Lurker.land - tag #eu

Lasy na celowniku UE. Urzędasy, chcą przejąć zarządzanie nad gospodarka leśna...

Zobacz: https://lurker.land/post/x62t69OlD
Data dodania: 1/24/2023, 8:26:47 PM
Autor: borok

https://niezalezna.pl/472629-polskimi-lasami-beda-zarzadzac-unijni-biurokraci-zalewska-propozycje-poparli-europoslowie-z-po

#informacje #ue #eu #eurokolchoz


Zobacz: https://lurker.land/post/ysA5ZXYiZ
Data dodania: 12/11/2022, 1:11:31 PM
Autor: borok

#eu #heheszkipolityczne


Zobacz: https://lurker.land/post/YO-kTGmfk
Data dodania: 11/11/2022, 9:53:36 AM
Autor: puech

#heheszki #eu #energetyka #niemcy
https://i1.jbzd.com.pl/contents/2022/11/S1cFEoLAwiFhzAjyckwscQ4fhT2nL8Rq.mp4


Zobacz: https://lurker.land/post/_r3V4ijFj
Data dodania: 8/29/2022, 1:56:38 PM
Autor: filigranowygucio

Rymanowski: Czy podjedzie pan do ludzi w kolejce pod Bogdanką i powie im, że węgla mamy na 200lat?
PAD: Węgla mamy na 200 lat, ale realizowaliśmy politykę europejską, która mówiła że trzeba zamykać kopalnie.
Kurtyna
Co robi Andriej Dupa na taczce z węglem?
- Jedzie z koksem.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1564148944694820866/pu/vid/1280x606/3LlhOHtKTlRZKqfr.mp4?tag=12 #polska #polityka #eu #heheszki


Rząd Izraela planuje zwiększyć dostawy gazu do Europy po tym, gdy produkcja surowca wzrosła o 22 proc. w pierwszej połowie roku – poinformowała w środę agencja Bloomberg.

Zobacz: https://lurker.land/post/MxICSkPvc
Data dodania: 8/24/2022, 10:54:58 PM
Autor: jacman

https://www.money.pl/gospodarka/ten-kraj-moze-byc-ratunkiem-dla-europy-wystarczy-ze-zwiekszy-dostawy-gazu-6804929593936640a.html
#gospodarka #gaz #izrael #eu


Zobacz: https://lurker.land/post/JaSZ9DV_t
Data dodania: 7/19/2022, 7:56:12 AM
Autor: filigranowygucio

"Jeśli przyjmiemy, że lud stanowi większość, to muszę ci powiedzieć, iż ta większość jest głupsza od pojedynczego człowieka. O wiele trudniej porwać idiotyczną ideą jednego człowieka niż cały lud."
Autor: Władimir Wojnowicz, Moskwa 2042*

Bruksela: Około 60 tys. urzędników i pracowników UE może liczyć na ogromną 8,5-procentową podwyżkę płac najpóźniej na przełomie roku, co w pełni zamortyzuje inflację…"
#ciekawostki #eu #finanse

*Moskwa 2042 – powieść antyutopijna Władimira Wojnowicza, opublikowana po raz pierwszy w 1986. Powieść, napisana na kilka lat przed upadkiem ZSRR, ukazuje w tonie satyrycznym wady jego ustroju. Wikipedia


Zobacz: https://lurker.land/post/GQheLieU6
Data dodania: 7/1/2022, 12:44:45 PM
Autor: filigranowygucio

⚖️ prawo dostępu do informacji istotnych jest jednym z istotnych praw obywatela w przestrzeni, zwłaszcza przestrzeni urzędniczej ⚖️

https://rp.pl/polityka/art36611241-komisja-europejska-nie-moze-znalezc-korespondencji-z-prezesem-pfizera #pfizer #eu #vonderlugen


Rada Europejska przyznała Ukrainie i Mołdawii status kandydata do UE.

