker.land/post/NmibA2PsZ
Data dodania: 6/15/2020, 8:36:43 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #Gazprom #PGNiG #gazziemny #gazlupkowy #energetyka

Spółka PGNiG podpisała aneks do kontraktu jamalskiego, na mocy którego ustalono, że Gazprom ma zwrócić Polsce ok. 1,5 mld dolarów nadpłaty za gaz. Postanowienie wydał Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie.

Gazprom odda PGNiG 1,5 mld dolarów. Podpisano aneks do kontraktu jamalskiego

Gazprom ma czas do 1 lipca na wypłacenie nadpłaty. PGNiG przekazała, że strony umowy potwierdziły ustalone 30 marca 2020 roku (w wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie) zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego na mocy kontraktu jamalskiego. Osiągnięto też porozumienie odnośnie warunków wzajemnego rozliczenia konsekwencji finansowych nowej formuły cenowej, w rezultacie czego Gazprom ma do 1 lipca zwrócić stronie polskiej 1,5 mld dolarów nadpłaty, liczonej od 1 listopada 2014 roku.

Jak przekazało PGNiG, aneks podpisano elektronicznie 5 czerwca br., dzisiaj, 15 czerwca, pod dokumentem jest już komplet podpisów, wymieniono się też oryginałami, stąd też opóźnienie w przekazaniu tej informacji.

PGNiG poinformowało też, że w przyszłości może dojść do wprowadzenia zmian odnośnie cen gazu zawartych w kontrakcie z efektem wstecznym. Są tutaj dwie możliwości: wniosek PGNiG ws. renegocjacji cen od 1 listopada 2017 roku lub podobny wniosek złożony przez Gazprom pod koniec 2017 roku.

Pod koniec marca polska spółka oświadczyła, że wygrała z Gazpromem spór dotyczący ceny za gaz i ma prawo żądać zwrotu w wysokości 1,5 miliardów dolarów. Według danych PGNiG trybunał zmienił formułę ceny w ramach kontraktu, w szczególności z powodu jej bezpośredniego związku z notowaniami gazu ziemnego na rynku europejskim, i decyzja arbitrażu dotyczy dostaw gazu realizowanych od 1 stycznia 2014 roku.

Wcześniej PGNiG informowało, że Gazprom wystawił jej rachunek za gaz na starych warunkach, które obowiązywały przed werdyktem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Według danych polskiej spółki za gaz dostarczony w marcu i pierwszej połowie kwietnia Gazprom wystawił jej rachunki z pominięciem nowych warunków cenowych. PGNiG oświadczyła także, że Gazprom nie skorygował tych faktur.

Kontrakt Jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Kontrakt obowiązuje do 2022 roku.