Lurker.land - tag #frankowie

Bitwa pod Poitiers (732). Jedna z najważniejszych batalii średniowiecza

Zobacz: https://lurker.land/post/7fEIfLeIO
Data dodania: 5/15/2022, 7:37:00 PM
Autor: lcoyote

#historia #bitwy #ciekawostki #sredniowiecze #frankowie
https://wielkahistoria.pl/bitwa-pod-poitiers-732-jedna-z-najwazniejszych-batalii-sredniowiecza/


Sztuka wojenna Franków. Uzbrojenie i organizacja armii Karola Wielkiego

Zobacz: https://lurker.land/post/NkmpNMZhQ
Data dodania: 5/15/2022, 5:24:45 PM
Autor: lcoyote

#karolwielki #historia #ciekawostki #uzbrojenie #armia #frankowie
https://wielkahistoria.pl/sztuka-wojenna-frankow-uzbrojenie-i-organizacja-armii-karola-wielkiego/


Zobacz: https://lurker.land/post/ODEUjm-QD
Data dodania: 4/17/2021, 3:07:19 PM
Autor: lcoyote

#historia #mapy #frankowie
FRANKOWIE
Frankowie (łac.gens Francorum lub Franci) – nazwa zbiorcza określająca zachodnio-germańską federację plemion, u swoich, uchwytnych źródłowo, początków, tj. w III w. n.e., zamieszkującą tereny na północ i wschód od dolnego Renu. Między trzecim, a piątym wiekiem część Franków najeżdżała terytorium cesarstwa rzymskiego, gdy inna część weszła w skład rzymskich wojsk w Galii. Tylko Frankowie saliccy utworzyli królestwo na terenach rzymskich. Pod wodzą rodzimej dynastii Merowingów podbili niemal całą Galię. Pod władzą Karolingów państwo to stało się wiodącą siłą chrześcijańskiego Zachodu. Jego rozpad dał początek dwóm wiodącym siłom średniowiecza: królestwu Francji i Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu.
1 Powstanie
Frankowie powstali w III wieku n.e. z wymieszania mniejszych plemion germańskich (Amzywariów, Brukterów, Chamawów, Chattuariów) i Franków salickich, mieszkających nad dolnym Renem. Pierwsza wzmianka o Frankach w źródłach pisanych pochodzi z roku 257. W połowie IV wieku Frankowie osiedli w północnej Galii, w tzw. Toksandrii (ziemie położone pomiędzy rzekami: Moza i Skalda, część późniejszej Geldrii i Brabancji.
https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/473/frankowie/