Zobacz: https://lurker.land/post/6aEl6I52a
Data dodania: 6/23/2022, 10:02:42 PM
Autor: jacman

https://wiadomosci.wp.pl/rada-europejska-przyznala-ukrainie-status-kandydata-do-ue-6782896867187648a
#Ukraina #eu #polityka


Hura koniec inflacji ;) Morawiecki zapowiada koniec inflacji. Pieniądze z KPO zatrzymają "putinflację"

Zobacz: https://lurker.land/post/RIISwb-hV
Data dodania: 6/2/2022, 8:52:43 PM
Autor: jacman

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/morawiecki-zapowiada-koniec-drozyzny-pieniadze-z-kpo-zatrzymaja-putinflacje-aa-TAv4-RyZa-Fgao.html
#Polska #polityka #inflacja #eu


Unia Europejska planuje czytać nasze wiadomości przed wysłaniem

Zobacz: https://lurker.land/post/uB37RsOe3
Data dodania: 5/17/2022, 7:33:52 AM
Autor: filigranowygucio

https://www.dobreprogramy.pl/unia-europejska-planuje-czytac-nasze-wiadomosci-przed-wyslaniem,6769319081122720a #eu #parlament #inwigilacja


Wczoraj ogłoszono paszporty kowidiotowe a dzisiaj kolejna wesoła nowina...

Zobacz: https://lurker.land/post/f3pFqGNUl
Data dodania: 4/23/2022, 10:41:57 AM
Autor: filigranowygucio

Ustawa o usługach cyfrowych: Tymczasowe porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie uczynienia Internetu bezpieczniejszą przestrzenią dla obywateli Europy
Dzięki osiągniętemu dziś przez Radę i Parlament Europejski tymczasowemu porozumieniu politycznemu w sprawie ustawy o usługach cyfrowych (DSA) uczyniono dziś ważny krok.
Pod względem ambicji, charakteru podmiotów objętych regulacją oraz innowacyjnego aspektu nadzoru DSA jest pierwszą tego typu inicjatywą w dziedzinie regulacji cyfrowych.
DSA działa zgodnie z zasadą, że to, co jest nielegalne offline, musi być również nielegalne online. Ma ono na celu ochronę przestrzeni cyfrowej przed rozpowszechnianiem nielegalnych treści oraz zapewnienie ochrony podstawowych praw użytkowników.
(…)
Ryzyko systemowe bardzo dużych platform i wyszukiwarek
DSA nakłada na bardzo duże platformy i usługi cyfrowe obowiązek analizowania ryzyka systemowego, które tworzą, oraz przeprowadzania analizy redukcji ryzyka.
Analiza ta musi być przeprowadzana co roku i umożliwi ciągły monitoring mający na celu ograniczenie zagrożeń związanych z:
rozpowszechnianie treści o charakterze bezprawnym
negatywny wpływ na prawa podstawowe
manipulacja usługami mającymi wpływ na procesy demokratyczne i bezpieczeństwo publiczne
niekorzystny wpływ na przemoc ze względu na płeć i na nieletnich oraz poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego użytkowników
#ciekawostki #internet #eu
https://www-consilium-europa-eu.translate.goog/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/?_x_tr_sl=sm&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp


Zobacz: https://lurker.land/post/K0-Fj0dGx
Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Cyfrowa tyrania: unijne ramy certyfikacji szczepień przeciwko Covid w UE

Zobacz: https://lurker.land/post/7_h_fvhYE
Data dodania: 4/14/2022, 7:51:07 PM
Autor: filigranowygucio

https://www.globalresearch.ca/mandatory-vaccination-eu-just-went-through-under-radar/5776115 #covid #eu #prawo


„Nasz człowiek w Warszawie”. Film Marcina Tulickiego

Zobacz: https://lurker.land/post/EFYIQZtbG
Data dodania: 4/10/2022, 12:10:16 AM
Autor: clistwood

