Lurker.land - tag #frankowicze

O sytuacji kredytobiorców (złotówkowych i walutowych) w kryzysowych czasach [PODCAST]

Zobacz: https://lurker.land/post/rCrJhGi8m
Data dodania: 5/7/2022, 4:34:19 PM
Autor: szawel

https://www.youtube.com/watch?v=FcGud1FaV0A #informacje #ludzie #pieniądze #finanse #kredyty #zadłużenie #frankowicze #drogowskazy


Jak BANKI okradają "FRANKOWICZÓW"? - wywiad z Robertem Mazurem

Zobacz: https://lurker.land/post/Caa6rPbHn
Data dodania: 11/27/2021, 10:23:26 AM
Autor: l_l_l_l_l_l_l

https://www.youtube.com/watch?v=xuWLK1rYc7Y

Super wywiad Independent Tradera z prawnikiem pomagającym frankowiczom.

#independenttrader #frankowicze #wywiad #prawnik


Orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych pozostawia wątpliwości do rozstrzygnięcia sądom krajowym!

Zobacz: https://lurker.land/post/jVeSGv2j9
Data dodania: 4/29/2021, 8:16:14 PM
Autor: republikaninpl

Strony sporu interpretują niejednoznaczności na swoją korzyść. Wkrótce sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

https://www.wnp.pl/finanse/orzeczenie-tsue-w-sprawie-kredytow-frankowych-co-oznacza-dla-stron-sporu,465933.html

#tsue #polityka #frankowicze #uniaeuropejska


Jacek Czabański: Potrzebujemy uczciwej gospodarki [POLEMIKA] - "Im szybciej nieuczciwi przedsiębiorcy będą ponosić konsekwencje swoich działań, tym lepiej zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców uczciwych. O tym, że umowy kredytów „frankowych” są wadliwe banki wiedziały od początku"

Zobacz: https://lurker.land/post/MgvDY1u6H
Data dodania: 4/12/2021, 7:02:54 PM
Autor: cheater

#prawo #ekonomia #banki #frankowicze #polska #bankowosc #panstwozdykty

TL,DR:

W swoim artykule, "Słuszność zawsze powinna być po swojej stronie. O tym jak sprawy frankowe stały się ofiarą demontażu władzy sądowniczej w Polsce" (gazetaprawna.pl z 9 kwietnia 2021 r.), prof. Michał Romanowski prezentuje się jako ekspert w sprawach "frankowych" i przywołuje zorganizowaną przez siebie konferencję z 2016 r. i następującą w ślad za tym publikację książkową. Zapomina tylko dodać, że czas pokazał, że wszystkie głoszone w tej publikacji tezy okazały się fałszywe. Nic w tym dziwnego, gdyż ich autorzy, aczkolwiek podpierający się autorytetem zatrudniających ich uniwersytetów, w gruncie rzeczy byli po prostu adwokatami banków, piszącymi na ich zlecenie opinie prawne, a czasem – jak prof. Romanowski – wprost reprezentujący je w procesach z kredytobiorcami. Dlatego ich głos należy traktować jako wyraz oczekiwań środowiska bankowego, a nie głos znawców prawa.

Wracając do publikacji z 2016 r. i wyrażanych w niej poglądów, to nie była ona wyrazem osądu ekspertów, lecz raczej wyrazem chciejstwa środowiska bankowego co do kierunku orzecznictwa. Rychło się jednak okazało, że ani Trybunał Sprawiedliwości UE ani polski Sąd Najwyższy nie uważają, że interes nieuczciwych banków jest ważniejszy od interesu konsumentów, którzy padli ofiarą nieuczciwych umów.

https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8138139,jacek-czabanski-polemika-michal-romanowski-uchwala-sn-kredyty-frankowe-frankowicze.html


Józef Białek: Jak dobijano polską przedsiębiorczość

Zobacz: https://lurker.land/post/r6OCoFVt9
Data dodania: 1/26/2021, 11:20:49 AM
Autor: dlabeki

#gospodarka #balcerowicz #frankowicze #uniaeuropejska
W pierwszym odcinku cyklu pt. "Polska bez znieczulenia" dr Jan Przybył rozmawia z Józefem Białkiem, autorem książki "Czas spekulantów. Wzlot i upadek polskiej przedsiębiorczości"
Ogólnie polecam. Wielu zapomniało.

https://youtu.be/dfKAqrPkdF8


Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o narażenie miliona rodzin polskich kredytobiorców na . . .