Pewnie wszyscy widzieli ale wrzucam dla potomnych. Z pewnymi wątkami trudno się nie zgodzić
#EU #rosja #polityka
https://www.tvp.info/59552411/nasz-czlowiek-w-warszawie-zobacz-film-dokumentalny-marcina-tulickiego


Adamczyk o kontaktach z niemieckim ministrem. "Jest głuchy telefon"

Zobacz: https://lurker.land/post/oltArebSQ
Data dodania: 3/31/2022, 11:53:42 AM
Autor: clistwood

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przyznał, że chęć podjęcia zdecydowanych kroków wobec rosyjskiej agresji u części zagranicznych polityków kończy się na deklaracjach.
– Dziś jest kolejny tydzień. Rada Europejska ogłosiła, że może natychmiast przyjąć sankcje, ale nic się nie zmieniło. Dziś skontaktuję się z ministrami transportu państw bałtyckich. Ponownie podejmiemy aktywności, ale nic się nie zmienia – powiedział polityk.
– Czyj w tym interes? Pewnie tych, którzy nie tylko odbierają te towary, ale też tych, którzy je sprzedają. To firmy niemieckie, francuskie i inne z Unii. Nie jest tak, że Rosjanie i Białorusini przewożą towary bezpaństwowe, które nie mają producenta. Jest w tym wielki biznes. Znam wagę moich słów, ale przemawia przeze mnie irytacja. Mamy zapewnienia państw Unii, że jesteśmy solidarni we wsparciu Ukrainy, z drugiej strony brakuje tej solidarności, gdy mówimy, żeby nie ładowali towarów do tirów. Trzeba wziąć ciężar wojny też na siebie. To apel do przedsiębiorców państw Unii na zachód od naszych granic – dodał Adamczyk.
#Ukraina #rosja #inwazja #EU #sankcje
https://dorzeczy.pl/opinie/282988/niemcy-nie-chca-nalozyc-sankcji-na-rosje-jest-gluchy-telefon.html


Zobacz: https://lurker.land/post/e5PhZlytR
Data dodania: 3/11/2022, 10:41:15 AM
Autor: filigranowygucio

Urszula jak polscy politycy…mam nadzieję,że będzie solidarna z osobami których niestać już na prowadzenie firmy po kolejnych podwyżkach benzyny i zacznie chodzić.Wczoraj jakiś niemiec skomlał na telegramie,że dodatkowe koszty benzyny w firmie posiadając kilka aut to dodatkowe 40kojro.rocznie. #ciekawostki #ursulavonderleyen #eu #polityka https://www.welt.de/politik/ausland/article234830514/Von-der-Leyen-nahm-Privatjet-fuer-47-Kilometer-Kritik-an-EU-Kommissionschefin.html


Rolowanie Polski MIG-iem

Zobacz: https://lurker.land/post/XbWYjyFi4
Data dodania: 3/9/2022, 10:25:19 AM
Autor: clistwood

Komentarz dnia 9.03.2022
Właśnie odbieramy lekcję, jak jest. Zapamiętajmy ją dobrze i przygotujmy się do egzaminu +++ 14 dni wystarczyło, by UE nie tylko pogodziła się z nowym, bandyckim "image" swego wschodniego partnera, ale także zobaczyła w jego agresji szansę. Szansę na tym szybsze "zagłodzenie" i rzucenie na kolana Polski, obciążonej kosztami masowego napływu uchodźców. Rodzima Targowica przebiera na myśl o tym nóżkami, kibicuje i zachęca +++ Podjęta przez sekretarza Blinkena próba wypuszczenia Polaków przed szereg i rzucenia "na stos" pomocy dla Ukrainy dowodzi, że w USA konkurują dwa ośrodki i dwie strategie. Jedna dla nas korzystna, druga cynicznie wroga. Na szczęście tym razem Polska nie okazała się "bezmózgową hołota, którą łatwo podpuścić by walczyła o cudze interesy niechając własne".