Zobacz: https://lurker.land/post/HywiQTQs2
Data dodania: 6/25/2020, 1:03:53 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #polska #banki #kredyty #frankowicze #skarbpanstwa #pozew

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczy odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby zawierające umowy objęte ryzykiem walutowym, takie jak kredyty czy pożyczki indeksowane/denominowane w walutach m.in. CHF i EUR.Co najmniej od 2002 roku, organy Państwa w pełni identyfikowały ryzyka związane z zawieraniem umów objętych ryzykiem walutowym. Miały pełną świadomość, że kredytobiorcy i pożyczkobiorcy tych ryzyk nie identyfikują, a kredyty i pożyczki objęte ryzykiem walutowym, masowo sprzedawane są jako produkty bezpieczne i korzystniejsze finansowo.

Mimo dostrzeganej potrzeby, ograniczenia sprzedaży kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym oraz wielokrotnie docierających do strony pozwanej sygnałów i ostrzeżeń, na temat niebezpieczeństw wynikających z takich umów dla konsumentów, organy administracji państwowej nie podjęły żadnych skutecznych działań interwencyjnych, ostrzegawczych albo chociaż informacyjnych.

Poprzez naciski i upolitycznienie nadzoru finansowego doprowadzono do tego, że nadzór finansowy podporządkował się decyzjom politycznym i w konsekwencji nie wywiązywał się, ze swoich ustawowych obowiązków wobec konsumentów.

W czasie, gdy wiadomym już było, że do Polski zbliżają się skutki kryzysu gospodarczego, strona pozwana w dalszym ciągu pozostawała bierna i nie podjęła żadnych kroków, by zaradzić szkodzie konsumentów. Instytucje państwowe, w tym nadzór finansowy, albo w ogóle nie chroniły konsumenta, albo czyniły to w sposób nieskuteczny.

Zaniechania te, spowodowały wprowadzenie do oferty banków umów o wysokim stopniu ryzyka. Wiele z tych umów posiadało również nieuczciwe postanowienia, co w latach późniejszych stwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów[1]. Wady prawne tych umów potwierdziły raporty i decyzje takich urzędów jak Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Skutki zaniedbań ze strony Skarbu Państwa odczuwamy do dziś. Wśród nich mamy m.in.:dziesiątki tysięcy wypowiedzianych umów[2], licytacji komorniczych, rozpady rodzin, choroby, w tym depresje, a nawet samobójstwa. Konsekwencje te, opisano m.in w Raporcie Kancelarii Prezydenta o skutkach społecznych nieuczciwych instrumentów finansowych odnoszących się do walut obcych[3].

Należy pamiętać również, iż licytacje nieruchomości prowadzone były na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o BTE, a później na podstawie nakazów zapłaty, wydanych w oparciu o przepisy postępowanie nakazowego, uznane przez TSUE za niezgodne z prawem europejskim.

Celem pozwu grupowego jest przede wszystkim przesądzenie o tym, że za szkodę konsumentów, którzy zawarli umowy objęte ryzykiem walutowym odpowiedzialność, poza bankami, ponosi również Skarb Państwa. Takie rozstrzygnięcie otworzy, członkom postępowania grupowego, drogę do uzyskania odszkodowania w uproszczonym procesie, w którym wykazać należy wyłącznie wysokość szkody.

Proces powinien również wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do wprowadzenia na polski rynek, ryzykownych produktów bankowych powiązanych z ryzykiem walutowym.

Rządzący, inaczej będą postrzegać potrzebę ustawowego rozwiązania problemów poszkodowanych, jeżeli zostanie naświetlone, iż z powodu lat zaniedbań, to właśnie Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność wobec poszkodowanych za powstałą szkodę.