#Ziemkiewicz #Polska #EU #polityka #geopolityka
https://www.youtube.com/watch?v=3F74uVRqVoQ


MSZ Niemiec: Ukraina nie dołączy do EU w przeciągu najbliższych miesięcy.

Zobacz: https://lurker.land/post/SfPWGzkrk
Data dodania: 2/28/2022, 8:49:27 PM
Autor: alienv

Przystąpienie do Unii Europejskiej nie jest czymś, co można zrobić w ciągu kilku miesięcy, ale Ukraina jest częścią „domu Europy”, w którym jest mile widziana, powiedziała w poniedziałek niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock.

„I nie chodzi o to, że obudziliśmy się teraz w innym świecie, ponieważ Unia Europejska zawsze była domem, którego drzwi były otwarte” - powiedział Baerbock na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu ze słoweńskim odpowiednikiem Anze Logar.

https://www.metro.us/ukraine-is-part-of/

#ukraina #niemcy #eu #trolleputina


Chipownie w EU

Zobacz: https://lurker.land/post/PdOm-4PMY
Data dodania: 2/7/2022, 12:47:54 AM
Autor: filigranowygucio

#ciekawostki https://m.youtube.com/watch?v=18tAtoxGn2s #eu #chipy


Zobacz: https://lurker.land/post/vUSnI2LK9
Data dodania: 2/3/2022, 8:11:32 PM
Autor: filigranowygucio

To chyba też nieprzypadkowe to dzisiejsze wysłuchanie publiczne w sprawie europejskiego portfela dla tożsamości cyfrowej.Tak się pięknie zsynhronizowało z ogłoszonym przedłużeniem ważności certyfikatu. https://twitter.com/tycjana78/status/1489229539775590400 #ciekawostki #covid #eu


Zobacz: https://lurker.land/post/ICtnPAJBa
Data dodania: 1/16/2022, 12:27:27 PM
Autor: radowan

#patriotyzm #vkolumna #memypolityczne #eu #polska #niepodleglosc


Zadłużone Włochy ostatecznie rozwalą strefę euro? Wszystko rozstrzygnie się w tym roku.

Zobacz: https://lurker.land/post/FqsU2lofJ
Data dodania: 1/14/2022, 9:18:55 AM
Autor: clistwood

https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8332639,zadluzone-wlochy-rozwala-strefe-euro-wszystko-rozstrzygnie-sie-w-tym-roku-opinia.html
#EU #EBC #kryzys #zadłużenie
Rozdęte zadłużenie Włoch może ostatecznie pogrzebać europejski eksperyment ze wspólną walutą. Przyszłość strefy euro prawdopodobnie rozstrzygnie się w tym roku – pisze w opinii dla agencji Bloomberg Richard Cookson.


Zobacz: https://lurker.land/post/_bn_DSVnr
Data dodania: 11/22/2021, 3:13:31 AM
Autor: dyrygent

#heheszki #eu #eurokolchoz


W jaki sposób imigranici oszukiwani są przez reżim Łukaszeniki. Dobry materiał opisujący sytuacje.

Zobacz: https://lurker.land/post/VD7goBsy_
Data dodania: 11/11/2021, 9:05:46 AM
Autor: puech

https://youtu.be/watch?v=Sf-PEZnWxKw
#imigranci #bialorus #eu #irak


PE uważa kryzys na granicy polsko-białoruskiej za "kryzys humanitarny"

Zobacz: https://lurker.land/post/64lvp4xgl
Data dodania: 11/11/2021, 7:06:10 AM
Autor: jarogniew

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8289613,pe-uwaza-kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-za-kryzys-humanitarny.html

Tylko czekać aż zaapelują abyśmy przyjęli ich i nie łamali praw człowieka.

#polska #białorus #pe #eu #granica #migranci