Na świadków będziemy wzywać prezesów banków, przedstawicieli Związku Banków w Polsce, a także polityków takich, jak chociażby Jarosław Kaczyński, czy Mateusz Morawiecki.

Dotychczas do pozwu przystąpiło ok. 400 osób. Zgodnie z przepisami o postępowaniu grupowym, będzie można jeszcze do niego dołączyć. Po zakończeniu formalnego etapu badania dopuszczalności postępowania grupowego, sąd zarządzi opublikowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Zapisy do pozwu odbywają się poprzez dedykowaną stronę Zjednoczeni Kredytobiorcy

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego prowadząca obsługę prawną pozwu grupowego, ma doświadczenie zarówno z innymi powództwami grupowymi, jak i w sporach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa. Kancelaria ta, między innymi, doprowadziła do wydania szeregu korzystnych i przełomowych wyroków w ramach kampanii #pozywamsmog, dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz samorządów za złą jakość powietrza w Polsce. Kancelaria mec.Górskiego prowadzi również wiele procesów przeciw bankom, dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi (m.in CHF) i w tym zakresie doprowadziła już do wydania wielu korzystnych dla kredytobiorców wyroków wydanych przez sądy powszechne, a nawet Sąd Najwyższy.

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o narażenie miliona rodzin polskich kredytobiorców na ryzyko utraty majątku został złożony


Niemcy chcą WSPÓŁPRACOWAĆ! Do Berlina dojedziesz w 35 minut | WIADOMOŚCI

Zobacz: https://lurker.land/post/vwwF1h3pt
Data dodania: 10/17/2019, 12:23:09 PM
Autor: ziemianin

#bnb #badznabiezaco #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #frankowicze #polska #hyperloop #fortnite

Pierwsze wyroki ws Frankowiczów 02:14

Kryzys gospodarczy w Polsce 05:50

Połączenie hyperloop Berlin – Warszawa 08:21

Elon Musk kupił Fortnite? 10:14

Niemcy chcą WSPÓŁPRACOWAĆ! Do Berlina dojedziesz w 35 minut | WIADOMOŚCI


Unijny Trybunał po stronie frankowiczów

Zobacz: https://lurker.land/post/LuPqI6sCJ
Data dodania: 10/3/2019, 11:29:17 AM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #banki #frankowicze #banksterzy #kredyty

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok niezwykle korzystny dla Polaków cierpiących z powodu kredytów we frankach szwajcarskich. Co prawda orzeczenie w sprawie konkretnego małżeństwa nie unieważnia automatycznie wszystkich umów, lecz unijna instytucja uznała, że sądy nie mogą uzupełniać bezprawnych warunków umów przepisami prawa cywilnego.

Unijny Trybunał po stronie frankowiczów

Skargę w sprawie kredytu frankowego wniosło do Trybunału Sprawiedliwości UE małżeństwo Dziubaków. W 2008 r. zaciągnęli oni kredyt we frankach szwajcarskich, oferowany przez bank Raiffeisen, ten zaś nakazywał stosować kurs waluty szwajcarskiej zapisany we własnej tabeli. Tym samym bank według własnego uznania przeliczał na złotówki kredyt indeksowany w szwajcarskiej walucie.


Ile tracimy na produkcji groszy | WIADOMOŚCI

Zobacz: https://lurker.land/post/rM1S8F5PQ
Data dodania: 9/30/2019, 9:43:25 AM
Autor: ziemianin

#codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #bnb #badznabiezaco #frankowicze #jedengrosz #lgbt #dewianci #fotoradary

Rynek boi się frankowiczów 00:42

Ile tracimy na produkcji groszy 06:13

Polacy popierają związki partnerskie 11:28

Za bardzo zwalniamy przy fotoradarach 15:09

Ile tracimy na produkcji groszy | WIADOMOŚCI


Chorwacja: 100 tysięcy frankowiczów wygrało proces z bankami

Zobacz: https://lurker.land/post/NyvM-sKJO
Data dodania: 9/17/2019, 10:01:56 PM
Autor: boholt123

#ekonomia #kredyty #frankowicze #chorwacja